HOME

 Witaj, jesteś tu miłym


 gościem naszej witryny

(konkurs Złoty Gość witryny)

Ostatnia aktualizacja tej strony

 18 maj 19  

Redaktor xStP  tel.601 918 322  
 
F-B        G-G     SUTW

Witamy serdecznie
w Parafii TROPIE

.
w Sanktuarium śś. Pustelników
Świerada i Benedykta

.

Dziś -

Parafia Tropie,
diec.tarnowska,  gmina Gródek n.D.
.

 ADRES i KONTAKTY
Parafia Rzymskokatolicka
w Tropiu,    Tropie 6;
33-316 Rożnów; tel. 18 440 30 76
Proboszcz: ks. Andrzej Piórek
E-mail: piorek63@wp.pl
Tel    605 623 291

Wik. ks. Arkadiusz Bobola
            tel. 18 449 41 80

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe parafii
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Notatki i refleksje
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
Roztoka-Brzeziny
Witowice Dolne
Witowice Górne
Wytrzyszczka
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin-zakladna skola
Skalite-zakladna skola
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok
baratsagszogletek

Genealogie
prywatne, parafialne
i ogólnoludzkie
(także genetyczne)

* Pietrzakowie
* Janikowie
* Szlagowie
* Fiutowie
* Gierałtowie

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 * Facebook-Pietrzak

GRATULUJEMY CI !
Od 1.05.2003
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

 Laureaci złotej liczby gości naszej witrynyy


Autor

i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

TAK ŁADNIE -TYLKO U NAS, ZAGLĄDNIJ ►  

N A S Z E   A K T U A L N O Ś C I

 

Zwyciężył śmierć, piekło i szatana.
W Nim moja i Twoja nadzieja
 *  * *
W Wielkanoc otrzymali  Dar Ducha Świętego

...
...

Na żywo 3.05.2019, godz. 11.00: trwa w tej chwili u brzegu Dunajca  (pod parasolami)  gminna trzeciomajowa msza w Tropiu ku czci Królowej Polski z udziałem ludności, władz Gminy i sądeckiego Chóru  im. JP II, St. Wolaka

 

Dlaczego-wybieram-Polskę?

Wydarzenia nowe
w  Sanktuarium i Pa
rafii Tropie (wybór) 

19.05.2019 r.  -   5. Niedziela Wielkanocy  


* Dziś i w następnych dniach pogoda w Tropiu   
* Bieżący tydzień w Parafii: ogłoszenia niedzielne * intencje mszalne  
* W ubiegłym roku w Parafii: ochrzczeni * zaślubieni * pogrzebani * Statystyka za 2017 r.
* W naszej Diecezji Tarnowskiej  *  w rozgłośni RDN  *  w Gościu Tarnowskim
* W życia Kościoła i Wiary: e-kai * opoka * diecezja * wiara * radio * fronda *  inne strony
* Tropie 2017  Popielec i orzechy
* Ks. prob. Józef Wałek 1934-1946 kapelan AK i WiN - Żołnierz Niezłomny-Wyklęty
* TV Trwam: Tropie-Sanktuarium - film16 min. *  Zamek Tropsztyn - film 4 min.
* 2015 r. Odkrycie metrykalnej inskrypcji   kościoła w Tropiu.


.

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone
wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa.
 (uwagi i wnioski proszę kierować do: pietrzakstan@poczta.onet.pl , tel. 601918322)   

.

Tropie i goście tej witryny jako pierwsi dowiadują się tu..
że POLACY mają tutejsze pochodzenie genetyczne co najmniej od epoki brązu !
a wywodzimy się z ówczesnej indoeuropejskiej wspólnoty ariobałtosłowiańskiej !

 historyczne okoliczności i cztery genomy z rejonu Dunajca informują...

o ważnych sprawach z przeszłości Ziemi Sądeckiej, rejonu Dunajca i Europy:

- o bardzo wczesnym początku chrystianizacji na Sądecczyźnie i w rejonie Dunajca,
- o jakimś słowiańsko-wandalskim epizodzie  w rejonie Dunajca, Sądecczyzny i Europie,
- o męczennikach chrześcijańskiej wiary z Sądecczyzny na Sycylii i Sardynii w połowie V w.?
- że moje i inne rody słowiańskie z rejonu Dunajca, grupy R1a, mamy swoich   krewnych na
 
Sycylii i Sardynii i wspólnych przodków, żyjących tu około czasów Chrystusa, czyt. więcej

   Zapewne już od gorliwych rzymskich chrześcijan-banitów, ofiar prześladowań, miejscowa  ludność Sądecczyzny przyjęła Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie około roku 300, zanim tutejsi Wandalowie germańscy  przyjęli od Gotów arianizm i z grupą naszych neofitów wyruszyli na 'podbój' Imperium, północnej Afryki, Sycylii i Sardynii...
  
A potem zapewne Iroszkoci z klasztorów Bawarii i Nitry około 855 r. prowadzili tu skuteczną pracę misyjną, której owocem Święty Świerad.
   Zob. też: "Rocznica chrztu 966 r., ale Tropie było wcześniej..."  

A 'Skąd wzięli się Polacy?  Pytanie, na które od wieków  próbują odpowiedzieć
tabuny badaczy, wciąż fascynuje
"
(Histmag) - Mamy już odpowiedź.
.

 "Rasiści z Zachodu czy Wschodu oraz rodzimi nie mogą już nam ubliżać,
iż Polacy nad Wisłą to przybłędy z nikąd, a Polska jest krajem z jakiegoś przypadku, przeznaczonym może do likwidacji, jak to wielokrotnie decydowano wobec nas w Europie!"

Mamy tu wszak ciągłość pobytu nad Wisłą już niemal od czasów Lodowcowych, co ilustruje
nam to genetyczna-komputerowa mapa przodków dzisiejszych Polaków i Słowian, a w ogóle
w Europie - jesteśmy od jej początku, a więc od  blisko 40.000 lat temu.

.

Migracja naszych praojców
z ojczyzny Y-Adama do Europy i Polski

 Bardzo ważne odkrycie! * Z lat przeszło 275.000 Y-Adam zidentyfikowany*Dzieje odkrycia   
Aktualne prace genealogii genetycznej w Kamerunie; wyniki poszukiwań  kolejnych gałęzi
rodu Y-Adama przez naukowców:  http://www.dna-fingerprint.com/static/A00Cameroon.pdf 


Razem z innymi  narodami świata - z jednego ojca Adama i matki Ewy jesteśmy!  Wspaniałe!

 1.
Migracja au-DNA człowieka z jaskini Goyet nad Mozą

i Y-R1a człowieka znad Angary i Bajkału

do Słowian i Polaków nad Wisłą
 

 2.
W autosomalnym DNA śledzimy korzenie Polaków w Europie od około 38.000 lat !
 czyli od początku zasiedlenia Europy przez człowieka współczesnego (w jaskini Goyet)


Foto: 1) Jaskinia w Goyet. 2) mapa współczesnych ludzi, którzy dziedziczą najwięcej "bazowego
 Europy" au-DNA człowieka Goyet i polodowcowego północnoeuropejskiego komponentu.
3) Dzisiejsi Bałtowie i Polacy w swoim DNA dziedziczą najwięcej w Europie północnego i zachodniego (WHG) komponentu od ludzi epoki lodowca i polodowcowego mezolitu
 

3.
Biologiczne (genetyczne) korzenie Polaków i  Polski nad Wisłą sięgają blisko 10.000 lat
 przed Chr., wraz z końcem zimnego klimatycznego okresu 'młodszego Dryasu' i osadnictwa pierwszej polodowcowej ludności w kulturze świderskiej. Oto mapy:


Polacy i Bałtowie dziedziczą auDNA: 1) kultury świderskiej (10.000 przed Chr.),
 2) człowieka z Wasylewki R1a  (8500 przed Chr.)
 3) i mezolitu (VII tysiąclecie przed Chr.)
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/wasyl3_dzis_small.png

 4. 
Już około 8500 r. przed Chr. wśród ludności wschodnioeuropejskiej w Wasylewce-na-Dnieprze
żyje człowiek, należący do ojcowskiego rodu R1a, dającego początek Praindoeuropejczykom.
Dla późniejszego, z roku około 6500 r. przed Chr., jego krewniaka, tzw. człowieka z Jeleniej Wyspy (J. Onega), najbliżsi genetycznie okazali się Polacy i rdzenni Bałtowie (Litwa i Łotwa).


Człowiek  R1a,
Jezioro Onega,
 6500 przed Chr.
 rekonstrukcja


W pobliżu
Jeziora Onega  wśród Sickarów
80% mężczyzn
to ród R1a !
w Polsce - 57%


Człowiek R1a
z Wasylewki,

8500 przed Chr.
rekonstrukcja

W Polsce i w krajach słowiańskich ich potomków jest blisko 60 procent ludności.
 Zaś w pobliżu jeziora Onega nad brzegami Zalewu Rybińskiego nad Górną Wołgą w wśród
Sickarów widzimy największe zagęszczenie rodu R1a, bo nawet około 80% ludności!
 

 5.
W horyzoncie kultury ceramiki sznurowej  od około 3200 lat przed Chr. obecność rodu
 R1a-M417 i Z645, to jest Praindoeuropejczyków oraz przyszłych Bałtosłowian, Słowian
i Polaków, została wielokrotnie potwierdzona przez paleogenomików


Zob. drzewo rodu R1a eupedia.com
 

 6.

Autosomalne DNA dzisiejszych Polaków i Słowian
pochodzi od ludzi wczesnego i późnego brązu, czyli od około 4000 lat - na naszych ziemiach. 
W epoce brązu ziemia polska była kolebką dla Bałtosłowian, a jej pogranicza
- dla Italo-Celtów i Germanów.

 

 7.
W kręgu  kultury trzcinieckiej  w społeczności języka bałtosłowiańskiego w genetycznym
 rodzie R1a-Z280  korzenie Polaków i Polski nad Wisłą i sięgają 2000 lat przed Chrystusem.
Testowanie Y-DNA i auDNA człowieka z Gustorzyna na Kujawach (grób z 1900 r. przed Chr.)
pokazało, że część dzisiejszych Polaków może widzieć w
PL_N17
 swojego niemal praojca.


 

 8.
Polacy i Słowianie nad Odrą i Wisłą z genetycznej grupy R1a i innych są potomkami ludzi  kultury łużyckiej w Polsce (horyzont kultur pól popielnicowych w Europie), rozwijanej w latach 1300-400 przed Chr. zapewne wspólnie z Ilirami-Wenetami (?) znad Dunaju
Zob. A) Cassidy 2015 http://www.pnas.org/content/113/2/368.full  Kolor najbardziej  czerwony -dzisiejsi Polacy jako najbliżsi "Człowieka z Ludas"  z 1100 r. przed Chr. z kompleksu kultury łużyckiej.

Zob. B) Polegli w bitwie Weltzin nad Tollense, Sell 2017 i genetyczna mapa od L.Mlukas 2017 .
A)      B)
Dzisiejsi Polacy (kolor czerwony) dziedziczą najwięcej DNA człowieka kultury łużyckiej
 

 9.
Badania autosomów DNA szczątków grobowych
zapewne jakoś potwierdzą, że przodkowie Polaków żyli nad Wisłą  na przełomie er, czyli   w latach narodzenia i życia Chrystusa.

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/au_pol_eur_meast.gif
(autosomalne DNA współczesnych Polaków w Europie)
 

10.
Podsumowanie
Dzisiejsi Polacy w 91 % genomu są potomkami
-spadkobiercami autosomalnego DNA trzech kultur epoki brązu:

1) ludności kultury unietyckiej, której przedstawicielem w badaniach był człowiek
z Przecławic pow. Wrocław, z roku około 1700 lat przed Chr., symbol RISE150 - 25%
2)
ludności kultury łużyckiej, której przedstawicielem w badaniach był  człowiek
z Ludas (Węgry/Słowacja) z roku około 1200 przed Chr., epoka brązu, symbol BR2 - 23%
3) ludności kultury pomorsko-zachodniobałtyjskiej, której przedstawicielem był człowiek
z Turlojiske (polsko-litewskie Suwałki) z roku około 900 przed Chr., symbol RISE598 - 43%

Zob. wyniki testowania dzisiejszych regionów Polski z porównaniem starożytnych przodków
 

 

* * *

Nasz obowiązek i nasze misyjne dzieło to pamięć o ludziach, żyjących dziś tam, skąd wyszliśmy,
w południowo-zachodnim Kamerunie, plemieniu Bangwa
 
Wspieranie rozwoju rodu A00 w Kamerunie

    Trzeba także w końcu przyjąć do swojej świadomości zgodny z nauką i biblijną wiarą, tzw. kreacjonizm ewolucjonistyczny !

* * *

Tak miało być w Tropiu
od bieżącego, 2017 roku !

Ale faktycznie takich czynów
dopuszczano się tylko
w Rosji !

Ten rosyjski kościół na zdjęciu to jeden z kilkudziesięciu na dnie wielkiego na 60x70 km i głębokiego na blisko 100 m zalewu w Jarosławlu nad Wołgą w północnej Rosji. Dzieło Stalina. Taki sam los miał spotkać kościół w Tropiu na podstawie decyzji I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Po ukończeniu zapory Czchów II woda Dunajca miała się podnieść o 70 m, a więc ponad krzyż kościoła w Tropiu. Uratowała go interwencja św. Świerada, pani architekt H. Moczulskiej, ks. proboszcza i zbawienny kryzys gospodarczy, za który do dziś błogosławię ówczesną komunę - za to jedyne jej dobro dla narodu polskiego: za wielki wówczas kryzys gospodarczy przez nią spowodowany (zaś ta stalinowska inwestycja w Rosji pochłonęła jedno 130-tysięczne miasto Mołog, 800 wiosek, sześć klasztorów i 50 kościołów. Pożytek gospodarczy z tego zalewu do dziś mizerny, a ekologiczny i klimatyczny - katastrofalny).

* * *

Przy Pustelni św. Świerada w Tropiu ks. bp. Władysław Bobowski celebrował odpustową
       Mszę św. i sześćdziesięciolecie swojego Kapłaństwa  zob: Odpust-w-Tropiu i Jubileusz

Dalszy ciąg naszego odpustu odbył się na Słowacji:  Zobor, Nitra, Skalka n.Wagiem
A o tym pisze TGN:  http://tarnow.gosc.pl/doc/4059187.Tropie-u-sw-Swierada

Zasłużeni i Honorowi Obywatele Gminy Gródek nad Dunajcem i dla Ziemi Sądeckiej

Wśród siedmiu odznaczonych 30.11.2016 -  trzech mieszkańców lub rodaków z Tropia:
ks. bp Władysław Bobowski, ks. Stanisław Pietrzak i p. Stanisław Wolak
(na zdjęciu także mistrz Polski i świata, kolarz-olimpijczyk Jan Magiera)
http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/4045-grodek-n-dunajcem-duchowni-i-swieccy-docenieeni
http://rdn.pl/?p=100190


 Zob. też:  Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej - 2003 r.    
Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej - Wybitni Sądeczanie 2003-2016

* "Odkrywamy tajemnice kościoła w Tropiu" - TVN 13.09.2016
                                                                                      
 

* * *

TV TRWAM:  http://tv-trwam.pl/8271e396-853f-4414-a155-0922ce5a97c6

.

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH04LYkJzZAhUCsKQKHcB5A-sQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Ftv-trwam.pl%2Fna-zywo&usg=AOvVaw3KfKc-6LoUB1Oe18ZPoUIw

N a s z   s t a ł y    k o n k u r s   n a
Złotego Gościa naszej witryny

  Kolejny już raz!

Pozdrawiamy szczęściarza WIESIA MAŚLANKĘ!
zwycięzcę w konkursie na zdobywcę Złotej liczby Miłego Gościa naszej witryny
      a kolejna Złota Liczba  1111111 czeka właśnie na Ciebie!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


Chrzty, śluby, jubileusze i pogrzeby w ostatnim półroczu

1. Ochrzczeni, stali się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła i chrześcijanami

 I półrocze 2017

II półrocze 2017

- 22.01.2017 Hubert Dziedzic z Wytrzyszczki
- 18.02.2017 Wiktoria Maciaś z Witowic Dolnych
- 26.02.2017 Jeremiasz Dziedzic z Wytrzyszczki
- 17.04.2017 Tomasz Szot z Witowic Dolnych
- 17.04.2017 Bartosz Kądziołka z Wytrzyszczki
- 17.04.2017 Łucja Bryniak z Witowic Dolnych
- 17.04.2017 Kacper Woźniak z Witowic Dolnych
- 22.04.2017 Aleksander Pulit z Witowic Dolnych
- 23.04.2017 Sara Cetnarowska z Witowic Dolnych
- 06.05.2017 Kordian Żelazek z Ryżek
- 20.05.2017 Bartosz Nowak z Roztoki-Brzezin
- 03.06.2017 Maszel Pająk z Witowic Dolnych
- 10.06.2017 Liliana Kita z Wytrzyszczki
- 10.06.2017 Bruno Gasiński z Wytrzyszczki
- 17.06.2017 Antoni Salamon z Witowic Dolnych
 

- 02.07.2017 Maciej Kafel, Piaski Drużków
- 22.07.2017 Filip Gródek, Roztoka-Brzeziny
- 23.07.2017 Julia Kostilek, Witowice Górne
- 10.08.2017 Zofia Bugajska, Witowice Dolne
-
-

 

2. Zaślubili się w Panu i założyli nowe, katolickie rodziny  2017 r.
- 06.01.2017 Angelika Sromek, Wronowice - i Dawid Woźniak, Witowice Dolne
- 05.05.2017 Karolina Nikiel, Bielsko-Biała - i Marcin Wróbel, Bielsko-Biała
- 06.05.2017 Katarzyna Sadło, Ryżki - i Marin Żelazek, Ryżki
- 27.05.2017 Monika Bugajska, Witowice Dolne - i Jacek Szczepanik, Mystków

- 27.05.2017 Sabina Jarusik, Kraków - i Marcin Pycha, Kraków

- 03.06.2017 Anna Michalczyk, Będzieszyna - i Roman Gawełda, Iwkowa

- 17.06.2017 Patrycja Mastalerz, Roztoka-Brzeziny - i Kamil Łazowski, Piaski Drużków

- 22.06.2017 Matilde Rossi, Quarto Sant'Elena - i Łukasz Skorupski, Quarto Sant'Elena

- 24.06.2017 Paulina Kołacz, Roztoka-Brzeziny - i Andrzej Winiarski, Roztoka-Brzeziny
- 24.06.2017 Magdalena Zawiślak, Nowa Wola - i Łukasz Twarogowski, Nowa Wola
.........................................

- 01.07.2017 Urszula Krzyżak, Wytrzyszczka - i Bartłomiej Put, Poręba Sputkowska

- 08.07.2017 Ming Xiong, Bad Gellengen - i Artur Dziedzic, Bad Bellengen

- 08.07.2017 Anna Saczka, Tropie - i Mariusz Patak, Rożnów

- 20.07.2017 Paulina Jastrzębska, Wytrzyszczka - i Marcin Cięciwa, Wytrzyszczka

- 22.07.2017 Justyna Guzik, Warszawa - i Krzysztof Franaszak, Warszawa

- 29.07.2017 Edyta Policht, Wytrzyszczka - i Marin Nowak, Okocim

- 03.08.2017 Magdalena Doruch, Brzeziny - i Bartosz Fiołka, Ostrzeszów
- 05.08.2017 Agata Mamiak, Den Haag - i Marcin Sobiech, Den Haag
-

-

-
3. Zmarli, zostali pogrzebani i oczekują zmartwychwstania w Panu

 I półrocze 2016

II półrocze 2016

- 11.02.2017 Stanisław Ptak, Tropie, ur. 1932
- 11.02.2017 Matylda Pulit, Witowice Górne, ur. 1936
- 18.02.2017 Jan Moron, Piaski Drużków, ur. 1923
- 19.03.2017 Marian Pociecha, Witowice Górne, ur. 1927
- 22.03.2017 Julian Jankowski, Roztoka-Brzeziny, ur. 1944
- 29.03.2017 Kazimierz Mendel, Tropie, ur. 1946
- 14.04.2017 Franciszek Karwala, Witowice Górne, 1928
- 24.04.2017 Jan Gawełda, Tropie, ur. 1931
- 14.06.2017 Tadeusz Michalczyk, Piaski Drużków, 1957
-

- 27.07.2017 Eugeniusz Krzyżak, Wytrzyszczka, ur. 1932
-
-
-

* * *

Parafialna statystyka za rok  2016  i - dla porównania - rok  2015  

 

Tropie

Roztoka

Witowice
 Dolne

Witowice
 Górne

Wytrzysz
czka

Będzie-
szyna

Piaski

Inni

Razem
2014 r.

 W latach
2015,2014,2013

Chrzty

6

 8

5

3

9

2

8

4

6

11

4

1

1

 3 4 43 32, 47, 39

Śluby

1  1 5 3

1

3

3

1

4

2 1

0

0

 5 7 22 15, 21, 10

Pogrzeby

 8

 4

4

1

4

4

1

1

7

3

5

1

1

 2 2 32 19, 23, 29

I Komunia św. dzieci

32 30. 17, 29
Bierzmowanie młodzieży 32 34, 37, 40

Komunia parafian w ciągu roku

około
60tys.
około
55 tys.

* * *

Nowy wikariusz
w parafii Tropie,
ks. mgr Krzysztof KISZKA
(od VIII 2014 r.)

WITAMY!

Natomiast
Księdzu Tomaszowi Święsowi,
dziękując za pracę w Tropiu,
 życzymy błogosławieństwa Bożego na nowej placówce w parafii Ryglice.

* * *

Nasza obywatelska odpowiedzialność za sprawy ludzi i świata - bronimy rodziny, życia, dekalogu,
    wartości chrześcijańskich: CitizenGO - dołącz swój głos!
*  Ciągle aktualny  Apel przedwyborczy i powyborczy  * Oskarżam In vitro!
                                                                  * * *

Rosja niezupełnie stracona. Patrzmy, jak jest urządzone Zródło Wołgi (Исток_Волги), narodowej
   rzeki Rosji i najdłuższej rzeki Europy. Obok źródła Wołgi - na wzgórku czynna kaplica mszalna
   i kościół klasztorny św. Olgi. (to także region słynnego wśród Polaków "katyńskiego" Ostaszkowa).
* A oto wzruszający dzisiejszy apel studentów kilkunastu moskiewskich uczelni do obywateli Ukrainy: 
   "Wstyd nam za nasze państwo, przebaczcie nam..., przebaczcie nam... "
 
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ntayP6U385o

Orban: Polska jedyną nadzieją dla Europy!
Polska-Europa

* * *

 

 

 

   Ranking na portalu

   "Nasze miasto"

 <<< kliknij, aby powiększyć


 


Nawiedzenie Miłosierdzia Bożego w parafii TropieZob. więcej >>>


 ►
13 lipca - śś. Świerada i Benedykta, pustelników. Czy znasz ich?

Ważna informacja dla pielgrzymów, turystów i gości parafii
Wyremontowano drogę do Tropia od krajowej nr 75 w Witowicach Dolnych, przez Rożnów. Nowa nawierzchnia i pobocza, odremontowane mosty. Zniknie przeciążenie promu. Warto sprawdzić! (12.08.2011).


   Kolędnicy misyjni w roku 2010 w parafii Tropie.
   Podziwiamy ich zapał misyjny i gratulujemy!

 

27.11.2010 zmarła +Helena Pawlik z Czyżyckich, mająca równo 104 lata!
Coś dla ciekawych wiedzy o swoich/naszych korzeniach:
     Skąd pochodzi ludność rejonu Dunajca, Popradu i Białej?

 

Wielki honor dla Tropia i naszego św. Świerada!
W słowackiej Nitrze podczas Światowego Festiwalu Młodzieży Słowackiej w bloku naukowym historyczno-archeologicznym jedną godzinę przeznaczono na temat żywota św. Świerada w Polsce i dokumentów historycznych kontaktów Nitra-Tropie.

Zdj. wyżej: występy zespołów na estradzie pod Hradem (katedrą)
Zdj. niżej - fragment programu Festiwalu 1-5 lipca 2010
.
Była też i polsko-slowacka Msza w katedrze z udziałem przedstawicieli władz Słowacji i samorządu miasta Nitra.


Nie zapominamy o patriotach-bohaterach, męczennikach Katynia,
   co dopiero wykrytych w dokumentach parafialnych i "katyńskich":
   Por. Jan LEBDA (Witowice)  i  St.post. Władysław IWAŃSKI (Wytrzyszczka)

 

Obecnie (22 VI) powiatowa droga z Rożnowa do Tropia zaczyna być już
   częściowo przejezdna, a mur kościelny - naprawiony.
 

Bierzmowanie w Tropiu, Poniedziałek Wielkanocny 2010 r.
Ks. bp. Władysław Bobowski w otoczeniu bierzmowanej
młodzieży parafii Tropie. Gratulujemy wszystkim!
 

6 lutego 2010 r. kończy swoją biskupią "etatową" służbę w tarnowskiej diecezji ks. biskup Władysław Bobowski.
Dziękujemy mu zwłaszcza za zasługi dla Tropia - jego rodzinnej miejscowości i parafii!
Niech Bóg mu obficie zapłaci za wszelkie dobro, przez niego Parafii i mieszkańcom sprawione!

Styczniowe mrozy na Jeziorze Czchowskim w Tropiu i łabędzie...

Na osobnej stronie obok ogłoszeń parafialnych ogłasza się także intencje mszalne naszego kościoła!
 

Kolędnicy misyjni w Tropiu, grudzień 2009.
Oto jedna z kilku ekip:
Ania Olszewska, Grześ Myrlak, Natalia Foryś,
Kinga Olszewska, Kacper i Dominik Foryś
.

Sylwestrowe dziękczynienia w parafii Tropie za dary Boże w roku 2009:
1) Łaski sakramentu chrztu dostąpiło 40 dzieci
2) Do I Komunii św. przystąpiło 37 dzieci
3) Duch Święty umocnił wiarę 35 młodych
4) Przyjęto w kościele około 60.000 Komunii św.
5) Sakramentem małżeństwa związało się 20 par młodych
6) Przed Panem Wieczności stanęło 24 zmarłych
7) W maju odbyła się wizytacja biskupia
8) W październiku odbyła się renowacja misji parafialnej
9) Na na trzech ścianach tropskiego kościoła wymieniono tynki
10) Do kaplicy w Roztoce sprawiono stałe ławki
11) Kaplica na cmentarzu otrzymała nowe pokrycie gontowe
.
►  W Tropiu i na zamku Tropsztyn Zjazd Rodu Gierałtów, 4-5 lipca 2009

Gierałtowie po mszy niedzielnej
w Tropiu, przy
kościele
św. Świerada, przy swoim,
"rodowym" kościele Gierałtów

Uroczysta suma
w kościele zakończyła świętowanie
Na tle kościoła oraz zamku Tropsztyn (w Wytrzyszcze).

Potem jeszcze wizyta w pustelni
św. Świerada i pożegnanie...

EUREKA, juz wiem, skąd jesteśmy! Skąd Słowianie, Polacy, Niemcy, inne narody...,
   a więc coś ciekawego dla tych, którzy chcą poznać  swoje korzenie! 
Przyjęto nowa grupkę dzieci do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zob. zdję
ć
Tropskie jasełka - w niedzielę 4 stycznia. Zobacz zdjęcia!
W Tropiu listopadowe  modlitwy za zmarłych
19-26 odbyły się Misje Parafialne. Zobacz w Ogłoszeniach.
Została opracowana genealogia związanego z Tropiem rodu Gierałtów.
16 VII, w tygodniu odpustowym, kolejna pielgrzymka Słowaków z Trenczyna
    i okolicy  do sanktuarium naszych wspólnych świętych pustelników i patronów:
    Świerada (Svorada) i Benedykta (Benadika). Taka to ich i nasza tradycja!

►Na naszej stronie "Topografia parafii" możesz oglądać Tatry z Tropia!
►Uroczystość Królowej Polski w Tropiu Parafia Tropie i Gmina Gródek
    nad    Dunajcem czczą Patronkę Narodu Polskiego w rocznicę Konstytucji 3 Maja.
    Zob. na stronie Wydarzenia.
22 lipca 2007 r. - Tropie w sanktuariach naszych Świętych Pustelników
   na Słowacji: Skalka nad Váhom, Kubáňovo-Szete i Nitra

15 lipca - w Tropiu podwójny jubileusz naszego Rodaka, ks. biskupa Władysława Bobowskiego
"Skała kościoła. Tropie" - w Gościu Niedzielnym z 25 marca!
W instyt. JP PAN - rozprawa doktorska o nazwiskach i imionach w parafii Tropie
Święty Świerad w źródłach i tradycji - czytaj w Almanachu Sądeckim
Kiedy inni "świętują" walentynki, w Tropiu 14 lutego czcimy wielkich Apostołów
   Słowian i patronów Europy, Świętych Cyryla i Metodego.

W telewizji znów o Tropiu i Świętym Świeradzie, eremicie z Tropia
Święci Świerad i Benedykt w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
18 XI w Nowym Sączu konferencja - także o naszym, tropskim Świętym!
Odbyła się kolejna, III konferencja naukowa w tropskim Sveradianum
P. Elżbieta Dzikowska wykonała u nas zdjęcia do: Groch i kapusta
Abp Karol Wojtyła przy pustelni - czterdziestolecie(!). Reportaż fotograficzny
Nasza książka "Święty Świerad"-na spisie lektur podstawowych na uczelniach!
Zobacz aktualny stan pogody i sytuację na jezdni w Tropiu,  pod zamkiem Tropsztyn
Świeccy szafarze Eucharystii rozpoczynają służbę w naszej parafii
Dzwony w Tropiu dla chrztów także!
Małgorzaty Kossakowskiej interesująca Galeria zdjęć z Tropia i innych miejsc
Wykonano figurę św. Benedykta pustelnika, naszego rodaka! Zob.opis i zdjęcie!
"Dziękujemy Bogu za odkrycie na nowo naszego wspólnego, polsko-węgierskiego
   świętego... - zanotowali  pielgrzymi Polonii węgierskiej z Budapesztu
W parafii Tropie zadziwiający fenomen - "wylęgarnia" organistów dla Polski!
Nasz przyjaciel, czciciel św. Świerada, ks. prof. Viliam Judák - biskupem Nitry!


Notatki i refleksje aktualne.
EUREKA! Już wiem, skąd pochodzą Polacy, Słowianie, inne ludy!
Katarzy, jehowianie, lefebryści..., czyli jak rodzą się sekty?
Bóg nas potrzebuje. Chce naszego i świętych wstawiennictwa za świat.

"Współpracownik prawdy" - Benedykt XVI
"Sławnych Polaków choroby"; temat na Wielki Post i nie tylko!
Katolicy, warto czytać deklarację Kongregacji Doktryny Wiary, Dominus Iesus,
   czyli Panem jest Jezus - dzieło kardynała J. Ratzingera!
Dlaczego nie Mahomet, Koran i Islam, lecz Chrystus, Ewangelia i Kościół?
 

Informacje stałe
Duszpasterze, msze i nabożeństwa, kancelaria, statystyka parafialna,
   zwiedzanie kościoła, obsługa pielgrzymów, dom pielgrzyma...

Dekret o sanktuarium diecezjalnym w Tropiu - zob. na str. Kalendarium, XXI wiek

* * *

WARTOŚCI NASZEGO SANKTUARIUM

Dlaczego warto zaglądnąć do Tropia?
 

Tropie sanktuarium świętości
"W Tropiu - jesteśmy u korzeni..Tu nie wystarczy tylko przybyć;
tu trzeba
przypielgrzymować i na tym miejscu uklęknąć!"

Tak wzywał już w 1966 r.,abp Karol Wojtyła
przy pustelni w Tropiu podczas uroczystości
Milenium Chrztu Polski

Święty Świerad z Tropia
"Z radością oddajemy hołd  Świętemu Andrzejowi -Świeradowi, publicznie ukazując go wiernym  jako męża wielce zasłużonego 
dla Kościoła i społeczeństwa...
Święty Świerad poprzez swoje życie, modlitwę, ascezę, podjętą dla braci pracę, stał się jednym z korzeni, z których wyrosła siła tysiącletniej religii chrześcijańskiej w Polsce...
Żyje on nadal w umysłach  i sercach Słowaków, Polaków i Węgrów. Oni zresztą najbardziej doświadczyli dobrodziejstw jego świętości"

Tak do biskupów Tarnowa (Polska),
Nitry (Słowacja)
i P
écsu (Węgry)
30 kwietnia 1983 r. pisał o św. Świeradzie
Jan Paweł II
zapowiadając jubileusz
 900-lecia jego kanonizacji,
uroczyście obchodzony w Tropiu, w lipcu 1983 r.

Święty Świerad - na dziś!
"Kroczcie nada bruzdą wyoraną przez  Świętego Świerada!"

Jan Paweł II do biskupa Nitry
w 1980 r., z okazji 1100-lecia tej diecezji

Co więc tu znajdziesz, gdy odbędziesz do Tropia
wirtualną lub realną
pielgrzymkę?

  • liczne ślady zamierzchłej przeszłości, zwłaszcza religijnej, sięgającej może nawet połowy IX wieku;

  • świadectwa świętego życia, jakie zostawił tu i w okolicy święty pustelnik Świerad i towarzysze jego życia pustelniczego, zwłaszcza św. Benedykt, męczennik oraz legendarni świątobliwi Just-Jodok i Urban - pustelnicy;

  • bogate tradycje religijne i kulturowe, towarzyszące kultowi świętych pustelników;

  • romański kościół w Tropiu, jeden z najstarszych w tej części Polski, swym początkiem sięgający XI wieku;

  • liczne zabytki sztuki romańskiej, gotyckiej, renesansu, baroku, rokoko i późniejszych;

  • niepowtarzalną przyrodę w otoczeniu kościoła i całego sanktuarium, ułatwiająca modlitwę i regeneracje ducha;

  • stale żywe kontakty braterstwa ze starymi ośrodkami kultu naszych pustelników na Słowacji, miejscami, gdzie również żyli i zmarli svätý Andrej-Svorad (Andrzej-Świerad) i jego uczeń Beňadik (Benedikt, Benedykt). Są nimi zwłaszcza Nitra i Zobor, Skalka nad Váhom i Trenčín;

  • niezwykle cenne obiekty liturgicznego kultu i pobożności ludu:
    relikwie Krzyża Chrystusowego i relikwie świętych, jak św. Świerad i Benedykt z Tropia, św. Kinga ze Starego Sącza, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Vianney, proboszcz z Ars.

Dlatego właśnie "Do Tropia trzeba przypielgrzymować i na tym miejscu uklęknąć!"

W Tropiu, w dniu otwarcia tej witryny, 1 marca 2003 r.,
ks. Stanisław Pietrzak
(ówczesny proboszcz Parafii i kustosz Sanktuarium)

Na str. Aktualne informacje zob. obecni duszpasterze i kontakt z nimi


* * *

Patrzymy z lotu ptaka:

 

   Na pierwszym planie
- romański  kościół śś. Świerada i Benedykta w Tropiu (z dachem  sprzed wichury), położony na kilkunastometrowej skale nad głęboką wodą Dunajca i Jeziora Czchowskiego.
   Na prawo,

między kościołem a skałą św. Benedykta - dolina z amfiteatralnie urządzonym miejscem zgromadzeń i ołtarzem pod żaglem na brzegu Dunajca.
   Skalne wzgórze
otoczone jest kamiennym Różańcem polskich świętych. Na dole, w ciągu różańca, niebiesko oznaczone Źródło "wody żywej", bo wypływającej spod skały kościelnej, niejako spod ołtarza mszalnego; czerpanie tej wody - z kranu przy dzwonnicy, wyżej kościoła.
   Na lewo od kościoła

- kaplica średniowieczna, przycmentarna; a nieco wyżej - droga prowadząca od kościoła w lewo, do Pustelni św. Świerada. Znajduje się ona na wprost kościoła, za lasem. Na dalekim horyzoncie - wzgórza miasta Czchów.
   Bezpośrednio za kościołem
- budynek plebanii; wyżej - dom pielgrzyma; obok nich - droga powrotna od Pustelni i Źródła św. Świerada oraz Kalwarii polskich świętych, ku kościołowi.

 

Umiejscowienie Tropia i drogowy dostęp do niego zob. na mapie
Bliższe informacje o dostępie drogowym zob. na stronie Topografia
Także mapa satelitarna. W centrum - Tropie nad J. Czchowskim:
WikiMapa Nowy Sacz, 18km from center

pogoda

   Aktualna i prognozowana pogoda dla Tropia i regionu

   1) w Tropiu, http://pogodynka.pl/polska/tropie_grodek-nad-dunajcem
  
2) na Sądecczyźnie http://pogoda.onet.pl/0,823,38,miasto.html
  
3) w powiecie tarnowskim  http://pogoda.onet.pl/0,1214,38,miasto.html

  4) na drogach województwa
        kamera pogodowa na drodze 75 w Witowicach, pod zamkiem Tropsztyn:  
                                                                                 kamera.php-pkamnum=493&ver=0
        kamery pogodowe na drogach Małopolski:
                                                                                 kamery_zb.php-rejid=5

 

Dlaczego wybieram Polskę?

Gdyby mi zaproponowano, nie wybrałbym europejskiego Zachodu
na zamieszkanie; wybrałbym Polskę!

[Tekst zredagowany w odpowiedzi na niektóre
wypowiedzi  prozachodnich rasistów na internetownych forach]

 

 Pytasz, dlaczego, bo przecież Polska, jak wszystkie zdominowane głównie przez genetyczny ród R1a słowiańskie kraje Europy środkowo-wschodniej, jest mniej zasobna i gorzej urządzona niż kraje zdominowanego przez genetyczny ród R1b na Zachodzie!  Tak, to prawda, ale jest tak dlatego, iż z reguły nie zechcieliśmy wzbogacać się, jak oni, na wojnach, łupieżach, międzynarodowym bandytyzmie i kolonializmie, co czynili już w starożytności wobec wcześniejszych od siebie ludów na kontynencie europejskim, a także względem naszych przodków!  Podam najważniejsze fakty.

 

Oto oddziały owego ludu R1b około połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, przybywszy ze wschodu, gwałtownie najechały na Brytanię  i wytępiwszy 90% autochtonnych mieszkańców, do dziś tam jako Anglicy przebywają. Tak samo niemal w tym samym czasie postąpiły inne grupy rodu R1b na Półwyspie Pirenejskim, w Iberii, gdzie wytępiły 100% autochtonnych mężczyzn i zabrawszy sobie ich żony, żyją do dziś jako zdecydowana większość Hiszpanów czy Portugalczyków.

 

Odkryli to i w dwóch pracach opisali zachodni uczeni, Hiszpan I. Olalde ze swoimi ogromnymi zespołami naukowców-genetyków (w 2018 i 2019 r.). Ale to, co ludzie genetycznego rodu R1b uczynili w Brytanii i Iberii, ci autorzy eufemistycznie nazywają jednak tylko wymianą ludności...  Z podobnej wymiany ludności  pochodzi zapewne co najmniej połowa lub większość dzisiejszych Francuzów i Niemców.

 

Na skutek takich zbójeckich czynów owego "walecznego" ludu R1b na Zachodzie między Odrą i Atlantykiem, tam, gdzie go wcześniej w ogóle nie było, liczy on teraz odpowiednio od 40% do 85% ludności tamtejszych krajów, a inne ludy zginęły wówczas bezpowrotnie.

 

Zobacz ilustrację owej wymiany ludności w Brytanii w Iberii z wykładu Dawida Reicha
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/genocides_olalde_reich.jpg

 

Ale jeszcze wcześniej, bo już w pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chr. , pod koniec neolitu, w trakcie długiej migracji ze stepów za Wołgą na Zachód przez nasze dziś polskie i słowiańskie ziemie ofiarą oddziałów rodu R1b, chyba jedynych wówczas producentów mieczy, wówczas tylko miedzianych, padło blisko 90% mężczyzn spośród naszych przodków rodu R1a, w rezultacie czego na siedemnaście kobiet przypadał wówczas tylko jeden mężczyzna! (czytaj w: Teng i zesp., 2018). I zapewne dlatego do dziś jesteśmy daleko mniej liczni niż ród R1b, powstały 22 tysiące lat temu przecież od wspólnego przodka genetycznego, o symbolu R1. O tych tragicznych wydarzeniach świadczą także znane z tego czasu liczne zbiorowe pochówki ofiar masowych mordów, np. w Koszycach u ujścia Szreniawy do Wisły, Szczepanowicach pod Miechowem nad górną Szreniawą albo Eulau nad Solawą... A takich pochówków na naszych ziemiach jest ogromnie dużo!

 

Można więc mieć przypuszczenie, że obawiając się stania się ofiarą tej akcji wymiany ludności, usunęła się z ziem naszej części Europy niemal cała rozwijająca się ludność „azjatyckiej” gałęzi rodu R1a-Z93, najpierw na południowy Ural do kultury Sintaszta/Andronovo, a później stamtąd dalej na Południe, aby z kulturą i grupą języków aryjskich rozwinąć się ludnościowo i kulturowo w Indiach, Pakistanie i Iranie.

 

Ale nie na tym koniec . Ponownie w nowszych czasach, przybywszy około 200 r. przed Chr. w kulturze germańsko-celtyckich Jastorfian rodu R1b z Niemiec na nasze polskie ziemie, ich oddziały dokonały swojego zbójeckiego dzieła. Kiedy bowiem ludzie ci, pod nazwą kultury przeworskiej, po sześciu wiekach akcji tzw. wymiany ludności i dominacji odeszli około 400 r. A.D. z naszych ziem na Zachód,  została tu niemal pustka ludnościowa. Prasłowian bowiem w części wybito, a w części rozproszono, jakoby tu nigdy dotąd ich nie było - zapewniają archeolodzy-allochtoniści!

 

Dopiero po kilku wiekach z tych niedobitych resztek naszych i pogranicznych terenów Prasłowian powoli wyrosły zaczątki Polski; i to właśnie tej Polski, której przecież zręby zarysowały się już na tysiące lat wcześniej, bo na mapie wczesnej polodowcowej kultury świderskiej, najbardziej w Europie wiernie dziedziczącej autosomalne geny potomków pierwszych osadników kontynentu europejskiego z czasów około 40.000 lat temu.

 

Więc cieszę się, że nasza Ojczyzna, trwając dzielnie na swoich ziemiach, nie splamiła swojego honoru podobnie barbarzyńskimi działaniami i raczej nie dorobiła się na krzywdach innych narodów. 

 

Dlatego, mimo że trochę uboższa
i słabsza ona niż kraje zachodnie, wybieram Polskę!
I wybieram też Europę, choć ta jakoś uporczywie trwa w moralnym
i politycznym kryzysie; bowiem od jej początku
wiernie tkwią w niej nasze korzenie!

 

Więc dla Polski jak i dla Europy oddam głos na takich polityków, dla których ochrona wartości katolickiej i chrześcijańskiej  wiary jest zasadniczym obowiązkiem; ochrona ludzkiego życia i dobro rodziny są najważniejszymi zadaniami i dla których każda aborcja jest zbrodnią, a homoseksualne i genderowe związki, pedofilia (także ta w wychowaniu szkolnym) są niedopuszczalnymi przestępstwami lub co najmniej zboczeniami

Za decyzje tych ludzi i za stanowione przez nich prawo
jestem bowiem w pełni odpowiedzialny przed Bogiem i historią ludzką

 

27.03.2019 (updt 29/3) stp

Zobacz na stronie PDF

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/Dlaczego-wybieram-Polske.pdf

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Ciągle aktualny - Apel przedwyborczy i powyborczy

  "Władza być musi.  Jeśli jej nie wybierzesz Ty, wybierze się sama".   W każdym jednak przypadku będzie decydowała o Tobie, Twoich bliskich i środowisku w sprawach materialnych, a niekiedy  także w sprawach duchowych, moralnych  i religijnych.  Dlatego masz moralny obowiązek nie tyle iść do wyborów, co wybierać dobrze!     Wyborca bowiem, nawet niegłosujący, jest współodpowiedzialny przed Bogiem i historią -  za decyzje i czyny tych, których obdarza władzą"  (Atimeres, Forum Wiara) -

   Przed przystąpieniem więc do urny sprawdź kandydata:
> czy jest za ochroną każdego życia ludzkiego, a przeciw jego zabijaniu, np. przez aborcję, antykoncepcję wczesnoporonną, manipulację z zarodkami (in vitro), eutanazję itd.?
> czy poczuwa się do obowiązku promowania wartości moralnych człowieka i społeczeństwa, zwłaszcza zdrowej rodziny, a zarazem sprzeciwiania się nachalnej promocji antyrodzinnych zboczeń (w tym także homoseksualizmu)  w kulturze i prawie polskim oraz międzynarodowym?
> czy ma zrozumienie dla promowania duchowych wartości człowieka, w tym także kultury religijnej i nauki chrześcijańskiej, a sprzeciwiania się ich ograniczaniu?
> czy wykazuje troskę o własną postawę moralną w swoich zachowaniach na forum publicznym?

Jeżeli w którymś istotnym punkcie nie jesteś pewnym co do swego kandydata,
nie wolno Ci go promować pod odpowiedzialnością  przed Bogiem i historią !

 

 

* * *

Interesująca Galeria zdjęć z Tropia
(zdjęcia Małgorzaty Kossakowskiej z sanktuarium i uroczystości kościelnych w Tropiu)


 
Opoka - witryna naszego usługodawcy; skorzystaj!

 

Google (wersja pl) - najlepsza światowa wyszukiwarka stron i plików www

1. Speedtest - do witryn: Rozrywka, Amazon, Ebay, Wp i Onet
2. DSL Mereni rychlosti - do: Praga czeska
3. Netmeter - do: Szczecin lub inne strony  i miasta świata.


Autor stron witryny TROPIE - ks. Stanisław Pietrzak -
pietrzakstan@poczta.onet.pl

prosi o przekazywanie wszelkich uwag i propozycji za pośrednictwem mailowego gołąbka
do Tropia

Pocztowy gołąbek dziękuje i zapewne już dziś przekaże wiadomość Adresatowi

 

Początek chrześcijaństwa na Sądecczyźnie
mmm


Naszą wizytówką
- romański
kościół
św. Świerada
i jego położenie


Chlubą Sanktuarium
- Święty Świerad,
pustelnik

Święty Świerad
również
wychowawcą
świętych;
 jak Świętego
Benedykta,
tak i nas,
parafian
i pielgrzymów!
*
Boże,
wielki w swej świętości,
coś swe
ludziom podobieństwo dał,
bądź uczczony
 w Świętych Społeczności
i w tym,
 który
"Świerad"
imię miał!

Święty Świeradzie,
bądź pochwalony,
za Twojej wiary apostolski trud,
za Twoje prace potem zroszone
i za świętości cud!

Twoimi śladami pomóż nam kroczyć,
bruzdą, którą wyorałeś sam,
naucz nas wznosić swe oczy,
gdzie jest
 nasz Bóg,
gdzie
nasz Pan!

( ... )

Jak ożywił
kogoś Bóg w
 Twojej pustelni, 

jak ocalił,
gdy ktoś
wzywał Cię, 

tak dziś
prosimy,
Ci wierni:
Módl się za nami,
ach módl się!

*
Święty
Świeradzie,
prowadź
tam,
gdzie wieczna
radość,
gdzie jest
Pan!

*
Za przyczyną Świerada,
dobry Boże, nasz Panie,
przyjmij modły Kościoła,
usłysz ludu wołanie!

*