JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Roztoka-Brzeziny
wieś i sołectwo w parafii Tropie

 

gmina Gródek nad Dunajcem

.
Informacje, nowiny i ogłoszenia

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 28 lis 08

POZNAJ WIOSKI
NASZEJ PARAFII:
TROPIE
ROZTOKA
WITOWICE DOLNE
WITOWICE GÓRNE
WYTRZYSZCZKA BĘDZIESZYNA
DZIEJE DO R. 1624

Położenie, topografia, nazwa Roztoka-Brzeziny
oraz coś z historii i dnia dzisiejszego

 

(Widok Roztoki z góry tropskiej)
1. Położenie miejscowości   
Miejscowość Roztoka-Brzeziny w gminie Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, leży w dolinie Dunajca, przy drodze powiatowej Tropie-Nowy Sącz.    Pod względem kościelnym należy do parafii Tropie, część wsi obsługuje jednak parafia Rożnów; zob. dekanat Czchów.
    Roztoka-Brzeziny od zachodu opiera się o rzekę Dunajec, od północnego zachodu graniczy z Tropiem, od północy i wschodu z Dzierżaninami, a od południa z Rożnowem.

    Położenie Rotoki-Brzezin i dostęp drogowy zobacz na mapie
Aby poznać dostęp drogowy, użyj odpowiednich kierunkowskazów W, N, E i S.
Aby poznać węższą lub szerszą okolicę, zaznacz na podziałce odpowiednią liczbę.


2. Topografia
   
Wieś Roztoka-Brzeziny pod względem topograficznym należy do górzystych.. Jej najniższy poziom to poziom rzeki Dunajec, około 250 m n.p.m. Najwyższym punktem jest szczyt leśnego wzgórza Majdan, 512 m n.p.m. Wody Roztoki spływają do potoku Kąty i dalej do Dunajca

3. Nazwa Roztoka-Brzeziny, Majdan, Sarys
   
Nazwa Roztoka jest szeroko rozpowszechniona, zwłaszcza w Europie wschodniej. Jest podejrzana o pochodzenie rumuńskie. W Polsce ma jednak chyba własne, topograficzne znaczenie: dolina, wieś, wąwóz.
    Podobnie obcego pochodzenia, ale upowszechniona w Europie jest nazwa osiedla i góry Majdan w Roztoce. Znaczy: plac w środku obozu wojskowego, plac między budynkami w lesie, smolarnię, plac miedzy budynkami we wsi.
    Tajemniczą nazwę ma osiedle na  Brzezinami Sarys (albo Sarysz lub też Szarysz). Językoznawcy jej nie wyjaśnili. Wydaje mi się, że pochodzi z języka tureckiego poprzez narzecze węgierskie i oznacza łysinę, co tu mogło by znaczyć: łysa góra, wyrąbany las. Taki początek nazwy może świadczyć o pierwszych osadnikach tego przysiółka lub Roztoki w ogóle.

4. Coś z historii
   
Najdawniejsze dzieje tej okolicy były po przemożnym wpływem gospodarczym i administracyjnym panów na Tropsztynie. Wiązały się też z dziejami parafii Tropie.
    Zobacz: Tropie/Zawrót - najdawniejsze dzieje
    Nazwę miejscowości, w formie Rostok, po raz pierwszy wymienia dokument z roku 1409. W tym czasie wieś ta należy do rodziny Rożenów z Rożnowa, Kąśnej i Jastrzębiej.
    W 1428 wspominane są razem: Roztoka i Brzeziny, jako własność sprzedana Zawiszy Czarnemu z Garbowa sandomierskiego, właścicielowi także Rożnowa od 1426 r.
    W 1662 roku Brzeziny, Sarys oraz część Roztoki przechodzą do nowoutworzonej parafii Rożnów; podstawowa część Roztoki pozostaje do dziś przy parafii Tropie.

5. Stan dzisiejszy
   
Obecnie Roztoka-Brzeziny liczy 631 mieszkańców z zameldowaniem na pobyt stały (co nie oznacza stale tu przebywających)  i 12 na pobyt czasowy. Z tego 420 należy do parafii Tropie, a 211 do parafii Rożnów.

    Obowiązki sołtysa wsi pełni Jan WINIARSKI. Obowiązki przedstawiciela wsi w Radzie Gminy Gródek nad Dunajcem - także Jan WINIARSKI.
    Ludność Roztoki-Brzezin cieszy się posiadaniem dużej kaplicy mszalnej (zob. zdjęcie), poświęconej Apostołom Słowian i patronom Europy, świętym Cyrylowi i Metodemu. Jest bowiem poważne przypuszczenie historyków, że apostołowie Słowian, św. Cyryl i Metody, wywierali swój misyjny wpływ na ludność doliny Dunajca. Śladem tego oddziaływania jest może wczesne tu chrześcijaństwo i święty Świerad, rodak z Tropia. Budowę tego kościoła rozpoczęto w roku 1985, poświęconym w Kościele Powszechnym, w związku z 1100 rocznicą śmierci św. Metodego, Apostołom Słowian (ich śladami i relikwiami jednego z nich szczyci się Nitra-katedra. Kamień węgielny pod  budowę tej świątyni poświęcił papież Jan Paweł II podczas  wizyty w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.
    Posługę kościelnego w kaplicy pełni Jan WINIARSKI, a organisty - Andrzej TOBIASZ.
    Atrakcją okolicy jest Rożnów  (zobacz) i jego otoczenie.

 

Kaplica Świętych Apostołów Słowian
Cyryla i Metodego Cyryla i Metodego

 

Ministranci i lektorzy w kaplicy w Roztoce

Zobacz na stronie: Wspólnoty parafialne
Służbę kościelnego pełni:  Jan Winiarski

 

Szkoła, poczta,
wspólnoty, organizacje i firmy 

 

1. Szkoła
Obszerne informacje o szkole zob. na stronie:
Szkoła Podstawowa w Roztoce-Brzezinach.

 

2. Poczta
    Mieszkańców Roztoki-Brzezin obsługuje poczta w Rożnowie: 33-316 Rożnów

4. Firmy
1. Sklep: Grzegorz RAK, tel. 018-440 30 07
2. Stolarnia, meble: Marek WRONA, tel. 018-440 36 38
3. Agroturystyka
   Teresa GRECKA, Gospodarstwo Teresy Greckiej
   Franciszek KWAŚNIEWSKI, Gospodarstwo Franciszka Kwaśniewskiego
    Inne gospodarstwa agroturystyczne w pobliżu Roztoki,  zob.: Terenowe Koło Stowarzyszenia
    "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne"  GGG w Rożnowie
 

 

Znaczniejsze wydarzenia
i osiągnięcia wsi w ostatnim czasie

 

     1. Sukcesem wsi jest wybudowanie drogi gminnej doliną ku wsi Dzierżaniny. Uległa ona znacznym uszkodzeniom w czasie powodzi  w roku 1997 i przez jakiś czas była nieprzejezdna.
     2. We wsi otwarto świetlicę na użytek społeczny w dawnym pomieszczeniu szkolnym na tzw. baranówce. Po rozbudowie głównego budynku szkoły obiekt ten nie był potrzebny dotychczasowemu użytkownikowi; zresztą nie spełniał wymogów obiektu szkolnego.


 

Nasze gratulacje
i życzenia dalszego dobra dla nich

 

1. Przyszli na świat i zostali ochrzczeni (w parafii Tropie)
ROK 2008

ROK 2007
22 IX Mateusz KLIMEK, syn Grzegorza i Magdaleny Kołacz
6.IX 2007 Maria TROJANOWSKA, córka Pawła i Agaty Mikos
17 I Franciszek WOLAK, syn Bogusława i Magdaleny Matras
20 V Aleksandra CHOCHLIŃSKA, córka Marka i Elżbiety Gierałt
28 III Piotr GIERAŁT, syn Damiana i Agaty Mastalerz
10 XI 2006 Karolina GĄŁEK, córka Grzegorza i Moniki Moroń
28 XI 2006 Karolina WRONA, córka Marka i Jolanty Stanisławskiej
23 XI 2006 Aleksander SARWA, syn Mariusza i Katarzyny Mastalerz

ROK 2006
Przemysław KOŁACZ, syn Bogdana i Marty
Natalia KLIMEK, córka Grzegorza i Magdaleny
Filip KOKOSZA, syn Przemysława i Anety
Martyna HAJDUK, córka Grzegorza i Sylwii
Amelia LIPIŃSKA, córka Marka i Doroty
Konrad GIERAŁT, syn Damiana i Agaty
Łukasz BRYNIAK, syn Jana i Agaty
Michał ZELEK, syn Pawła i Małgorzaty

ROK 2005
Natalia Anna SARWA, córka Mariusza i Katarzyny
Wiktoria Izabela WRONA, córka Zbigniewa i Izabeli
Kacper HAJDUK, syn Grzegorza i Sylwii

ROK 2004
Kacper MATURA, syn Haliny i Józefa
Tomasz KOZIK, syn Renaty i Mariusza
Aleksandra ROMUZGA, c. Ewy i Pawła
Wiktoria GIERAŁT, c. Damiana i Agaty
Jakub MĄCZYŃSKI, s. Anny i Andrzeja

2. Przyjęli i realizują powołanie do służby Bożej
    w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym
Ks. Jan SOLAK, zmartwychwstaniec, pracuje w Brazylii
S. Wiktoria WINIARSKA, posługuje w Hospicjum w Krakowie
S. Halina ZELEK, w zgromadzeniu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie.

3. Złożyli sobie przed Bogiem śluby małżeńskie
ROK 2008
5 IV Joanna WINIARSKA z Roztoki i Robert WAJNERT ze Starego Sącza

ROK 2007
Adam KARECKI z Roztoki i Monika BUREK z Roztoki
Maria MASTALERZ z Roztoki-Brzezin i Łukasz DUŹNIAK z Rożnowa

ROK 2006
Magdalena KOŁACZ z Roztoki-Brzezin i Grzegorz KLIMEK z Nowej Wsi
Iwona MASTAKERZ z Roztoki-Brzezin i Andrzej PIOTROWSKI z Dzierżanin
Aneta WOŹNIAK z Roztoki-Brzezin i Mirosław KIBIL z Wolbromia

ROK 2005
Grzegorz HAJDUK i Sylwia ZELEK z Rożnowa
Agata MASTALERZ i Damian GIERAŁT z Dzierżanin
Edyta MASTALERZ i Dariusz GNIADEK z Podola

ROK 2004
Łukasz GAŁEK i ... ...
Andrzej TOBIASZ i Anna MRÓZ (z Rożnowa)

4. Cieszą się złotym jubileuszem
Olga i Stanisław DZIEDZICOWIE
 

 

Osiągnęli osobisty sukces w nauce, sztuce, gospodarce, sporcie, służbie społecznej

 

      Jan WINIARSKI. Wybitnym sukcesem obecnego sołtysa wsi Roztoka-Brzeziny, Jana Winiarskiego, było kierowanie do końca budową kaplicy św. Cyryla i Metodego w Roztoce-Brzezinach w trudnych czasach kryzysu gospodarczego: wkład pracy osobistej, organizowanie ludzi i poszukiwanie funduszy na budowę.
       W tej społeczności ksiądz z Tropia nie miałby szans tak skutecznie działać.


   

Znajdują się w potrzebie,
 więc choćby nie wołali, trzeba im pomóc

 

1. Rodziny wielodzietne
      Rodzina Tadeusza i Kazimiery MASTALERZÓW.
 Małżonkowie urodzili 16-cioro dzieci.
 

 

Pragną pomóc
znajdującym się w potrzebie

 

1. Wolontariuszka z parafialnego oddziału Caritas Zofia TOBIASZ

2. Sołtys wsi  i radny w gminie Gródek nad Dunajcem Jan WINIARSKI

2. Indywidualni ofiarodawcy artykułów użytkowych
......

 

 Przeszli do wieczności, pogrzebani w naszym kościele.
 Światłość Wiekuista niechaj im świeci!  

 

ROK 2008
7 I Antoni MATRAS, ur. 1938, syn Franciszka i Heleny

Rok 2007
29 IX Edward KANTEK, syn Jana i Genowefy, ur. 1921
15 VI. Edward PTAK, syn Stanisłąwa i Kornelii, ur. 1960
23 III. Jan JANICKI, syn Aleksandra i Weroniki, ur. 1933
11 II. Bronisław HAJDUK, syn Andrzeja i Marii, ur. 1945
27 I. Ignacy WRONA, syn Jana i Apolonii, ur. 1935

ROK 2006
+Rozalia GRZYB, c. Józefa i Stefanii, lat 78
+Marian MATRAS, s.....................,  lat 72
+Barabara ANTOSZ, c. Stanisłąwa i Olgi, lat 51
+Józef WILCZYŃSKI, syn Józefa i Karoliny, lat 83

Rok 2005
+Tomasz KOZIK, syn Mariusza i Renaty, lat 1
+Stanisław PTAK, syn Józefa i Katarzyny, lat 91
+Genowefa WOLAK, córka Władysława i Teresy, lat 83
+Stanisław DZIEDZIC, syn Stanisława i Olgi, lat 46

Rok 2004
+Kornelia PTAK, córka Jana i Genowefy
+Jan KOŁACZ, syn Jana i Katarzyny

 

Ogłoszenia dla mieszkańców
 sołeckie lub gminne

 

 


 
Powrót do początku tej strony (Roztoka-Brzeziny)

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE