Ulubione strony www
zalecane dla pogłębienia ogólnej  wiedzy religijnej chrześcijanina


OSTATNIA AKTUALIZACJA
  TEJ STRONY  29 maj 17

◄ JEŚLI OBOK BRAK 
MENU str GŁOWNEJ, KLIKNIJ TUTAJ I UŻYJ!
.

 

Drogi Internauto!

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli naszą Stronę główną (index, home) uczynisz swoją stroną startową , albo jeżeli ją dodasz do swoich ulubionych stron; a nadto jeśli oprócz niej do ulubionych dołączysz także i kilka innych godnych uwagi i pożytecznych stron katolickich.

Na nich, oprócz rozmaitych informacji aktualnych, znajdziesz godne przeczytania i zmuszające do przemyśleń artykuły, dyskusje, a nawet możliwość osobistego i aktywnego włączenia się do nich.
Możesz do nich startować bezpośrednio z tej strony.
 

1. TROPIE I ŚW. ŚWIERAD
- interesujące strony w internecie
.

 

List Ojca św. Jana Pawła II - ogłoszony z okazji 900-lecia kanonizacji śś. Świerada i Benedykta w 1983 r., opublikowany na stronie parafii Oława

Wytropić Tropie - reportaż z pielgrzymki do Tropia w lokalnym toruńskim dodatku do Tygodnika Niedziela

Wirtualna pustelnia - jest to prywatna strona Joanny Niemiec, poświęcona wybranym pustelniom i biografiom pustelników, w tym św. Świerada i Benedykta w pustelni w Tropiu;  informacjom i zamyśleniom na temat życia pustelniczego.

Tropie-TE-Studio3 (obecnie niedostęopna)
- to miła witryna, opracowana przez dzieci z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem, pod kierunkiem zespołu krakowskich pedagogów z Teatru Edukacyjnego "Studio Trójka" z okazji obchodów V Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego; informujemy o nich szeroko na stronie "Aktualności" naszej witryny. Treścią tej uczniowskiej witryny są zdobyte w Tropiu wiadomości historyczne na temat kościoła i sanktuarium w Tropiu, jego wartości historycznych i zabytkowych oraz patronów, śś. Świerada i Benedykta. Witryna prezentuje także literackie i artystyczne prace dzieci, wykonane na tę okazję. Studiu3 gratulujemy pomysłu!

Święci Pustelnicy z Tropia
Artykuł Anety Kot na temat św. Świerada i walorów sanktuarium w Tropiu

Interesująca Galeria zdjęć
Zdjęcia Małgorzaty Kossakowskiej z sanktuarium i uroczystości kościelnych w Tropiu.
Zob. więcej: www.malgorzatakossakowska.pl

 

2. STRONY KATOLICKIE

Pismo Święte
- to IV wydanie słynnej Biblii Tysiąclecia, będącej w powszechnym użytku w Kościele katolickim i innych chrześcijańskich wyznaniach w Polsce.

Katechizm
- to tekst oficjalnego Katechizmu Kościoła Katolickiego, I wydanie, z późniejszymi poprawkami, na portalu Opoki

Watykan
- to portal poświęcony działalności papieża i wydziałów kurii watykańskiej, przekazujący oficjalne dokumenty, kodeksy Biblii, katechizmu i prawa kościelnego, żywoty świętych, rozmaite materiały archiwalne, biblioteczne i muzealne itd.
Szkoda, że dotąd musimy korzystać tylko z językowej wersji niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i portugalskiej, a brak jest polskiej.

Episkopat Polski
- portal informujący o organizacji pracy w episkopacie i statystyce Kościoła w Polsce.

Opoka
- to poważny ogólnopolski polski serwis informacyjny Kościoła w Polsce, zwany Laboratorium wiary i kultury, w możliwością wypowiedzi pod artykułami na specjalnym forum tematycznym. Na serwerze Opoki jest umieszczona nasza witryna. Na witrynie Opoki znajdziesz wiele oficjalnych dokumentów Kościoła.

Diecezja Tarnowska
-
witryna poświęcona religijnemu życiu diecezji, jej pasterzy i  instytucji.

Parafie Diecezji Tarnowskiej
- adresy tych parafii, które już mają swoje witryny internetowe.

Wiara
- to przejrzysty, przeznaczony dla wszystkich serwis religijny na serwerze znanego nam tygodnika „Gość Niedzielny”, z możliwością udziału w wielo-tematycznych dyskusjach.

Tarnowski Gość Niedzielny 
- diecezjalny dodatek do tygodnika "Gość Niedzielny".

RDN Małopolska 
- program i informacje diecezjalnej, małopolskiej rozgłośni radiowej  RDN.

Katolicka Agencja Informacyjna
- internetowa wersja biuletynu Katolickiej Agencji Informacyjnej w Polsce.

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
- to witryna uczelni i domu wychowawczego przyszłych kapłanów dla diecezji tarnowskiej i dla pracy na misjach; stąd właśnie najwięcej w Polsce absolwentów, młodych kapłanów, zasila szeregi katolickich misjonarzy. Witryna zapewne zainteresuje młodzież, zwłaszcza męską.

Katolik
- to portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących, na serwerze Salwatorianów w Krakowie. Znajdziesz tam liczne tematy apologetyczne i możliwość udziału w interesujących dyskusjach.

Mateusz
- to chrześcijański serwis religijny, sympatycznie redagowany przez kilku gorliwych apostołów duchownych i świeckich.

Amen
- to katalog katolickich stron www, sporządzony i aktualizowany przez ks. Mroza. Warto skorzystać!

Apologetyka
- serwis zajmujący się uzasadnianiem i obroną wiary chrześc., zwłaszcza katolickiej.

Niedziela (tygodnik)
- to znany i zasłużony tygodnik katolicki, wydawany w Częstochowie, dbający o zachowanie istotnych wartości religijnych i moralnych w dzisiejszym społeczeństwie.

MAły Gość Niedzielny
- elektroniczna wersja tygodniowego pisma religijnego dla dzieci

Nitra-diecezja
- to witryna słowackiej diecezji Nitra, z którą nas łączą święci pustelnicy Świerad (Svorad) i Benedykt (Benedikt). Witryna umożliwia poznanie jej bogatych dziejów, zaświadczonych dokumentami już z IX wieku, a także jej dzisiejszego stanu. Corocznie z Tropia pielgrzymujemy do tamtejszych dwóch sanktuariów (putnicke miesta), w Nitrze i na Skałce koło Trenczyna nad Wagiem, a oni pielgrzymują do Tropia jako do kolebki (rodisko) św. Świerada. Dwie szkoły naszej parafii (Witowice i Wytrzyszczka) są zaprzyjaźnione z ich dwoma katolickimi szkołami (Nitra i Trenczyn), których patronami są święci Świerad i Benedykt.

Mały Gość Niedzielny (dla dzieci)
- to prezentacja i materiały wybrane tygodnika Mały Gość Niedzielny dla dzieci starszych.

Droga (dla młodzieży)
- to pismo dla katolickiej młodzieży, redagowane w Krakowie przez ofiarnych działaczy młodzieżowych z KSM-u.

Arka (dla rodzin)
- to pismo dla rodzin, redagowane przez pokrewny redakcji "Droga" zespół katolickich działaczy z Krakowa. W tym środowisku redaguje się też pismo dla rodzin "Źródło"

 

3. INNE STRONY RELIGIJNE, EKUMENICZNE I MIĘDZYWYZNANIOWE

Christianitas/Chrześcijaństwo
- to witryna katolicka, o zabarwieniu tradycjonalistycznym.

Tygodnik Powszechny
- to katolickie pismo społeczno-kulturalne, o zabarwieniu liberalnym.

EKUMENIZM
- to witryna międzywyznaniowa, prowadzona przez katolików, protestantów i prawosławnych

KOŚCIÓŁ
- to witryna międzywyznaniowa, prowadzona z udziałem katolików

EWANGELIA
- to witryna niekatolicka, prowadzona przez zielonoświątkowców i ich wyznaniu służąca

JEZUS
- to witryna ekumenicznie nastawionych protestantów, poświęcona centralnej dla chrześcijaństwa postaci Jezusa Chrystusa.

ISLAMSKA INWAZJA
- to strona-książka, poświęcona konfrontacji najbardziej rozprzestrzeniającej się religii świata i wynikających z tego zagrożeń dla chrześcijaństwa. Podaje, opracowaną przez prof. Roberta Morreya, naukową prawdę o genezie islamu i Koranu, przeważnie nieznaną samym muzułmanom, żyjącym w krajach islamskich; nieznaną także chrześcijanom, którzy lekkomyślnie zestawiają te dwie religie: chrześcijaństwo i islam, przypisując islamowi niemal podobną wartość zbawczą, a Koranowi - nawet jakieś boskie natchnienie.
Tu trzeba zacytować słowa Jezusa: "Prawda was wyzwoli". Jeśli nie wyzwoli, to przynajmniej oddali niebezpieczeństwo niewoli.

Zasady pisowni słownictwa religijnego
- pierwsze oficjalne opracowanie  tych zasad, obowiązujące od roku 2004.
 

4. STRONY LOKALNE I SAMORZĄDOWE

Szkoła Podstawowa Witowicce Dolnych
- to pierwsza wersja witryny Szkoły Podstawowej im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych, w parafii Tropie, a w gminie Łososina Dolna. Na aktualną stronę tej Szkoły startuj z Menu naszej witryny

Gmina Grodek n. Dunajcem
- to witryna gminy Gródek nad Dunajcem, do której należy parafia Tropie i jej dwie, spośród sześciu, miejscowości naszej parafii: Tropie i Roztoka Brzeziny. Miejscowość Gródek n. D.  ma charakter turystyczno-rekreacyjny.

Gmina Łososina Dolna
- to witryna gminy Łososina Dolna, do której należą dwie, spośród sześciu miejscowości parafii Tropie: Witowice Dolne i Witowice Górne. W Witowicach Dolnych znajduje się szkoła im. św. Świerada. Miejscowość Łososina Dolna słynie w okolicy z lotniska (loty widokowe) i sadownictwa.

Gmina Czchow
- to witryna gminy Czchów, do której należą dwie, spośród sześciu miejscowości parafii Tropie: Wytrzyszczka i Będzieszyna. Od czasów Jana Długosza (+1480), który położenie pustelni św. Świerada określił zwrotem "blisko miasta Czchowa", nazwa tego miasteczka pojawia się w życiorysach naszych świętych Pustelników. Miejscowość Czchów ma charakter turystyczno-wypoczynkowy.

Czas Czchowa
- to regionalny magazyn informacyjny, zajmujący się problematyką gminy Czchów i przyległymi okolicami.

Powiat nowosądecki
- to witryna powiatu i starostwa Nowy Sącz, do którego należy parafia Tropie. Powiat ten słynie z walorów turystycznych i uzdrowiskowych.

Powiat brzeski
- to witryna powiatu i starostwa miasta Brzesko, do którego należą dwie wsi naszej parafii: Wytrzyszczka i Będzieszyna.

Powiat tarnowski
- to witryna powiatu i starostwa miasta Tarnów, którego teren z gminy Zakliczyn dotyka granic parafii Tropie.
 

5. INNE


- to najbardziej sprawna światowa wyszukiwarka stron i plików www.

Onet-Wiadomości
- to strona główna największego i znanego w Polsce portalu internetowego; siedzibą jego ośrodka jest Kraków.

Poradnia językowa
- to pomocne narzędzie, obsługiwane przez językoznawców i filologów z wydawnictw słowników PWN w Warszawie, bardzo potrzebne internautom, którzy na stronach www muszą wiele pisać i starają się to czynić poprawnie.

 

Powrót do początku tej strony
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE