Ostatnia
aktualizacja tej strony

 09 lis 19
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz..Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 OGŁOSZENIA                        10. 11. 2019                      32. Niedziela zwykła


W liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywamy:
- Poniedziałek - wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu przypada 101
rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godzinie 9.00 w naszym kościele
będzie Msza św. w intencji Ojczyzny
- Wtorek - wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika
- Środa - wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza,Izaaka i Krystyna, męczenników.
Do nabycia jest prasa katolicka: "Gość Niedzielny", "Niedziela", "Mały Gość"
i "Promyczek Dobra" dla dzieci.
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 proszeni są z Witowic Dolnych: Irena
Szot, Zbigniew Bednarek, Waleria Policht, Helena Rubelek, Bogdan Mikulski, Helena
Grzybek, Marta Stancelewicz, Janina Skrężyna, Adam Karwala.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 proszeni są z Roztoki:
Władysław Soból, Janusz Sadłoń, Michalina Sadłoń.
Dziękujemy za sprzątanie i ofiary rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz
kościół i kaplicę.
W piątek o godzinie 15.00 będzie Godzina Miłosierdzia.
Przyszła niedziela zgodnie z decyzją papieża Franciszka przeżywana jest jako
Światowy Dzień Ubogich. W tym dniu w naszej parafii będą rozprowadzane "Chlebki
Miłosierdzia". Ofiara za chlebek minimum 5 zł.
Natomiast dzisiaj do puszki możemy złożyć ofiarę na pomoc Kościołowi Prześladowanemu.

 

 

 

 

Zob. też - intencje

INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień                  od niedzieli - 10.11.2019 r.

Niedziela 10.11.2019
6.30 - + Genowefa Foryś od syna Jacka z rodziną
8.00 - + Michalina Maciaś od syna Antoniego i Małgorzaty
10.30 - Za parafian (CHRZEST)
15.00 - + Helena Wolak i + Michał Prusak
9.15 - Roztoka - + Józef Zelek - w rocznicę śmierci

 

Poniedziałek 11.11.2019
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od wnuka Adriana
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od wnuczki Pauliny z mężem
9.00 - W intencji Ojczyzny
17.00 - + Genowefa Foryś od Doroty i Sławomira Lebda oraz Kingi i Krzysztofa Filipowskich

Wtorek 12.11.2019

6.30 - + Maria i Jan Cetnarowski - w 20 rocznicę śmierci Jana
17.00 - + Michalina Maciaś od wnuczki Beaty z mężem i dziećmi
16.00 - Roztoka - + Helena Matras od wnuka Dominika

Środa 13.11.2019
6.30 - + Ferdynand Klockiewicz od Genowefy i Józefa Dziedzic
6.30 - + Ferdynand Klockiewicz od Krystyny i Andrzeja Czyżyckich
17.00 - + Genowefa Foryś od Heleny i Józefa Bobowskich z rodziną

Czwartek 14.11.2019
6.30 - + Marian Gawęcki od rodziny Malinowskich
6.30 - + Emil Bogdan od uczestników pogrzebu
17.00 - + Michalina Maciaś od wnuczki Kingi z mężem i Wiktorem

Piątek 15.11.2019
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Wiktoria Pączek
17.00 - + Genowefa Foryś od rodziny Wolaków i Krzyszkowskich

Sobota 16.11.2019
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od wnuka Karola z Karoliną
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od wnuka Krzysztofa
17.00 - + Marian Pabiś - 8 rocznica śmierci

Niedziela 17.11.2019
6.30 - + Krystyna Nowak - 10 rocznica śmierci
8.00 - W 40 rocznicę urodzin Piotra z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą  o dalsze
           błogosławieństwo Boże
10.30 - + Władysław Niemiec - w rocznicę śmierci
15.00 - Za parafian
9.15 - Roztoka - ++ Zmarli rodzice: + Anna i Andrzej - od syna z żoną

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2019 w kwocie 7 000 zł
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - I
etap konserwacji barokowego chóru muzycznego - konserwacja techniczna balustrady"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2019 w kwocie 14 000 zł
zadanie pn. "Tropie, rokokowy feretron z obrazami: Chrystus Zmartwychwstały i Matka
Boska Różańcowa, XVIII w., pełna konserwacja i restauracja"

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE