Ostatnia
aktualizacja tej strony

 21 wrz 19
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 OGŁOSZENIA                        22. 09. 2019                      25. Niedziela zwykła

Zob. też - Intencje mszalne

W liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywamy:
- Poniedziałek - wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, kapłana
- Piątek - wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, kapłana
- Sobota - wspomnienie Św. Wacława, męczennika.
Przyszła niedziela to dzień Modlitw o Trzeźwość oraz Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy przeciwne trzeźwości.
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Witowic Górnych:
Aleksander Oleksy, Robert Gałek, Ignacy Bałuszyński, Marian Oleksy, Artur Oleksy,
Józef Trojanowski, Tomasz Bednarek.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce także w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki:
Małgorzata Kołacz, Grzegorz Klimek, Grzegorz Leśniak.
Dziękujemy tym, którzy sprzątali w minionym tygodniu i za ofiary.
W środę na Mszę św. o godzinie 18.00 prosimy dzieci przygotowujące się do Pierwszej
Komunii Świętej wraz z rodzicami. Po Mszy św. będzie w kościele spotkanie związane z
przygotowaniem do tej uroczystości.
Dzisiaj o godzinie 16.00 na plebanii spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

 

INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień                  od niedzieli - 22.09.2019 r.

 OGŁOSZENIA     


Niedziela 22.09.2019
6.30 - Za parafian
8.00 - 1)+ Tomasz Treliński - 7 rocznica śmierci od mamy
          2) + Krzysztof Haus - w rocznicę śmierci
10.30 - + Katarzyna Niewola - 1 rocznica śmierci
15.00 - W 1 rocznicę urodzin Gabrieli i z okazji chrztu oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych
9.15 - Roztoka - W intencji Liliany w 1 rocznicę urodzin i z okazji chrztu oraz w intencji jej rodziców
          i chrzestnych

 

Poniedziałek 23.09.2019
6.30 - + Władysław Policht od Andrzeja i Stanisławy Szewczyk
6.30 - + Władysław Policht od Józefa Bodka z Wytrzyszczki
18.00 - + Genowefa Foryś od Anety i Pawła Hajduków z rodziną

Wtorek 24.09.2019
6.30 - + Michalina Maciaś od rodziny Nawalańców
18.00 - + Władysław Policht od Jadwigi Haus z rodziną
17.00 - Roztoka - + Helena Matras od uczestników pogrzebu

Środa 25.09.2019
6.30 - + Genowefa Foryś od Dariusza Nowickiego
6.30 - + Genowefa Foryś od Władysławy i Ryszarda Nowickich
18.00 - 1) + Andrzej Gwóźdź - 8 rocznica śmieci i ++ Katarzyna i Mieczysław Bryniak
2) + Michalina Maciaś od syna Andrzeja z żoną

Czwartek 26.09.2019
6.30 - + Władysław Policht od Alojzego Sumka z Czchowa
6.30 - + Władysław Policht od Krystyny i Tadeusza Szymczyków z Witowic
18.00 - + Genowefa Foryś od chrześnika Marcina Pulita z rodziną

Piątek 27.09.2019
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Michalina Maciaś od Wiesławy i Andrzeja Szot
18.00 - + Władysław Policht od siostry Albiny Sadowskiej

Sobota 28.09.2019
6.30 - + Genowefa Foryś od syna Tomasza z rodziną
6.30 - + Genowefa Foryś od wnuków: Olimpii i Olivera
15.00 - W 30 rocznicę ślubu Grażyny i Jana z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o zdrowie
             i dalsze Boże błogosławieństwo od dzieci i wnuków
18.00 - + Jan Kuśnierz od syna Jacka z żoną (CHRZEST)

Niedziela 29.09.2019
6.30 - Za parafian
8.00 - + Julian Bryniak i + Aniela Bytnar
10.30 - + Michał Szot, żona + Maria i synowie: + Michał i Józef
15.00 - + Maria, Józef i Roman Goryca
9.15 - Roztoka - Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Zosi, z prośbą o dary Ducha Świętego,dalsze
          błogosławieństwo Boże i zdrowie od rodziców i dziadków

 

 

 

 

 

 

 


 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓWw KRAKOWIE
wspiera w roku 2019 w kwocie 7 000 zł
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - I
etap konserwacji barokowego chóru muzycznego - konserwacja techniczna balustrady"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2019 w kwocie 14 000 zł
zadanie pn. "Tropie, rokokowy feretron z obrazami: Chrystus Zmartwychwstały i Matka
Boska Różańcowa, XVIII w., pełna konserwacja i restauracja"

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE