Ostatnia
aktualizacja tej strony

 15 gru 18
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                            16. 12. 2018                          3 Niedziela Adwentu

Zob. też - Intencje mszalne


Msze roratnie rozpoczynają się godzinkami w dni powszednie od poniedziałku do soboty
o godzinie 16.40. Prosimy starszych, aby z dziećmi uczestniczyli w roratach. Nowenna
do Dzieciątka Jezus na roratach o godzinie 17.00. W niedzielę nowenna będzie po Mszy
św. o godzinie 6.30.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
Do sprzątania kościoła tym tygodniu w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Tropia:
Mieczysław Gutowicz, Tadeusz Musiał, Józef Czyżycki, Paweł Michalczyk, Wojciech
Nowak, Andrzej Hajduk, Marian Wolak.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce także w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki:
Adam Żurawel, Władysława Niemiec, Józef Różycki.
Dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu sprzątali nasz kościół i kaplicę oraz za
ofiary.
Dzisiaj rozpoczynają się KWARTALNE DNI MODLITW O ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE RODZIN.
Dzisiaj także w Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce o godzinie 14,00 będzie KONCERT
BOŻONARODZENIOWY i możliwość zakupienia ozdób świątecznych.
Dziękujemy za dary złożone w naturze dla osób potrzebujących. Jutro po Mszy św.
wieczornej spotkanie na plebanii Caritas Parafialnej.
W piątek o godzinie 15.00 Godzina Miłosierdzia.
Można jeszcze do środy zgłaszać chorych, których odwiedzimy z posługą sakramentalną
w piątek od godziny 8.30.
Można w zakrystii nabyć świecę "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2018". Pozostało
jeszcze kilka sztuk.

 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,                     od niedzieli - 16.12  2018 r.  

 OGŁOSZENIA     

Niedziela 16.12.2018
6.30 - + Eugeniusz Tucznio od żony
8.00 - W 60 rocznicę urodzin Zofii z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o dalsze
           błogosławieństwo Boże od synów z rodzinami
10.30 - Za parafian (CHRZEST)
15.00 - + Dariusz Seratowicz od siostry Agnieszki z rodziną
9.15 - Roztoka - + Stanisław Lis od syna Krzysztofa z rodziną

 

Poniedziałek 17.12.2018
6.30 - + Franciszka (ona) Nowak od wnuka Piotra z Niemiec z rodziną
6.30 - + Franciszka (ona) Nowak od Hanny z Niemiec
17.00 - + Włodzimierz Serafin od Bryniaków

Wtorek 18.12.2018
6.30 - + Józef Tadeusz Różański od uczestników pogrzebu
17.00 - + Franciszka (ona) Nowak od syna Edwarda
16.00 - Roztoka - + Bronisław Musiał od uczestników pogrzebu

Środa 19.12.2018
6.30 - + Włodzimierz Serafin od brata Stanisława z rodziną
6.30 - + Włodzimierz Serafin od brata Stefana z rodziną
17.00 - W intencji Anny i Filipa od gości weselnych

Czwartek 20.12.2018
6.30 - + Franciszka (ona) Nowak od Marianny i Bronisława z Białego Dunajca
6.30 - + Franciszka (ona) Nowak od wnuczki Angeliki z rodziną
17.00 - + Eugeniusz Tucznio od brata Jana z rodziną

Piątek 21.12.2018
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Zofia Solak od Agaty i Kazimierza Czoch z rodziną
17.00 - + Eugeniusz Krzyżak od syna Wiesława z mamą

Sobota 22.12.2018
6.30 - + Włodzimierz Serafin od Danuty Dąbrowskiej z rodziną
6.30 - + Włodzimierz Serafin od bratanicy Edyty z rodziną
17.00 - W 1 rocznicę urodzin Gabrieli i z okazji chrztu oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych

Niedziela 23.12.2018
6.30 - Za parafian
8.00 - + Marianna Bryniak od Jadwigi Haus
10.30 - W 85 rocznicę urodzin Jana z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o zdrowie i dalsze
         błogosławieństwo Boże od córki Moniki
15.00 - + Janina i Ignacy Foryś - w rocznicę śmierci Ignacego
9.15 - Roztoka - + Helena Bednarek od wnuczki Kasi z mężem

 

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE