Ostatnia
aktualizacja tej strony

 16 mar 19
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 



GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 OGŁOSZENIA                        17. 03. 2019               2 Niedziela Wielkiego Postu

Zob. też - Intencje mszalne

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godzinie 16.30, potem Msza św. Droga
Krzyżowa prowadzona przez młodzieży także w piątek o godzinie 19.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godzinie 15.00, po nich Msza św. Droga Krzyżowa
również w niedzielę po Mszy św. o godzinie 8.00.
Dzisiaj po Mszy św. można złożyć do puszki ofiarę na Ogólnopolski Fundusz Misyjny -
Ad Gentes.
We wtorek przypada uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. W tym dniu nasza parafia będzie miała przewodnictwo Mszy św. w radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godzinie 18.00.
Do sprzątania kościoła tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Witowic
Dolnych: Wiesław Bucki, Krzysztof Pstrąg, Stanisław Cetnarowski, Bożena Cetnarowska, Józef Trojanowski, Stanisław Trojanowski.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki:
Michał Tobiasz 206, Michał Tobiasz 113, Andrzej Tobiasz.
Dziękujemy za sprzątanie rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół
i kaplicę oraz za ofiary.
W zakrystii można nabyć paschalik lub baranka. Ofiara minimum 5 zł.
Do nabycia jest prasa katolicka: "Niedziela", "Gość Niedzielny", dla dzieci jest "Mały Gość".
 

**********

INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień                  od niedzieli - 17.03.2019 r.

 OGŁOSZENIA     

Niedziela 17.03.2019
6.30 - Za parafian
8.00 - + Jan Jaśkiewicz
10.30 - + Katarzyna Patyk - w rocznicę śmierci od męża i dzieci
15.00 - + Anna i Józef Jurczyk - w rocznicę śmierci
9.15 - Roztoka - + Józef Bukowski - 3 rocznica śmierci i z okazji imienin od żony i dzieci

 

Poniedziałek 18.03.2019
6.30 - + Zofia Solak od uczestników pogrzebu
6.30 - + Marek Pabiś od kuzyna Ryszarda z rodziną
17.00 - + Józef Wojtarowicz

Wtorek 19.03.2019
6.30 - + Antoni Pajor - w rocznicę śmierci od córki z mężem
17.00 - + Józef i Maria Musiał z okazji imienin Józefa
16.00 - Roztoka - + Kazimiera Kwoka od Piotra Gródka z rodziną

Środa 20.03.2019
6.30 - + Stanisław i Teresa Czuba - w 14 rocznicę śmierci Teresy od dzieci
6.30 - + Jan Wokacz od Grażyny i Benedykta Nieć z synami
17.00 - + Józef Sułkowski z okazji imienin od syna Andrzeja z rodziną

Czwartek 21.03.2019
6.30 - + Władysław Policht od Stanisława Sowy z rodziną
6.30 - + Władysław Policht od sąsiadów Koconiów
17.00 - + Marek Pabiś od Anety i Stanisława Orłów z rodziną

Piątek 22.03.2019
6.30 - + Józef Sosur
6.30 - + Bronisław Osada od sąsiadów Ewy i Romana Moroń
17.00 - + Władysław Policht od brata Jana Polichta z rodziną

Sobota 23.03.2019
6.30 - + Jan Wokacz od Anny i Andrzeja Lebdów
6.30 - + Jan Wokacz od Marka i Łucji Augustyn
17.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wnuczka Tymoteusza (CHRZEST)

Niedziela 24.03.2019
6.30 - Za parafian
8.00 - + Marek Pabiś od brata Andrzeja z żoną Józefą
10.30 - W 80 rocznicę urodzin Wiktorii z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą  o dalsze
            błogosławieństwo Boże od męża i dzieci z rodzinami
15.00 - + Bronisław Osada od żony
9.15 - Roztoka - + Bronisław Musiał od brata Jana

 

 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE