Ostatnia
aktualizacja tej strony

 18 sie 18
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                   19 sierpnia 2018                                20 Niedziela zwykła

Zob. też - Intencje mszalne

W liturgii Kościoła będziemy przeżywać:
- Poniedziałek - wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
- Wtorek - wspomnienie Św. Piusa X, papieża
- Środa - wspomnienie NMP Królowej
- Piątek - Święto Św. Bartłomieja, Apostoła
- Niedziela - uroczystość NMP Częstochowskiej.
W niedzielę w dniu MB Częstochowskiej, w naszej parafii przypada diecezjalny dzień
adoracji Najświętszego Sakramentu. Porządek nabożeństw: 6.30 - Msza św., a po niej
adoracja, 8.00 - Msza św. i adoracja, 10.30 - Msza św. i adoracja. Po tej Mszy św.
najświętszy Sakrament pozostanie wystawiony do prywatnej adoracji dla poszczególnych
wiosek:
Porządek adoracji dla poszczególnych wiosek pojedynczych lub łączonych:
12.00 - Tropie i Roztoka
13.00 - Witowice Górne i Dolne
14.00 - Wytrzyszczka i Będzieszyna
15.00 - Msza św.
Zgodnie ze wskazaniami ks. biskupa adoracja powinna odbywać się w ciszy.
Do sprzątania kościoła w piątek po Mszy św. wieczornej prosimy z Wytrzyszczki: Marek
Kuśnierz, Elżbieta Dziedzic, Marek Nowak, Zofia Kuśnierz, Dariusz Kuśnierz, Danuta
Szot, Grzegorz Kądziołka.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki: Józef
Matura, Bogusław Leś, Wiesław Kozik.
Dziękujemy tym, którzy sprzątali w minionym tygodniu i za ofiary.
Z prasy katolickiej jest do nabycia: "Gość Niedzielny", "Niedziela", dla tych,
którzy prenumerują ten tygodnik, a dla dzieci "Promyczek Dobra".
Pragnę poinformować, że zasadnicze remonty na plebanii zostały zakończone, prace
wypłacone. Można dzisiaj po Mszy św. zobaczyć jak zostały wykonane. Zapraszam.
Do 4 września br. potrwają zapisy dla chętnych chcących wziąć udział w wykładach
Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Zajęcia odbywają się w pięciu
miejscach w diecezji: w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Bochni, w Mielcu i w Krużlowej.
Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady organizowane są raz w
miesiącu, w dni powszednie, w godzinach od 17.00 do 19.00. Terminy i tematyka
spotkań zamieszczona jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Tam znajduje się
również elektroniczny formularz, poprzez który można się zarejestrować. Adres strony
internetowej: www.unsjp2.edu.pl

 

 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,              od niedzieli - 19 sierpnia  2018 r.  

 OGŁOSZENIA     

Niedziela 19.08.2018
6.30 - O błogosławieństwo Boże w rodzinie Zająców
8.00 - + Maria i Emil Trojanowski - w rocznicę śmierci Marii
10.30 - W intencji Huberta z okazji chrztu i w 1 rocznicę urodzin oraz w intencji jego rodziców
          i chrzestnych
15.00 - W 2 rocznicę ślubu Dagmary i Mateusza oraz w 1 rocznicę urodzin Sary
          z    podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o dalszą opiekę Bożą
9.15 - Roztoka - + Stanisław Lis od córki Krystyny z mężem

 

Poniedziałek 20.08.2018
6.30 - + Stefan Cetnarowski od Małgorzaty (ks. Arkadiusz - poza parafią)
6.30 - + Stefan Cetnarowski od Marty i Aleksandra Policht z rodziną
18.00 - + Danuta Urbańska od Ireny i Jana Hila

Wtorek 21.08.2018
6.30 - Za parafian (ks. Arkadiusz - poza parafią)
6.30 - + Maria Szot od sąsiadów Pawłowskich
18.00 - + Stanisława (ona) Moroń od syna Wacława z rodziną
17.00 - Roztoka - + Anna Winiarska od Kazimiery Zawisza

Środa 22.08.2018
6.30 - + Danuta Urbańska od chrześniaka Pawła z żoną i dziećmi (ks. Arkadiusz - poza parafią)
6.30 - + Danuta Urbańska od Moniki i Adama Kareckich z dziećmi
18.00 - + Krzysztof Cetnarowski

Czwartek 23.08.2018
6.30 - + Jacek Ziółkowski od Anety i Tadeusza Cięciwa (ks. Arkadiusz - poza parafią)
6.30 - + Jacek Ziółkowski od Pawła Nowaka z rodziną
18.00 - + Stanisława (ona) Moroń od syna Władysława z żoną

Piątek 24.08.2018
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Maria Szot od sąsiadów Bukowskich (ks. Arkadiusz - poza parafią)
18.00 - + Janina Sikorska od dyrekcji oraz pracowników Zakładu Doskonalenia Zawodowego
          w Czchowie

Sobota 25.08.2018
6.30 - + Danuta Urbańska od Anny i Józefa Lipińskich (ks. Arkadiusz - poza parafią)
6.30 - + Danuta Urbańska od Doroty i Marka Lipińskich z dziećmi
18.00 - + Jacek Ziółkowski od kuzynki Agaty z mężem Zdzisławem

Niedziela 26.08.2018
6.30 - Za parafian
8.00 - W 40 rocznicę urodzin Dariusza z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o dalsze
          błogosławieństwo Boże od żony i syna
10.30 - W 30 rocznicę ślubu Janiny i Ryszarda Sromek z podziękowaniem za łaski otrzymane
          i prośbą o dalszą opiekę Bożą od dzieci
15.00 - + Elżbieta Szczypkowska od męża Kazimierza
9.15 - Roztoka - + Józef Bednarek od córki Marii z rodziną

 

 

 

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE