Ostatnia
aktualizacja tej strony

 20 paź 18
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                           14. 10. 2018                             27 Niedziela zwykła

Zob. też - Intencje mszalne

W liturgii Kościoła będziemy przeżywać:
- Poniedziałek - wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
- Niedziela - Rocznica poświęcenia naszego kościoła.
Dzisiejsza Niedziela Misyjna jest Światowym Dniem Misyjnym i rozpoczyna w Kościele
Tydzień Misyjny. "Bóg zapłać" za ofiary złożone na tacę przeznaczone na działalność
misyjną Kościoła.
Z prasy katolickiej do nabycia jest: "Gość Niedzielny", "Niedziela", "Miłujcie się"
dla młodzieży, a dla dzieci "promyczek Dobra" i "Mały Promyczek".
Do sprzątania kościoła w tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Tropia:
Marek Molek, Zdzisław Chomacki, Kamil Zieliński, Wiesław Mrzygłód, Adam hajduk,
Ryszard Zasadzki, Henryka Zielonka, Kazimierz Niewola.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce także w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki:
Józef Olszyński, Iwona Gościmińska, Wojciech Malisz.
Dziękujemy rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół i kaplicę oraz
za ofiary.
Na ołtarzach bocznych są kartki na wypominki, można także pisać imiona na zwykłych
kartkach. Są także foldery z programem naszych Misji Swiętych.
Z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Cofamy wskazówki
zegara o godzinę.
Chorych odwiedzimy w domach we wtorek od godziny 12.00. Prosimy zgłaszać chorych w
zakrystii do poniedziałku do mszy wieczornej.
Dzisiaj po Mszach św. członkowie Szkolnego Koła Caritas ze SP w Witowicach Dolnych
wraz z dorosłymi opiekunami rozprowadzają stroiki na groby z okazji uroczystości
Wszystkich Świętych. Dochód jest przeznaczony na działalność tego koła.
W piątek na zakończenie misji będzie zbierana składka na tacę.


Program Misji Świętych
Sobota 20.10.2018
16.30 - Różaniec
17.00 Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych dla wszystkich parafian.
         Po Mszy Świętej nauka stanowa dla Młodzieży

Niedziela 21.10.2018
6.10 - Godzinki
6.30 - Msza Św. z nauką dla wszystkich
8.00 - Msza Św. z nauką dla wszystkich
9.15 - Roztoka - Msza Św. z nauką dla wszystkich
10.30 - Msza Św. z nauką dla wszystkich. Po Mszy Świętej nauka stanowa dla dzieci
14.30 - Różaniec
15.00 - Msza Św. z nauką dla wszystkich, modlitwy za zmarłych i procesja na cmentarz.
        Przynosimy znicze.

Poniedziałek 22.10.2018 - Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
7.40 - Godzinki
8.00 Msza Święta dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Przynosimy świece.
15.00 - Roztoka - Msza Święta dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
        Przynosimy świece.
16.30 - Różaniec
17.00 Msza Święta dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Przynosimy
        świece.
        Po Mszy Świętej nauka stanowa dla Rodziców i Małżonków.

Wtorek 23.10.2018 - Dzień przeproszenia
7.40 - Godzinki
8.00 - Msza Święta dla wszystkich z nabożeństwem przebłagalnym
10.00 Spowiedź dla chorych i starszych
10.30 - Msza Święta z nauką dla chorych i starszych. Sakrament Namaszczenia Chorych
12.00 - Odwiedziny chorych z domach
15.00 - Roztoka - Msza Święta dla wszystkich z nabożeństwem przebłagalnym
16.30 - Różaniec
17.00 - Msza Święta dla wszystkich z nabożeństwem przebłagalnym

Środa 24.10.2018 - Dzień pojednania z Bogiem i bliźnimi
7.40 - Godzinki
8.00 - Msza Święta z nauką misyjną przed spowiedzią
9.00 - 12.30 - Spowiedź Święta (z przerwą od 10.30-11.00)
10.00 - Roztoka - Msza Święta z nauką misyjną przed spowiedzią.
       Spowiedź od 11.00-12.30  i 
       Spowiedź od 14.00-16.30 -  (z przerwą od 15.30-16.00)
16.30 - Różaniec
17.00 - Msza Święta z nauką misyjną dla wszystkich

Czwartek 25.10.2018 - Dzień Rodziny
7.40 - Godzinki
8.00 - Msza Święta dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Przychodzimy
      całymi rodzinami.
15.00 - Roztoka - Msza Święta dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
      Przychodzimy całymi rodzinami.
16.30 - Różaniec
17.00 - Msza Święta dla wszystkich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Przychodzimy
       całymi rodzinami

Piątek 26.10.2018 - Zakończenie Misji Świętych z odpustem zupełnym,
          błogosławieństwem misyjnym i modlitwami pod krzyżem misyjnym

7.40 - Godzinki
8.00 - Msza Święta z nauką na zakończenie misji. Przynosimy krzyże misyjne
15.00 - Roztoka - Msza Święta z nauką na zakończenie misji. Przynosimy krzyże misyjne
16.30 - Różaniec
17.00 - Msza Święta z nauką na zakończenie misji. Przynosimy krzyże misyjne.
 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,                     od niedzieli - 14.10  2018 r.  

 OGŁOSZENIA     


Niedziela 21.10.2018
6.30 - Za parafian
8.00 - W 23 rocznicę ślubu Władysławy i Bolesława Szot z podziękowaniem za łaski i prośbą
       o dalszą opiekę Bożą
10.30 - W 50 rocznicę ślubu Ireny i Czesława Piwowar z podziękowaniem za łaski otrzymane
        i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże od dzieci z rodzinami
15.00 - + Helena Wolak; + Michal Prusak
9.15 - Roztoka - W 60 rocznicę ślubu Józefa i Anny z podziękowaniem za łaski otrzymane
       i prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą

 

Poniedziałek 22.10.2018
8.00 - + Franciszka (ona) Nowak od Piotra, Anny i Zbigniewa Wojtas z rodziną
8.00 - + Franciszka (ona) Nowak od Małgorzaty Wojtas-Szeja z mężem i dziećmi
17.00 - + Dariusz Seratowicz od Anny i Wojciecha Dudek

Wtorek 23.10.2018
8.00 - + Stanisław Romuzga od Ireny i Czesława Piwowarów
17.00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
        w rodzinie
15.00 - Roztoka - + Jan Rybski

Środa 24.10.2018
8.00 - + Dariusz Seratowicz od Eweliny i Piotra Odelga
8.00 - + Dariusz Seratowicz od rodziny Pajorów z Zagórza
17.00 - W 18 rocznicę urodzin Radosława i 50 rocznicę urodzin Marii z prośbą o zdrowie
        i błogosławieństwo Boże

Czwartek 25.10.2018
8.00 - + Franciszka (ona) Nowak od chrześnika Andrzeja Szewczyka
8.00 - + Franciszka (ona) Nowak od Stanisławy i Andrzeja Szewczyk z Połomia
17.00 - + Dariusz Seratowicz od Zofii i Bogusława Saratowicz

Piątek 26.10.2018
8.00 -  Za śp. Franciszka Kurczba w 101 rocznicę śmierci i za jego zmarłe dzieci i wnuków.
8.00 - + Stanisław Romuzga od uczestników pogrzebu
17.00 - + Włodzimierz Serafin od dzieci i rodziców SP w Witowicach Dolnych
15.00 - Roztoka - W 18 rocznicę urodzin Gabrieli z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
        od rodziców i brata

Sobota 27.10.2018
6.30 - + Dariusz Seratowicz od koleżanek ze sklepu MALINKA
6.30 - + Dariusz Seratowicz od Lidii i Pawła Nowak z dziećmi
17.00 - + Tadeusz i Helena Długosz (CHRZEST)

Niedziela 28.10.2018
6.30 - W 18 rocznicę urodzin Natalii z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o dalsze
        błogosławieństwo Boże od rodziców i siostry
8.00 - W 5 rocznicę urodzin Karoliny Strug z prośbą o opiekę Bożą od rodziców i rodzeństwa
10.30 - + Jan Szot - 7 rocznica śmierci
15.00 - W 15 rocznicę ślubu Janusza i Moniki z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą
        o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie
9.15 - Roztoka - W 50 rocznicę ślubu Kazimiery i Józefa z podziękowaniem za łaski otrzymane
         i prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą od dzieci i wnuków

 

 

 

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE