Ostatnia
aktualizacja tej strony

 18 maj 19
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 OGŁOSZENIA                        19. 05. 2019                  5 Niedziela Wielkanocy

Zob. też - Intencje mszalne

W liturgii Kościoła będziemy przeżywać:
- Piątek - wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
W niedzielę na Mszy św. o godzinie 10.30 będzie Rocznica I Komunii Świętej.
Dzieci pierwszokomunijne od poniedziałku do soboty będą przeżywać Biały Tydzień.
Wraz z dziećmi zapraszamy ich rodziców, rodzeństwo, dziadków.
Nabożeństwa Majowe w dni powszednie godzinie 18.00, najpierw jest Msza św. a potem nabożeństwo. W niedzielę nabożeństwo Majowe przed Mszą św. o 14.40. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwa dzieci, młodzież i starszych.
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Witowic Dolnych: Andrzej
Pacewicz, Benedykt Prusak, Jacek Załubski, Stanisław Augustyn, Stanisław Skórnóg,
Michał Ptak, Sebastian Ptak.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce także o godzinie 8.00 prosimy z Roztoki: Marek
Lipiński, Kazimierz Lipiński, Adam Ptak.
Dziękujemy tym, którzy sprzątali w minionym tygodniu i za ofiary.
Można nabyć prasę katolicką: "Gość Niedzielny", "Mały Gość Niedzielny" dla dzieci,
"Niedziela" dla tych którzy prenumerują.
W piątek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie Akcji Katolickiej.
W sobotę o godzinie 9.00 w domu parafialnym spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i
Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 

**********

INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień                  od niedzieli - 19.05.2019 r.

 OGŁOSZENIA     

Niedziela 19.05.2019
6.30 - + Eugeniusz Tucznio - w rocznicę śmierci od żony i dzieci
8.00 - O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Kafel
10.30 - I KOMUNIA ŚWIĘTA
15.00 - + Katarzyna Niewola od męża
9.15 - Roztoka - O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń róży i ich rodzin zelatorki Władysławy Zelek

 

Poniedziałek 20.05.2019
6.30 - + Maria Bogdał od Genowefy i Józefa Foryś
6.30 - + Maria Bogdał od Danuty i Andrzeja Foryś z rodziną
18.00 - W intencji dzieci pierwszokomunijnych ze SP w Witowicach Dolnych

Wtorek 21.05.2019
6.30 - + Katarzyna Niewola od Magdaleny i Krzysztofa Świerczków
18.00 - W intencji dzieci pierwszokomunijnych ze SP w Roztoce Brzezinach
17.00 - Roztoka - + Bronisław Musiał od Beaty i Krzysztofa Bryniak z dziećmi

Środa 22.05.2019
6.30 - + Maria Bryniak od bratowej Michaliny z rodziną z Grybowa
6.30 - + Maria Bryniak od Daniela Ciastonia z rodziną
18.00 - + Stanisław Sromek - 13 rocznica śmierci i jego rodzice: +Jan i Jadwiga

Czwartek 23.05.2019
6.30 - + Katarzyna Niewola od Stanisława Hajduka z synami
6.30 - + Katarzyna Niewola od Jadwigi i Adama Hajduków z Rożnowa
18.00 - W 1 rocznicę urodzin Zuzanny z prośbą o błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziców i chrzestnych

Piątek 24.05.2019
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Maria Swastek-Ziółkowska
18.00 - + Urszula Chełmecka - w rocznicę śmieci i jej rodzice: + Florian i Zofia

Sobota 25.05.2019
6.30 - + Katarzyna Niewola od rodziny Ważnych i Bartosików
6.30 - + Katarzyna Niewola od Marka i Agnieszki Grzegorczyk
18.00 - + Maria, Stefania i Władysław Jawor - w rocznicę śmierci Stefanii

Niedziela 26.05.2019
6.30 - + Zofia i Władysław Nowak - w rocznicę śmierci Zofii
8.00 - + Jan Seratowicz - 4 rocznica śmierci
10.30 - ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
15.00 - W 4 rocznicę ślubu Marzeny i Piotra z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o dalsze
            Boże błogosławieństwo w rodzinie (CHRZEST)
9.15 - Roztoka - + Marian i Józefina Matras od Elżbiety

 

 

 

 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE