-3000 Amphore Kugelamphorenkultur anagoria.JPG
Typowa ceramika kultury
 amfor kulistych
z około 3000 r. a.Chr.
Źródło:  Wikipedia
GlobularAmphoraPiatraNeamt.JPG

-3000 Kugelamphorenkultur Amphore anagoria.JPG
(można powiększyć)
.............
Grób ludzi "amfor"
z darami ceramiki i narzędzi z krzemienia
GlobularAmphoraCultureTomb.JPG