Drzewo bez korzeni

nadaje się tylko na drewno

"Stara karpacka" gałąź rodu R1a

Ród YP343
.

w Polsce i Europie Środkowej ◄

HOME-TROPIE
 

Ostatnia aktualizacja
tej strony

16 kwi 17

*  *  * 

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie

1.  Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoja genealogię DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [1] [2] [3]

6. Indoeuropejczycy i ich języki. Ojczyzna Praindoeuropejczyków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Pierwotnie nieindoeuropejskie haplogrupy Y-DNA

9. Polacy, skąd i kim jesteśmy? Biologiczne, etniczne i kulturowe korzenie Polaków

10. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego sąsiedztwie
11. Inne wybrane regiony

12. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343. 
13. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" - kultura Otomani-Füzesabony

14. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Wiele tysięcy praojców
    i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
     i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
      - ich własne de-en-a.

Poznam je,
   przy nim uklęknę
      w synowskiej miłości!

.........

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm
ewolucjonistyczny

The evolutionistic
creationism

Moje SNP
 
od Y-Adama - L74
 od ojca:
 R1a-Z280...YP380
 
od matki -
H14a 

"Stara karpacka" gałąź rodu R1a, YP343

 

         Gałąź genetycznego rodu R1a z mutacją YP343, zwana Starą karpacką, wyłoniła się około 3600 lat przed Chr.  pod mutacją i haplogrupą Z280 i młodszą CTS1211,  które wyróżniają wielką grupę etniczną Bałto-Słowian. Haplogrupa Z280 rozprzestrzeniona jest szeroko od Alp do Wołgi, a jej początek datowany na czas około 3700 lat przed Chr. (zob. na dole tabeli: Czas rozwoju głównych haplogrup współczesnego człowieka )

          Ważne jest i to, że pięć podgałęzi "Starej karpackiej" koncentruje się w rejonie Karpat polskich i słowackich, co zarazem sugeruje nam miejsce powstania całego oddziału właśnie w tym regionie.

         Choć genetyczne wydzielenie się gałęzi YP343 dokonało się około 3600 roku przed Chr. (http://r1a.org/index.htm) to jednak znane dzisiaj jej najstarsze podgałęzie pochodzą z późniejszego czasu. Zapewne z jakiegoś powodu doświadczyła ona wówczas demograficznej "bottleneck" albo raczej późniejsze wydarzenia, np. agresywny napływ kultur mogiłowych z zachodu przed 1400 r., co sugeruje wielu autorów, zredukowały rozwiniętą już populację Starej karpackiej gałęzi.  To zjawisko jeszcze wyraźniej odbiło się na populacjach bratniej M458 i L260; widocznie i one długi czas podlegały jakiemuś "bottleneck" albo zostały liczebnie zredukowane przez analogiczne jak wyżej wydarzenia - aż do około 600 lat aC. (głośne są m.in. sugestie A.Klosowa na ten temat, przypisujące negatywną rolę populacjom haplogrupy R1b).

         Bratnia dla starokarpackiej grupa karpacko-wołżańska, wyróżniająca się mutacją Y35, choć jest bardziej liczna i bardzo rozprzestrzeniona, nie wykazuje już tak wyraźnego związku z omawianym terytorium.

         Dwie mapy dla gałęzi "Starej karpackiej" (z map R1a1a and subclades Y-DNA project.   http://i1127.photobucket.com/albums/l625/ft-d/5Q.jpg )
         Jej pięć podgałęzi rozproszyły się po Europie. Ale wszystkie koncentrują się w rejonie Karpat, także w dorzeczach Dunajca i Popradu oraz po południowej stronie Karpat (dorzecza Hornadu i Cisy). Widocznie tu jest ich kolebka. Centralne terytorium "Starej karpackiej" kojarzy się z terenem archeologicznej  kultury Otomani-Füzesabony, znanej u nas z grodzisk nad Dunajcem: w Maszkowicach, Chełmcu, Marcinkowicach i Zawadzie Lanckorońskiej oraz nad Wisłoką - w Trzcinicy.

         W rejonie Dunajca genetycy zidentyfikowali już  kilku przedstawicieli tej gałęzi, np. w miejscowościach: Bartne koło Gorlic,  Bystrzyca koło Dębicy, Łukowica koło Podegrodzia (2 osoby) i Matiašovce (Maciaszowce) na słowackim Spiszu. Istnieją też jakieś genetyczne, historyczne i nazewnicze związki polskiej części gałęzi "Starej karpackiej" z węgierskim rodem Jasz (czyt. Jas) na terenie tzw. Kotliny Karpackiej. W sumie do 01.01.2014 do Starej karpackiej grupy genetycy przypisali około 100 przebadanych mężczyzn. W międzynarodowych programach "Big Y-DNA Test" (USA) i "Full Genome Com" (Hongkong) kontynuowane są obecnie bardziej szczegółowe badania drzewa genealogicznego człowieka współczesnego, gałęzi rodu R1a i jego Starej karpackiej podgałęzi.
 

 

Drzewo YFull - gałąź YP343
http://www.yfull.com/tree/R-YP343/

Człowiek z Gustorzyna, geno-genealogiczny kuzyn YP343


 

Wygląd rozgałęzienia

http://forum.molgen.org/index.php?topic=2247.0

     

Grupa "Karpacka" rodu R1a - YP343
 

HAPLOGRUPY  pionu od M417, tj. najbliższego wspólnego
ojca Praindoeuropejczyków, do naszych YP380/YP4700

Symbol haplogrupy, ilość SNP (.), czas formowania:
M417 (32 snp), formed 8500-5500 yBP (to wspólny ojciec Praindoeuropejczyków). 
Z645 (8 snp)
, formed 5500-5000 yBP
Z283
(2 snp), formed 5000-5000 yBP
Z282 (1 snp), formed 5000-5000 yBP
Z280 (5 snp), formed 5000-4700 yBP - to uznany jako patriarcha rodu Bałtów i Słowian.
CTS1211 (4 snp), formed 4700-4300 yBP

..........
YP343 (2 snp), formed 4300-3500 yBP
R1a-YP343, patriarcha rodu starego karpackiego, to genealogiczny kuzyn człowieka z Gustorzyna koło Włocławka nad Wisłą (gm. Brześć Kujawski), R1a-S24902*, "urodzonego" w tym samym czasie 4300 lat temu, którego szczątki przebadano już genomicznie.

YP343*-A-x (Big Y needed)
98340       near Oswiecim, Poland
N38418    Wojciech Bulawa, b.c.1887, Krzyzowa, Poland

YP343*-A-x1 (Big Y or YP340, YP343 needed)
N51999    Jan Lapinski, Janow , Poland

 

YP3979-A (13 snp) formed 3500-1300 yBP
316721    Wasyl Naberezny, b. 1894 and d. 1956 ,Poland
362587    Janatik, Otis,  Czech Republic

YP3979-B (another Big Y needed)
33699       Andrew Gazdik, b 1892 and d 1973 ,Slovakia
 

YP340 (12 snp), formed 3500-2800 yBP

YP340-x1 (Big Y or Z280 SNP pack needed)
74991       William Runka, b.c.1890, Chortkiv, Ukraine
145439    Michael Hoffman,b.1812,Wischin Hauland, Prussia,Germany
N17933    Walenty Wytrwal, b.c.1747, Bystrzyca, Podkarpacie, Poland
224354    (- - - ),  Unknown Origin
77875       John Hnatowicz, b.c.1800, Bartne, Poland
199944    Trofim Kavtaev, Russian Federation
266563    Wiktor Solecki b.1820 d.1869   Poland
129045    Franc Pestotnik, b. 1813, Psajnovica, Slovenia
N114571 Symeon(Sam)Starosta,Borschiv,Ukr. d.1950's ,Ukraine
158675    Adam P. Majewski, Dec. 24, 1880, Feb. 8, 1959 Poland
155785    Valentine Janeš or Yones, Tršce, Croatia 1874, Croatia
117227    Giovanni Battista Donà Italy

YP340*-y (YP340 not tested, Big Y or Z280 SNP pack needed)
52014       Johann Heinrich Rathke, b 23 Sep 1753, Balin, Germany
263663    Савелий Борисенко 1918-1968,  Russian Federation
360317    Mr. Mihael Hochkraut, b. 1707 and d. 1797       Slovenia
B13734    Saveliy Naumovich Staroselskiy (1800-1870), Russian Fed.
93464       Vladimirov       Russian Federation

YP340*-z (YP340 not tested, more STRs or Big Y needed)
349258    Michael Albright b.1799 and d. circa 1890 , Unknown Origin
220038    Josef Muller b 1851 and d 1906,  Austria
442527    Lovász, b 1785, Istensegíts, székely-magyar , Hungary
266636    Vladimir I Ladinsky 1918 - 1997 Simbirsk , Russian Federation
N57404    Budin, beginning of 17.century, Bohemia, Czech Republic
276761    Galkin Ilushkino Ul'yanovsk region , Russian Federation
118740    Antal Lovász, b. 1800, Istensegíts, Bukovina     Hungary
79988       Kiss     Hungary
N18451    Frank J Zalewski, 1858 - 1941, Goczalki, Poland
322969    Stefan Grabiański, b. 1780 and d. 1827 , Poland
245756    Zoltán Drinóczi, 1954, István Drinóczi, 1931 , Hungary
353714    Unknown Origin
293154    Russia, Rostov na Donu,  Russian Federation

YP340-A (YP340 not tested, more STRs and Big Y needed)
N118610  Elinski ,  Poland
284897     Kefa Stefan Faryna b. 1878  in Ukraine  
127575     Ferenc Koródi, b. 1828, Józseffalva, Bukovina , Hungary
 

FGC2555*
326102    Christopher Larsen Snørsrud, c.1716-59, Fet, AKR , Norway

FGC2555-A1 (another Big Y needed)
46500      John Hollister died 1596 Westerleigh, Glos, England
170611   F05/Frederick McAllister,s.of Thomas, b.1808 PA, Unknown

FGC2555-A2-x (FGC2555 not tested, Big Y needed)
N68879    (- - - ) Germany
158625    Hans Hurtzler, About 1520, Uerkheim, Aargau , Switzerland

FGC2555-A-x (FGC2555 not tested,  Big Y needed)
308695    England
 

P278.2*
155068    Julius Johan Baranowski, b. 1879 and d. 1952, Poland
173752    Nikolae Ivanov Slovtsov, 1782 -1846, Russian Federation
 P278.2*-x (Big Y needed) [YP1702-]
263026    Ivan Andrusenko, XVIIIc, Vinnitsa r. (Ukraine), Ukraine

P278.2-x (YP1702 not tested, Big Y needed)
70291       András Kiss b. probably Derecske about 1820, Hungary
221387    Matija Kendjelic, est. 1757 - ?, Croatia
119580    Wawrzyniec Potaczek, b.c.1881, Podobin, Poland
156436    Henning Pedersen, 1656- 1729, Bornholm, DNK, Denmark

P278.2-x1 (Big Y and/or 111 STRs needed)
337141    Havrila Vavelyuk, b. circa 1875 , Ukraine
E16966    X, c1700, Hungary
163780    Andreas Kocur,b.1800, (Niewiesze, Silesia?), Poland
357453    (- - - )  Unknown Origin
79603       Juraj Dadej      Slovakia
373501    Mikhail Antonovich Rakovets, b. 1886 , Belarus
N24335    ISMAIL HAKKI KOROGLU, 1892-1944   Turkey
68097       Zaborowo, Poland       Poland
141547    Johann Muecke/Mueckeland (1708-1786) , Czech Republic
292942    (- - - )    Poland
52023       (- - - ) Unknown Origin
243784    Ibatulla, 1860, Saya Kazanskiy uezd, Tatar , Russian Fed.

P278.2-y (P278, 111 STRs or Big Y needed)
221114    Raspopin ,        Russian Federation
231126    Martin Wojcik, b. 1773,  Poland
9925         Bruno Papallo, b.abt 1720, MARTONE , Italy
11721       Antonio Papallo, b. abt. 1872, MARTONE , Italy
317085    Andrew (Andras) Biro b. about 1860 Hungary

P278.2-y1 (more STRs and/or P278 needed)
372707    Gawryszewski, Las , Poland    
323637    Rado Junež d.1993 age 80, Slovenia
367657    b. abt. 1910, Debrecen, Hungary  
161013   (- - - )   Unknown Origin
330920    John FIEDLER b. 1842 Bavaria   Germany
234461    ст.Воровсколесская, Кубанский Козак , Russian Fed.
232447    (- - - )  Hungary
306789    Janos Kasper, b. 1818 Slovakia, d. 1877 Slovakia
155307    Lőcsei ,              Hungary
139888    Vyacheslav A. Bednyakov, b. 1859, d. 1906 , Russian Fed.
46335       Johann Strohmeier, b.1813, Pilsting , Germany

YP5281
NN
YP1702
B7738       Joseph Sawicki, b1740's Krzywcze, Borszczow, Poland

 

YP371 (5 snp), formed 2800-2300 yBP

YP371*
359328    (- - - )  Hungary 

YP371*-A-x (YP371 and/or Big Y needed)
272683    (- - - )  , Unknown Origin
317343    Jose Luis Fransua or Francois, b. abt 1850 , France
279653    Andrew Smith(Smit?)1864 Ostrobothnia 1909 , Finland

YP371*-x (Big Y needed) [YP372-,YP971-]
52002        Paul Vojticek,b. 1881 and d. 1946 , Poland
207192    Stepan Senkevich, born c. 1850 , Ukraine
425156    Adopted - Ukrainian father , Ukraine
412231    Casimir Felckowski, ca 1720 - 1778 , Poland

YP371*-x1 (YP372, YP971 and Y11162 not tested, BigY needed)
251848    James Guthrie, b. 1775CT-d. 1850NY   Scotland

YP971
N123777   John Kinnard, b 1734 Scotland, d 1800 S.C., U.S., Scotland
225697    Maciej Rapcewicz b. 1792 (Brańsk) , Poland

YP971-x (Big Y needed)
355792    Krivosheev Mikhail, b. 1900 , Russian Federation

 

Y11162
331278     Robert Prater 1866-1926, Sumter O Prater b1897 , Unknown
B6861       Robert Prater 1866-1926, Eugene C Prater b1890,  Unknown
 

YP372 (4 snp), formed 2300-1500 yBP

YP372*
B3415       August W. Tafel b.1837, Ulm; d. 1919, Chicago, USA , Germany
E16481    ( -  )    Macedonia
 

YP380 i YP379, YP374, Y6073, Y10810; formed 1500-1200 yBP (500-800 AD)

YP380*
E6498         Franz Brunner 1928-2014 Wolfsberg Carinthia , Austria
N116699    Andreas Staniek b.c. 1790       Poland
N49064      Christopher Galovi
č, b 1772, Matiašovce, Slovakia  
57872         Johann Friedrich Rauch; 1807; Rudolstadt, Germany
YP380*-x    (Big Y needed)
N37712      Stanley Simrajh, Maribor, Slovenia  
260214       Karpovič , Belarus

YP380*-x1 (Big Y or Z280 SNP pack needed)
213870       Oskar Manty,1872-1949,Jalasjärvi,Finland  
197855       Isak Esanpoika Laturi, 22.7.1788,Kauhajoki,Finland
214137       Debreczeny Mihály (ca.1600-1680) , Hungary
161093       Mihály Jász, 1672, Jászapáti , Hungary

YP380*-x2
(Big Y or Z280 SNP pack needed)
[another possibility: Z92>Z685>YP270>YP351]
249141    (- - - )  Poland

YP380-A  (BigY needed)
108620    Joannes Wodziak 1750-1797, Bialka Tatrzańska, Slovakia/Poland
99124      Stephanus Vodzak 1790-1850, Bialka Tatranska, Slovakia/Poland

YP380-z (67 STRs needed)
N66118   Carlo Bogni, 1912-1999 Varese Lombardy , Italy
182802    Józef Guziewicz, b. 1844 and d. 1896 , Poland
189990    (- - - )  Poland
166081    Michael Odoliński, b.c.1739, Poland
210941    Gramatikovo, Bulgaria

YP4700, YP4701, YP4702, YP4703, YP4704, YP4705; formed 800-1816 AD

169059       Maciej Pietrzak, 1766-1816, Łukowica, Poland
177386       Andrzej Pietrzak, 1836-1900, Łukowica, Poland
YSEQ4524  Stanisław Pietrzak Jr  Łukowica/Jastrzębie, Poland
YSEQ4525  Paweł Pietrzak, Łukowica, Poland
YSEQ4526  Janusz Pietrzak, Łukowica, Poland
YSEQ4527  Mieczysław Pietrzak, Łukowica, Poland

 

 

 

 

 

 

 

YSEQ:  order YP380 http://www.yseq.net/product_info.php?products_id=21486

Mogę pośredniczyć w zamówieniu tego badania,  xStanisław Pietrzak