Dziesięć tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!
A- L74,   R1a-YP380,  mt-H14a

Jeden praojciec wszystkich
współczesnych ludzi (2)

Y-ADAM

Geograficzna i etniczna kolebka
współczesnego człowieka

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja  tej strony

24 sty 20

Jesteś tu
 
 
miłym
Gościem

WYBIERZ RÓD:

.

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie

1.  Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoja genealogię DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

6. Indoeuropejczycy i ich języki. Ojczyzna Praindoeuropejczyków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Zindoeuropeizowane rody Y-DNA, pierwotnie nieindoeuropejskie
9. Praindoeuropejska geneza Słowian

10. Polacy, skąd i kim jesteśmy? Biologiczne, etniczne i kulturowe korzenie Polaków

11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
12. Inne wybrane regiony

13. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343. 
14. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" - kultura Otomani-Füzesabony

15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Dziesięć tysięcy praojców
    i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
     i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
      - ich własne de-en-a.

Poznam je,
   przy nim uklęknę
      w synowskiej miłości!

.........

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm
ewolucjonistyczny

The evolutionistic
creationism

Moje SNP
 
od Y-Adama - L74
 od ojca:
 R1a-Z280...YP380
 
od matki -
H14a

GEOGRAFICZNA i ETNICZNA KOLEBKA
WSPÓŁCZESNYCH LUDZI


1.
Geograficzna kolebka współczesnej ludzkości
- w południowo-zachodnim Kamerunie

Zob. odkrycie:  Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi 
 

          Afroamerykański klan Perry'ego, u którego rozpoznano haplogrupę A00-L1086, wywodzi się  z gminy Fontem w Południowo-Zachodnim Kamerunie (Southwest Cameroon) lub spośród plemienia Nkongho-Mbo.

         1. Grupę A00 w Y-DNA znaleziono w regionie Southwest Kamerunu:
- w gminach (sub-division) Fontem i Alou w powiecie Lebialem,
wśród ludzi  plemienia Bangwa (język Nweh)
- w gminie (subdivision) Nguti w powiecie Kupe-Manenguba, wśród
plemion Mbo, ale w grupie językowej Nkongho, np. w miejscowości Njungo; to u styku trzech regionów: West,  Littoral oraz  Southwest Region.
         Dotąd genetyczną grupę A00 dokładnie rozpoznano u 30 mężczyzn.

         2. Kolejną, młodszą gałąź współczesnego człowieka, oznaczaną A0-V148
znaleziono ją także niedaleko Fontem, tj. w Kumbo i okolicy w plemieniu Nso, w regionie Northwest - 7 osób oraz na zachód od Kamerunu, w Ghanie nad Zatoką Gwinejską - 5 osób.

         3. W tym samym więc rejonie trzeba lokalizować także samo powstanie bratniej dla A00 grupy synów Y-Adama, t.j. A0-T.
Dała ona początek afrykańskich grup: A0 i A1, A1a i A1b, A1b1 i A1b2 czyli BT ; B i CT (która dokonała tzw. Out of Africa, dając początek całej pozaafrykańskiej ludzkości).

         W sumie można powiedzieć, że kolebkę współczesnego człowieka trzeba lokalizować tylko w Afryce, a dokładniej - w krajach nad Zatoką Gwinejską, głównie w Południowo-Zachodnim Kamerunie.


Kolebka współczesnej ludzkości:
Środkowo-Zachodnia Afryka nad Zatoką Gwinejską,
zwłaszcza Zachodni Kamerun
(źródło: Bonnie Schrack, google mapa)

         Mapa rozmieszczenia najstarszych gałęzi współczesnego człowieka w krajach nad Zatoką Gwinejską
Kolor
zielony to grota Iwo Eleru
         - w Nigerii, tam szczątki zmarłego ok.13.000 lat temu jakiejś archaicznego homo sapiens.
Kolor jasnoniebieski to gałąź A00
        
- w plemieniu Bangwa, język Ngwe w gminach Fontem i Alou,
         - wśród  plemion Mbo w grupie językowej Nkongho, zwł. w miejscowości Njungo,
Kolor ciemnoniebieski to gałąź A0
         - plemię Nso w rejonie miasta Kumbo (w regionie Nortwest) i w Ghanie.

Pełna mapa:
Locations of Y-haplogroup A00 and A0 members . Na niej podane są bliższe szczegóły z liczbą próbek i  opisem ich lokalizacji.

Ród A00 na administracyjnej mapie Kamerunu


Ród A00  spotykany jest  w gminach (subdivision) Fontem i Alou (powiat-division Lebialem), zwłaszcza wśród ludu Bangwa/Nweh;  oraz w gminie Nguti, np. w Njungo i jego okolicy (powiat Kupe-Manenguba), zwłaszcza wśród ludzi Mbo/Nkongho.  To na pograniczu regionów Southwest i Littoral Kamerunu.
 


 

 

Parafialna mapa Kościoła rzymskokatolickiego w rejonie osiedlenia A00


Obecnie
działa tu siedem parafii w ramach dekanatu Fontem.

Od poludnia. 1) W gminie Nguti (pow. Manenguba) - parafia Mbetta.
Mbetta to najstarsza parafia dla ludu Mbo/Nkongho i Bangwa/Nweh, założona w 1936 r.

2) W gminie Fontem (pow. Lebialem) kolejno: Nzanchem, Fontem (i Azi), Fotabong, Fonjumetaw, M'mock.
Niektóre z tych parafii (np. Azi) znajdują się dopiero na etapie organizowania się.
Parafie te należą do diecezji Mamfe (odległość około 60-80 km)
.
Biskupem diecezjalnym jest ks.
Andrew Nkea Fuanya (rodak z Fontem, język Nweh).
Biskup-emeryt - ks.  Francis Teke Lysinge
 
 

"Ô Cameroun berceau de nos ancêtres!"
'O Kamerunie, kolebko naszych przodków!'

To pierwsze słowa narodowego hymnu Kamerunu. Mają teraz już jakiś szerszy, ogólnoludzki sens!


 

2.
Etniczna kolebka współczesnej ludzkości
- wśród plemion Bangwa i Nkongho-Mbo
 

Koncentracja Rodu A00
 - wśród ludzi plemienia
Bangwa i Upper Nkongho

         Relacje między tymi plemionami

         Robert Brain, The Bangwa of West Cameroon, London 1967, 2011, pag. 4:
 

         "Na południe od Foreke Cha Cha i Fotabong III żyją dzielni wojownicy Mbo, z którym Bangwa ma długą tradycję wrogości i walk, wynikających ze sporów o granice, gaje palm oliwnych i uprowadzeń obywateli do kanibalistycznych praktyk i niewolniczych prac. Bangwa podziwiają Mbo (choć nie ich sojuszy  z Banyang), którzy wymaszerowali z terenów nizinnych Lebang w Fontem pod dowództwem generała Asunganyi, pod koniec ub. XIX wieku. Od przełomu wieków plemię Mbo zostało zepchnięte do południowych brzegów rzek Betse i Betenten, a na pamiątkę tego zwycięstwa Bangwa na dużym targowisku Mbo posadzono drzewo figowe. Według Bangwa Mbo przysyła im do Fontem coroczną daninę w postaci wędzonych ryb i zwierzyny łownej.
         Mbo Zachodniego Kamerunu pochodzi z obszaru Sandiou we Wschodnim Kamerunie. Odegrali oni ważną rolę we wczesnej historii dynastycznej Bangwa, ale przede wszystkim wodzostwa Zachodniego Bamileke.
         Foreke Cha Cha też ma historyczne związki z Mbo; Fongo Tongo, Foto, Foreke Dschang Fondongela, wszystkie wodzostwa Bamileke przyznają się do pochodzenia od Mbo. Także we wszystkich wodzostwach Bangwa podwodzowie wskazują wodza swych przodków wśród Mbo
".
      Plemię Nkingkwa - to plemię, żyjące w górzystym terenie w okolicy Njungo i Lebock; ma kulturowe, polityczne i językowe powiązania z Mbo, Bangwa i Bamileke. Stanowi jakby pośredni etap bamilekizacji tamtejszych plemion.

        http://www.lebialem.info/The%20Bangwa%20of%20West%20Cameroon.pdf

.

Diagram drzewa genealogicznego Y-DNA współczesnej ludzkości
oraz na nim miejsce rodu A00
(B.Schrack i S.Pietrzak).

      Po lewej - główne haplogrupy współczesnego człowieka w kolejności ich powstawania (od dołu ku górze), wraz z ich podgrupami. Po prawej - drzewko rodowe haplogrupy A00, sporządzone na podstawie 38 markerów STR, rozgałęzione około 2000 lat temu.
      Po prawej w górze - drzewo filogenetyczne A00 z gminy Fontem w powiecie Lebialem, wśród ludzi Bangwa/Nweh. Na dole - drzewko filogenetyczne A00 z miejscowości Njungo i Mbetta w gminie Nguti w powiecie Manengouba; język Nkongho/Lekongho.

 


 

 


   2A. W Fontem - Lebialem
Ludzie rodu A00 także wśród ludu plemienia Bangwa /Nweh/

w powiecie Lebialem, w południowo-zachodnim Kamerunie
http://agendia.jigsy.com/entries/africa/cameroon-nweh-bangwa-mbo-yemba-people-origin-of-modern-humans-
 

Division (powiat) LEBIALEM - w Południowo-Zachodnim Kamerunie (kol. czerwony)

         LEBIALEM (kolor czerwony) na mapie Kamerunu - to jakby powiat (division) w województwie (region)  Południowo-Zachodnim/Southwest (kolor żółty). Siedziba administracji jest w niewielkim mieście Menji w gminie Fontem. Powiat Lebialem, który w 2013 r. liczy około 160.000 obywateli,  dzieli się na trzy jakby gminy (subdivision): Fontem/Lebang, Alou i Wabane; zob. http://www.lebialem.info/ i mapa niżej. Rozciągłość Lebialem w linii prostej to około 50 km.

Powiat (division) Lebialem
i trzy jego gminy (subdivision):
Fontem/Lebang i Alou
z ludnością Bangwa/Nweh
i Wabane
z ludnością Mundani.

Od wschodu powiatu Lebialem:
- pokrewna ludność Bamikleke/Yemba.

Od południa
ludność Kinkwa/Nkongho
w gminie Nguti

         Ludność powiatu Lebialem  w gminach Fontem i Alou posługuje się językiem/dialektami ngwe/nweh, stąd nazwa plemienia Beh'ngwe/nweh ('beh' oznacza liczbę mnogą ludzi Ngwe/Nweh; stąd Bangwa w wymowie Europejczyków). Natomiast w północno-zachodniej części powiatu, w gminie Wabane, dominuje plemię Mundani z zupełnie odrębnym językiem, melabeh. Językiem drugorzędnym w powiecie Lebialem jest angielski lub pidgin (język angielski uproszczony, język wymiany i handlu).
         Genetyczna gałąź A00 to przede wszystkim ludzie żyjący w plemieniu Bangwa, czyli ludzie języka ngwe/nweh, w gminach Fontem i  Alou (razem około 85.000 ludzi). Ludzie Bangwa wydają się jednak być sztucznie (granicą polityczną) wydzieleni z większego plemienia, Bamileke
(około 300.000 ludzi), mówiącego pokrewnym językiem, Yemba. Bamileke rozprzestrzenieni są bezpośrednio na wschód od Bangwa, w rejonie Dschang i stolicy regionu Zachodniego, Bafoussam, niestety w strefie wpływów języka francuskiego i polityczno-gospodarczej zależności od Francji.

         Lebialem to rejon ogromnych walorów turystycznych, np. licznych skał-ostańców lub słynnych kameruńskich wodospadów . Nazwa "Lebialem" (zob.) pochodzi od nazwy wodospadu "Lebe-Alem" w tym powiecie; tam dwie rzeki, Begeuh i Ntsembeuh, szczególnie przepełnione w porze deszczów tropikalnych, z wysokości ponad stu metrów spadają do wspólnego odpływu w kierunku Zatoki Gwinejskiej i Atlantyku. Zobacz wodospad Lebe-Alem i kameruński "most" ku niemu prowadzący.

Sub-division FONTEM - gmina w powiecie Lebialem

         FONTEM - to gmina w powiecie (sub-division) LEBIALEM w południowo-zachodnim Kamerunie, przy drodze P19, mapa Google. Teren jest górski (do około 2350 m n.p.m.), leśno-sawannowy, wyraźnie powulkaniczny. Ludność przeważnie rolnicza. Droga P19 prowadzi na prawo (na wschód) do Dschang i Bafoussam (stolicy Regionu Zachodniego) i trasy N5 (do stolicy) a na lewo (na zachód) do miasta Mamfe (diecezja) i tras północ/wschód N6 i południe N8.

 


Fontem - widok od północy
w kierunku Nkongho-Mbo (Kinkwa Hill)

         Warunki życia w gminie Fontem: miejscowości Azi - siedziba fon (wodza);
         Njentse - uboga wioska, Menji  - siedziba administracji powiatu Lebialem.
         Droga młodzieży do szkoły:
https://www.youtube.com/watch?v=fxc4REHCgj4

         Tańce ludu Bangwa:
         http://www.youtube.com/watch?v=uOiooLcSHbs&list=PLEF60B24A6C0312D4

Biskup diecezji Mamfe
(od 10.07.2013),

bp Andrew Fuanya Nkea
 

wywodzący się z Fontem,
języka ojczystego Nweh

 

Widoki miejscowości Fontem w Kemerunie
z Panoramio google

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Fontem z Google-eart

http://farm8.staticflickr.com/7242/7156346170_b5d033e409_b.jpg

Zwiedzanie budowy pierwszej drogi asfaltowanej  od  Fontem do Dschang:   
http://www.youtube.com/watch?v=PWhbCJPPncU


         FONTEM to nazwa miejscowości i zarazem rozległej gminy, liczącej około 60.000 mieszkańców, z najbardziej autentyczną ludnością Bangwa (w języku miejscowym Beh'Ngwe/Nweh). Jest to środowisko w większości katolickie. Jego ludność z powodu trudnych warunków życiowych, mimo długiej historii ponad 250 tysięcy lat, nie zdołała się rozwinąć, a niedawno była zagrożona całkowitym wyginięciem, gdyż z powodu zarazy śpiączki afrykańskiej umierało tam około 90 procent dzieci; nadto wysoki odsetek AIDS.  Uratowała je inicjatywa diecezjalnego biskupa , który w 1966 r. przekazał tę troskę słynnej działaczce katolickiej Chiara Lubich z Włoch i jej współbraciom z ruchu Focolari. Obecność fokolarów koncentruje się szczególnie w gminie Fontem i choć promieniuje na dalsze okolice, nie może zaradzić szczególnej biedzie ludzi Nkongho-Mbo, w sąsiedniej gminie Nguti (duża i stara parafia Mbetta, zobacz niżej).
 

         Włoscy FOCOLARI wybudowali w Fontem "miasteczko" (cittadella), zwane Maria-polis:

w tym
1) szpital, zob.
http://www.panoramio.com/photo/25385279,
2) system szkolnictwa, w tym
Dwujęzyczne Liceum GBHS w Fontem,
(zob.  video z uroczystości szkolnych:  
Część I (9 min.), Część II (9 min.), Część III (9 min.)
(zob.
defilada dzieci szkół podstawowych  i defilada młodzieży  podczas regionalnego święta młodości);
http://www.youtube.com/watch?v=fx8Kn89yu6s
3) warsztaty usług gospodarczych.

         Na skutek tego Fontem stało się wzorem kultury i praworządności dla sąsiednich rejonów Kamerunu.

         Oto slajdy z dzisiejszego życia Fontem, obrazki z 'Mariapolis' w 'Cittadella' w Fontem, czyli corocznych rekolekcyjnych kongresów członków ruchu w tym regionie, np. obrazki z przygotowań  i pierwszego dnia święta 'Mariapoli 2012', z udziałem biskupa z Mamfe, miejscowych notabli i gości:
http://www.youtube.com/watch?v=K__zhxy7qeI&list=UU2_blEdUtJFhscp0W2lVp5w

         Czeskojęzyczny film "Nogami na równiku, głową w niebie"
- o działalności czeskiego księdza i lekarza, Franciszka Slawiczka, oraz braci fokolarów  wśród ludu Bangwa w Fonjumetaw koło Fontem:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20756226869-nohama-na-rovniku-hlavou-v-nebi ,
albo z innego linku:   http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10172592946-nohama-na-rovniku-hlavou-v-nebi/20756226869/

 

         Gmina Fontem i lud Bangwa -
to aktualnie 6 parafii rzymskokatolickich w dekanacie Fontem:

Mapa przedstawia granice
ludności Bangwa w gminach
Fontem-Lebang i Alou
 

Katolickie okręgi kościelne z ludnością Bangwa
i Nkongho-Mbo
Pod względem religijnym obsługiwane przez diecezję Mamfe
(odległość około 70 km na pn.zach.)

 Biskup diecezji Mamfe (od 2013)
to fr Andrew Fuanya Nkea


Dekanat Fontem
obejmuje 7 parafii:

w centrum:
Menji, Fotabong i Azi,
na północy:
Fonjumetaw i M'mock,
na południu:
Nzanchen i Mbetta
(Mbetta - już wśród ludzi
Nkongho-Mbo /Kinkwa/,
w gminie Nguti)


 

Parafia Nzanchen obejmuje ludność miejscowości
Njoh'Ngwi
(Njentse, Fotabong) i Essoh Attah (Nzanchen i Essoh)

Kościół parafii Nzanchen
(kliknij, aby powiększyć)

Na prawo - wnętrze kościoła
i ks. proboszcz

 
   2B. W Górnym Mbo (na południe od Fontem)
Ludzie genetycznego rodu A00 wśród ludzi Nkongho-Mbo (Kinkwa),
w gminie Nguti, powiecie..., w pd.-zach. Kamerunie

 


Źródło: http://itouchmap.com/?r=googleearth&ml=5.3517&mg=9.8417&mt=Mbetta%2C%20Cameroon

Mbetta, Njungo i inne z plemionami Nkongho - widok od poludniowego zachodu,
teren lasów tropikalnych (na mapie D3 Google Eart: "Mbetta Cameroon").

 Topografia górskiego regionu od Fontem do Mbetta
Najwyższe góry sięgają tu od 1450 nad Mbetta do 1800m nad Njungo i Fontem.
Różnica poziomu między wioskami w dolinie rzeki i na górach sięga blisko 1400 m!
Cyfry kolorem niebieskim oznaczają głębokość dolin i poziom rzeki.

Lud Nkongho-Mbo zamieszkuje Dolne Nkongho, tj Mbetta, Lekweeh Fonver i Dinte
oraz Górne Nkongho, tj. Tock/Fonke, Lebock Fowung, Mbemfe, Lebe, Nzeletet, Njentu i Njungo


Parafia MBETTA ,  w dekanacie FONTEM
- 75-letnie dzieje pierwszej parafii dla ludzi Nkongho-Mbo i Bangwa/Nweh (otwórz)

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CG8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fnforgukang.typepad.com%2Ffiles%2Fmbetta-history---second-draft.doc&ei=-07tUtj5BMajhgfSgIGYCQ&usg=AFQjCNFEtyowdzZiMXYAJyohec1yyYflAw&sig2=6lgADYzQovsDMnsoHrPGzg


Parafialny kościół św. Teresy w Mbetta, od 1936; pierwszy w diecezji Mamfe.


Kościół pomocniczy w Njungo (w przeszłości), w parafii Mbetta; zob. Njungo (obrazy w Google)

Rodak z Mbetta, Cornelius Fontem Esua, obecny arcybiskup archidiecezji Bamenda

 


Katolicka szkoła św. Teresy w Mbetta. W tej szkole uczyli się abp Cornelius Fontem Esua (diec. Bamenda, j.w.), 
prof. Esendugue Greg Fonsah (Univ. Georgia USA) oraz Forka Leypey Mathew Fomine (Univ. Yaounde, zob. niżej)

..........................................
 

         1) Język ludu w rejonie Mbetta i Njungo-Mbo: lower Nkongho i upper Nkongho
Alternatywne nazwy języka: lekongho, nkongoa, nkongwa, nkingkwa i kinkwa.
Religia ludzi w Mbetta i Njungo - blisko 100 % chrześcijanie; w większości katolicy.
         ............

         2) Język w plemionach Mbo (do których zalicza się upper nkongho): mbo;
alternatywne nazwy języka: mboo, samba. Religie Mbo: chrześcijanie - 70% (w tym rzym-katol. 43%), rel. etniczne - 30%,  islam - ?.

      Największe miasto w rejonie osadnictwa Mbo/Samba to Nkongsamba. Położone pod wulkaniczną górą Nlonako (w Regionie Littoral), liczy ponad 120.000 wieloetnicznych mieszkańców, razem z pierwotnymi obywatelami miejsca: ludem Mbo/Samba.

      Nkongsamba jest też stolicą niedawno utworzonej diecezji rzymskokatolickiej; posługuje m.in. dla wielu miejscowości z ludnością Mbo. 


Wulkaniczny masyw Manenguba, 2400 m n.p.m.,
na północny  zachód od  Nkongsamba (z ludnością Mbo u północno-wschodnich zboczy góry)

Tradycja Noego i potopu wśród ludu Bakossi, związana ze szczytem góry Muanenguba

         "Bakossi są potomkami wielkiego myśliwego Ngoe [Noe?] (lub Ngweh) i jego pięknej żony Sumediang. Mieli dwanaścioro dzieci. W pewnym momencie jakaś istota nadprzyrodzona ostrzegła parę, że nastanie potop i wskazała im sposób i miejsce ucieczki. Zbudowali oni arkę, zabrali do niej rodzinę i wszelkiego rodzaju zwierzęta - i tak przetrwali potop. Arka spoczęła na szczycie między dwoma jeziorami góry Muanenguba [zob. na zdjęciu], z których jedno oznacza postać kobiety, a drugie - mężczyzny" (Beatrice Fri Bime, 2009, Mystique: a collection of lake myths. African Books Collective, p. 43).
         Poszczególne
klany plemienia Bakossi, w tym Mbo, głoszą teraz swoje pochodzenie od różnych dzieci i wnuków tej właśnie pary Ngoe (Noe) i Sumediang.
         Ta właśnie tradycja potopu i Ngoe mogła dać początek tradycji biblijnej o Noem i wielu innym tradycjom wielkiego potopu na początku dziejów ludzkości.
         W pobliżu masywu Manenguba, w Doungue i Ebone przy szlaku N5, w pobliżu Nkongsamba, pracują obecnie polscy misjonarze - sercanie (SCJ).

Wodospad Ekom Nkam, koło wsi Ekom na rzece Nkam, wys. 80 m, nazywany cudem świata,
12 km od m. Bare i drogi N5  w kierunku wschodnim, na granicy regionów Littoral i West


Zob. film: http://www.youtube.com/watch?v=Q37ThxtKfZI ; http://www.youtube.com/watch?v=2A-UUb9P1e8

Zob. zdjęcia: http://paradiseintheworld.com/ekom-nkam-falls/

 


*  *  *  *  * 

         Ludność rodu A00 jest dziś obecna w grupach językowych i plemionach Nkongho-Mbo i  Bangwa/Nweh może najwyżej do około 10 - 50 procent. Tej samej ludności trzeba poszukiwać w całej grupie językowej zwanej "zachodniokameruński Grassfields", czyli wśród języków zachodniokameruńskiej sawanny. Grassfields zajmuje teren około połowy w sumie regionów: Południowo-Zachodniego, Północno-Zachodniego i Zachodniego.

         W Regionie Zachodnim do grupy językowej "zachodniokameruński Grassfields" należy plemię Bamileke, osiedlone na wschód od Bangwa, na całej południowo-zachodniej połowie Regionu Zachodniego z miastami Dschang, Bafou, Bafoussam, Bandjou, Bafang i Bangangte i na północy Mbouda. Język plemienia Bamileke to Yemba, mający ponad 300.000 użytkowników; wykazuje on bardzo bliskie pokrewieństwo z językiem Bangwa, tylko że ich nosiciele zostali sztucznie rozdzieleni granicą polityczną pomiędzy regionami zachodnim i wschodnim, oraz granicą wpływów języka angielskiego i francuskiego. W tym rejonie żyją także ludzie plemienia Mbo w miejscowościach Santchou i Kekem.

         Natomiast w gęsto zaludnionym Regionie Północno-Zachodnim (około 1.8 milionów) ze stolicą Bamenda, w grupie językowej zachodniokameruńskiego Grassfields godna uwagi jest koncentracja bardzo wielu plemiennych języków, z plemieniem Kom  w centrum. Interesująca jest zwłaszcza, licząca ponad 150.000 ludzi, grupa językowa Lamnso. Użytkownicy tego języka, plemię Nso, żyją zwłaszcza w mieście Kumbo (na północ od jeziora Bamendjing) i jego okolicy. Ciekawostką jest, że  tu, w Kumbo i okolicy (zob. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kumbo_Cathedral.jpg)
w plemieniu Nso zidentyfikowano też drugi co do dawności genetyczny ród A0, z metryką około 142.000 lat!

         Przed genealogią genetyczną stoi zadanie przeprowadzenia w zachodnim Kamerunie dalszych poszukiwań grup A0 i A00, zwłaszcza w plemionach regionalnych grup językowych zachodniokameruńskiego Grassfields i Plain Mbo. Ludność ta wydaje się autochtonna.

 

3.
A0, młodsza gałąź potomków Y-Adama
w Kamerunie i Ghanie

(c.d.n.)

 

4.
Gałęzie A1a, A1b1, B i E w Afryce
(c.d.n.)

 

5.

The Mbo people are extremely poor
'Ludność Mbo żyje w skrajnym ubóstwie'

 (z Wikipedii)

  Dlatego aktualna nasza idea - już w realizacji to:

 FRRA00 - Fundusz Rozwoju Rodu A00
My current in progress idea: A00FDF

Fundusz Rozwoju Rodu A00                                                                  [Przejdź>>>
dla pomocy na rzecz zdrowotności i edukacji dzieci i młodzieży

A00 Family Development Fund
for  support for health and education of children.


6.
Dalsze testowanie Y-DNA trwają!

Rozpoczął się już II etap poszukiwań i badań Y-DNA rodu A00

Y-DNA A00 and the Peoples of Cameroon: In Search of the Homeland

   https://www.microryza.com/projects/y-dna-a00-and-the-peoples-of-cameroon-in-search-of-the-homeland
 

Bonnie
Schrack

and

Forka Leypey Matthew
Fomine

The second phase of exploration of the A00 family in Cameroon:

" Y-DNA A00 and the Peoples of Cameroon: In Search of the Homeland "
https://www.microryza.com/projects/y-dna-a00-and-the-peoples-of-cameroon-in-search-of-the-homeland


*  *   *

Are you A00, A0 or A?

The proposal suitable for men Bangwa/Nweh, Yemba, Mbo and relatives in Cameroon
genetic testing Y-DNA (in FTDNA):
37 markers for $ 169, or 67 markers (standard) for $ 268
http://www.familytreedna.com/products.aspx
The Informations:
The Y-Haplogroup A Project at Family Tree DNA, administrator: Bonnie Schrack, bschrack1@comcast.net

 

Pobór próbek w Kamerunie i ich testowanie w USA trwa:

https://www.facebook.com/A00.Cameroon.Project

 


*   *   *  


 

...............................................

ks. Stanisław Pietrzak
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

.