Osiem tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!
A- L74,  R1a-YP380,  mt-H14a

Jeden praojciec wszystkich
współczesnych ludzi:
Y-ADAM

 

Fundusz Rozwoju Rodziny A00

( A00 Family Development Fund - p. 3 )

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja  tej strony

06 lut 21

Jesteś tu
 
 
miłym
Gościem

WYBIERZ RÓD:

.

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie (w trakcie poprawek)

1. Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoje DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

6. Pochodzenie ludności Europy, Praindoeuropejczyków, Slowian i Polaków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Nieindoeuropejskie i zindoeuropeizowane rody Y-DNA w Europie
9. Praindoeuropejska geneza Słowian

10. Polacy, skąd i kim jesteście? Biologiczne i kulturowe korzenie Polaków

11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
12. Inne wybrane regiony

13. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343
14. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" - kultura Otomani-Füzesabony

15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Dziesięć tysięcy praojców
    i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
     i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
      - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę
      w synowskiej miłości!

 

.........

 

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm
ewolucjonistyczny

The evolutionistic
creationism

Moje SNP
 
od Y-Adama - L74
 od ojca:
 R1a-Z280...YP380
 
od matki - H14a


 

"Błogosławiony człowiek, który myśli o biednych
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłani
e" (Ps 41)

"Blessed is he who has regard for the poor;
the Lord delivers him in times of trouble.
The Lord will sustain him on his sickbed
and restore him from his bed of illness
" (Ps 41)


 

Dokumentacja  ofiarodawców i obdarowanych

Złożyli dar
dla Braci (A00) w Kamerunie

Dary otrzymali mieszkańcy
Fontem-Lebialem i okolicy
(ludność Bangwa i Mbo-Nkongho)

Obdarowani przekazują
swoje podziękowania
ofiarodawcom z Polski

Od: ks. A.Piórek
ks. K.Kiszka,
ks.St.Pietrzak
wysłano 9.02.2016
400 USD
(przez A.Agendia)


Cieszą się dzieci
z podstawowej szkoły w Quibeku

Niech Bóg błogosławi wam obficie ks. Stana.
Ten nowy rok rozpoczął się dużo błogosławieństwa dla naszych ludzi i jak zwykle, ty i twoi przyjaciele są tymi, przynosząc radość, nadzieję i błogosławieństwa. Chcę szczerze dziękuję i wszystkich darczyńców nieustannie myśleć o biednych i upośledzonych ludzi w naszej społeczności.  Nie wiem, jak mogę ci dziękować.
Z głębi serca, mogę przedłużyć głęboką wdzięczność dla ciebie i wszystkich darczyńców. Niech Bóg Was błogosławi.  Alojzy Agendia

478 USD
(250 $ + 930 PLN)
wysłano 28.05.2016
(przez A.A.)

Lebialem - Kamerum
Dzieci otrzymują z Polski (parafia Tropie)pieniężną pomoc na opłatę nauki szkolnej"Przyjmij błogosławieństw Jezusa Chrystusa od Bangwa ludzi w Kamerunie i wszystkich ludzi Lebialem" (15.07.2016, Aloysius)

"Oni cieszą się wiedząc, że to Jezus wysłał do nich. Brakuje im słów, aby powiedzieć, jak są wdzięczni Tobie i Boga. Szkoła zaczyna się we wrześniu, a to, co zostało przysłane zostało użyte do zapłaty czesnego, zakup podręczników wśród wielu innych potrzebujących wsparcia uczniów w Lebialem." (A. Agendia).

400 USD
(350 StP; 50 E.T.Szot)
wysłano 30.12.2016
(przez A.A.)

[FOTO] Drogi ks. Stanisław, Szczęśliwego nowego roku i życzymy szczęścia i obfite błogosławieństwa!
Pragnę potwierdzić otrzymanie $ 400 US jako dar dla biednych i
 upośledzonych dzieci Bangwa. Otrzymasz szczegóły raportu, jak tylko będzie on dostępny.
Po raz kolejny, szczęśliwego nowego roku!
Niech was Bóg błogosławi obficie.    01.01.2017   Aloys Agendia

330 USD (sP)

Wysłano na koszty badań
kolejnych A00 z Kamerunu (w YSEQ)
 
     
     
     
     

   = C. D. N. =
OCZEKUJEMY
następnych darczyńców

 

Ciąg dalszy    > > > ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

 


Potwierdzające listy Alojzego Agendia i podziękowania (tłumaczenie z pomocą google).

God bless you abundantly Fr Stan.
This new year has started with a lot of blessings for our people and as usual, you and your friends are the ones bringing the joy, hope and blessings.
I want to honestly thank you and all the donors for incessantly thinking about poor and underprivileged people in our community.
I don't know how I can thank you enough.
From the bottom of my heart, I extend profound gratitude to you and all the donors.
God bless you all.    Aloysius AGENDIA
 

15.07.2016.
Dear Father Stan.

Receive the blessings of Jesus Christ from Bangwa people in Cameroon and all the people of Lebialem.

They are rejoicing knowing that Jesus has sent you to  them. They lack words to say how they are grateful to you and God.

School starts in September and what you have been sending has been used to pay school fees, buy text books among many other support to needy students in Lebialem. Here are some pictures on the your latest donations.

God bless Fr Stan and the lovely people of Poland.  AGENDIA ALOYSIUS

 

 

Ciąg dalszy > > >
.............................................................

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


ks. Stanisław Pietrzak

E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

  .