Wiele tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!

A-L74,  R1a-YP380  i  mtH14a

Skąd pochodzimy
 

"Polskie Mykeny" nad Dunajcem

( R1a-YP343 )

HOME-TROPIE
 

Ostatnia aktualizacja
tej strony

11 kwi 17


WYBIERZ RÓD lub GENEALOGIĘ GENETYCZNĄ:

PIETRZAKOWIE

JANIKOWIE

SZLAGOWIE

KURCZABOWIE

nadto: GIERAŁTOWIE

GENEALOGIA GENETYCZNA.

.

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie

1.  Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoja genealogię DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

6. Indoeuropejczycy i ich języki. Ojczyzna Praindoeuropejczyków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Zindoeuropeizowane rody Y-DNA, pierwotnie nieindoeuropejskie
9. Praindoeuropejska geneza Słowian

10. Polacy, skąd i kim jesteśmy? Biologiczne, etniczne i kulturowe korzenie Polaków

11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
12. Inne wybrane regiony

13. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343. 
14. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" Maszkowice

15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Wiele tysięcy praojców
    i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
     i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
      - ich własne de-en-a.

Poznam je,
   przy nim uklęknę
      w synowskiej miłości!

.........

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm
ewolucjonistyczny

The evolutionistic
creationism

Moje SNP
 
od Y-Adama - L74
 od ojca:
 R1a-Z280...YP380
 
od matki -
H14a

 

Osady i warownie epoki brązu w rejonie Dunajca

 

         ARCHEOLOGIA. Gałąź Stara karpacka (Old-Carpathian) rodu R1a czyli YP343 może być związana z rozwojem kultury  Otomani-Füzesabony w Kotlinie Karpackiej po południowej stronie Karpat, a zwłaszcza w Karpatach polskich.
         Na ten związek ludności gałęzi Starej karpackiej z archeologiczną kulturą Otomani-Füzesabony wskazuje nie tylko pokrywający się rejon geograficzny genetycznej i archeologicznej grupy, ale także ich datowanie:
         Otomani-Füzesabony:  około 2150/1950 - 1150 przed Chr.
         Gałąź YP343:
         Opis, ilustracje i zabytki kultury Otomani-Füzesabony można znaleźć w cytowanych niżej publikacjach.

........
MAPA ROZMIESZCZENIA osad i grodzisk kultur Hatvan, Otomani-Füzesabony i ich kontynuantów:
 Koszider i Piliny na Słowacji i Węgrzech, czyli w Kotlinie Karpackiej oraz w polskich Karpatach.
   http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_23/Geo23_13.pdf

 

* * * * *

         Kultura Otomani i Füzesabony w Kotlinie Karpackiej
         (na terenie Rumunii  i  północno-wschodnich Węgier)

to miejsca odkrycia tych kultur karpackich, rozprzestrzenionych w kierunku Słowacji oraz do dorzeczy Dunajca i Wisłoki w Polsce.

Otomani i Füzesabony  - osady epoki brązu w dorzeczu Cisy oraz bliska im - kultura Hatvan
 

* * * * *

         Kultura Otomani-Füzesabony
         na terenie Wschodniej Słowacji

         K.Markova, G.Ilon, The European bronze age. Slovakia and Hungary, Oxford 2013, c.44.
            https://www.academia.edu/4360298/MARKOVA_-_ILON_Slovakia_and_Hungary._In_The_European_Bronze_Age._Oxford_HB_2013

         Na szczególne wyróżnienie zasługuje osada kultury Otomani-Füzesabony w miejscowości Nižná Myšľa  (czyt. Niżna Miszla) w miejscu zlewania sie trzech  rzek: Torysy, Slany i Hernadu około 10 km pod Koszycami we Wschodniej Słowacji). Osada datowana jest na lata około 1900-1500 aC. Tam m.in. cmentarz z epoki brązu - około 750 mogił tej kultury!:  http://niznamysla.webzdarma.cz/archeologia.php. W bezpośredniej bliskości znajdujemy kolejne osady omawianej kultury Otomani-Füzesabony ze śladami kontaktów z kulturami po polskiej stronie Karpat: Barca, Košťany i Čaňa

         Na Słowacji ważna jest także archeologia osady epoki brązu Včelince (czyt. Vczelince)  nad rzeką Slana w powiecie Rimavska Sobota. Zob. zabytki archeologiczne: http://www.mrprislanej.eu/products/kostol-vcelince/ .
         Datowanie archeologicznej  kultury w Včelince w jej postaci Otomany-Füzesabony rozciąga się na czas: 1700-1500 a.C.
(zob. datowanie archeologii Včelince w publikacji:  Gorsdorf et al., 2004, Some new 14C data to the Bronze age in the Slovakia,  http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_23/Geo23_13.pdf ).

 

*  *  *  *  * 

         Kultura Otomani-Füzesabony
         w
polskich Karpatach

          Kulturę Otomani-Füzesabony znajdujemy zwłaszcza na osadach obronnych w Trzcinicy koło Jasła nad Wisłoką oraz w Maszkowicach koło Nowego Sącza nad Dunajcem. Ich czas:

* Trzcinica około 1900-1150 aC.
* Maszkowice około
1900-1450 aC.

         Osada obronna w Maszkowicach była jednak użytkowane bardzo długo, bo przez blisko 2000 lat, czyli blisko do nowej ery.  Jednak związek z kulturą OF mają nie tylko obronne osady w Trzcinicy i Maszkowicach, ale także zabytki na grodziskach koło Sanoka w Trepczy, nad Dunajcem na grodziskach w Chełmcu, Marcinkowicach i Zawadzie Lanckorońskiej, na cmentarzysku kultury pilińskiej w pobliskim Gwoźdźcu, a także - jak pisze M. Jaeger - na wielu osadach kultury mierzanowickiej w Małopolsce i luźne znaleziska na Polskim Niżu oraz na szlaku w kierunku Danii i krajów Skandynawskich.

         Jest to tzw. krąg episznurowy, a więc wyewoluowany na substracie (podłożu) kultury ceramiki sznurowej. Zbliżoną do niej kulturą była Mierzanowicka, z centrum u wideł Wisły i Sanu, także episznurowa. Rozwijający się na substracie kultury ceramiki sznurowej krąg kultur episznurowych wyróżniał się otwartością na wpływy kultur bardziej postępowych, zwłaszcza z basenu środkowego Dunaju i Morza Egejskiego oraz ośrodków kultury pucharów dzwonowatych. W ten sposób doprowadził na ziemiach polskich do wyraźnego podziału na część jakby zachodnią, bardziej rozwiniętą i postępową oraz część bardziej wschodnią, przy tym bardziej zachowawczą i wierną tradycji  kultury ceramiki sznurowej.

1) Zob. Jan Gancarski, Trzcinica - karpacka Troja: http://www.ma.krakow.pl/wystawy/troja
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzcinica_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)

2) Zob. Marcin S. Przybyła, Magdalena Skoneczna,
The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians)
. Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012.  Printing 2013. Recherches Archéologiques, NS 3, 2011:
http://www.farkha.nazwa.pl/RechACrac/RechACrac/RANS3/3.7.pdf .
 

 W Polskich Karpatach,
nad rzekami Dunajcem, Wisłoką i Sanem,

- archeologiczna kultura Otomani-Fü
zesabony epoki brązu 

MASZKOWICE
Osada obronna kultury Otomani-Füzesabony na Górze Zyndrama w Maszkowicach nad Dunajcem

 
Aby oglądać Maszkowice i ich okolice (lub inną miejscowość) w D3 google-eart,
po otwarciu
google-eart w okienko wpisz: Maszkowice (lub inna nazwę) i kliknij tam: Go to location

GÓRA ZYNDRAMA w MASZKOWICACH
Archiwalne zdjęcie i
najnowsze prace archeologiczne osady obronnej kultury Otomani-FüzesabonyTRZCINICA nad Wisłoką koło Jasła  i  TREPCZA nad Sanem koło Sanoka

" Karpacka Troja " - osada obronna zakarpackiej kultury
Otomani-Füzesabony w Trzinicy
z około połowy II tysiąclecia przed Chr.

Wzgórze Horodyszce z osadą obronną zakarpackiej 
kultury Otomani-Füzesabony w Trepczy
z około połowy II tysiąclecia przed Chr.

 

*  *  *  *  * 

DATOWANIE .
Zestawienie i datowanie kultur karpackich 3 i 2 tysiąclecia aC.

M.S. Przybyła et al. 2011 (2013), Grodzisko z wczesnej i środkowej epoki brązu w Maszkowicach, Nowy Sącz (Karpaty Zachodnie). Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009-2012.
(datowanie radiowęglowe wg:  Gancarski 1999; Gogâltan 1999; Barta 2001; Görsdorf, Marková, Furmánek 2004; Kienlin et al. 2010)
http://www.farkha.nazwa.pl/RechACrac/RechACrac/RANS3/3.7.pdf

Datowanie kultury Otomani-Füzesabony: od około 2150/1950 w Gáborján, do 1150 w Jászdozsá i Trzcinicy
 

Zestawienie i datowanie osad kultury Otomani-Füzesabony: 1950-1150 aC.
M. Jaeger, Transkarpackie kontakty kultury Otomani-Füzesabony,
(Kalibracja dat radiowęglowych wg. Raczky i in. 1992, Koós 2002 i Gorsdorf i in. 2004)


https://www.academia.edu/877219/Transcarpathian_contacts_of_Otomani-Fuzesabony_culture_Transkarpackie_kontakty_kultury_Otomani-Fuzesabony

 

http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ciekawostki/artykuly/501336,gora-zyndrama-maszkowice-sensacja-archeologiczna-dr-marcin-przybyla-fortyfikacje-i-osada-z-epoki-brazu.html

 

*  *  *  *  * 
Kultura Otomani-Füzesabony
Opis kultury i grupy etnicznej na stronie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
http://www.pma.pl/index.html

 

         Między Mykenami a Bałtykiem leży Kotlina Karpacka. Otoczona z wszystkich stron pasmami górskimi jest obszarem, który w początkach epoki brązu był łącznikiem pomiędzy wielkimi cywilizacjami anatolijsko-bałkańskimi, a terenami nadbałtyckimi.

         W okresie od około 2150/1950 do 1150 lat p.n.Ch. (daty kalibrowane; daty popr. StP) w dorzeczu Cisy rozwijała się kultura Otomani-Füzesabony, stopniowo obejmując tereny dzisiejszej zachodniej Rumunii, wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier, Ukrainy Zakarpackiej oraz południowej Polski. Nazwa kultury pochodzi od miejscowości, gdzie po raz pierwszy odkryto jej zespoły: Otomani w Rumunii i Füzesabony na Węgrzech. W Słowacji osadnictwo tej ludności grupowało się w Kotlinie Koszyckiej, a wzdłuż Hornadu przeniknęło aż na Spisz, nad górny Poprad. Jej ślady spotyka się także w okolicach Humennego i Bardejova. Ludność ta wypierana przez inne grupy kulturowe przeszła przez Karpaty i osiedliła się na Pogórzach w dorzeczu Dunajca, Wisłoki, Wisłoka i Sanu oddziaływując stąd dalej na północ.

         Kultura Otomani-Füzesabony była wielką cywilizacją z początków epoki brązu i pośrednikiem w przekazywaniu impulsów kulturowych świata egejsko-anatolijskiego na północ. Wyróżniała się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, tworzyła wielkie kompleksy osadnicze o wyraźnej hierarchizacji, z centralnie położonymi grodami. Były one ufortyfikowane rowami i wałami, nawet o konstrukcji kamiennej (min. Otomani, Nižna Myšla, Barca, Spišski Štvrtok, Čana, Rozhanovce, Trzcinica, Trepcza, nadto: Maszkowice - w aktualnych badaniach, StP). Niekiedy były zabudowane regularnie i planowo. Występują założenia obronne z akropolem, który zamieszkiwała arystokracja plemienna (Spišski Štvrtok). Znane są budowle świątynne (Salacea w Rumunii). Osady obronne były miejscem praktyk kultowych, które odbywały się w specjalnie wydzielonych miejscach.

         Grodom towarzyszyły osiedla otwarte. Wysoki poziom osiągnęła metalurgia brązu i złota, opierając się na miejscowych złożach rud metali. W osadach znajdowały się liczne warsztaty produkcyjne, a w osadach warownych gromadzono wielkie bogactwa w postaci biżuterii ze złota, brązu, bursztynu, paciorków z fajansu, okazałej broni, różnorodnych wyrobów z kości i rogu. Występowały liczne przedmioty pochodzące ze świata egejskiego oraz bałtycki bursztyn. Ceramika, doskonale wykonana pod względem technicznym, zdobiona była ornamentem guzowym, spiralnym i kanelowaniem. Wszystko to jest wymownym świadectwem wysokiego poziomu rozwoju, standardu życia i dojrzałości społeczeństwa, które twórczo przekształcało i wprowadzało w życie osiągnięcia cywilizacyjne świata egejskiego i mykeńskiego, a potem przekazywało innym społecznościom.

         Obok arystokracji wyodrębnioną warstwę tworzyli wojownicy. Mówi się o obecności niewolników. Ludność zajmowała się głównie uprawą ziemi, hodowlą, a także łowiectwem i rybołówstwem. Używano czterokołowych wozów o pełnych kołach. Dużą rolę odgrywał handel dalekosiężny, m.in. bałtyckim bursztynem.

         Badania cmentarzysk przyniosły cenne informacje o zwyczajach pogrzebowych i wierzeniach religijnych. Wierzono w życie pozagrobowe. Początkowo dominował ciałopalny obrządek pogrzebowy, a potem rozpowszechnił się obrządek szkieletowy. Groby były bogato wyposażone w ceramikę, wyroby brązowe, złote i kościane, w importowane paciorki i kolie. Zmarłych układano w pozycji skurczonej, mężczyzn na prawym, a kobiety na lewym boku z twarzami na południe. Pozycja społeczna zmarłego znajdowała swe odbicie w jakości i ilości wyposażenia oraz lokalizacji grobu na cmentarzysku

         Na terenie Słowacji przebadano kilka wielkich cmentarzysk (Koszyce, Nižna Myšla, Vcelince, Streda nad Bodrogiem). Na nekropoli w Nižnej Myšli odkryto ponad 700 grobów, czeka na odkrywców drugie, młodsze cmentarzysko. Kompleks osadniczo-cmentarny w Nižnej Myšli to rewelacja klasy światowej. Dokonano tam wielu wspaniałych odkryć. Dla badań nad kulturą Otomani-Füzesabony w Polsce najważniejszym punktem odniesienia są tereny Słowacji. Pojawienie się tej kultury po północnej stronie Karpat było jednym z najwcześniejszych momentów bezpośrednich oddziaływań cywilizacji mykeńsko-anatolijskiej na ziemie polskie. Kultura Otomani-Füzesabony upadła w wyniku ekspansji kultur mogiłowych. Pod względem stopnia zaawansowania rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego można ją porównać z cywilizacją środkowej epoki brązu w basenie Morze Egejskiego.

 

 

Dla porównania zestawienie datowania niektórych
środkowoeuropejskich kultur archeologicznych, w rejonie Niemiec:

http://img13.imageshack.us/img13/6752/mkmu.jpg


E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!