Osiem tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!
A- L74,  R1a-YP380,  mt-H14a

Jeden praojciec wszystkich
współczesnych ludzi:
Y-ADAM
 

Fundusz Rozwoju Rodu A00

( A00 Family Development Fund - p. 2 )

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja tej strony

06 lut 21

Jesteś tu
 
 
miłym
Gościem

WYBIERZ RÓD LUB GENEALOGIĘ GENETYCZNĄ:

.

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie (w trakcie poprawek)

1. Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoje DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

6. Pochodzenie ludności Europy, Praindoeuropejczyków, Slowian i Polaków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Nieindoeuropejskie i zindoeuropeizowane rody Y-DNA w Europie
9. Praindoeuropejska geneza Słowian

10. Polacy, skąd i kim jesteście? Biologiczne i kulturowe korzenie Polaków

11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
12. Inne wybrane regiony

13. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343
14. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" - kultura Otomani-Füzesabony

15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Dziesięć tysięcy praojców
    i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
     i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
      - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę
      w synowskiej miłości!

 

.........

 

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm
ewolucjonistyczny

The evolutionistic
creationism

Moje SNP
 
od Y-Adama - L74
 od ojca:
 R1a-Z280...YP380
 
od matki -
H14a


( 1 ) ( 2 )  ( 3 )
Dokumentacja ofiarodawców i obdarowanych - ciąg dalszy
 

Złożyli dar
dla Braci w Kamerunie

C.D. Dary otrzymują ubogie rodziny Kamerunu wśród ludności  Bangwa (gmina Fontem)
i Nkongho-Mbo (w gminie Nguti) - dla ubogich i na edukację i opiekę zdrowotną ich dzieci.
Obdarowani Kameruńczycy przekazują swoje podziękowania ofiarodawcom


Od:
x. A. Piorek 100 €
Wysłałem 130 $
19.03.2013

 

27.03.2013. (Darow izna 19.03.2013)

"Nasz drogi Stan,
Oto
zdjęcia niektórych ludzi, którzy skorzystali z Twoich hojnych darowizn i Twoich wysiłków w zbieraniu datków dla biednych i potrzebujących ludzi w Fontem
.

Pierwszy z nich jest studentem, który te pieniądze użył zarówno na zakup leków, jak i książek szkolnych.

Drugi to młoda dziewczyna, która nagle zachorowała na padaczkę. Jej rodzina nigdy nie miała pieniędzy na właściwe rozpoznanie CT, nie mówiąc  o zakupie leków. Jednakże niedawna darowizna od Ciebie była użyta, aby uzyskać niektóre leki dla niej.

Trzeci mężczyzna, który bardzo długo przebywał w szpitalu, niedawno opuścił szpital po skorzystaniu z darowizn od Ciebie na dotowanie części lekarskiego rachunku.
Już brakuje słów, aby wyrazić głęboką wdzięczność.
Z poważaniem, Aloysius AGENDIA "            
(oryginał na dole)
 


Od:
T. Sikoń 100 PLN
M. Mikulec 50 PLN
M. Klockiewicz 50 PLN
o.Benedyktyni (Tyniec)
100 PLN
Wysłałem 100 $

02.04.2013
 

 

      Na pierwszym zdjęciu widzisz dziecko, Njinju. Ono nie może siedzieć ani stać. Nie mówi, a ma 8 lat. Jego rodzina mówi, że wydała wszystkie swoje oszczędności życia, na próżno. Część pieniędzy z darowizny od x.Piórek oraz od T.Sikoń, M.Mikulec, Klockiewicz i Benedyktyni z Tyńca została wykorzystana na dofinansowanie zakupu tego wózka. To uwalnia rodzinę od konieczności noszenia go na plecach do końca życia.
      Drugie i trzecie zdjęcia to pacjenci z "Zdrowie Maryi" Szpitala Afryki, korzystający z darowizn od T. Sikoń, M. Mikulec,. Klockiewicz,. Benedyktyni. Szpital jest zarządzany przez Ruch Focolari. Pacjenci ci byli w szpitalu przez miesiąc i mają zaległe rachunki medyczne.
      Drogi ks. Stanisław,
Niech ciebie i wszystkich darczyńców, którzy pomagają najuboższym i
 potrzebującym rodzinom w Fontem. Pan błogosławi! W imieniu mieszkańców Fontem, mówię wszystkim: dziękuję . A.A.    05.04.2013
 


Od:
Pietrzak i Janik

Wysłałem 200 $
09.05.2013
Od:
K. Rozycka  50 PLN
J. Pietrzak 50 PLN

Wiesia 50 PLN
D. Szot 50 PLN
 

 

Dzieci ubogich szkół Kitseu, Njentse,
Ndungoh i Ngoh z nauczycielami, rodzicami i kierownikami dziękują napisami swoim dobroczyńcom z Polski
(przypatrzmy się stanowi niektórych 
szkolnych zabudowań!)

 Witaj Ks. Stan,
      Dziękuję Ci bardzo że ciągle jesteś przy ludziach Fontem, Mbetta, Njungo itp.
       Twoje wysiłki są głęboko cenione. Właśnie otrzymałem darowiznę (200 dolarów) od Pietrzak-Janik i przekażę, jak zwykle, do potrzebujących rodzin w Fontem i obszaru Njungo.
       Twoje ciągłe wsparcie zmienia życie. Wiele z nich odzyskało zdrowie. Szczęście pojawiło się na wielu twarzach i tak wiele z nich jest
już z powrotem w szkole. Wiele bardziej liczą ponownie. Wszystko to, dzięki twoim wysiłkom i mobilizacji.
       Pozostajemy więc wdzięczni. Pozostań w dobrym zdrowiu ks. Stanisławie. Niech was Bóg błogosławi i wszystkich darczyńców.
Z poważaniem - Agendia Alojzy
(09.05.2013)
........................................................
      Przesyłam  zdjęcia z najnowszych darowizn 200 dolarów Janik
 i 100 dolarów od nauczycieli z Witowic i innych darczyńców.
      W rzeczywistości bardzo duża akcja została zorganizowana, aby dać wsparcie. Będziesz mógł czytać swoje nazwisko i Janika. Nazwiska wszystkich darczyńców nie mogą być wymieniane. Jednak niech będą pewni, że dzieci są bardziej niż szczęśliwi. One są biedne, nie mają nic, ale ty i twoi przyjaciele przychodzicie im z
 pomocą. Jesteśmy nadal bardzo wdzięczni. (14.06.2013). Alojzy.
 


Od
Nauczyciele Szkoły
Witowice
- 100 PLN
Wysłałem 100 $

05.06.2013

Dzieci szkolne
Witowice Dolne

200 PLN, dla Bangwa
Wysłałem 100 $
10.07.2013 (Agendia)

 

 


Wręczanie uczniom pomocy pieniężnej

Wręczanie uczniom pomocy pieniężnych

Podziękowania dla szkoły w Witowicach

 Podziękowania c.d.
 

Dar dla uczniów szkoły podstawowej w Essoh-Attah

      Serdecznie dziękujemy uczniom z Witowice za pamięć o swoich braciach i siostrach, rówieśnikach,  dzieci w wieku szkolnym w powiecie Lebialem-Kamerun, Afryka.

      Wysyłam najnowsze datki dzieciom ze szkoły w Essoh-Attah, aby wykorzystały do zakupu podręczników szkolnych i na zapłatę kosztów  swojej nauki. Nadeszły potwierdzenia od odbiorców tego daru.

      Ja również dziękuję wszystkim darczyńcom wspaniałych rzeczy dla ludzi Nkongho-Mbo. Dziękujemy wam.

      Z poważaniem, Alojzy AGENDIA   (10.07.2013).

      P.S. Tym razem wszyscy beneficjenci  [uczniowie w szkole Essoh-Attah w Lebialem] są sierotami.
.....................................................
     
Jak działa miejscowe "pogotowie ratunkowe"
     
 http://www.youtube.com/watch?v=VLUQSojZfoM
      Ten film pokazuje cierpienia ludzi z Essoh-Attah, gdzie wysłałem trzy ostatnie Wasze darowizny.
      Essoh-atah znajduje się kilka mil od Fontem, ale nadal w powiecie Lebialem
. Są jeszcze ludem Bangwa. Dzielą granice z ludźmi  MBO w Mbetta. Mają tylko jeden i bardzo źle wyposażony Ośrodek Zdrowia. Nie ma dróg, aby dostać się z chorymi do szpitala lub z rolniczymi produktami do rynku. Modlę się o jakikolwiek dar pieniędzy, jeśli to możliwe i na zakup niektórych urządzeń w ośrodku zdrowia.
      Z poważaniem - Aloyzy
(25.07.2013)

Od

1) Maturzysci-1956,

Kroscienko n.D.

1000 PLN dla Nkongho

2) rodziny:
Pietrzak, Szlaga, Janik
3300 PLN dla Nkongho
Wysłałem 1260 $
09.07.2013, E.G. Fonsah

 

Prof. E. G. FONSAH (Georgia University) przekazał nasz dar pieniężny na stypendia
dla kilku ubogich studentów z plemienia Nkongho-Mbo (A00)


Prof. Esendugue Greg Fonsah (w środku) i komitet stypendialny oraz obdarowani stypendyści z Fomic Politechniki  Buea i Uniwersytetu Dschang, Kamerun
http://polytechnic.fomicgroup.cm/?p=417

Mój drogi przyjacielu
      Nie wiem, jak Ci dziękować. Ale wiem, że Wszechmogący Bóg zwróci się tysiąc razy za uprzejmy gest dla Nkongho ludzi. Z moimi ludźmi naradzamy się, aby określić projekty, które mają największy wpływ na kwotę, którą wysłałeś.
     
      Po raz kolejny dzięki za przesyłkę i pozdrawiam całą rodzinę oraz grupę maturzystów z 1956 r., którzy również dołączyli się.
                                                                         
Greg Fonsah, 12.07.2013

Obdarowani studenci z dwóch uczelni w Kamerunie


 1. Azi Collins Ndisang, Fomic Polytechnic, Buea,  SW Region,
 2 .Lapashia Joel Forka, Fomic Polytechnic, Buea , SW Region,
 3 .Esua Jerry Fossung, Fomic Polytechnic, Buea ,  SW Region,
 4 .Ekenya Charden Forzeh, Fomic Polytechnic, Buea , SW Region,
 5. Cabrini Ebah Nkong Fogu* University Dschang , W-Region


Od

Z. Kaplaniak 100 PLN
D. Wolak 50 PLN
Od
uczniów szkoły
Krasne Potockie
"Rok ur. 1949 i 1950"

400 PLN
Wysłałem 180 $
30.07.2013 (A.Agendia)
 


Od
Wiesia - 300 PLN
Piwowar - 100 PLN
ZN Wieliczka 200 PLN

Wysłałem 180 $
29.08.2013 (A.Agendia)
 

          25-letnia Raphaela Alehtanu, matka czworga dzieci z Nzanchem koło Essoh Attah.  W 2011 roku  w czasie kuchennego pożaru doznała ataku padaczki. Jej ręce napaliły się w ogniu. Straciła kilka palców, a inne,  jak i przedramiona, zostały zdeformowane, i raczej są nieczynne. Jej mąż zaraz po wypadku porzucił dom i rodzinę. 
         Woła ona do nas i do świata o pomoc dla siebie i dzieci.  Już dziękuje paniom Kapłaniak i Wolak za dar 50 $. Czeka na nasze dalsze miłosierdzie. Zobacz apel z Kamerunu:
SOS- YOUR HELP IS GREATLY NEEDED
         Zobacz nasze konto bankowe na wpłatę

Ks. Stanisławie,
         Dziękujemy za pozyskiwania funduszy i inicjatywy mające na celu pomoc ludzi Lebialem i Afrykanów w ogóle. Wysyłam 50 dolarów od Kaplaniak i Wolak do niepełnosprawnej pani, której zdjęcie wcześniej zostało wysłane do Ciebie
(zobacz obok).

      Później znów wyślę więcej zdjęć do Ciebie. Ja wysyłam inne 130 dolarów do innych potrzebujących członków Lebialem społeczności. Zachowam cię w łączności z wszystkimi wydarzeniami. Dziękuję bardzo. Niech Cię Bóg błogosławi obficie, ks. Stanisławie.                                                   Alojzy, 31.07.2013
 

      ...I sent the donation of Brewe Z Mine to the the handicapped lady (RAPHAELA ALEHTANU) whose pictures i earlier sent to you.                                                                        Alysius 14.09.2013


Learn to urgently and do not forget
pray for those who love you!
(Uczcie się pilnie i nie zapominajcie
modlić się za tych, którzy was kochają!)

Witaj ks. Stan,
      Są to trzy dzieci, które otrzymały dotację od uczniów  Szkoły Krasne Potockie (1949/50 rok) w Polsce. Dzieci są z bardzo ubogich społeczności w Lebialem.
      Rok szkolny rozpoczyna się w Kamerunie we wrześniu i będą korzystać z cudownych darów, aby zakupić książki lub płacić część swojej nauki. Dziękujemy wam bardzo za pomoc.
      Niech Bóg was błogosławi ks. Stan i wszystkich donatorów.
                                                                    Alojzy AGENDIA, 5.08.2013


Od
Pietrzak i przyjaciele. Wysłałem 300 $

(A.A.) dla Lebialem

      Dziękuję ks. Stanisławowi za to całe dobre dzieło. Beneficjenci z Lebialem są bardzo wdzięczni. Cały świat widzi dobrą pracę. Niech Bóg błogosławi wszystkich darczyńców. Alojzy,  29.8.013

      Dary od pani Wiesi zostały wysłane do trzech uczniów rządowego dwujęzycznego liceum w Fontem. Uczniowie ci są bardzo inteligentni, ale zbyt ubodzy. Twoja darowizna pomoże im wiele do dotowanie części ich kosztów nauki i zapłaty za niektóre materiały dydaktyczne. Dziękujemy bardzo za stałą troskę o biednych i rodzin w Lebialem. Niech cię Bóg błogosławi. 14.09.2013

                                                                    Szanowny Panie Pietrzak,
      Essoh-Attah Development Association (EDA) USA Inc otrzymał darowiznę [100$] od Ciebie do celów humanitarnych, przez pana Agendia Alojzego. Chcemy podziękować za bardzo uprzejmy gest i proszę, być pewni, że ta darowizna będzie używana odpowiednio do tego celu. Szczerze, Fualehndem.  http://www.edausa.org/


Od:
Sromek, Rybski-100PLN
H. Wiercioch 20 $Can.


Dzieci szkolne w Njentse dziękują!
..................
 


Poparzona matka i dziecko, szpital w Fontem

      Witaj Fr Stan. Dołączam obraz z 10 uczniów z publicznej Szkoły Njentse, gmina Fontem, które skorzystały z tej darowizny od Ciebie i przyjaciół. Spodziewam się również zdjęcia dwóch innych pacjentów-beneficjentów, którzy mieli poważne oparzenia i są hospitalizowani w Fontem. Dziękuję bardzo!.
      Niech Bóg obficie błogosławił wam. Prosimy kontynuować tę wspaniałą pracę. Alojzy
..............................
      Oto zdjęcia także dwóch pozostałych beneficjentów, którzy zostali poważnie popaleni. Chora na padaczkę matka powiedziała, że wpadła do ognia z córką. Widać, że dziecko jest poważnie poparzone. Dziękuje Bogu, że przeżyła straszny wypadek. Dziękujemy za pomoc Co ty i twoi znajomi dali im . Znacznie przyczyniłeś się do pokrycia kosztów jej szpitala, choć jeszcze jest w nim i nie może wyjść, ponieważ nie może w pełni zapłacić. Bóg pobłogosławi Ci, o. Stanisławie . Alojzy


Od:
MJ. Wokacz - 100 PLN
Nędza.Czechy 300PLN
Wysłałem 125 $
(A.A.)
 Oto podziękowanie
dla rodziny Wokaczów z Tropia
i dla rodziny Nędzów z Czech.

      Tę darowiznę otrzymały 2 rodziny. Pierwsza rodzina to bardzo biedna rodzina; jej dom został poważnie zniszczony przez burze . Obecnie mają schronienie w podwórzu sąsiada. Dzieci w tym domu zostały wydalone ze szkoły z powodu nie uiszczenia opłat. Daliśmy im wsparcia, aby pomóc im opłacić część swojej nauki. Były tak szczęśliwe za ten świąteczny prezent!.
Druga rodzina to ta pani i dziecko którym wcześniej pomogłeś . To ta pani chora na padaczkę, która została poważnie popalona razem z córką. Zaledwie kilka dni po darowiźnie ta córka zmarła z powodu poważnych oparzeń... Matka jest nadal w rekonwalescencji i wyraziła głęboką wdzięczność dla wszystkich dobroczyńców . Z poważaniem Twój Alojzy.


Esperantists NSącz
19.01.2014: 60 PLN
Wysłałem 100 $
(AA) 20.01.2014

      19.01.2014 Otrzymałem Twoją najnowszą wpłatę od Esperantystów w wysokości $ 100 i wysłałem je do potrzebujących w Lebialem . Dziękuję i niech Bóg obficie błogosławi. Alojzy
.........................
     
01.02.2014 Drogi ks. Stan, Dołączone jest zdjęcie jednego beneficjenta. Ta pani jest między moimi rodzicami przy domu w Fontem, Kamerun. Wcześniej pomogłeś jej, ale jej szpitalny rachunek był wielki. Znów pomogłeś jej. Była już bardzo zdesperowana, ale  uśmiecha się dzięki Twoim wysiłkom. Zdjęcia i szczegóły dotyczące innych beneficjentów zostaną wysłane do Ciebie natychmiast gdy otrzymam. Dziękujemy bardzo za stałą troskę o biednych i potrzebujących.  Alojzy


x. Piórek i x. Święs
19.01.2014: 500 PLN
Wysłałem 160 $
(AA) 20.01.2014
 


       Tak, dostałem wszystkie datki. Jestem w trakcie przesyłania ich do potrzebujących. Jesteśmy nadal bardzo wdzięczni za pomoc dla tych wszystkich darczyńców. Niech Bóg was wszystkich obficie i uzupełni Wasze kieszenie. Alojzy, 26.01.2014
...............................
      Drogi ks. Stan,
To są zdjęcia z Nzanchen i okolicznych wsi, tych którzy skorzystali z najnowszych dwóch darowizn wysłanych do mnie. Nie wiem, jak ci dziękować. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim darczyńcom.  19.03.2014. Alojzy
 

Pietrzak 310 PLN
24.01.2014 wysłałem
100 $
= 48,241 CFA
Nzanchen (fr.E.Siani)

[ FOTO ] Odbiór potwierdził bank Kamerunu i ks. Eduard Siani telefonicznie (do: Agnieszki Pietrzak-Stefanowicz, Świdnik)


Roztoka 100 PLN
Wokacz 50 PLN
Pietrzak (c.d.)
24.02.2014 wysłałem 200$  (AA)
 


   Szanowny ks. Stanisław Pietrzak,
      22.03.2014. W Wielkim Poście chcę się modlić o doskonałość , brać udział w cierpieniu i śmierci naszego Pana Jezusa. Niech Bóg da mi łaskę i wytrzymałość, aby trwać w wykonywaniu jego woli.
.
      Osoby, które otrzymały pomoc w obszarach Lebialem, są te, które stale cierpią z powodu braku podstawowych dóbr. Teraz są bardzo szczęśliwi i wdzięczni za nieocenione Twoje działania. W ich imieniu i od siebie, ja, który chcę dobrze przeżyć Wielki Post, modlę się, aby Bóg zapewnił dobre zdrowie i szczęście dla wszystkich darczyńców. Zechce on również uzupełnić Twoje kieszenie obficie.  Dziękuję.  Alojzy AGENDIA.

SJ.Pietrzak 1.043 PLN
19.02.2014 wysłałem
150,000
CFA

(Fr. E.Siani, Nzanchen)

[ FOTO ] Odbiór potwierdził bank Kamerunu i  ks. Eduard Siani telefonicznie (do: Agnieszki Pietrzak-Stefanowicz, Świdnik)

Gomolka 100 PLN, Tropianie 100 PLN
NN 200 PLN
Pietrzak (c.d.).
28.04.2014 wysłałem
400 $ (A.Agendia)

.

Do tej szkoły w Atoh-Fonki dotarł nasz dar
po takim moście! Dzięki p. A.Alojz i Pa Nkem!

Dotarł do nich nasz dar pieniężny

Na pewno wyrosną na ludzi mądrych.

Za pieniądze i dary (odzież) dziękują!

Zapłata nauczycielowi za naukę dziecka.

Także kierownik szkoły i nauczyciele dziękują!

      O. Stanisław Pietrzak, nie wiem, jak mam zacząć dziękować Ci za dar dla ubogich rodzin w Lebialem.  Pieniądze, które zostały wysłane, podobnie jak poprzednie, przechodzą daleką drogę, aby pomóc biednym dzieciom w Lebialem (w obszarach Bangwa i Nkongho MBO).  Poinformuję jak najszybciej. Serdeczne podziękowanie dla Gomółki i Tropian za ten wspaniały gest.
      Niech święci Jan Paweł II i Jan XXIII modlą się za nami.  
      Jeszcze raz dziękuję. Alojzy.                                               28.04.2014

.   (List z Kamerunu do pośrednika darów, Alojzego Agendia
 w Kanadzie):

"Mój drogi Alojzy. Z pewnością jesteś w dobrym w zdrowiu. Wszyscy dobrze teraz. Właśnie wróciłem z podróży, na kilka godzin przed wysłaniem wiadomości tekstowej. Nie było to łatwo, ponieważ miałem na wędrówkę przez bardzo kamieniste ścieżki do Fonki idzie się przez most wykonanego z indyjskiego bambusu. Było to bardzo dobre i ciekawe doświadczenie po kilku latach nie szedłem na takim umiejętnie natywnej się umieścić.
To było w środę, 21/05/2014.
Znowu byłem w rządowej szkole Atoh -Fonki, aby przekazać pakiet pomocy dla upośledzonch dzieci. Może chcesz wiedzieć, że Atoh-Fonki to jedna z wiosek w górnym Nkongho Mbo, Obszaru w Nguti Sub Division, Kupe-Mwaneguba Division. Dzieli granice z Essoh Attah, Fondunera, (Menoua Division) Njungo i Łebie. Mieszkańcy mówią w języku zarówno "lekeikwa' i 'lenweh'.
W następstwie mojego poprzedniego wycieczkę z 14/05/2014 do szkoły 12 wysoko pod uprzywilejowanych dzieci zostały wybrane dzięki pomocy dyrektorki i pracowników. Były albo sieroty lub dzieci z bardzo ubogich rodziców i tych, opuszczonych lub rozwiedzionych domów. Liczba była bardzo duża, więc mieliśmy skoncentrować się tylko na bardziej poważnych przypadkach.
I w obecności przekroju rodziców, dzieci otrzymały paczki w gotówce i rzeczowe z rąk różnych osób obecnych. Pakiety pieniężne były 7000 Frs każda przeznaczona do płacenia czesnego w 3 innych dzieci, których przypadki były bardzo ciężkie odbiorczy dodatkowo pakiety rzeczowe zawierające mundurki szkolne (1 dziewczynka i 2 chłopców). Opłaty zostały natychmiast wypłacane przez rodziców do szkoły PTA którzy księgowego był obecny przy odbiorze.
Pani dyrektor i przedstawiciel rodziców zarówno wyrażali szczere podziękowania dla darczyńców, jako że to było pierwszy raz , by dzieci tej kategorii spotkały się z zainteresowaniem społeczności.
Modlili się Boga, aby błogosławił sprawcę tego i uzupełnić kieszenie wszystkich zaangażowanych w tym łańcuchu.
Wysłanie tych zdjęc było trudne ze względu na problem z siecią. Dzięki. Pa Nkem "

 

Od rodziny Pietrzaków

Wysłano 16.07.2014
do:
E.G.Fonsah

Podziękowanie od pośrednika, profesora.
Esendugue Greg Fonsah,
Uniwersytet Georgia
kierownika amerykańskiego oddziału
Tifton Mbo-Munyang Inc. USA

      Szanowny Fr. Stanisław
Dzięki za wszystko, co robisz, dla edukacji młodzieży Nkongho-Mbo. Będę zawsze wdzięczny. Największym darem dla każdego, jest edukacja. Zapewniamy, że każdy grosz zostanie przeznaczony dla młodzieży
grupy etnicznej. Nkongho-MBO  Jeszcze raz wielkie dzięki milion razy za ten gest i może Wszechmogący błogosławi wam i rodziny obficie i utwierdzi, byście mogli kontynuować, aby pomóc tej młodzieży. Niech cię Bóg błogosławi, mój przyjacielu,  Greg
. . .
      Mój Drogi ks ks Pietrzak
Szczęśliwego Nowego Roku 2016 opóźnione do ciebie i całej rodziny. Przekazany e-mail i załączniki są dla twojej informacji i wskazówek. Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby osobiście podziękować za ciągłe wsparcie dla dzieci i młodzieży z obszaru Nkongho-MBO Republiki Kamerunu i wyrazić nadzieję, że uważnie przeczytasz ich uznanie i życzenia.

Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozostają zawsze błogosławionym.

dr Esendugue Greg Fonsah 
Profesor,
Szef TO MBO


List od Rektora  Fomic Polytechnic University, BUEA, CAMEROON

  Michael F. Fossung, Ph.D, CPA
  do prof.
dr Esendugue Greg Fonsah, Georgia, jako pośrednika.
  ...

      Dziękuję bardzo za dostarczenie XAF 560,000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy FRS CFA) jako niezbędnej podstawy wsparcia finansowego dla następujących studentów Nkongho-MBO w różnych szkołach średnich, szkół zawodowych i uczelni wyższych w Kamerunie na rok akademicki 2014/2015.

 [Zob. niżej,  Tabela 26 stypendystów]

      Ten list jest, aby potwierdzić, że każdy uczeń otrzymał przyznaną kwotę. Planujemy opublikować listę w lokalnej gazecie w Kamerunie (w zależności od kosztów), wklej go na Tablicy Ogłoszeń Szkół i strony. To może być ważne, aby przypomnieć, że prywatne instytucje szkolnictwa wyższego w Kamerunie, świadczące zawodową edukację techniczną, są coraz bardziej kosztowne ze względu na zasoby niezbędne do dostarczenia wysokiej jakości kształcenia i wyników. Jednak ten rodzaj edukacji jest tak bardzo istotne w naszej dzisiejszej społeczności.

      Niestety, tylko niewielka liczba studentów Nkongho-MBO może sobie pozwolić na nabycie tej potrzebnej edukacji.

      Z ciągłego wsparcia i że z innych organizacji dobroczynnych i rodzin, takich jak ks Pietzrak (dla których są zadłużone), dwadzieścia sześć (26) studenci Nkongho-MBO wymienione powyżej skorzystało w ostatnim roku akademickim 2014/2015.
      Modlimy się, aby w przyszłości znacznie zwiększyła się liczba ofiarodawców, tak aby byli w stanie dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących uczniów, jak to możliwe. W dalszym ciągu modlić się, aby Tifton Oddział MBO-Munyang Inc, USA nadal szukać finansowania z różnych darczyńców do wsparcia naszych zmarginalizowanych studentów Nkongho-MBO w ich dążeniu do wiedzy w różnych szkołach i na uniwersytetach w Kamerunie.
      Raz jeszcze dziękuję profesorowi Fonsah, prezes Tifton Mbo-Munyang Inc. USA Oddział, za wszystkie ofiary dla ludzi Nkongho-MBO, a w szczególności w Kamerunie.
      
Z uszanowaniem,
  
Michael F. Fossung, doktorat, CPA
Rektor

 

Piórek 50 USD.
Kalarus 50 PLN.  Gierałt 100,Wolak 50,
Policht 50, Wieliczka 100, Mikołajczyk 50.
Wysłano 22.07.2014
300 $ (A.Agendia)

 Nazwy szkół i nazwiska obdarowanych dzieci
G.S. NDONGOH:
 Fuatabueh  Edwin,
      Ngunjoh  Sentine, Ngulefah  John

 G.S. NJENTCHE:  Kengfua  Patrick,
      Nkenglefah  Rosaline, Anyiawung  Loveline

 G.S. ATOH-FONKI:
      Ngunjo  Marc-Bright, Nkenglefac  Shalord,
      Forzongnkeng  Nkenglefac

 G.S. QUIBEKU: Ncha  Marioline, Ncha  Theresa

 G.S. NZANCHEN: Nguatech  Boris,
      Leke Catherine, Akaven   Diedonne

 G.H.S. NGOH:  Efuet Sikas, Nkenglefah  Flora,
      Tazifua  Shydomond

      (brak zdjęć z powodu defektu aparatu)

Szanowny o. Stanisław Pietrzak,
   Przyjmij serdeczne pozdrowienia ode mnie i  ludzi z Lebialem.
   Chcę potwierdzić otrzymanie 300 dolarów od:
Piórek, Kalarus, Gieralt, Wolak, Policht, Wieliczki i Mikołajczyk
.
   Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc potrzebujacym ludziom Bangwa i Nkongho MBO w Kamerunie. Niech was Bóg błogosławi i wszystkich dobrych ludzi z Polski. Może on także obficie uzupełnić wasze kieszenie. Dzięki.        AGENDIA Alojz. W dniu 22 lipca 2014
.............................................................  ..........................................................
<<<  Oto lista szkół i dzieci,
         którym w sierpniu przydzielono nasze stypendia

LIST OF BENEFICIARIES – AUGUST, 2014

The following children presently enrolled in Schools in Essoh-Attah and Atoh-Fonki Fondoms have been selected to benefit from financial assistance from “GIVE HOPE TO A CHILD IN NEED” for the August 2014 session.

 

Golinski - 300 PLN
+Szczepan - 450 PLN
Dutkowie - 150 PLN
W.Cetnar. - 100 PLN
Wysłano 18.10.2014
300 $ (A.Agendia)

 

 

 

 

 

      Wybraliśmy siedmiu z niżej sytuowanych studentów Uniwersytetu w Dschang, pochodzących  z  Essoh Attah. Krótka uroczystość odbyła się w sobotę, 01 listopada 2014 w O'Nkong Memorial Library Dschang. Dwóch z sześciu nie mogło być obecnych na uroczystości, ponieważ mieli zaprogramowane wykłady. Jednak otrzymali swoje koperty pomocowe. Niech Bóg błogosławi i poprowadzi was wszystkich za ten wspaniały ofiarności i współczucia dla pokrzywdzonych. 
         Oto
przekazuję niektóre ze zdjęć.
         (Och! Aloys, jak mogę powiedzieć, dziękuję za fantastyczną pomoc oferowaną mnie dla nabywania niektórych leków. Nie wiem dokładnie, jak wyrazić moją radość i wdzięczność. Bóg zatroszczył się o mnie). Dziękuję.

Z poważaniem,
Nkemasong

 

Julia Gomółka 100 PLN,
i Księża  (parafia Tropie)
Wysłano 25.03.2015
400 $ (A.Agendia)

 

 

 

 

         Pomoc została przekazana do szkół:

GS Nzanchen Ndongoh (Essoh-Attah)
i GS Attoh (Fonki).

Wreszcie osobno - do G.H.S.
Ngoh
(Essoh-Attah).

(pośredniczyli: A. Agendia i Nkemasong)

 

 

 

 

         Witaj ks Stan, poniżej jest raport od p.Nkemasong. Nie wszystkie zdjęcia można było przesłać...
         "Szanowny Aloys, Trudziłem się od wczoraj, a dziś rano dla przekazania niektórych z tych zdjęć do Ciebie, ale połączenia internetowe nie przepuszczało.
         Tak więc w tym okresie wybraliśmy w sumie tylko (10) dziesięciu uczniów. których spotkaliśmy w kilku szkołach i zostali przedstawieni przez różnych szefów szkół. A biorąc pod uwagę ich różne potrzeby, nie było to możliwe dla nas zrobić lepiej niż to, co zrobiliśmy. W rzeczywistości, dałem im do zrozumienia, że "źniwo bardzo duże, ale robotników mało". Tak więc nie mogliśmy zrobić lepiej niż to, co możemy w tym czasie z powodu naszych ograniczonych zasobów, ale, że z Boga jako naszego przewodnika, dochodzimy z powrotem wkrótce. (...)
         Po raz pierwszy, musiałem zorganizować przekazanie pakietów pomocowych na wspólnej ceremonii w GS.Nzanchen z powodu niepewnych warunków pogodowych, które nie pozwalają nam dojść do różnych szkół; ponownie byliśmy tam zobaczyć reakcję dzieci. Tak więc, niektóre z mniejszych dzieci nie mogli podróżować tam w ustalonym terminie, aby osobiście odebrać pakiety z powodu dużych kałuży wody deszczu i wyboistych dróg, ale jednak były reprezentowane przez swoich rodziców / opiekunów, dyrektorów szkół i przedstawicieli PTA.
         Jak zwykle wszyscy, którzy mieli okazję porozmawiać, wyrazili swoje serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do ich pomocy i zwłaszcza dla was, którzy są na czele tych powtarzających pomocy dla nich.
         Prosili Boga, aby was wszystkich błogosławił dziesięć razy-dziesięć razy, tak, że można nadal myśleć o nich.
         Więc to jest to, co jesteśmy w stanie zrobić na ten czas.
I chciałbym zaproponować, aby nadal finansować niektóre szczególne przypadki, w obszarach, które już skorzystały, powinniśmy rozważać rozszerzenie na inne obszary, które nie odczuły nasze "dotyk", jak Agwe, Njungo i Fotabong III. To dlatego, że uważam, że krew w nas i problemów z jakimi borykają się te dzieci są takie same, a ludzkość nie ma granic.
Jednak może to być tylko możliwe dopiero na początku następnego roku szkolnego, gdy drogi są suche i możliwe. Wiem, że wasza opinia będzie pozytywna. Jakieś sugestie? Wielkie dzięki,  i niech Bóg błogosławi. Z poważaniem,  Nkemasong"

 

Poseł na SR
Jarosław Jagiełło 500 PLN
Szczepan P. 300 PLN
Par. Tropie 350 PLN
1 PLN = 0,248 $.
Wysłano 300$ 28.10.2015
(przez PayPal A.Agendia)
 


Wręczanie naszej pomocy ubogim
uczniom w szkole Njentse


Otrzymały i pozostałe dzieci
Ich rodzice - wdzięczni!

Czcigodny ks. Stanislaw P.
Tym razem beneficjentami byli uczniowie Publicznej Szkoły Njentse, szkoły w gminie Fontem, pow. Lebialem, Kamerun.

 Wybrani uczniowie to bardzo biedni uczniowie, z których żaden nie zapłacił składki i szkolnego czesnego PTA. Oni ciągle są wysyłani ze szkoły do domów z powodu braku zapłaty tych należności.

Żaden z nich nie miał podręcznika, a nawet zeszytu i innych podstawowych materiałów dydaktycznych, takich jak długopisy i ołówki. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie płatności opłat szkolnych, a także zapłatę materiału dydaktycznego.

Niektórzy rodzice byli pod ręką, w szkole, aby otrzymać dotację. Oni wyrazili głęboką wdzięczność i modlili się do Boga, aby nadal błogosławił Ciebie i innych naszych darczyńców w Polsce.
Dzięki jeszcze raz.
  Alojzy Agendia

< Przejdź do [1], [3]

PayPal: 28.10,2015: 1 PLN = 0,248 $.
 


Moje konto bankowe w: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przesyłki krajowe:
.................................................................

Pietrzak Stanisław, 33-316 Tropie 6
( Na Kamerun, A00 )
 

BS Łososina Dolna,
Nr r-ku:
95 8818 0009 3001 0005 9431 0001

Shipment from abroad:
............................................................
Pietrzak Stanislaw, 33-316 Tropie 6
( For the Cameroon, A00 )

95 8818 0009 3001 0005 9431 0001
KOD SWIFT
POLUPLPR


 

Potwierdzające listy od pośredników, Alojz Agendia, Nkemesong i Greg Fonsah (w j. angielskim)
19.03.2013
        Dear Stan, The people of Fontem and all Bangwa people lack words to thank you. You are saving lives and sending so many of the poor, back to school
.
         agendia aloysius
.................
27.03.2013

         Our dear Stan,

Here are pictures of some people who have have benefited from your generous donations and your efforts at gathering donations for the poor and needy people in Fontem. One is a student who used the money for both  medication and school books. The second is a young girl who suddenly became epileptic. Her family has never had money to do a proper diagnosis like CT scan talk less of buying medication. However, the recent donations from you have been used to get some medicine  for her.

         The third is a man who has been in hospital for so long and recently left the hospital after we used the donations from you to subsidize part of his medical bill.

         They lack words  to express their profound gratitude.

         Yours Sincerely, Aloysius AGENDIA

.....................

 05.04.2013
 Dear Fr Stanislaw,
      May the Lord bless you and all the donors who are helping the very poor and needy families in Fontem.
In the first photo, the child you see, NJINJU, developed a horrible condition a few months after birth. He cannot sit nor stand. He does not talk and he is 8 years already. His families says they have spent all their life savings to no avail. Part of the money from A Piorek and some send by T. Sikoń , M. Mikulec ,. Klockiewicz , .Benedyktyni was used to subsidize the purchase of this wheelchair. It spares the family the burden of carrying him on their back all the times.
      The second and third pictures are patients from the Mary Health of Africa Hospital who also benefited from donations from T. Sikoń , M. Mikulec ,. Klockiewicz , Benedyktyni (Tyniec) The hospital is managed by the Focolare Movement. These patients have been in the hospital for months and have outstanding medical bills.
On behalf of the people of Fontem, i say thank you all.
aloysius agendia

..................
09.05.2013

      Hello Fr Stan,
Thanks you so much for continuously standing behind the people of Fontem, Mbetta. Njungo etc.
      Your efforts are deeply appreciated. I just received the donation ($200) of Pietrzak-Janik and i will channel the donation as usual, to the needy families in Fontem and Njungo area.
      Your continuous support has changed lives. Many have regained their health. Happiness has been brought back to many faces and so many are now back in school. A lot more are hoping again. All these, thanks to your mobilization efforts.
      We remain so grateful. Stay tune for feedback and remain in good health Fr Stanislaw.
      God bless you and all the donors.
Yours sincerely - Agendia Aloysius
(9.05.2013)
.......................
14.06.2013
   Attached is the report and photos of the latest donations of 200 dollars of Janik and 100 dollars of others donors which you sent. In fact, a very big occasion was organised to receive the support. You will be able to read your name and that of Janik. The name of all the donors could not be written. However, rest assured that the kids were more than happy. They are poor, they do not have anything but you and your friends have come to their rescue.
We remain very grateful.


10.07.2013
   We heartily thank the school children of Witowice for thinking of their fellow brothers and and sisters school kids in Lebialem-Cameroon, Africa.
   I am sending the latest donations for school kids in Lebialem to use in buying school books and paying part of their tuition. You shall be getting the feedback shortly.
   I also thank you and all the donors for the wonderful things you have done for the people of Nkongho Mbo. WE THANK YOU.       Yours sincerely,   Aloysius AGENDIA
.................................
12.07.2013

My dear friend
      I don't know how to thank you. But I know that the almighty God will repay your a thousand times for your kind gesture for the Nkongho people.  I am also brainstorming with my people to determine the projects that would have the greatest impact for the amount you sent.
      I have one question. Is this a one time gift or do you plan to do the same every year? Your response will be useful for us to make a better decision. And when we are done, I will send you all the documentation including photographs. I prefer to do this myself if you are not in a hurry. That means I will do it when I go to the village
.
      Once more thanks for the transfer and extend my greetings to the entire family and to the 1956 group who also contributed.                                                                                                                            Best,    Greg FONSAH
........................

25.07.2013
    Dear Fr Stan, Â I stumble on this video on you-tube.
It shows the sufferings of people from Essoh-Attah where i sent the last three donations.
Essoh-Atah is located several miles from Fontem but  STILL IN lEBIALEM DIVISION.-cAMEROON, frica.. They are still Bangwa people. They share boundaries with Mbo people in Mbetta.
   They have just one and very  badly equipped public health centre. There are no roads to get there and people suffer to get their produce to the market or patients to the hospital.
   My prayer is that we could raise some money, if possible and get them some hospital equipment.
   This is the link http://www.youtube.com/watch?v=VLUQSojZfoM            Yours sincerely,  ALOYSIUS

............................

31.07.2013

Fr Stanislaw,
         Thanks for your fund raising initiatives aimed at helping Lebialem people and Africans in general. I am sending the $50 sent Kaplaniak-Wolak to the handicapped lady whose picture i earlier sent to you.
I will resend more of her pictures to you. I will be sending the other 130 dollars to other needy Lebialem community members . I will keep you in touch with all the developments. Thanks so much. God bless you abundantly Fr Stanislaw
.         Aloysius

.........................
05.08.2013
Hello Stan,
         These are the three kids who received the donation from the 1949-50 students of Krasne Potockie High School in Poland. The kids are from very underprivileged communities in Lebialem. The school year begins in Cameroon in September, and they will use the wonderful donations to get some of their books or pay part of their tuition.     

         WE thank you so much for all the help.
         God bless you Fr Stan and all the donors. Aloysius AGENDIA

.........................

29.08.2013
      Thank you Fr Stan for all the good work. The beneficiaries from Lebialem are very grateful. Do not be bothered about what detractors say. The whole world is seeing the good work. God bless you and all the donors .   Aloysius
.....................
14.09.2013

Dear Fr Stanislaw,
         Thanks for your fund raising initiatives aimed at helping Lebialem people and Africans in general. Here are the pictures of the latest donations. I sent the donation of Brewe Z Mine to the the handicapped lady (RAPHAELA ALEHTANU) whose pictures i earlier sent to you.
         The donations from Mr Wesia were sent to three students of Government Bilingual High School Fontem. These students are very intelligent but too poor. Your donation has helped them a great deal to subsidize part of their tuition and payment of some didactic material. We thank you so much for standing by the poor and unable families in Lebialem. God bless you.    Aloysius AGENDIA

.......................
02.09.2013
Dear Mr. Pietrzak,
         The Essoh-Attah Development Association (EDA) U S A Inc. received donation a from you for humanitarian purposes, through Mr. Agendia Aloysius. We want to thank you for your very kind gesture and please, be assured that this donation will be used appropriately for that purpose.  Sincerely, Fualehndem  
    http://www.edausa.org/

.....................
03.11.2013
 
         Hello Fr Stan, Attached is the picture of 10 pupils from Government School Njentse, Fontem who benefited from the latest donations from you and friends. The person who took the photo did not do as i specified. I am also expecting a photo of two other beneficiary patients who had serious burns are are currently hospitalized in Fontem. Thank you so much Fr Stan.  May God richly blessed you. Keep up with the wonderful work. Aloysius

.............................

04.11.2013
         FR Stan, Here are the pictures of the other two beneficiaries who were seriously burnt.
The mother who is epileptic is said to have fallen into fire with her daughter.
You can see that the child is seriously burnt.
WE thank you for the help which you and your friends gave them.
We just thank God that they survive the horrible accident. You have contributed greatly to their hospital bill though they still remain in the hospital convalescing and may be unable to leave because they cant finish payment.
God bles you Fr Stanislaw.    Aloysius
..................

30.11.2013
         Dear Fr Stan, I have received the sum of $125 from you. I want to thank you on behalf of past beneficiaries and on behalf of the people of Lebialem. I will will keep you posted with the details of the beneficiaries. Those who have benefited so far, do not really know how to thank you. In fact, each time i call home, i am told that most of them keep shedding tears of joy. Be richly blessed Fr Stan.. I was hungry and you fed me, thirsty and you gave me something to drink, naked and you clothed me. I can add,.... i could not pay for my education and you assisted me in doing so, sick in the hospital and unable to pay my bills, but you came in and greatly subsidized my bill. WE say, thanks. Yours sincerely, Aloysius
..............

20.01.2014
         Hello Fr Stan, The last donation (29.11.2013) was giving to 2 families. The first family is a very poor family whose house was badly destroyed by a thunderstorm. They are currently sheltering in a neighbor's yard. The kids in this house have equally been send away from school due to non payment of fees. We gave them support to help them pay part of their tuition. They were so happy for the Christmas present.
The second family is a lady and child whom we earlier helped. It was the epileptic lady who was seriously burnt together with her daughter. Just a few days after the donations got to her, she mother lost her child due to the severe burns. She is still convalescing and expressed deep gratitude to all benefactors. Sincerely Your Aloysius
................
I have received your latest donation of $100 from the Esperantists and i will send it to the needy in Lebialem. Thanks and May God abundantly bless you. aloysius


20.01.2014
 
      Informacja i wdzięczność po przyznaniu stypendiów z naszych ofiar (1260 $) dla młodzieży Nkongho, studiującej na Uczelni w Buea.

      From: Mike Forzeh Fossung <mikeforzeh@yahoo.com>
To: Greg E. Fonsah <gregfonsah@yahoo.com>
Cc: "Munyang@yahoogroups.com" <Munyang@yahoogroups.com>; Munyang Nshu <nshu@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, January 22, 2014 10:51 AM
Subject: Fwd: Re: Nkongho Higher Education Scholarship at Fomic Polytechnic

      Dear Chief/Professor Greg Fonsah,
We are happy to receive this support to our initiative at Fomic Polytechnic, Buea, Cameroon. The Nkongho students who applied for, and
were granted this scholarships, have asked us (the school Authorities) to express their gratitude to the Scholarship Donors and to you for
scouting on their behalf.

      Private higher education in Cameroon, especially in the professional/technical fields is becoming more and more expensive due
to the resources engaged to deliver the required results, yet very essential. This type of education was available to only those Nkongho
students who could afford to study overseas. Today, the story is different. Nkongho students can stay back at home and still obtain
that desired high quality technical higher education thanks to these kind of initiatives.

      Note that although cheaper in comparative terms, some Nkongho students still find it difficult to afford the average of 300,000 fcfa yearly
tuition for this kind of education. Your support has come as a relief and encouragement to these students and they are obliged.

      We have published the list on the Schools Notice Board and it will be put on the website as well. We are considering the cost to put this
message on one of our local newspapers. If you (or any of your representatives) were in Cameroon, it would have been symbolic that
you hand the grants.
Thanking you,
      Michael F. FOSSUNG, CPA, CFIP Director, FOMIC POLYTECHNIC P.O.Box 123, Buea, Cameroon.
Tel. +237 33176106 Mobile: +237 77505889  Email: michael.fossung@fomicgroup.cm  Website: http://www.fomicgroup.cm/

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

26.01.2014
      Yes Fr Stan. I did receive all the donations [from Esperantists]. I am in the process of sending them home to the needy. We remain very grateful for your help and those of all the donors. May God you all abundantly and replenish your pockets. Aloysius
.............................

      Dear Fr Stan, Attached is the picture of one beneficiary. The lady  is in between my parents back home in Fontem, Cameroon, Africa. We had earlier helped her but her hospital bill was so much. We again helped her. We thought  sharing a picture of someone who was very desperate but who can put on some smiles now thanks to your efforts. The photos and details of the other beneficiaries will be sent to you immediately i receive them. We thank you so much for standing by the poor and the needy. Aloysius
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

25.02.2014
      Thank you Fr Stan. I received the money. Will get back to you on feedback.
God bless you and all the donors for standing by the poor. Thanks once more. AGENDIA
.........................

18.03.2014
      Dear Fr Stan,  These are the pictures from Nzanchen and neighboring villages who have benefited from he latest two donations you sent to me They do not know how to thank you. They are very grateful to all the donors.. Aloysius
.............

22.03.2014
      Dear Fr Stanisław Pietrzak, I want to pray that may you have a great Lenten season as we take part in the suffering and death of our Lord Jesus. May God give you the grace and stamina to continue carrying out his will.
The people you have been helping in Lebialem areas are those who have been under constant suffering due to the lack of basic necessities. They remain very happy and grateful for your unforgettable efforts. On their behalf and from myself, I am wishing you have a great Lent.
I also pray that may God provide good health and happiness for all the donors. May he also replenish their pockets abundantly.
Thank you. ALOYSIUS AGENDIA.
..........

28.04.2014
         Waoooh. Fr Stanislaw Pietrzak,  I don't know where I should begin thanking you for the poor families in Lebialem. The money which you have sent just like the past donations, will go a long way to helping poor kids in Lebialem (Bangwa and Nkongho Mbo areas). I will report with feedback as usual. We sincerely thank you, Gomolka and Tropianie for this wonderful gesture. May saints John Paul II and John XXIII pray for us. Once more thank you. ALOYSIUS.
.........
23.05.2014

          FR Stan, Find below the report for the latest donations. Words can't really explain our gratitude. The beneficiaries remain highly indebted to you and all the donors.  Thanks. Aloysius

" My dear Aloysius.
Surely your are doing well in health. We are all doing well now. I had just returned from the trip a few hours before you sent your text message. It was not easy because I had to trek through very stony paths to Fonki going across that bridge made of Indian bamboos. I was quite a good and interesting experience after several years of not crossing on such skillfully native out put.
This was on Wednesday, 21/05/2014. I was again in Government School Atoh-Fonki for the handing over of assistance packages to the under privileged kids. You may like to know that Atoh-Fonki is one of the villages in the Upper-Nkongho Mbo Area in Nguti Sub Division, Kupe-Mwaneguba Division. It shares boundaries with Essoh Attah, Fondunera, (Menoua Division) Njungo and Lebie. The inhabitants speak both 'lekeikwa' and 'lenweh'.
Following my previous field trip of 14/05/2014 to the school 12 highly under privileged kids were selected through the help of the Headmistress and staff. They were either orphans or children of very poor parents or deserted ones or divorced homes. The number was quite large but we had to settle down only on the more serious cases.
And in the presence of a cross section of the parents, the kids received their packages in cash and in-kind from the hands of various persons present. The cash packages were 7,000 Frs. each meant to pay their school fees with 3 other children whose cases were very severe receiving in addition in-kind packages comprising school uniforms (1 girl & 2 boys). The fees were instantly paid by the parents to the school PTA accountant who was present on receipt.
The Headmistress and a representative of the parents both expressed tons of sincere thanks to the donors as this was the very first time children of this category were given attention in their community. They prayed God to bless, guide and replenish the pockets of all those involved in the chain.
Sending these pictures has been so difficult because of the network problem. So I am now trying to send them now in blocks of 7s. Hopefully I would try to send about 4 blocks and if there is need for more, you should let me know.
Thanks.  Pa Nkem
"

.....................

         FR Stan, znajdziesz poniżej raportu za najnowszymi darowizn. Słowa nie potrafią wyjaśnić naszą wdzięczność. Beneficjenci pozostają bardzo wdzięczni Ciebie i wszystkich darczyńców. Dzięki. Alojzy
        (List z Kamerunu do Kanady):
"Mój drogi Alojzy.
Z pewnością jesteś w dobrym w zdrowiu. Wszyscy dobrze teraz. Właśnie wróciłem z podróży, na kilka godzin przed wysłaniem wiadomości tekstowej. Nie było to łatwo, ponieważ miałem na wędrówkę przez bardzo kamieniste ścieżki do Fonki idzie się przez most wykonanego z indyjskiego bambusu. Było to bardzo dobre i ciekawe doświadczenie po kilku latach nie szedłem na takim umiejętnie natywnej się umieścić.
To było w środę, 21/05/2014.
Znowu byłem w rządowej szkole Atoh -Fonki, aby przekazać pakiet pomocy dla upośledzonch dzieci. Może chcesz wiedzieć, że Atoh-Fonki to jedna z wiosek w górnym Nkongho Mbo, Obszaru w Nguti Sub Division, Kupe-Mwaneguba Division. Dzieli granice z Essoh Attah, Fondunera, (Menoua Division) Njungo i Łebie. Mieszkańcy mówią w języku zarówno "lekeikwa' i 'lenweh'.
W następstwie mojego poprzedniego wycieczkę z 14/05/2014 do szkoły 12 wysoko pod uprzywilejowanych dzieci zostały wybrane dzięki pomocy dyrektorki i pracowników. Były albo sieroty lub dzieci z bardzo ubogich rodziców i tych, opuszczonych lub rozwiedzionych domów. Liczba była bardzo duża, więc mieliśmy skoncentrować się tylko na bardziej poważnych przypadkach.
I w obecności przekroju rodziców, dzieci otrzymały paczki w gotówce i rzeczowe z rąk różnych osób obecnych. Pakiety pieniężne były 7000 Frs każda przeznaczona do płacenia czesnego w 3 innych dzieci, których przypadki były bardzo ciężkie odbiorczy dodatkowo pakiety rzeczowe zawierające mundurki szkolne (1 dziewczynka i 2 chłopców). Opłaty zostały natychmiast wypłacane przez rodziców do szkoły PTA którzy księgowego był obecny przy odbiorze.
Pani dyrektor i przedstawiciel rodziców zarówno wyrażali szczere podziękowania dla darczyńców, jako że to było pierwszy raz , by dzieci tej kategorii spotkały się z zainteresowaniem społeczności.
Modlili się Boga, aby błogosławił sprawcę tego i uzupełnić kieszenie wszystkich zaangażowanych w tym łańcuchu.
Wysłanie tych zdjęc było trudne ze względu na problem z siecią. Dzięki. Pa Nkem "

 

 17.07.2014
         Dear Fr. Stanislaw
Thanks for all you do to educate Nkongho -Mbo children.  We will forever be grateful. The greatest gift to anyone is education.  Rest assured that every penny will be spent on the children of Nkongho-Mbo ethnic group. Once more thanks a million times for this gesture and may the Almighty bless you and family abundantly and provide you more so you can continue to assist these children .
God bless you, my friend Greg.

 

22.07. 2014

         Dear Fr Stanislaw Pietrzak,
Accept heartfelt greetings from me and Lebialem people. I want to acknowledge the receipt of $300 from Piorek, Kalarus, Gieralt, Wolak, Policht, Wieliczka and Mikolajczyk.  We are very grateful to you for helping poor bangwa and nkongho mbo people in Cameroon. May God bless you and all the good people of Poland. May he also abundantly replenish your pockets. Thanks.     AGENDIA ALOYSIUS.

3
.11. 2014

         Dea Fr Stan,
Greetings. Here is the report. Aloysius.

          "Hi Aloys,
Surely you are doing well with the entire family. We are generally doing well although I try to keep up as much as possible with God as my only helper.
We selected some seven (7) underprivileged students of Essoh Attah origin in the University of Dschang for the assistance. The brief ceremony took place on Saturday, 1st November, 2014 in O'Nkong Memorial Library Dschang. Two of the six could not be present at the ceremony because of the programmed lectures they had. However,they have picked up their assistance envelopes.
May God bless and guide all of you for this wonderful generosity and compassion to the underprivileged.
Oh! Aloys, how can I say thank you for the fantastic assistance you offered me towards acquiring some of my drugs. I do not exactly know how to express my joy and appreciation. God will take care for me. Thanks.
Here with some of the pictures.  Sincerely yours, Nkemasong"

 

20.06. 2014

Hello Fr Stan, below is the report. Not all pictures could be uploaded.

         Dear Aloys,
Accept heartfelt greetings from home. I have been struggling since yesterday and this morning to forward some of these images to you but internet connections couldn't allow.
So, during this period, a total of only (10) ten very pitiful situations were taken care of notwithstanding the over flowing numbers we met at the various schools and were presented by the various schools heads. And taking into consideration their various needs, it was not possible for us to do better than what we did. In fact, I made them to understand that "the farms are very large but the labourers are few". As such, we could not do better than what we could at that time because of our limited resources but that with God as our guide, we come be back soon.
Three cases were taken from each of the following schools: G.S. Ndongoh, G.S. Nzanchen (Essoh-Attah) and G.S. Attoh (Fonki). Finally, only a lone case from G.H.S. Ngoh (Essoh-Attah).
For the first time, I had to organize the handing over of the aid packages at a joint ceremony at G.S.Nzanchen because of precarious weather conditions which did not permit us to get back to the various schools again as we had been there to see and interact with the children. Thus, some of the minor kids could not travel there on the fixed date to personally collect their packages because of the heavy down pour of rain and rough roads but were however represented by their parents/guardians, head teachers and PTA representatives.
As usual all those who had the opportunity to speak extended their heartfelt thanks to all those who contributed to help them and particular to you who is at the helm of these repeated assistance to them. They begged God to bless all of you ten-times- ten-fold so that you could continue to think of them.
So this is what we have been able to do this time.
And I wish to suggest while we continue to finance some special cases in the areas that have already benefited, we should be considering extending to other areas which have not felt our 'touch' like Agwe, Njungo and Fotabong III. This because I believe that the blood in us and the problems being faced by these children are the same and humanity has no limit. However, this could only be possible only at the beginning of the next school year and when the roads are dry and possible. I know your opinion shall be positive. Any suggestions?
Many thanks, Stay well
and may God bless.    Sincerely yours,    Nkemasong
 

15.12.2015

         Dear Father Stanislaw P., 
Greetings from me and my family. Hope you are doing great. Merry Christmas and a happy new year in advanced.
Attached are pictures of the recipients of your latest donations to Bangwa and Nkongho Mbo underprivileged children.

This time around, the beneficiaries were from Government School Njentse, a school in Fontem, Lebialem Cameroon. The pupils selected were very poor pupils all of whom had not paid their fees and or PTA levy. They were constantly being sent away from school due to non payment of these dues. None of them had text books, or even exercise books and other basic didactic material like pens and pencils. The donation was used to subsidize payment of school levies as well as the payment of didactic material. Some parents were on hand at school to receive the donation. They have expressed their profound gratitude and pray to God to continue to bless you and other our donors in Poland.
Thanks again.  ALOYSIUS AGENDIA

..........................................................................................................  ........................................................................................................
 XX.XX.2014.
Dear Fr. Stanislaw
Thanks for all you do to educate Nkongho -Mbo children.  We will forever be grateful. The greatest gift to anyone is education.  Rest assured that every penny will be spent on the children of Nkongho-Mbo ethnic group. Once more thanks a million times for this gesture and may the Almighty bless you and family abundantly and provide you more so you can continue to assist these children .      God bless you, my friend Greg

28.01.2016.
My Dear Rev. Fr. Pietrzak

Happy belated New Year 2016 to you and your entire family.  The forwarded email and attachment are for your information and guidance.    I would like to take this opportunity to personally thank you for your continuous support for the children of the Nkongho-Mbo area of the Republic of Cameroon and hope you will carefully read their appreciation and wishes.  Once more, thank you very much and remain always blessed.

Greg

Chief, Dr. Esendugue Greg Fonsah Professor and Extension Economist Fruits, Vegetables and Pecans REI Coordinator
Department of Agricultural and Applied Economics University of Georgia - Tifton Campus

Mailing Address:
2360 Rainwater Road Tifton, GA 31793, USA Shipping Address: 15 RDC Road, Room 118 Tifton, GA 31793, USA. Tel: 229-386-3512: Fax: 229-386-3440

...........................

On Thursday, January 28, 2016 11:35 AM, Michael Fossung <michael.fossung@fomicgroup.cm> wrote:

                                                                        

28th January 2016

Professor Esendugue Greg Fonsah

President,

Tifton Mbo-Munyang Inc., Branch,

5707 Forest Lake Drive W,

Tifton, GA 31794,

United States of America.

 

Dear Professor E. G. Fonsah,

Ref:  Your Scholarship Offer to Nkongho-Mbo Students in Cameroon, Central Africa

Thank you very much for providing 560,000 XAF (Five hundred and sixty thousand frs CFA) as a need-base financial support to the following Nkongho-Mbo students in various High Schools, Professional schools and Universities in Cameroon for the 2014/2015 academic year.

No.

Names

Institution

Amount (xaf)

1

Cabrini Ebah Nkong

Uni of Dschang

65,000

2

Ebamu Mary Forteck

Uni of Dschang

25,000

3

Forsack Isbias Folikick

Uni of Dschang

25,000

4

Fonge Collins Esemuh Ndemlepiuh

Uni of Buea

25,000

5

Makongho Fossung Nadesh

HIMS

25,000

6

Guinese Scholastica Tinti

Fomic Polytech

25,000

7

FONGOCK BECKLY

Fomic Polytech

25,000

8

FOSSUNG JERRY ESUA

Fomic Polytech

25,000

9

AZI COLLINS NDISANG

Fomic Polytech

25,000

10

ELADSON MARIE-NELE NYOMA

Fomic Polytech

25,000

11

LEFANG CYRILLE

Fomic Polytech

25,000

12

CHARDEN EKENYA

Fomic Polytech

25,000

13

FOSSUNG DERIC FOMBU

Fomic Comp.

15,000

14

FORTECK CHAMBALINE

Fomic Comp.

15,000

15

FORTECK TRACY NYOMA

Fomic Comp.

15,000

16

FORTECK  EMMANUEL

Fomic Comp.

15,000

17

FOTABONG ARNOLD

Fomic Comp.

15,000

18

FOTABONG JANIE MANYI

Fomic Comp.

15,000

19

FONGE CATHERINE

Fomic Comp.

15,000

20

FONGE MERODINE

Fomic Comp.

15,000

21

FONGE  NADESH  TONZOCK

Fomic Comp.

15,000

22

BIASSO ROGER

Fomic Comp.

20,000

23

ESENDUGUE ALAIN

Fomic Comp.

20,000

24

NKOMBU VALORINE AZI

Fomic Comp.

15,000

25

ESUA JORIS

Fomic Comp.

15,000

26

EKWET ROSELINE

Fomic Comp.

15,000

 

Total

 

560,000

 This letter is to confirm that each student received the awarded amount.  We plan to publish the list in the local newspaper in Cameroon (depending on the cost), paste it on School Notice Board and Websites.          It may be important to recall that private institutions of higher learning in Cameroon providing Vocational and Technical Education are becoming more and more expensive due to the resources needed to deliver successful quality education and results. However, this type of education is just very essential in our community today.  Unfortunately, only a very limited number of Nkongho-Mbo students could afford to acquire this needed education.  With your continuous support and that of other philanthropic organisations and families such as Rev. Fr. Pietzrak (for whom we are indebted), twenty six (26) Nkongho-Mbo students listed above benefited in the last 2014/2015 academic year. 

Although this award came in handy, we pray that in the future the donors can substantially increase the amount so as to be able to reach out to as many needy students as possible.    We continue to pray that the Tifton Branch of the Mbo-Munyang Inc, USA continue to seek funding from various donors to support our already marginalised Nkongho-Mbo students in their quest for knowledge in various schools and universities in Cameroon.  

Once more, thank you Professor Fonsah, President of Tifton Mbo-Munyang Inc. USA Branch, for all your sacrifices for the Nkongho-Mbo people in particular and Cameroon at large.

 Yours sincerely,

  Michael F. Fossung, Ph.D, CPA    Rector

Dr. Michael Forzeh Fossung, Ph.D., CPA, FCFIP.

Managing Partner, Fomic & Associates, 

Certified/Chartered Accountants, CEMAC (EC 423)  

Certified Forensic Investigation Professiionals    

Rector, Fomic Polytechnic University

P.O.Box 123, Buea, Cameroon  Tel: =+237 677 505 889

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. ................................................ ..................................................... ....................................
 

E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

.