Osiem tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!

      R1a1a1-M417*  i  H14a

Skąd pochodzą
Polacy, Słowianie,
Europejczycy, inne ludy?

Nowiny i linki do naukowych publikacji

HOME-TROPIE
 

Ostatnia aktualizacja
tej strony

29 maj 17

WYBIERZ RÓD:

PIETRZAKOWIE

JANIKOWIE .

SZLAGOWIE

KURCZABOWIE

nadto: GIERAŁTOWIE

POLACY, SŁOWIANIE...

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie

1. Genealogia Y i mtDNA, cz.1, haplogrupy R1a, R1b
2. Geneza języków indoeuropejskich i początek Słowian
3. Haplogrupy nieindoeuropejskie Y-DNA. Haplogrupy mitochondrialne mtDNA
    Jak zbadać swoje Y-DNA i mtDNA

Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego sąsiedztwie * Inne wybrane regiony

Ilustracje R1a1a: drzewa, mapy, filogeneza

Skąd, Europejczyku, jak i kiedy tu przybyłeś?

Nowiny i linki do naukowych publikacji

Rozmaitości genealogii genetycznej i dyskusja [cz.1] [cz.2]

Dyskusja o mutacjach STR. Faktyczny czas mutacji. TABLICE

Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi [1] [2] * Fundusz RRA00 [1] [2]
Kreacjonizm ewolucjonistyczny   The evolutionistic creationism

Rejestr  zmian i aktualizacji
 

 

Nowości i LINKI genealogii Y-DNA i mt-DNA

         Burzliwie rozwijająca się genealogia Y/mt-DNA każe nam śledzić na bieżąco napływające codziennie informacje. Nie zawsze  jest swobodny dostęp do pełnych tekstów prac nowych naukowych. Bieżące informacje mają więc niekiedy charakter tylko fragmentaryczny.
         Chodzi o genealogie Y/mt-DNA, a nie w ogóle o genealogię genetyczną, bo ta by oznaczała szeroką genealogią także genów autosomalnych, a te nie pozwoliłyby wyodrębnić tylko pochodzenia ojcowskiego lub matczynego, o które nam tu chodzi, choć niekiedy mogą w tym pomóc. Szczególną jednak wartość poznawczą stanowi genealogia Y-DNA, gdyż ona bardzo ułatwia dotarcie do pierwotnych ludzkich plemion, rodów, rodzin, a nawet pojedynczych pierwszych przodków męskich, co w naszej cywilizacji patriarchalnej jest szczególnie pomocne w poznaniu historii ludów, ich kultur i migracji. Służy także poznaniu własnych korzeni, ważnemu dla umacniania poczucia wspólnoty z grupa krewniaczą.

         Specjalistyczna literatura naukowa dla genealogii genetycznej nie jest łatwo dostępna w Polsce. Pozostaje nam korzystać raczej tylko z literatury zagranicznej - amerykańskiej, zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej, częściowo tylko dostępnej w internecie. Zwłaszcza publikacje rosyjskojęzyczne, wyspecjalizowane w dziedzinie genealogii Y-DNA,   w  są bardzo wartościowe.
         Baza materiałowa w pracowniach naukowych genealogii genetycznej szybko się powiększa (każdy z nas może oddać swoją próbkę do badania np. w Family Tree DNA i otrzyma wynik!).  Zmieniają się metody badań; ich wyniki wzbogacają się z tygodnia na tydzień. Zmienia się także terminologia naukowa. Zdezaktualizowały się już się niektóre wstępne konstatacje genetyki i coraz bardziej precyzyjne są jej nowe interpretacje, a także datowanie. Genealogia genetyczna (także geno-geografia) dzisiejszej ludzkości i archeogenetyka dawnej liczy sobie przecież dopiero kilka lat.
         Powyższy artykuł wymaga więc korzystania z najnowszych publikacji, a nawet z materiałów dopiero przygotowanych do druku. Dlatego i tekst powyższego artykułu będzie jeszcze  chyba wiele razy zmieniany...  P.T. Czytelnicy na pewno wykażą zrozumienie i wybaczą!

Linki do: Gałęzie rodu R1a1a, International Ydna Project  (YdnaIP)


ROK 2012.

 

Tegoroczne numery Wiestnika Rosyjskiej Akademii Genealogii DNA

vol. 5. No. 2, 2012:
vol. 5. No. 1, 2012: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/5-1%202012.pdf

Advanced in Athropology:  http://www.scirp.org/journal/aa/ . Tam zob.:

T.2, nr 1: Haplogroup R1a as the Proto Indo-Europeans and the Legendary Aryans as Witnessed by the DNA of Their Current Descendants,  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=17707

T.1, nr 2: Mutation Rate Constants in DNA Genealogy (Y Chromosome) AA,
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=8688

Y Chromosome Lineages in Men of West African Descent, Torres et al., 2012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3266241/?tool=pmcentrez#supplementary-material-sec

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3266241/pdf/pone.0029687.pdf

 

ROK 2011.

Tegoroczne numery Wiestnika Rosyjskiej Akademii Genealogii DNA
vol. 4, No. 12, 2011:
http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/Vestnik_4_12.pdf

vol. 4, No. 11, 2011: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/Proc_4_11.pdf

vol. 4, No. 10, 2011: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/Vestnik_4_10.pdf

vol. 4, No. 9, 2011: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/Vestnik_4_09.pdf

vol. 4, No. 8, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_71/11105000/11105652/1/print/11105652.pdf

vol. 4, No. 7, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_70/10916000/10916591/1/print/10916591.pdf

vol. 4, No. 6, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_70/10723000/10723072/1/print/10723072.pdf (w j. angielskim)

vol. 4, No. 5, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_70/10588000/10588664/1/print/10588664.pdf (w j. rosyjskim)

vol. 4, No. 4, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_69/10387000/10387746/1/print/10387746.pdf (w j. rosyjskim)
vol. 4, No. 3, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_69/10189000/10189719/1/print/10189719.pdf (w j. rosyjskim)

vol. 4, No. 2, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_69/10096000/10096874/2/print/10096874.pdf (w j. rosyjskim)

vol. 4, No. 1, 2010: http://www.lulu.com/items/volume_69/9968000/9968641/1/print/9968641.pdf       (w j. rosyjskim)


F.Cruciani et al., maj 2011,
A Revised Root for the Human Y Chromosomal Phylogenetic Tree: The Origin of Patrilineal Diversity in Africa,

http://www.cell.com/AJHG/fulltext/S0002-9297(11)00164-9?large_figure=true

Jest to ważna praca o datowaniu pierwszego wspólnego najbliższego przodka współczesnego człowieka: 142.000 lat temu.
Inne datowanie zob. niżej, A.Klyosov, Wiestnik 4/5 2011.

 

 

ROK 2010.

GRUDZIEŃ 2010
Grudniowy numer Wiestnka:

.http://www.lulu.com/items/volume_69/9797000/9797066/1/print/9797066.pdf

 

.LISTOPAD 2010.

1) Dostępna jest praca antropologów chorwackich z roku 2004,

http://www.cmj.hr/2004/45/4/15311416.pdf,
Craniometric Relationships among Medieval Central European Populations: Implications for Croat Migration and Expansion,
Mario Šlaus, _eljko Tomičić
1, Ante Uglešić2, Radomir Jurić3

która w sposób przekonujący na podstawie danych kraniometrii archeologicznych szczątków ludzkich jednoznacznie wskazuje na polskie pochodzenie populacji chorwackiej znad wschodniego Adriatyku (zgodnie z średniowiecznymi źródłami pisanymi), przy równoczesnym wykazaniu zdecydowanych różnic w stosunku do irańskich populacji Saków, Scytów i Sarmatów (co sugerowała etnonimia na podstawie analizy nazwy Chorwaci). Wskazuje również na różnice względem populacji kultury Bijelo Brdo znad Drawy, i jej węgierskiego sąsiedztwa.

 

2) Ważna praca na temat pochodzenia neolitu w Europie:
Genetyczne badania archeologicznych szczątków szkieletów wykrywają haplogrupę F* i G2a3.
W. Haak et al. 2010, Ancient DNA from European Early Neolithic Farmers Reveals Their Near Eastern Affinities.

http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1000536

http://dienekes.blogspot.com/2010/11/near-eastern-origin-of-european.html

Zob. mój komentarz.

 

3) Wypowiedź A. Klosowa na forum RootsWeb 11/12 Nov 2010.

http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GENEALOGY-DNA/2010-11/1289526212

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2010.

1) Opublikowano interesującą informację o odkryciu osady i doskonale wyposażonych grobów szkieletowego kultury ceramiki sznurowej, słowiańskiej, na budowie autostrady A4 w Szczytnej na Podkarpaciu. Datowane są na ponad 5000 lat.
Blog Polaco:

http://polishgenes.blogspot.com/2010/10/six-thousand-year-old-elite-corded-ware.html
Gazeta:
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8532378,Przelomowe_odkrycie_archeologiczne__Ksiaze_lezal_na.html

 

2) I. A. Kutujew: Genetyczna struktura i molekularna filogeografia narodów Kaukazu.
Autoreferat rozprawy doktorskiej dla zyskania stopnia doktora nauk biologicznych. Ufa 2010, stron 44.

http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/2010/announcements/biolog/02-08/KutuevIA.pdf

Krytyczne omówienie w: Rodstvo, 30.09.2010:  J2 - na Kaukazie.
http://www.rodstvo.ru/forum/index.php?showtopic=1219&st=480


3) Wiestnik tom 3, nr 10, 2010; ważny, bo zawiera całościowe opracowanie wszystkich dostępnych haplotypów haplogrupy R1b w Azji i Europie (A. Klyosow). Brak jednak wolnego dostępu. A jest już moje omówienie tego artykułu.

 

WRZESIEŃ 2010

1) Obszerne zestawienie haplogrup i haplotypów R1b w Azji, Hua Zhong et al.
Extended Y-chromosome investigation suggests post-Glacial migrations of modern humans into East Asia via the northern route

http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2010/09/13/molbev.msq247

Dienekes: http://dienekes.blogspot.com/2010/09/post-glacial-migrations-of-humans-into.html
 

2) Begoña Martínez-Cruz et al.

In the heartland of Eurasia: the multilocus genetic landscape of Central Asian populations.

http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/full/ejhg2010153a.html

Dienekes: http://dienekes.blogspot.com/2010/09/major-study-of-central-asian.html

 

3) Tablica datowania mutacji w parach ojciec-syn, Kaye N. Ballantyne et al.
Mutability of Y-Chromosomal Microsatellites: Rates, Characteristics, Molecular Bases, and Forensic Implications.
http://www.cell.com/AJHG/abstract/S0002-9297(10)00419-2

Dienekes: http://dienekes.blogspot.com/2010/09/y-str-mega-paper-ballantyne-et-al-2010.html

 

SIERPIEŃ 2010

1) obszerne zestawienie i mapy haplogrup i haplotypów R1b w Europie, Natalie M Myres et al.

A major Y-chromosome haplogroup R1b Holocene era founder effect in Central and Western Europe.
http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/abs/ejhg2010146a.html

Dienekes: http://dienekes.blogspot.com/2010/08/r1b-founder-effect-in-central-and.html

 

LIPIEC 2010

1) http://www.rodstvo.ru/forum/index.php?showtopic=37&st=200&#entry54942

Tablica uzgodnień między nomenklaturą polsko-amerykańskich genetyków Gwożdzia/Mayki
i rosyjskimi nazwami gałęzi Igora Rożanskiego na portalu Rodstvo.
W nawiasach podane liczby haplotypów w PolishProject i w Rodstvo. Stan 28.06.2010.

А (20)   - Ветвь евреев-ашкенази (67)
В (9)     - Западная евразийская, "синяя" подветвь, карпатский кластер (13)
С (2)     - Старая европейская, лиловые метки (13)
D (12)   - Балто-карпатская, "зеленая" подветвь (43)
Е (19)    - Северная евразийская (51)
F (7)      - Центральная евразийская, "красная" и "синяя" (?) подветви (67)
G (17)   - Северная европейская, "зеленая" подветвь (35)
Н (5)     - Западная карпатская (29)
I (13)    - Северная карпатская (31)
J (6)      - Балто-карпатская, "лиловая" подветвь (26)
К (101) - Западная евразийская и старшие ("желтые") подветви центральной евразийской,
                балто-карпатской и северной европейской (235)
N (72)  - Центрально-европейская (110)
P (96)   - Западнославянская (65)

Brak w polskim projekcie FTDNA:
Младшая скандинавская (138)
Старшая скандинавская (71)
Северо-западная ("десятники") (130)
Восточная евразийская (киргизы) (80)
 

 

MAJ 2010.

Laura Morelli: A Comparison of Y-Chromosome Variation in Sardinia and Anatolia Is More Consistent with Cultural Rather than Demic Diffusion of Agriculture (29.10.2010)
To kolejna publikacja na temat początku haplogrupa R1a1a2 w Europie i początku neolitu. Skierowana jest przeciw publikacji 
Balaresque et al. 2010 A Predominantly Neolithic Origin for European Paternal Lineages, łączącej przybycie R1b1b2 do Europy z początkiem neolitu w Europie. Datuje haplogrupę R1b1b2 w Europie na czas przedlodowcowy (wg stawek Zhivotovskiego) i rozdziela populację iberyjską (sardyńską) od anatolijskiej R1b1b2.
Zob. Dyskusja na RootsWeb


Klara Moskowitz, Humans Interbred with Neanderthals, Study Suggests (29.04.2010).
To publikacja sygnalizująca istnienie elementów genomu Neandertalczyka w niektórych populacjach pozaafrykańskich (czyżby kolejny argument na rzecz klasycznego rasizmu?)

 

KWIECIEŃ 2010.
Shou et al. 2010: Y-chromosome distributions among populations in Northwest China identify significant contribution from Central Asian pastoralists and lesser influence of western Eurasians   (publ.23 April 2010).
Ta bardzo oczekiwana publikacja na temat haplogrupy R1a1a w prowincjach Chin nie daje dostępu do pełnych haplotypów tamtejszego regionu Azji i nie pozwala niestety na rozróżnienie i zidentyfikowanie "indoeuropejskich" R1a1a oraz starych "południowosyberyjskich" (zob. dyskusja na forum Rodstvo.ru:
Древняя гаплогруппа R1a1 в Азии)

 

MARZEC 2010

Trzy ważne zeszłoroczne publikacje z dziedziny genealogii Y-DNA, Anatole A. KLYOSOV:
1) "DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosome.
I. Basic Principles and the Method" (J. Genetic Genealogy, 5, No. 2, 186-216 (2009)
2) "DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosome.
II. Walking the Map" (J. Genetic Genealogy, 5, No. 2, 217-256 (2009)
3) "DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosome" (Nature Precedings, 2008)

 

LUTY 2010 - c.d.n.
RootsWeb-Ancestry GENEALOGIA-YDNA February 2010

         Na naukowym forum RootsWeb genealogów Y-DNA (luty 2010) odbyła się dyskusja teoretyków i praktyków z udziałem Anatola Klosowa. Stała się ona pozytywnym sprawdzianem poprawności jego metody liczenia mutacji i datowania haplotypów i haplogrup. Ujawniła brak innych poprawnych i w miarę dokładnych metod, podobnie jak i poprzednie podobne dyskusje na RootsWeb. Dyskusje te uwypukliły różnice między metodami genetyki populacyjnej a genealogią Y-DNA. A. Klosow jest właściwie jedynym we tej gałęzi wiedzy specjalistą od kinetyki chemicznej, czyli liczenia czasu w procesach chemicznych (i biologicznych). Jego publikacje w Wiadomościach Rosyjskiej Akademii Y-DNA, na rosyjskim forum www.rodstwo.ru, podobnie jak i w innych międzynarodowych periodykach są niezastąpione.

Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии, t.3, nr.2, 2010 r.
W rosyjskojęzycznym periodyku "Wiadomości Rosyjskiej Akademii Genealogii Y-DNA" duży artykuł:
Anatolij A. Klosow, Gablogruppa R1b (czast' 1) 'Haplogrupa R1a, część 1', str. 249-299.
         Jest to bardzo oczekiwane całościowe opracowanie wielkikej zachodnioeuropejskiej haplogrupy R1b i jej podgrup. W bazie danych Ysearch spośród 44093 haplotypów 17171 należy do haplogrupy R1b, co świadczy o zainteresowaniu ludności zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej swoimi korzeniami.  Niniejsza praca obala mity, głoszące starodawność populacji R1b w Europie zachodniej, jej kontaktom z Neandertalczykami i tworzenie kultury kromaniońskiej - do czego przyczynił się i słynny genetyk Spencer Wells.
         Część pierwsza poświęcona jest omówieniu ważniejszych podgrup i ich datowaniu; część druga będzie poświęcona populacjom haplogrupy R1b w poszczególnych krajach Europy i Azji. Wydzielenie się haplogrupy R1b z ojcowskiej R1 dokonało się może około 20000 lat temu, a rozejście się podgrup R1b1b1-M73 (azjatyckiej) oraz R1b1b2 -M269 (bliskowschodnio-europejskiej), dokonało sie około 16000 lat temu.
         Na Niżu Rosyjskim najbliższy wspólny przodek (MRCA) tej haplogrupy R1b pojawił się około 6775 lat temu, czyli 4775 lat przed Chr. (p.n.e.), co jest najstarszym w Eurazji świadectwem jej istnienia. Jest to czas kultury kurhanowej.
         Dalsze obliczenia TMRCA wskazują na migrację niektórych populacji R1b w stronę Kaukazu i Anatolii (Azja Mniejsza) około 4000 lat przed Chr. Następnie w rejon Bliskiego Wschodu - około 3200 przed Chr. i do Palestyny - około 3500 przed Chr. Kolejno te populacje pojawiają sie w Północnej Afryce i Algierii, gdzie ich MRCA datuje się na około 1875 przed Chr. z czym związana jest ich obecność na Półwyspie Pirenejskim około 1625 lat przed Chr.  Ale we Francji MRCA tych populacji trzeba datować na lata około 2200 przed Chr., w Niemczech - 2100, w Anglii - 1850, Irlandii - 1800 i 1350. Natomiast we Flandrii ich pierwszy przodek (MRCA) datowany jest na około 2150 przed Chr., co może oznaczać przybycie tej populacji wprost z Niżu Rosyjskiego. Dla porównania MRCA głównych europejskich populacji R1a datuje sie na 2900-2500 przed Chr., a więc populacje R1b są w Europie około 600 lat młodsze niż R1a.
         Szczegółowo zajmuje się autor haplogrupą R1b1b2-M269 i jej podgrupami "rdzennie" europejskimi. Datowanie pierwszego wspólnego przodka (MRCA) tej wielkiej grupy europejskiej, zwanej atlantycką lub zachodnioeuropejską lub nawet celtycką, wskazuje na rok 2375 przed Chr. Jej zagęszczenie w niektórych rejonach Europy Zachodniej wynosi około 90%. W końcu pracy autor na sześciu stronicach zamieszcza tablicę datowania poszczególnych podgrup haplogrupy R1b lub jej populacji w wybranych krajach Europy Zachodniej.
         Druga część tej pracy ma być poświęcona obecności populacji haplogrupy R1b w poszczególnych krajach.
 

STYCZEŃ 2010 . c.d.n.
Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии tom 3, nr 1, 2010 r.


19.01.2010.
W PLoS Biology opublikowano pracę zespołu: Patricia Balaresque et al.:
A Predominantly Neolithic Origin for European Paternal Lineages.
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1000285

         W pracy najpierw zajęto się czasem pojawienia sie w Europie populacji haplogrupy R1b1b2, liczącej obecnie około 110000 mężczyzn. Zerwano z  dawnym jej datowaniem na czas paleolitu (około 30000 lat temu) i jej migracji od iberyjskiego schronienia (refugium) lodowcowego. Na podstawie badań mutacji SNP haplotypów STR-DNA ustalono przybycie "Zachodnioeuropejczyków" R1b1b2 z Anatolii (Turcja) wraz z elementami kultury neolitu (hodowla, rolnictwo, ceramika). Tej haplogrupie i jej podgrupom celtyckim, italskim i germańskim przypisano początek neolitu, tak ważnego dla rozwoju cywilizacji Europy i innych kontynentów oraz pierwszej ceramiki "Cardium Pottery" w Południowej Europie.
W bardzo ożywionych dyskusjach, zwłaszcza na angielskojęzycznych forach Dienekes Blog, i RootsWeb, rosyjskojęzycznych MolGen i Rodstvo, w setkach wypowiedzi pochwala się zerwanie ze starym "oficjalnym" datowaniem, już od dawna przez innych naukowców odrzucanym i poprawianym oraz z dotychczas  głoszonym kierunkiem ekspansji tej haplogrupy z zachodu na wschód, ale zarazem nadal wykazuje się niewystarczalność poprawy daty obecności tej populacji w Europie, jakby w tym celu, by związać ją - jakby na czyjeś zamówienie - z początkiem neolitu, w czasie przed 8000 lat temu. Genealodzy genetyczni podkreślają ważność raczej ich poprawionego datowania R1b1b2  na około 4500 lat temu w Europie nad Dunajem, a nad Atlantykiem dopiero około 3800 lat temu. Wytyka się tej pracy, że pominięto rolę innych haplogrup, przybyłych z Azji Mniejszej, np. J2 i E, a także od dawna obecnej w Europie, choć wówczas nielicznie, R1a1a.

13.01.2010.
W Nature  z dania 13 stycznia 2010 ukazała się interesująca praca J. F. Hughes et al.:

Chimpanzee and human Y chromosomes are remarkably divergent in structure and gene content.
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature08700.html

         Podczas gdy cały genom człowieka różni się od genomu szympansa zaledwie o 2 procent genów, to sam chromosom Y-DNA różni się aż o 30 procent.
W komentarzach prasowych podkreśla się wielką rolę ewolucyjną tego chromosomu, w stosunku do innych, jakby bardziej neutralnych.

6.01.2010.
W European Journal of Human Genetics ogłoszono badania Fulvio Cruciani et al.:
Human Y chromosome haplogroup R-V88: a paternal genetic record of early mid Holocene trans-Saharan connections and the spread of Chadic languages.
http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/abs/ejhg2009231a.html

         Badania dotyczą indoeuropejskiej haplogrupy R1b, która w większym zagęszczeniu znajduje się także w okolicy Czadu w Afryce, zwłaszcza wśród plemion górnego Kamerunu, gdzie częstotliwość tej haplogrupy sięga nawet 90 procent. W haplogrupie R1b1 (P25) wykryto tam bardzo wczesną mutację, R-V88, oznaczoną jako  R1b1a i kilka jej afrykańskich podgrup: -1 -2, -3, -4. Obecność anatolijsko-europejskiej haplogrupy R1b1b2 świadczy o wspólnej migracji do Afryki haplogrupy R-P25 i jej genetycznych "córek" około 8000 lat temu, po powstaniu tej haplogrupy. Populacje z R1b uczestniczyły w tworzeniu i przenoszeniu języków czadyjskich z grupy afroazjatyckiej.
Na forum Dienekes Anthropology Blog wysunięto przypuszczenie o migracji części tej populacji na półwysep Iberyjski i zapoczątkowanie tam kultury ceramiki dzwonowatej, upowszechnionej później, zwłaszcza przez celtyckie populacje europejskie R1b1b2 znacznej części kontynentu.
 

31.12.2009/1.01.2010.
W Current Biology ukazała się praca Johannes Krause et al.:
A Complete mtDNA Genome of an Early Modern Human from Kostenki, Russia.
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2809%2902139-3
         Wartością tej pracy jest ustalenie mtDNA "człowieka z Kostienek" nad Wołgą, które wyraźnie odróżnia się od mtDNA Neandertalczyka. Haplogrupa mtDNA z Kostienek, U, sytuuje go wśród ludności europejskiej typu kaukazoidalnego. Datowanie  na około 30000 lat oznacza zidentyfikowanie go jako najstarszego człowieka w Europie, mającego oznaczoną metrykę mtDNA.
W komentarzach rosyjskich (A. Klosow) odkreśla się jego prawdopodobną haplogrupę Y-DNA jako I, staroeuropejską.


 

ROK 2009.

Niespodziewanie ukazał się numer Wiestnika, przyspieszony w związku z aktualnymi potrzebami nauki.
Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии t.2, nr 7, 2009 r.

         W rosyjskojęzycznym numerze 7. t.2, r. 2009 periodyku Wiestnik Rossijskoj Akademii Y-DNK znalazło się kilka ciekawych i ważnych artykułów.
A. Klosow odpowiada na komentarz w sprawie nieprawidłowego datowania stawek czasu mutacji L. Żivotovskiego, co jest istotna sprawą w opracowywaniu genealogii Y-DNA (str. 1162)
A. Klosow i I. Rożanskij bliżej omawiają niedawno odkrytą przez P. Underhilla nową haplogrupę R1a1a7, dokonując ponownego jej datowania, tym razem poprawnego, po odrzuceniu datowania, dokonanego przez Underhilla (s. 1200).
A. Klosow ponownie zajmuje się migracja Ariów do Indii i Iranu na tle znanego już istnienia jeszcze jednej populacji R1a1a w Indiach, nieindoeuropejskiej, daleko starszej, przybyłej z gniazda pierwotnej populacji R1a1a, powstałej w Południowej Syberii około 20000 lat temu (s. 217)
A. Klosow zamieszcza też dopracowane juz zasady genealogii Y-DNA 9s.1264).
W sumie wartościowy numer,
 

Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии t.2, nr.6, 2009 r., s. 974-1099.
Гаплогруппа R1a: гаплотипы, генеалогические линии, история, география, И. Рожанский и А. Клёсов
"Haplogrupa R1a: haplotypy, linie genealogiczne, historia, geografia, I.Rożanskij i A.Klosow.
         Jest to cenny artykuł, jakby kompendium aktualnej wiedzy o haplogrupie R1a, zwłaszcza o europejskiej części tej populacji, a więc R1a1a*, R1a1a2, R1a1a3 i R1a1a7 (noty autorów uaktualnione przeze mnie). Cenny jest podział europejskiej R1a1a i podgrup na gałęzie, ich datowanie, rysunki ich drzew genealogicznych oraz mapy, umieszczone przez Rożanskiego także w Google-mapy
         Na początku autorzy wspominają cztery pseudonaukowe mity o tej haplogrupie: o jej ukraińskim pochodzeniu, o wieku 15000 lat na Ukrainie, o ukraińskim refugium w epoce lodowcowej i o związku tej populacji z kurhanową kulturą.
         Rozdział pierwszy poświęcają najstarszym gałęziom tej haplogrupy w Europie, których wspólny przodek żył około 8-10 tysięcy lat przed Chr. To szczególnie R1a1a*, R1a1a2 wraz z R1a1a3 i wydzielona seria z DYS392=13 lub14. Pierwszy z nich, R1a1a*, autorzy datują na 2400 lat przed Chr., jego centralnoeurazyjski oddział - na 1225, ale ich wspólny przodek żył 2500 lat przed Chr. Drugi z nich, czyli R1a1a2 i -a3, autorzy traktują razem, jako praktycznie nierozdzielne i datują na około 2200 lat przed Chr.; ale razem z poprzednim R1a1a* miały wspólnego przodka, datowanego na 9000 lat przed Chr. Wreszcie oddział trzeci, z DYS392=13 lub14, datować trzeba na 125 i 175 lat przed Chr., w zależności od haplotypów 25 czy 37 markerowych; jego wspólny z gałęzią eurazyjską przodek żył 5100 lat przed Chr. Jest charakterystyczne że grupa  DYS392=13 z oddziałów R1a1a2 i -a3 ma też trzy haplotypy spośród trzynastu w starej bałkańskiej gałęzi. Wspólny przodek wszystkich trzech gałęzi żył co najmniej około 6900 lat przed Chr. Na stronie 983 artykułu znajduje się mapa ich obecnego rozmieszczenia w Europie, wg I. Rożańskiego, od Turcji, przez Bałkany do Wysp Brytyjskich, więc tylko w Europie.
 Zob. w Google, Stara europejska gałąź R1a1a.
Autorzy oddzielnie potraktowali starą gałąź norweską serii DYS392=13; wspólny przodek jej oddziałów żył 6600 lat przed Chr. W sumie, choć poszczególne oddziały czy gałęzie dziś żyjących R1a1a i jej podgrup wyłoniły się w czasie od od 2000 lat przed Chr. (przodkowie poszczególnych grup), to wspólni przodkowie wszystkich tych grup żyli już 8-10 tysięcy lat przed Chr. Niesprzyjające warunki bytowe (szyjka butelki) lub dryf populacji zdziesiątkowały ich liczebność albo nie pozwoliły im na pełny i trwały rozwój demograficzny już przed 2000 rokiem.
         W rozdziale 2 autorzy omawiają szczegółowo europejskie gałęzie haplogrupy R1a1a, razem 14. Autorzy mieli do dyspozycji około 2000 haplotypów z bazy YSearch i geograficznych projektów FTDNA, najwięcej 25-markerowych. Na str. 995 umieszczono tablicę obecności gałęzi R1a1a w krajach Europy i Indii. Od razu rzuca się w oczy, że najwięcej haplotypów, 136 i największa rozmaitość gałęzi - pięć powyżej 10%, znajduje się w Polsce!
1. Północno-zachodnia gałąź z DYS388=10, tzw. "dziesiętniki" - głównie na Wyspach Brytyjskich i w Norwegii. Wspólny przodek tych dwóch linii żył około 1700 lat przed Chr., natomiast wydzielenie się mutacji DYS388=10 z populacji R1a1a nastąpiło 2900 lat przed Chr. prawdopodobnie w Norwegii, skąd zapewne jako etnos normański migrowali na Wyspy

 Brytyjskie.

" WIESTNIK "

         Linki dostępu do wszystkich dotychczasowych i aktualnych numerów rosyjskiego periodyku/miesięcznika

"Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy" 
"Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии"
Redaktor  i dostęp do linków ze strony Autora: 
Anatole A. KLYOSOV.:
Szczegółowy dostęp:

 

         ROK 2011 -

vol. 4, No. 12, 2011:
vol. 4, No. 11, 2011:
vol. 4, No. 10, 2011:
vol. 4, No. 9, 2011: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/Vestnik_4_09.pdf

vol. 4, No. 8, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_71/11105000/11105652/1/print/11105652.pdf

vol. 4, No. 7, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_70/10916000/10916591/1/print/10916591.pdf

vol. 4, No. 6, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_70/10723000/10723072/1/print/10723072.pdf (w j. angielskim)

vol. 4, No. 5, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_70/10588000/10588664/1/print/10588664.pdf

vol. 4, No. 4, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_69/10387000/10387746/1/print/10387746.pdf
vol. 4, No. 3, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_69/10189000/10189719/1/print/10189719.pdf

vol. 4, No. 2, 2011: http://www.lulu.com/items/volume_69/10096000/10096874/2/print/10096874.pdf

vol. 4, No. 1, 2010: http://www.lulu.com/items/volume_69/9968000/9968641/1/print/9968641.pdf

         ROK 2010

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 12, 2010 (in Russian and English)

- http://www.lulu.com/items/volume_69/9797000/9797066/1/print/9797066.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 11, 2010 (in Russian and English)
-
http://www.lulu.com/items/volume_69/9655000/9655608/1/print/9655608.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 10, 2010 (in Russian and English)
  http://www.lulu.com/items/volume_68/9470000/9470522/1/print/9470522.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 9, 2010 (in Russian and English)

  http://www.lulu.com/items/volume_68/9256000/9256889/1/print/9256889.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 8, 2010 (in Russian and English)

  http://www.lulu.com/items/volume_68/9136000/9136455/1/print/9136455.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 7, 2010 (in Russian and English)

  http://www.lulu.com/items/volume_68/9048000/9048612/1/print/9048612.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 6, 2010 (in Russian and English)
  http://www.lulu.com/items/volume_68/8895000/8895749/1/print/8895749.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 5, 2010 (in Russian)
  http://www.lulu.com/items/volume_68/8867000/8867764/2/print/8867764.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 4, 2010 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 3, 2010 (in Russian)
  http://www.lulu.com/items/volume_67/8459000/8459325/1/print/8459325.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 2, 2010 (in Russian)

  http://www.lulu.com/items/volume_67/8278000/8278745/1/print/8278745.pdf

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 3, No. 1, 2010 (in Russian)
         ROK 2009
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 7, 2009 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 6, 2009 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 5, 2009 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 4, 2009 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 3, 2009 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 2, 2009 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 2, No. 1, 2009 (in Russian)

         ROK 2008
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 1, No. 5, 2008 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 1, No. 4, 2008 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 1, No. 3, 2008 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 1, No. 2, 2008 (in Russian)
- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. 1, No. 1, 2008 (in English)

- Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy, vol. X, No. X, X (in Russian)

 

Literatura i linki internetowe - rejestr wyjściowy

Dostępne w Polsce podręczniki genetyki:
a) P.C. Winter, G.I Hickey, H.L. Flechter, GENETYKA. PWN, Warszawa 2006
b) Piotr Węgleński (red), GENETYKA MOLEKULARNA, PWN, Warszawa 2008
c) T.A. Brown, GENOMY, PWN, Warszawa 2009
Temat genealogii genetycznej jest w nich jednak poruszony tylko marginesowo, w ramach genetyki ewolucyjnej.

1. Najnowsze  i stale aktualizowane oficjalne dane ISOGG
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetycznej Genealogii):
obowiązująca terminologia, aktualny stan drzewa genealogicznego ludzkości, opis poszczególnych haplogrup oraz literatura dotycząca genogeografii i historycznej archeogenetyki:
http://www.isogg.org/tree/ISOGG_YDNATreeTrunk09.html

2. Na stronach wartościowego portalu, Eupedii:
European Prehistory, Anthropology & Genetics
historyczne drzewo filogenetyczne wyłonienia się głównych populacji europejskich i czas ich wyłonienia się, mapy zasiedlenia Europy w epoce brązu (5.000 lat temu; Słowianie R1a - kolor żółty) i na początku nowej ery,  mapa migracji siostrzanej haplogrupy R1b oraz aktualne drzewo haplogrup R1a i R1b. Tam też forum genealogii genetycznej, prowadzone przez japońskiego genetyka Maciamo. Szczegółowo:
a) Na tej stronie - drzewo genealogiczne ludności Europy, mapa osadnictwa z 5000 i 2000 lat temu, omówienie podstawowych populacji:
http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

b) Na tej stronie - starożytne kultury archeologiczne, tworzone z udziałem ludności hg R1a i R1b:
http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml#R1b

c) Na tej stronie - zestawienie haplogrup w poszczególnych krajach Europy i mapa ich aktualnego rozmieszczenia w Europie:
http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
d) Na tej stronie - forum dyskusyjne Genetyka i antropologia europejska:
Genetics & Anthropology - Europe Forum
e) Na tej stronie Forum - zestawienie ogólne i omówienie dzisiejszych populacji

Genetic make-up of Europe - Europe Forum

3. Na światowym portalu The DNA Ancestery Project, Genebase:
 http://www.genebase.com/tutorial/
- tam zestaw wiedzy na temat haplogrup Y-DNA  populacji europejskich np. R, I, E, J, G, Q,
bardzo szczegółowy opis rozmieszczenia ich w Europie i na innych kontynentach; także mitochondrialnych haplogrup  mtDNA.
Natomiast datowanie poszczególnych haplogrup na tym portalu wydaje się przestarzałe
.
http://www.genebase.com/tutorial/browse.php?subCategory=4&sortBy=id


4. Zalecane publikacje autorów:
dostępne w internecie, spis ważnych publikacji  i linki do nich znajdziesz zwłaszcza na portalu ISOGG, Eupedii i Wikipedii, w zestawach literatury i źródeł. Ważne są także publikacje rosyjskie i ukraińskie. Zob. też na dole, w punkcie 8

5. Najnowsza praca zespołu hinduskich genetyków: S. Sharma et al. 2009:
"The Indian origin of paternal haplogroup R1a1* substantiates the autochthonous origin of Brahmins and the caste system"
http://www.nature.com/jhg/journal/v54/n1/full/jhg20082a.html
Praca ta publikuje nowe i nieznane szczegóły co do genealogii haplogrupy R1a1 oraz genezę najwyższej kasty Braminów w Indiach.
Analiza zgodna z hinduską wykładnią historii populacji hinduskiej, ale chyba tendencyjną.
Zob. tam zalecane publikacje innych autorów, zwł.: Kivisild i zesp.2003,  Sengupta i zesp.2006,  Saaho i zesp.2007.
Komentarze do tej i podobnych hinduskich publikacji 
zob. na portalu: Dienekes Blog:  Indian origin of haplogroup R1a1(?), January 23, 2009; oraz wcześniejsze.


6. Prof. Anatol A. Klosow (ros. Анатолий Клёсов, ang. Anatole Klyosov; Moskwa, Harvard, Bostom):
a) "DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Writte in Y-Chromosome", 2009
http://precedings.nature.com/subiects/genetics?page=1

Jest to przygotowany do druku rękopis biochemika, specjalisty od obliczania czasu mutacji,
(tu zwłaszcza o pochodzeniu i drzewie genealogicznym haplogrupy R1a1, o genezie Słowian i innych populacji wraz z datowaniem);
praca  na portalu, w temacie "Genetics and Genomics":
oraz zaktualizowana i rozszerzona wersja tego artykułu:
b) "DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosome".
I część: Basic Principles and the Method (teoretyczne zasady i metody datowania):
http://www.worldacademy.org/files/DNA_genealogy_Part_1.pdf

DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosome.
II część: Walking the Map (praktyczne zastosowanie: datowanie ludów Europy)
http://www.worldacademy.org/files/DNA_Genealogy_Part_2.pdf
c) Skąd pochodzą Słowianie i Indoeuropejczycy? Odpowiedź daje DNA-genealogia. 1 i 2 część. Tu o bałkańskiej praojczyźnie Słowian, ich ekspansji z Bukowiny i terenów kultury trypolskiej, zasiedleniu Ukrainy i Rosji, wschodniosłowiańskim pochodzeniu Indo-Irańczyków i krytyka określenia "Indoeuropejczycy" na rzecz nazwy "Ariowie".
Dostęp do artykułu z portalu autora: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/
Zob. Blogu polskiej genetyki  o badaniach Klyosova: http://polishgenes.blogspot.com/2009/01/r1a1-origins-in-balkans.html

d) Początek osadnictwa dziewięciu plemion słowiańskich na ziemiach Ukrainy Rosji oraz genealogii Indo-Irańczyków.
Dostęp do artykułu z portalu autora: http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/
e)
 Древнейшие восточно-азиатские ветви гаплогруппы R1a, Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии Том 2, № 5 2009 август
f) Proceedings of the Russian Academy of DNA Genealogy - wartościowy kwartalnik w j. rosyjskim. Prace Klosowa i innych.do-5/2009.

7
. W Wikipedii
tam ogólne i szczegółowe ważne informacje encyklopedyczne, w języku angielskim, fachowo i stale uaktualniane, np.:
a) "Haplogroup": http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup. Tam podstawowe pojęcia.

- wszystkie podstawowe haplogrupy i podgrupy ludzi ich pochodzenie i rozmieszczenie w świecie.
b) "Haplogroup R1a":
http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

- słowiańska haplogrupa i podgrupy, ich pochodzenie, drzewo, występowanie i rozmieszczenie na mapie. Strona "Discussion".
strona dobrze opracowana pod względem naukowym.
Zob. też polskojęzyczną, hapliogrupa R1a: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/R1a1

c) "Haplogroup R1b": http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b

- zachodnioeuropejska haplogrupa i podgrupy, ich pochodzenie, drzewo i rozmieszczenie na mapie oraz dyskusje.
Strona stale aktualizowana. Godna zainteresowana jest tam strona "Discussion"
d) "Haplogroup I":  http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I 

- europejskiego i przedlodowcowego pochodzenia, najstarsza populacja ludzka w Europie, związana także ze Słowianami jako Wenetowie

e) "Haplogrupa R1a1": Haplogrupa R1a1 (Y-DNA) – Wikipedia, wolna encyklopedia
- strona polskojęzyczna.
f) "Słowianie":  Słowianie – Wikipedia, wolna encyklopedia 
- strona polskojęzyczna.
 

8. Inne
a) Badania W. Haak i wsp. w 2008 r., trzech kopalnych R1a1 z cmentarza w Eulau nad Łabą, z roku ok. 2600 p.n.e.:
"Ancient DNA, Strontium isotopes, and osteological analyses shed light on social and kinship organization of the Later Stone Age"
http://www.pnas.org/content/105/47/18226.full

b) Badania Ch. Keyser i wsp. w 2009 r. kopalnych R1a1 z II tysiąclecia p.n.e. z Krasnojarska w Pd. Syberii,
napływowych z terenu kultury kurhanowej Rosji i Ukrainy:
"Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan people"
 Ch. Keyser, Ancient DNAof south Siberian Kurgan people
c) Najnowszy oficjalny podział haplogrup i ich datowanie:
New binary polymorphisms reshape and increase resolution of the human Y chromosomal haplogroup tree

http://genome.cshlp.org/content/early/2008/04/02/gr.7172008.full.pdf+html
d) Haplogrupa I W języku rosyjskim wyczerpujące informacje o haplogrupie I

e) http://www.jogg.info/41/Wiik.pdf
Zbiorcze zestawienia dla głównych haplogrup Y-DNA w krajach i regionach europejskich (według stanu wiedzy w roku 2006)
Praca bardzo dobra, godna przejrzenia, ale datowanie nieaktualne i brak ostatnio zidentyfikowanych podgrup.
f) Jean Manco, The Peopling of Europe - o zaludnianiu Europy w starożytności, w j. angielskim.
Strona bardzo wartościowa, stale aktualizowana, najświeższa literatura.
g) Częstotliwość występowania  haplogrupy R1a1 - R1a1a w populacjach Europy i Azji. - zestawienia danych z wielu badań.
h) Częstotliwość występowania glówne haplogrupy w populacjach Eurazji i Afryki - zestawienia danych z wielu badań.
i)  Supplementary Table S4. TMRCAs for Y-SNPs from Network and BATWING analyses -
   - jeszcze jedno zestawienie danych wszystkich głównych haplogrup niektórych populacji Eurazji i Afryki

  

 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić do 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak
Do strony Kurczabowie. Genealogia. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny: Parafia TROPIE

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie 2009

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE