Osiem tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!

      R1a1a1-M417*  i  H14a

Skąd pochodzą
Polacy, Słowianie,
Europejczycy, inne ludy?

Rejestr zmian
na stronach genealogii genetycznej

HOME-TROPIE
 

Ostatnia aktualizacja
tej strony

07 maj 16

WYBIERZ RÓD:

PIETRZAKOWIE

JANIKOWIE .

SZLAGOWIE

KURCZABOWIE

nadto: GIERAŁTOWIE

POLACY, SŁOWIANIE...

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie

1. Genealogia Y i mtDNA, cz.1, haplogrupy R1a, R1b
2. Geneza języków indoeuropejskich i początek Słowian
3. Haplogrupy nieindoeuropejskie Y-DNA. Haplogrupy mitochondrialne mtDNA
  * Jak zbadać swoje Y-DNA i mtDNA

Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego sąsiedztwie
 
* W innych wybranych regionach

Ilustracje R1a1a: drzewa, mapy, filogeneza

Skąd, Europejczyku, jak i kiedy tu przybyłeś?

Nowiny i linki do naukowych publikacji

Rozmaitości genealogii genetycznej i dyskusja [cz.1] [cz.2]

Dyskusja o mutacjach STR. Faktyczny czas mutacji. TABLICE

Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi [1] [2] * Fundusz RRA00 [1] [2]
Kreacjonizm ewolucjonistyczny   The evolutionistic creationism

Rejestr  zmian i aktualizacji
 

 

         REJESTR ZMIAN I AKTUALIZACJI NA STRONACH GENEALOGII GENETYCZNEJ .

06.03.2013. Wpisano informacje o publikacji na temat haplogrupy A00 i o nowym datowaniu Y-Adama: 280.000 lat.
15.01.2013. Liczne uzupełnienia na stronie Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi .
21.12.2012. Powstała nowa strona: Fundusz Rozwoju Rodziny A00, poświęcona akcji dobroczynnej dla ginącej najstarszej
                    gałęzi drzewa genealogicznego ludzkości, A00, w Kamerunie
20.11.2012. Powstała nowa strona o odkryciu Y-Adama, czyli ojca wszystkich współczesnych ludzi.
12.11.2012. Nowe datowanie Adama, przodka całej współczesnej ludzkości. Zaktualizowane drzewa genealogiczne.
31.03.2012. Zaktualizowano drugą część strony o pochodzeniu ludności w rejonie Dunajca.  Zmodyfikowano czas
                   wspólnego przodka współczesnego człowieka, tzw. chromosomalnego Adama: 103.000 lat.
10.03.2012. Aktualizacja drzewa rodu R1a1a1. Aktualizacja informacji o chromosomalnym Adamie.
16.02.2012. Informacja o nowym drzewie genealogicznym haplogrupy chromosomalnego Adama. Zob. drzewo genetyczne.
12.02.2012. Do drzewa genealogicznego wpisano mutację "chromosomalnego Adama", L74,  która odróżnia wszystkich mężczyzn świata i ich wspólnego praojca od ich przodka. Takich rozpoznanych mutacji "Adama" powinny być tysiące.
09.01.2012. Dodano mapę migracji "Out of Africa" według Genografic Project.
03.01.2012. Zmiany na stronie głównej po nowym podziale haplogrup. Dodano diagram procentowy (I.Rożanskiego)
28.12.2011. Zmodernizowano drzewo genealogiczne mutacji w haplogrupie R1a1, zgodnie z najnowszymi  modyfikacjami drzewa  ISOGG  po odkryciu wielu nowych mutacji SNP.

10.12.2011. Ulepszono tabele pełnego czasu mutacji PCM i FTM oraz doprecyzowano datowanie najbliższego wspólnego przodka anatomicznie współczesnego człowieka (AMH), czyli tzw. chromosomalnego Adama: na 125 tysięcy lat
29.11.2011. Na tronie głównej wprowadzono kilka poprawek na drzewach genealogicznych, ulepszono tablice pełnego czasu mutacji i opublikowano w PDF w j. polskim PCM  i angielskim FMT. Szerszy opis - na stronie Dyskusja o mutacjach.
 


E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!