"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"
(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Pietrzakowie - ród Andrzeja z Łukowicy

AKTUALNOŚCI  i  NOWINY
Rodu Pietrzaków

Chrzty, śluby, jubileusze, pogrzeby, zgromadzenia...

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 †

WYBIERZ RÓD:

PIETRZAKOWIE

JANIKOWIE

SZLAGOWIE

FIUTOWIE

nadto: GIERAŁTOWIE POLACY,SŁOWIANIE

WYBIERZ GAŁĄŹ TEGO RODU  lub TEMAT:

PIETRZAKOWIE
ród Andrzeja z Łukowicy

Dzień
Pietrzaków

1.Jan
Pietrzak

2.Józef Pietrzak-genealogia InfoFoto * Dzień Józefa i An.

3.Władysław
Pietrzak

Aktualności i nowiny
Rodu

Sukcesy
osób i rodzin

4.Anna
Pietrzak-Kupiec-Hejmej

5.Tekla
Pietrzak-Wnęk

6.Stanisław
Pietrzak


Ważne nowiny Pietrzaków Rodziny

 

Chrzty-Śluby-Jubileusze-Pogrzeby-Spotkania-itp

 

16.07.2011 - Kolejny ślub w rodzinie Pietrzaków "z ojcowizny"

W kościele parafialnym w Niskowej koło Nowego Sącza poślubili się
Wiesław Pietrzak, syn Tomasza i Władysławy, z Łukowicy
oraz Kamila Kośkiewicz z Niskowej.
Życzymy im długiego i pełnego łaski Bożej życia
w nowej rodzinie!


Nowożeńcy
 z Rodzicami

 

►18.09.2010  - POWSTAŁA NOWA RODZINA w rodzie Pietrzaków, w gałęzi Józefa.

W kościele parafialnym w Chomranicach, z udziałem i pod przewodnictwem ks. Stanisława Pietrzaka
ślub Mariana Gródka z Klęczan,
praprawnuka Józefa Pietrzaka,
oraz Kingi Henich z Pabianic.
Niech Bóg im błogosławi!

 

 

IV DZIEŃ PIETRZAKÓW, 7.08.2010 - zobacz


Nowi zaślubieni w Łukowicy: 10.07.2010.
Ewelina PIETRZAK, c. Tomasza i Władysławy, z Łukiowicy
i Jakub NIEMIEC, ze Starego Sącza.


Życzymy, życzymy...!


4.03.2010 - została opracowana genealogia genetyczna rodu łukowickich Pietrzaków. Zobacz!
Mamy juz teraz genealogię nie tylko od Andrzeja czy Macieja Pietrzaka, ale od samego biblijnego Adama. Wraz z rozwojem genetyki i postępu badań osób genealogia ta będzie coraz bardziej precyzyjna.
Ale już dziś - takiej genealogii mogą nam inni tylko pozazdrościć!


III DZIEŃ PIETRZAKÓW
W niedzielę, 13 września o godzinie 1000 w Łukowicy w tegorocznym DNIU PIETRZAKÓW odbyła się Msza św. za cały żyjący Ród, oraz za śp. Andrzeja Pietrzaka, jego zmarłych potomków i przodków -  z okazji rocznicy jego śmierci. Nie przewidywano w tym roku specjalnego spotkania ściśle rodzinnego (choć takie było - na Przedewsiu i w Świdniku). Pietrzakowie bowiem wtedy byli współorganizatorami albo czynnymi uczestnikami w pobliskim Świdniku powiatowego Święta Owocobrania
Nadto odpust w sąsiedniej parafii, w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku.
 

►9.08.2009 - poświęcenie ogrodowej kapliczki Świętej Rodziny u Władysława Pietrzaka
                                   z gałęzi Jana, na Wielkówce w Łukowicy


Rodzina
z ks. Stanisławem
i sąsiedzi


Już po
poświęceniu
kapliczki


Gospodarze Teresa i Jan,
i brat Szczepan


Gospodarz na tle korpusu kaplicy, z pnia dębu


Jadwiga
i Jan
Pietrzakowie


Jadwiga i Jan
Pietrzakowie,
syn Tomasz

Miłe zdjęcia rodzinne na tle kapliczki

Paweł i Elżbieta
Pietrzakowie,
Łukasz i Karolina


Grzegorz i Anna
Pietrzakowie,
syn Jakub


Piotr i Jolanta Mółkowie
syn Szymon


►19.07.2009 - pogrzeb Kazimierza Pietrzaka z Klęczan (gałąź Józefa).
(osiemdziesięcioletni, zob. niżej; zmarł nagle na rynku w Nowym Sączu, z powodu upału)


W kościele w Marcinkowicach

W kościele w Marcinkowicach

Na cmentarzu w Marcinkowicach


►Nowa rodzina w rodzinie Pietrzaków w Świdniku:

Agnieszka Pietrzak,
c. Stanisławy i Jana Pietrzaków ze Świdnika
i Józef Stefanowicz
zaślubili w Łukowicy się 9 maja 2009
Radość dla nich i całego Rodu Pietrzaków


►26 XII 2008 Złoty jubileusz małżeństwa  Kazimierza i Zofii Pietrzaków z Klęczan, z Gałęzi Józefa


Zofia i Kazimierz
Pietrzakowie

w paraf. kościele
w Marcinkowicach

Już po mszy jubileuszowej -
z licznym udziałem członków rodziny

- - o - -
Szanowni Jubilaci
w otoczeniu księży parafialnych i kuzyna Stanisława

- - o - -
A tu Jubilaci w otoczeniu pozostałych uczestników

Siedmioletnia
 Zuzia Pietrzak z Janczowej i jej dwunastoletni brat w imieniu całego Rodu składają Jubilatom życzenia i wykonują toast

Zuzia i  Kuba najnowszymi przebojami uprzyjemniają
czas Jubilatom i gościom
Brawo ich pedagogom!

Takiej muzyce i melodii walca nie mogli się
oprzeć uczestnicy jubileuszowej uroczystości, a nawet
Państwo Młodzi!

A przy okazji -
te kwiaty niech będą także dla
Jana i Ireny Pietrzaków z Krasnego z racji minionego w lipcu ich  Jubileuszu


►W październiku powstały dwie nowe strony dla rodu Pietrzaków:

1. Sukcesy rodzin i 2. Aktualności rodu. Zobacz!


►Odbył się II Dzień Pietrzaków 2008.
Zobacz na stronie Dzień Pietrzaków.

►30.08.2008

Znów powstała nowa rodzina w Rodzie Pietrzaków!

W Nowym Sącz w Dąbrówce poślubili się:
Kinga Dobosz, córka Władysława i Marii z gałęzi Władysława oraz Sławomir Wójsik z Nowego Sącza
Zdj.1: W kościele po ślubie.  Zdj.2.od lewej:
 pp. Doboszowie, Nowożeńcy i pp. Wójsikowie.


►27.07.2008
W Mystkowie koło Nowego Sącza pogrzebaliśmy 95-letniego
Józefa Szczygła z Mszalnicy, męża ś.p. Janiny/Heleny PIETRZAK,
córki Franciszka, z gałęzi Józefa Pietrzaka.
Niechaj pozostanie w naszej dobrej pamięci i w modlitwach!

 

►12.07.2008
W Łukowicy - zaślubiny Urszuli Pietrzak (z gałęzi Stanisława) i Marka Kutka.

     

Nowożeńcy w kościele i w domu weselnym, w otoczeniu rodziców Pana Młodego (po lewej)
i matki Pani Młodej (po prawej) i księdza St., który błogosławił małżeństwo w kościele.


►7 VI 2008
Przy stole w Siołkowej kolo Grybowa - poweselne poprawiny
po ślubie Justyny Pietrzak (gałąź Józefa) i Marka Evlog. 
Spotkanie polsko-amerykańskogrecko-irlandzkie.
Niech Młodą Parę ich Bóg prowadzi przez życie!


   ►Odbyły się kolejne zaślubiny
 i wesele w rodzie Pietrzaków.
 Syn Jana i Stanisławy Tomasz Pietrzak
 z gałęzi Stanisława, ze Świdnika, poślubił
 Monikę Szewczyk, z Limanowej.
 "I ja tam byłem, miód i wino piłem,
 a co widziałem i słyszałem ..."  zdjęciem zasłoniłem! xstp


W kaplicy
w Świdniku


Na weselu
w Świdniku


    ►I Dzień Pietrzaków

W styczniu 2007 r. jednoosobowy Senat Rodu Pietrzaków
większością 100% głosów i bez głosu sprzeciwu (!)
podjął uchwałę, by w dniu  9 września, w rocznicę śmierci naszego wspólnego praojca Andrzeja, corocznie obchodzić uroczyście
Dzień Pietrzaków

Relację i kronikę fotograficzną tegorocznego święta naszego Rodu (9 IX 2007) przygotowujemy na osobnej stronie pod nazwą  Dzień Pietrzaków. Otwórz! 


    ►Ważna prośba
Dla ułatwienia kontaktów potrzebne są nam numery telefonów poszczególnych rodzin lub osób. Dlatego prosimy o przekazanie nam numerów telefonów liniowych, komórkowych lub internetowych. Nie będą one publikowane w internecie, a tylko przechowywane u mnie, Stanisława, lub innego wybranego przedstawiciela gałęzi rodu. Udostępniane będą tylko członkom rodu dla zorganizowania np. Dnia Pietrzaków, a także na użytek imprez rodzinnych
(np. dla przekazania informacji o pogrzebie). (13 IX 2007)

   
Liczebność naszego Rodu
Ustalona na dziś (7 IX 2007) liczba członków naszego Rodu wynosi - 1235 osób. Kiedyś na pewno się powiększy, zwłaszcza gdy odnajdziemy inne części rodziny Anny Pietrzak - Kupcowej/Hejmejowej i gdy odezwą się i przekażą o sobie informacje te rodziny, które utraciły kontakt ze środowiskami rodowymi w Łukowicy, Krasnem Potockiem, Kiczni lub Starym Waliszowie.
Postscriptum:
O, właśnie dziś, 7 września, odnalazła się jeszcze jedna grupa rodzin w potomstwie Anny Pietrzak Kupcowej, z drugiego jej męża, Michała Hejmeja, i z drugiej jego żony, Zofii z Hebdów. Jest to potomstwo Władysławy Hejmej, która udała się z bratem Mikołajem Kupcem ku Bydgoszczy i tam wyszła za mąż za Józefa Kukułę w parafii Brzoza i zamieszkała obok, we wsi Zielonka. Zostawiła po sobie trzech synów i trzy córki. Wnet nam przekażą bliższe dane o sobie
.

    ►Wybory do Senatu Rodu Pietrzaków
Dotychczasowy Senat, niestety nadal jednoosobowy, uchwalił, oczywiście jednogłośnie, że podczas Dnia Pietrzaka odbędą się  wybory do pełnego Senatu Rodu Pietrzaków. Senat będzie siedmioosobowy, składający się z pojedynczych przedstawicieli wszystkich sześciu gałęzi Rodu, plus "ksiądz kapelan". Ponieważ jednak rodzina Anny Pietrzak Kupcowej jest nieliczna i bardzo odległa, jej miejsce w Senacie przyznaje się przedstawicielowi rodzin zamieszkałych na ojcowiźnie Andrzeja, Łukowica 31.
Nowo wybrany Senat w tym samym dniu wyłania spośród siebie marszałka, wicemarszałka i ministra skarbu.
    Zadania Senatu:
1. Zorganizowanie corocznego posiedzenia Senatu w pierwszą sobotę lub niedzielę sierpnia, dla rozpoczęcia przygotowań i przeprowadzenia Dnia Pietrzaka, który powinien być urządzony w sobotę lub niedzielę najbliższą 9 września.
2. Przeprowadzenie wyboru Senatu na następny rok, według przez siebie ustalonej ordynacji; wybory odbywają się osobno w poszczególnych gałęziach Rodu.
3. Opieka nad internetową witryną rodu Pietrzaków, aby stale była aktualizowana i czynna.
4. Prowadzenie ksiązki telefonicznej Rodu.
5.
Inicjowanie ewentualnej opieki charytatywnej w rodzie Pietrzaków.
Postscriptum 10.09.2007.
Niestety, do owych wyborów nie doszło. Wielka liczba uczestników, bo około trzystu ludzi, ciasnota i spowodowany emocjami wielki gwar nie umożliwiły przeprowadzenia tej akcji.  Senat jednak powstanie! Wybory więc z konieczności będą jednoosobowe.


Serdecznie gratulujemy kolejnym naszym nowożeńcom:
Jadwidze, córce Stanisławy i +Jana z rodu Stanisława Pietrzaka
i Mariuszowi, którzy się poślubili w sobotę 25 sierpnia 2007 r.
w kaplicy w Świdniku w parafii Łukowica.
(gdy wpisuję tę informację, wesele jeszcze trwa i nowożeńcy nadal się bawią).
Niech żadne zło w życiu małżeńskim i rodzinnym nie zmąci ich radości!


    ►Z radością informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2007 r. o godzinie 15:00 w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach, sakramentalne "Tak" powiedzą sobie Adam Bieniek i Joanna Maślanka
(córka Magdaleny i Wiesława, wnuczka Jadwigi i Kazimierza Smoleniów, prawnuczka Walentego i Stefanii Pietrzaków, praprawnuczka Józefa i Anny Pietrzaków z Krasnego Potockiego).

30 czerwca w kościele w Łukowicy odbył się ślub Joanny i Roberta  Pietrzaka, syna Tomasza i Władysławy Pietrzaków (gałąź Władysława).
Myślę, że nie zawiodą nadziei, pokładanych w nich przez rodziców, a zwłaszcza że nie sprawią zawodu Chrystusowi. I że będą szczęśliwi.
O to się modliłem dla nich przy ołtarzu w łukowickim kościele.


45-lecie ślubu obchodzili  27 maja Maria i Michał Krzanowscy
z Librantowej, z gałęzi Jana Pietrzaka. Gratulujemy im jak najserdeczniej!
Na zdjęciu małżonkowie Maria i Michał przy rodzinnej kapliczce w Librantowej.


 

 

    ► Ciekawostka rodowa i historyczna
        Przedwojenny prezydencie Ignacy Mościcki ze swej troski o rodzinę polską i Ojczyznę wydał w 1926 r. dekret, że  chce być ojcem chrzestnym dla każdego siódmego chłopca w rodzinie, jeśli tylko będzie o to poproszony; pod warunkiem, że rodzina będzie rdzennie polska i niekarana, na odpowiednim poziomie moralnym. Starostowie powiatów otrzymali uprawnienie pośredników tych rodzin i prezydenta dla załatwiania formalności i zastępczo trzymać dziecko do chrztu. Dziecku zwyczajnie dodawano imię prezydenta "Ignacy", a jako chrzestnego wpisywano do metryki "Ignacy Mościcki prezydent Rzeczypospolitej". Taki chrześniak otrzymywał konkretne przywileje: Książeczkę oszczędnościową Pocztowej Kasy Oszczędności, solidnie oprocentowaną (6 procent), prawo do bezpłatnych studiów w kraju lub zagranicą, opiekę zdrowotną i zniżki komunikacyjne.
         W sumie w całej Polsce owych chrześniaków (prawie wszyscy nosili imię "Ignacy" jako pierwsze albo drugie) Ignacy Mościcki, zmarły w 1941 roku na obczyźnie, zostawił po sobie około 900.  Ich przywilejów Polska "Ludowa" nie nie tylko nie respektowała, ale nawet odpowiadano represjami wobec samych chrześniaków, którzy się ujawnili.
 

Ów zwyczaj i prawo przeszły na kolejnego prezydenta RP. Dlatego dla  jednego z naszych, jako ósmego chłopca (dziewiątego dziecka w rodzinie), chrzestnym był sam  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bolesław Bierut!

Oto metryka z 17 lipca 1948 r.:


W rubryce "chrzestni" wpisano po łacinie: "Boleslaus Bierut president ReiPublicae"
 

         O takim zjawisku czytaj w Forum na witrynie Genealogia Polska Piszą tam:
"W latach czterdziestych w rodzinach wielodzietnych, kiedy siódmym dzieckiem rodził się syn, nadawano mu na imię Bolesław, a na ojca chrzestnego proszono ówczesnego prezydenta Polski, samego Bolesława Bieruta. Imię Bolesław oznacza sławny.
Krążyły wieści, że taki chrześniak otrzymywał w prezencie wkład na mieszkanie.
Wiem, o trzech takich przypadkach. Dwa z nich to mieszkańcy Leżajska, jeden to Bolesław Z. z okolicznej wioski.
Prezydent nie przyjeżdżał osobiście na chrzciny, wysyłał swojego pełnomocnika. Z tym wkładem na mieszkanie, to podobno bujda. Podobno chrześniak dostawał tylko małą część wkładu. Pieniądze się szybko dewaluowały, a kariera Bolesława wychowywanego w biedzie nie budziła zazdrości wśród sąsiadów
."
...................

         Kiedy w 1946 r. Wiktorowi i Marii Pietrzakom urodził się siódmy chłopiec, na podstawie tradycji nadano mu imię "Ignacy", choć formalnie nie był chrześniakiem Ignacego Mościckiego. Natomiast kiedy w 1948 r. urodził się kolejny, już ósmy chłopiec, starosta nowosądecki, działając  na podstawie starego prawa, załatwił chrzestne ojcostwo u ówczesnego prezydenta RP (był nim wtedy Bolesław Bierut). Dziecku nadano imię Mieczysław-Bolesław. W księdze metrykalnej ks. proboszcz w Chomranicach Józef Lech w rubryce "chrzestni" wpisał w łacińskiej pisowni: "Boleslaus Bierut president ReiPublicae"(Zobacz). Mieczysław-Bolesław od ojca chrzestnego dostał wyprawkę i podobno książeczkę oszczędnościową, ale z żadnych innych przywilejów nie korzystał, choć mógł, jak czynili to inni chrześniacy Bieruta, których boło podobno co najmniej kilkudziesięciu w Polsce. Praktycznie jednak to chrześniactwo stało się przyczyną jego udręk w środowisku, silnie negatywnej postawy wobec politycznej rzeczywistości, a w końcu - życiowej tragedii.

*  *  * 

           Po odbyciu służby wojskowej i jakimś udziale w rozruchach w Stoczni Warskiego w Szczecinie ów prezydencki chrześniak zginął w Bytomiu z rąk tzw. nieznanych sprawców, 6 maja 1971 r. I tam został pochowany. Prokuratura nie dopuściła rodziny do wglądu w akta sprawy; śledztwa nie podjęto...
         Sprawę przekazałem do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.


    ►Nasza dewiza

"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie ma prawa do przyszłości"
( Marszałek Józef Piłsudski, 20 lutego 1920)
 


 

Strona jest stale w trakcie opracowywania.
Proszę o brakujące informacje i zdjęcia!
 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi proszę mi przekazać za pośrednictwem meilowego gołąbka:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi
 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej: PARAFIA TROPIE
 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE  Nadto: Gierałtowie,Polacy