"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"
(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Pietrzakowie - ród Andrzeja z Łukowicy

1. Gałąź rodu Andrzeja

JAN PIETRZAK z Łukowicy

Genealogia i InfoFoto rodzinne

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 †

WYBIERZ RÓD:

WYBIERZ GAŁĄŹ TEGO RODU  lub TEMAT:


JAN PIETRZAK i jego Potomkowie - genealogia
.


Metryka chrztu
Jana Pietrzaka.

w Parafii Łukowica.

JAN. Urodzony 11.05.1866, Łukowica 31; ochrzczony 13.05.1866 r.;
 jego ojciec: Andrzej Pietrzak, rolnik, syn Macieja i Heleny Król;
jego matka: Maria, córka Jakuba Króla, kmiecia, i Katarzyny Staroń;
chrzestni: Stanisław Pietrzak, rolnik, z Katarzyną Król, kmietką;
Akuszerka: Elżbieta Pietrzak.
chrzcił: Aleksander Sandowicz, proboszcz.

.

      1. żona Jana: Katarzyna BUGAJSKA, córka Jana i Anny z Rumianów, ur. 1874 r.; ślub 1.1894; zm. 3.12.1923
      2. żona Jana: Agnieszka WILK, córka Michała i Apolonii z Sikorów. ur. 21.1.1882, zm. 10.09.
      Miejsce zamieszkania rodziny: Łukowica 99, tzw. Wielkówka.      

Jan Pietrzak,
syn Andrzeja
i Marii,
ur. 11.05.1866 r.
Łukowica 31,
zamieszkały
na Wielkówce

(na zdjęciu
jako myśliwy)

W gałęzi Jana Pietrzaka (drugie pokolenie, B) -
kolejne pokolenia rodu Andrzeja Pietrzaka z Łukowicy, według schematu:

C. trzecie pokolenie (dzieci Jana, wnukowie Andrzeja)
        D. czwarte pokolenie (prawnukowie Andrzeja)
               
E. piąte pokolenie (praprawnukowie Andrzeja)
                        F. szóste pokolenie (prapraprawnukowie Andrzeja)
                                G. siódme pokolenie (praprapraprawnukowie Andrzeja)


Dzieci Jana Pietrzaka i Katarzyny Bugajskiej
C1
. Józef PIETRZAK, ur. 2.01.1896, zm. 9.01.1896

C2. Anna PIETRZAK, ur. 14.1.1899, zm. 24.04.1911

C3. Jakub PIETRZAK, ur. 1903, zm. 25.07.1903

.
Syn Jana Pietrzaka i  Agnieszki Wilk
C4. Marcin PIETRZAK i Władysława WILK (Łukowica, Wielkówka)

Marcin Pietrzak
s. Jana i Agnieszki

Władysława Wilk/Pietrzakowa

        
         Dzieci Marcina Pietrzaka i Władysławy:
        D1. Aniela, D2. Szczepan, D3. Andrzej, D4. Jadwiga, D5. Maria, D6. Władysław i D7. Czesław.
      
 Nadto - zmarli w dzieciństwie: Piotr, Jan, Józef, Michalina.

        D1. Aniela PIETRZAK i +Władysław OLEKSY  (Owieczka)

Aniela Oleksy
z najmłodszymi synami: Janem
i Augustynem

mąż Anieli
Władysław Oleksy,
w młodości

.

Aniela Oleksy,
córka Michalina,
wnuczka Bernadeta
i prawnuczki:
Klaudia, Sylwia i Oliwia (2007)


                E1. Leon OLEKSY i Zofia Gurgul (Stronie 13)


Zofia i Leon
Oleksowie


Joanna i Leszek Oleksowie


Joanna,
Szymon i Paweł

Andrzej i Ilona Oleksowie

Krzysztof
(z Szymonkiem)


Zbigniew
Oleksy

                        F1. Leszek OLEKSY i Joanna (Opole)
                                G1. Szymon Oleksy,
                                G2. Paweł Oleksy
                        F2. Andrzej OLEKSY i Ilona (Opole)
                        F3. Krzysztof OLEKSY
                        F4. Zbigniew OLEKSY

                E2. Jadwiga OLEKSY i +Józef Święs (Kąclowa)
                        F1. Elżbieta ŚWIĘS i Piotr Stępień
                                G1. dziecko
                        F2. Tomasz ŚWIĘS
                        F3. Marcin ŚWIĘS
                E3. Michalina OLEKSY, (Owieczka)
                        F1. Kryspin OLEKSY i Wioletta Kunicka (Stronie)
                                G1. Mikołaj Oleksy,
                                G2. Michał Oleksy
                        F2. Bernadeta OLEKSY i ... Kotas (Owieczka)
                                G1. Klaudia Kotas,
                                G2. Sylwia Kotas,
                                G3. Oliwia Oleksy
                E4. Władysława OLEKSY i Andrzej Chromczak (Kędzierzyn)
                        F1. Bartosz Chromczak
                E5. Jan OLEKSY (Izrael?) i Krystyna Kożuch (Świdnik)
                        F1. Patrycja,
                        F2. Radosław.
               E6. Augustyn OLEKSY (Norwegia) i Elżbieta Kotas (Biała Niżna)
                        F1. Edyta Oleksy i Adam LACH (Gromnik)
                        F2. Jarosław Oleksy,
                        F3. Dawid Oleksy,
                        F4. Adrian Oleksy

        D2. Szczepan PIETRZAK i Bronisława Majka (Łukowica i Limanowa)


"To były
piękne dni!"

Szczepan
Pietrzak


Bronisława
Pietrzak

Stanisław Pietrzak
i Bogusława


Szczepan z córką Ewą i wnukami

                    Dzieci Szczepana Pietrzaka i Bronisławy:

                E1. Stanisław PIETRZAK i Bogusława Baran (Kraków)
                        F1. Piotr PIETRZAK
                        F2. Paweł PIETRZAK i Anna Strychacz
                E2. Ewa PIETRZAK i Edward Twaróg (Limanowa)
                        F1. Paweł TWARÓG,
                        F2. Tomasz TWARÓG
                E3. Małgorzata PIETRZAK i Andrzej Zaborowski (Łódź)

        D3. Andrzej PIETRZAK i Stefania (Siemianowice)

        D4. Jadwiga PIETRZAK i +Józef SZUMAL (Naściszowa)

Jadwiga
i Józef
Szumalowie

.


Stanisław
i Maria Szumalowie

Paweł, Kinga
i Filip
Szumalowie

Krystyna
i Stanisław Dorowie

Piotr
i Jolanta
Mółkowie

Tadeusz i Elżbieta
Szumalowie,
Michał i Łukasz

Paweł i Renata
Oleksowie,Przemek Ewelina i Kamil

.

                E1. Stanisław SZUMAL i Maria Myjak (Naściszowa)
                        F1. Izabela SZUMAL i Thomas Finger (Niemcy)

                                G1. Marco FINGER,
                                G2. Liv FINGER
                        F2. Paweł SZUMAL i Kinga Bystryk
G1. Filip Szumal
                        F3. Tomasz SZUMAL
                E2. Krystyna SZUMAL i Stanisław DORA (Naściszowa)
                        F1. Małgorzata DORA i Wojciech Baran
                        F2. Jolanta DORA i Piotr Mółka
F3. Barbara DORA
                        F4. Jakub DORA
                E3. Tadeusz SZUMAL i Elżbieta Wysocka (Jamnica)
                        F1. Michał Szumal,
                        F2. Łukasz Szumal
                E4. Renata SZUMAL i Paweł OLEKSY (Naściszowa)
                        F1. Marcin Oleksy,
                        F2. Przemysław Oleksy,
                        F3. Ewelina Oleksy,
                        F4. Kamil Oleksy

        D5. Władysław PIETRZAK i Teresa Roztocka (Łukowica - Wielkówka)

Zdjęcia rodzinne z poświęcenia ogrodowej kapliczki Świętej Rodziny
u Władysława Pietrzaka  z gałęzi Jana, na Wielkówce w Łukowicy


Rodzina
z ks. Stanisławem
i sąsiedzi


Już po
poświęceniu
kapliczki


Gospodarze Teresa i Jan,
i brat Szczepan


Gospodarz na tle korpusu kaplicy, z pnia dębu


Jadwiga
i Jan
Pietrzakowie


Jadwiga i Jan
Pietrzakowie,
syn Tomasz

Inne miłe zdjęcia rodzinne na tle kapliczki

Paweł i Elżbieta
Pietrzakowie,
Łukasz i Karolina


Grzegorz i Anna
Pietrzakowie,
syn Jakub


Piotr i Jolanta Mółkowie
syn Szymon


                E1. Jan PIETRZAK i Jadwiga Szelec (Łukowica)
                        F1. Tomasz Pietrzak

                E2. Czesław PIETRZAK i Małgorzata Gawrych (Nowy Sącz)
                        F1. Martyna Pietrzak,
                        F2. Bartosz Pietrzak
                E3. Paweł PIETRZAK i Elżbieta Kurzeja (Zagorzyn)
                        F1. Łukasz PIETRZAK
                E4. Grzegorz PIETRZAK i Anna DARA (Łukowica)
                        F1. Jakub Pietrzak

        D6. Maria PIETRZAK i Michał KRZANOWSKI (Librantowa)


Maria
i Michał
Krzanowscy

45-lecie ślubu
przy rodzinnej
kapliczce

.


Elżbieta Damian
z Krzanowskich
i Klaudia


Aneta i Łukasz Damian, Anita
 i Kasper


Barbara i Tadeusz
Agnieszka i Patrycja


Marcin Krzanowski
Krzysztof i Kacper


Janina Krzanowska
Natalia i Aneta

.


Irena
i Józef Krzanowscy

Józef i Irena,
Michał, Anna, Konrad

                E1. Elżbieta KRZANOWSKA i Stanisław DAMIAN (Nowy Sącz)

                        F1. Łukasz DAMIAN i Aneta Bugajska (Świniarsko)
                                G1. Anita, 2. Kasper
                        F2. Anna DAMIAN
                        F3. Katarzyna DAMIAN
                        F4. Klaudia DAMIAN
                E2. Józef KRZANOWSKI i Irena Jasińska (Librantowa)
                        F1. Anna Krzanowska,
                        F2. Michał Krzanowski,
                        F3. Konrad  Krzanowski               
                E3. Tadeusz KRZANOWSKI i Barbara Dora (Librantowa)
                        F1. Agnieszka Krzanowska,
                        F2. Patrycja Krzanowska
                E4. Marcin KRZANOWSKI i Janina Szelec (Librantowa)
                        F1. Krzysztof Krzanowski,
                        F2. Natalia Krzanowska,
                        F3. Aneta Krzanowska,
                        F4. Kacper Krzanowski
               E5. Teresa KRZANOWSKA i Sławomir KRĘŻEL (Irlandia)
                        F1. Kamil Krężel,
                        F2. Oliwia Krężel,
                        F3. Amadeusz Krężel

        D7. Czesław PIETRZAK i Józefa Gurgul ze Stronia 13 (Stronie)


Józefa i Czesław
Pietrzakowie


Henryk i Elżbieta
Pietrzakowie


Radosław
 i Przemysław


Mieczysław Pietrzak i Radek
 

Marcin i Ewelina
Pietrzakowie
Adrian

                E1. Henryk PIETRZAK i Elżbieta Kunicka (Stronie)
                        F1. Radosław Pietrzak,
                        F2. Przemysław Pietrzak
                E2. Mieczysław PIETRZAK i Ewelina Surowiec (Jordanów)
                        F1. Szymon Pietrzak,
                        F2. Damian Pietrzak,
                        F3. Karol Pietrzak
                E3. Marcin PIETRZAK i Ewelina Bargieł z Przyszowej (Stronie)
                        F1. Adrian Pietrzak


 

Strona jest nadal w trakcie opracowywania.
Proszę o brakujące informacje i zdjęcia!
 Adres:
ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 18.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!


 


Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak

Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny TROPIE

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE  Nadto: Gierałtowie,Polacy