"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"
(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Pietrzakowie - ród Andrzeja z Łukowicy

6. Gałąź rodu Andrzeja

STANISŁAW PIETRZAK z Łukowicy

Genealogia i InfoFoto rodzinne

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 †

WYBIERZ RÓD:

WYBIERZ GAŁĄŹ TEGO RODU  lub TEMAT:

 

STANISŁAW PIETRZAK i jego Potomkowie - genealogia
.


Metryka chrztu Stanisława Pietrzaka
Parafia Łukowica.

STANISŁAW. Urodzony 4.05.1893, Łukowica 31; ochrzczony 5.05.1893 r.;
jego ojciec: Andrzej Pietrzak, syn Macieja i Heleny Król, rolników;
jego matka: Maria, córka Jakuba Króla i Katarzyny Garncarczyk;
chrzestni: Jan Król i Marianna D.
Akuszerka: Maria Pietrzak (Bugajska)
chrzcił: adm. ks. Tomasz Kalatowicz, proboszcz w Czarnym Potoku.

.

        Stanisław PIETRZAK, syn Andrzeja Pietrzaka i Marii z Królów,
      urodzony: Łukowica 31, 4.05.1893 r., zmarły w 1976 r.
      
żona: Anna OLEKSY (wdowa po śp. Janie Dudce); ślub: 5.06.1919 r.
      Miejsce zamieszkania rodziny: Łukowica 183,  tzw. Pod Skiełkiem.

Dom nr 183 rodziny Stanisława
i Anny Pietrzaków


Stanisław Pietrzak
i Anna z Oleksych
Pietrzakowa


Dom Anny Oleksy Dudkowej
i Pietrzakowej

W gałęzi Stanisława Pietrzaka -
kolejne pokolenia rodu Andrzeja Pietrzaka z Łukowicy, według schematu:

C. trzecie pokolenie (dzieci Stanisława, wnukowie Andrzeja)
        D. czwarte pokolenie (prawnukowie Andrzeja)
               
E. piąte pokolenie (praprawnukowie Andrzeja)
                        F. szóste pokolenie (prapraprawnukowie Andrzeja)
                                G. siódme pokolenie (praprapraprawnukowie Andrzeja)


Dzieci Stanisława Pietrzaka i Anny
, czyli drugie pokolenie:
C1.Józef, C2.Stefan, C3.Bolesław, C4.Edward, C5.Edmund i C6.Apolonia.

C1. Józef PIETRZAK i Władysława OPOKA  (Świdnik).

Józef Pietrzak
i Władysława
z Opoków


Józef Pietrzak
 i Władysława
 (rok 2007)

Przed domem rodzinnym w Świdniku

Od lewej:  +Jan Pietrzak i jego żona Stanisława z najstarszymi dziećmi: Agnieszką, Urszulą i (na rękach) Tomkiem. W centrum zdjęcia rodzice: Józef i Władysława Pietrzakowie. Na prawo: Stanisława (ich córka) i Władysław Tokarczykowie, z dziećmi: Andrzejem, Krzysztofem, Grażyną i (na rękach) Markiem.


         Dzieci Józefa Pietrzaka i Władysławy:
        D1. +Jan PIETRZAK i Stanisława KUNICKA (Stronie)

Pietrzak Jan
syn
Józefa i Władysławy
i jego żona
Stanisława Kunicka;
ich dzieci:
Agnieszka, Urszula, Tomasz, Jadwiga i Dominik

.Agnieszka
i Józef
Stefanowiczowie


Urszula
i Marek
Kutkowie


Monika
i Tomasz
Pietrzakowie


Jadwiga
i Mariusz
Staniszowie


Dominik Pietrzak


Świdnickie "przedszkole" ze swoją domową opiekunką/dyrektorką, Stanisławą Pietrzak

                E1. Agnieszka PIETRZAK i Józef STEFANOWICZ (Łukowica)
                        F1. Hanna Stefanowicz,
                        F2. Jagna Stefanowicz
                        F3.
                E2. Urszula PIETRZAK i Marek KUTEK
                        F1. Jan Kutek
                        F1. Ignacy Kutek
                E3. Tomasz PIETRZAK i Monika Szewczyk
                        F1. Anna Pietrzak
                E4. Jadwiga PIETRZAK i Mariusz STANISZ
                        F1. Franciszek Stanisz
                E5. Dominik PIETRZAK
 

Genealogia genetyczna rodziny Jana i Stanisławy Pietrzaków ze Świdnika,
czyli genetyczna droga od Adama i Ewy w Raju do Pietrzaków w Świdniku.

         Ród Jana PIETRZAKA , podobnie jak jego męscy przodkowie i  potomkowie, wyróżnia się w Y-DNA  mutacją M417, powstałą ponad 4000 lat przed Chr., która stanowi haplogrupę R1a1a1.
         W tym rodzie powstała mutacja Z283-R1a1a1g. Dała ona początek wielkiemu rodowi w Europie, któremu można przypisać archeologiczny zespół kultur ceramiki sznurowej (ang. Coreded Ware culture), powstały około 3000-2400 lat przed Chr.
Zob.: http://en.wikipedia.org/wiki/Corded_Ware_culture
         Kolejna synowska mutacja, obecna w rodzie Pietrzaków pod mutacją Z283 to Z280-R1a1a1g2, odkryta w 2011 r. Z niej rozwinęła się rodowa gałąź Karpacka (grupy N, O, P, Q1 i Q2), a w niej gałąź z mutacją STR452=28, w której obok naszego znalazło się m.in. Y-DNA zmarłego w polskiej niewoli rosyjskiego cara Wasyla Szujskiego (+12.09.1612 r.). Zob. na drzewie genealogicznym R1a1 and Subclades:

http://www.familytreedna.com/public/R1a/default.aspx?section=results

         Nasza grupa w gałęzi karpackiej - to Q2.
         Można przypuszczać, że archeologicznym dziełem naszych przodków w Karpatach  był obronny gród na Górze Zyndrama w Maszkowicach, na którym rozpoznano wytwory okołokarpackiej kultury Otomani i Mierzanowickiej. Gród ten powstał około 2000 roku przed Chr. i trwał wyjątkowo długo, bo przez blisko 2000 lat. Z grodem tym związane były nieliczne i niewielkie osady otwarte, położone w pobliżu Maszkowic i Łącka (może w Łukowicy też). Grodzisko to aktualnie bada archeolog dr Marcin Przybyła (UJ Kraków). Czytaj.: http://www.archeo.uj.edu.pl/przybyla

         Więcej informacji na naszych stronach:
Skąd pochodzą Polacy, Słowianie...
Pietrzakowie - ród Andrzeja z Łukowicy.

         Stanisława PIETRZAK z Kunickich (a przedtem Gurgulów i Wilków) ze Stronia oraz wszystkie jej potomkini w linii prostej w swoim mtDNA wyróżniają się w szybkozmiennym rejonie HVR1 mutacjami 16145A i 16519C, natomiast w szybkozmiennym rejonie HVR2 - mutacjami 263G, 309.1C, 315.1C, 523.1C i 523.2A.

         Na tej podstawie laboratorium amerykańskie w Houston zakwalifikowało jej mtDNA do wielkiej haplogrupy H. Wskazanie jednej z ponad dwudziestu podgrup haplogrupy H wymagałoby dodatkowych testów laboratoryjnych.

         Na podstawie mutacji w HVR1 wskazano jej 45 dość bliskich "krewnych" w kilkunastu krajach Europy, natomiast na podstawie mutacji zarazem w rejonach HVR1 i HVR2 znaleziono jeden bliski przypadek pokrewieństwa, jakiegoś bliższego, w Portugalii.

         Pierwsza kobieta z haplogrupą H, jak oblicza Soares et al. 2009, żyła około 18600 lat temu na Bliskim Wschodzie.
         Mitochondrialna haplogrupa H jest główną towarzyszką męskich Y-haplogrup R1a1a i R1b1b2 w Europie.

 

        Więcej informacji na naszych stronach:
Skąd pochodzą Polacy, Słowianie...
Szlagowie - ród Marcina z Łukowicy


       D2. Stanisława PIETRZAK i +Władysław TOKARCZYK (Świdnik)
                E1. +Andrzej TOKARCZYK i Dominika Gondek
                        F1. Aneta TOKARCZYK  
                        F2. Mariusz TOKARCZYK

                E2. Krzysztof TOKARCZYK i Dorota Dara (Długołęka)
                        F1. Paweł TOKARCZYK
                        F2. Jarosław TOKARCZYK
                        F3. Kinga TOKARCZYK
                        F4. Aneta TOKARCZYK
                E3. Grażyna TOKARCZYK i Teofil KUNICKI (Stronie)
                        F1. Sylwia KUNICKA
                        F2. Ewelina KUNICKA
                        F3. Tomasz KUNICKI
                E4. Marek TOKARCZYK i Agata Zarabska (Świdnik)

Marek Tokarczyk
 z synkiem

                        F1. Adrian TOKARCZYK
                        F2. Aurelia TOKARCZYK
                        F3. Dominika TOKARCZYK

                E5. Elżbieta TOKARCZYK i Roman PIETRZAK

Elżbieta
 i Roman Pietrzakowie
 ze swoim Patrykiem

                        F1. Patryk PIETRZAK

       D3. Maria PIETRZAK i Władysław Kunicki
                E1. Joanna KUNICKA i Migacz Eugeniusz (Stronie)
                        F1. Katarzyna MIGACZ
                        F2. Arkadiusz MIGACZ
               
C2. +Stefan PIETRZAK  i Hildegarda (Niemcy); syn (1)

Stefan Pietrzak, syn Stanisława, a brat Józefa, Bolesława, Edwarda, Edmunda i Apolonii oraz żona Stefana, Hildegarda


C3
. Bolesław PIETRZAK
  i  +Zofia FRĄCZEK (Stronie).

C4. +Edward PIETRZAK i Helena KRÓL (Łukowica 183)

Edward Pietrzak po prawej, jego żona Helena w środku i Ela Tokarczyk (dziś Pietrzakowa)  i brat Edwarda, Józef Pietrzak

.


Helena Pietrzak

Marian Pietrzak

Artur Hebda

       D1. Marian PIETRZAK  

       D2. Janina PIETRZAK i Edward HEBDA (Łukowica)
                E1. Artur HEBDA
                E2. Izabela HEBDA

       D3. Stanisław PIETRZAK i Agnieszka Paluch (USA)
                E1. Kinga Pietrzak
                E2. Magdalena Pietrzak
                E3. Patryk Pietrzak
      
C5. +Edmund PIETRZAK

Edmund Pietrzak,
syn Stanisława i Anny,
zmarł jako kawaler,
na Śląsku.
"Wieczny odpoczynek
racz mu
dać Panie!"


C6. +Apolonia PIETRZAK i +Wojciech KRÓL (Katowice)

       D1. Barbara KRÓL i Krzysztof Mieszczanin

       D2. Dariusz KRÓL i Joanna
                c.d., genealogia Wojciecha, zob. wyżej Michał Król i Anastazja Pietrzak
                Zdjęcia zob. na stronie Pietrzakowie z Józefa i Anny (4. Michał Król i Anastazja Pietrzak)


 

Strona jest nadal w trakcie opracowywania.
Proszę o brakujące informacje i zdjęcia!
 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!


Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak

Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny TROPIE

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE  Nadto: Gierałtowie,Polacy