"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"

Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920

Pietrzakowie - ród Andrzeja z Łukowicy

Około 24 lipca w Łukowicy

DZIEŃ PIETRZAKÓW

 - corocznie -

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 †

WYBIERZ RÓD:

PIETRZAKOWIE

JANIKOWIE

SZLAGOWIE

FIUTOWIE

nadto: GIERAŁTOWIE POLACY,SŁOWIANIE

WYBIERZ GAŁĄŹ TEGO RODU  lub TEMAT:

PIETRZAKOWIE
ród Andrzeja z Łukowicy

Dzień Pietrzaków
4
- 3 - 2 - 1

1.Jan
Pietrzak

2.Józef Pietrzak-genealogia InfoFoto * Dzień Józefa i An.

3.Władysław
Pietrzak

Aktualności
i nowiny Rodu

Sukcesy
osób i rodzin

4.Anna
Pietrzak-Kupiec-Hejmej

5.Tekla
Pietrzak-Wnęk

6.Stanisław
Pietrzak


 

UWAGA,UWAGA!

DZIEŃ ŁUKOWICKICH PIETRZAKÓW 2016

W tym roku 2016 przypadają dwie ważne rocznice naszego
najstarszego praojca, MACIEJA PIETRZAKA
,
z Łukowicy nr 31 (Przedewsie).
Urodzony w 1766 r. - to jego 250. rocznica.
Zmarły 24.07.1816 r. - to jego 200. rocznica.

Na podstawie ksiąg parafialnych i badań genetycznych wiadomo,
że zasadniczo wszyscy łukowiccy Pietrzakowie wywodzą się
z domu Łukowica 31 i od tego Macieja Pietrzaka.

Oto pięć gałęzi rodu Macieja Pietrzaka i jego syna Macieja z Łukowicy 31

1. ANDRZEJ  - syn Macieja i wnuk Macieja, tego z 1766 r. (ród ks. Stanisława, seniora)
    - linia Jana z Wielkówki
    - linia Józefa z Krasnego Potockiego i Chomranic
    - linia Władysława z Przedewsia
    - linia Stanisława spod Skiełku
    - linia Tekli Wnękowej z Kiczni
    - linia Anny Kupcowej-Hejmejowej z Bydgoszczy i Dolnego Śląska
2. MARCIN  - brat Andrzeja (to np. ród ks. Stanisława juniora, z Jastrzębia)
3. SEBASTIAN  - brat Andrzeja (to np. ród Mieczysława, kościelnego)
4. STANISŁAW  - brat Andrzeja (to np. ród Wiesława z Zawady)
5. MICHAŁ  - stryj Andrzeja (to np. ród Janusza i Józefa, z Rynku)

Zaproszenie

Uroczysty obchód tych dwóch rocznic odbędzie w sam dzień śmierci,
23/24 lipca 2016 r. w sobotę, od godz. 15.00 do niedzielnej jutrzenki,
najpierw w remizie OSP koło kościoła w Lukowicy, potem w kościele i znów w remizie.

Mszę św. będą koncelebrować dwaj księża Stanisławowie Pietrzakowie,
(obydwaj z rodu naszego praojca Macieja).

Zapraszamy wszystkich urodzonych pod nazwiskiem Pietrzak,
ich współmałżonków i dzieci oraz najbliższych krewnych.

Koszt od doroslego 80 zł; od dziecka do 7 lat 40 zł.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmują do konca czerwca

1. ANDRZEJ ród Jana: Jadwiga Pietrzak, tel. 503 521 714

...........ród Józefa: tymczasowo ks. Stanisław z Tropia, tel. 601 918 322, lub: 184494181

...........ród Władysława: Władysława z Przedewsia, tel. 18.333 51 03, lub: 798 344 358

...........ród Stanisława: Stanisława Pietrzak, Świdnik, tel. 18 333 51 24

...........ród Tekli i Anny: tymczasowo Jadwiga Pietrzak, tel. 503 521 714

2. MARCIN  ks. Stanisław z Jastrzębia, tel. 18 333 5252

3. SEBASTIAN  tymczasowo ks. Stanisław z Tropia,  tel. 601 918 322

4. STANISŁAW. Paweł Pietrzak z Zawady,  tel. 514 489 864

5. MICHAŁ. Janusz Pietrzak, Lukowica Rynek, tel. 18 333 57 81

Proszę przekazać te informacje wszystkim krewnym
z rodu łukowickich Pietrzaków

 

Galeria zdjęć
 z V Dnia Pietrzaków

Wspólny Dzień Pietrzaków, Szlagów, Janików i Kurczabów
Łukowica 29.06.2013

(Zdjęcia nadesłali Elżbieta i Józef Bodzioni)


W łukowickim kościele


U ołtarza
Pańskiego


Kwiaty? One należą się raczej Jezusowi!


Dwóch Pietrzaków
- naprawi mikrofon!


Podczas
Mszy św.


Podczas
Mszy św.


Podczas
Mszy św.


Podczas
Mszy św.


Podczas
Mszy św.


W sali OSP znów
przy mikrofonie


Narada w rodzie Janików


Rodzina
Wiktora Pietrzaka


Razem z siostrą Zofią
mamy 154 lata !


...zaś z Julią
Gomułka - 159 lat  

 
...za to z Jadwigą
Smoleń - 160 lat!


"Oto jest Dzień,
który dał nam Pan...


...weselmy się
i radujmy sie w nim!"


Dziękuję, Elu i Józku, za Wasze fotografie!

 

(Zdjęcia nadesłał Andrzej Janik)


Jakby to było
bez - muzyki!


Posilić ciało
też trzeba


Z rodu Janików
nawojowskich


No, tak...
Rozumiemy!


Jak ulosne, to może siostrą zostanę?


Patrzcie, nawet
ze Strzelców przybyli


A jakby to było
bez śpiewu?


I z rodu Szlagów
też przybyli...


Tu fotografowi ręka zadrżała.  Słusznie!


"Oto jest dzień,
który dał nam Pan!"


Andrzeju z Miedźnej
- dzięki za zdjęcia!

Za rok,
za dzień,
za chwilę
- niestety -
razem nie
będzie nas ...

Dziękujemy rodzinom za miłe chwile!
ks. Stanisław i inni


 

Zaproszenie

 na tegoroczne wspólne spotkanie czterech, połączonych osobą ks. Stanisława, Rodów:


PIETRZAKÓW, wywodzących się z Łukowicy, potomków Macieja i Andrzeja Pietrzaka,
SZLAGÓW, wywodzących sie także z Łukowicy, potomków Wojciecha Szlagi/Ślagi,
JANIKÓW, wywodzących się z Łazów Biegonickich, potomków Mateusza Janika,
KURCZABÓW, wywodzących sie z Krasnego Potockiego, potomków Franciszka i Marii.

Spotkanie odbędzie się w Łukowicy w sobotę, 29 czerwca 2013 r. o 17
00, w lokalu remizy OSP.
Zakończenie - chyba rano!

Zgłoszenia telefoniczne lub listowne przyjmuje do końca maja Komitet:

1) Władysława i Tomasz Pietrzakowie, Łukowica 31,          tel. 18 333 51 03, lub 798 894 511
2) Jadwiga i Jan Pietrzakowie, Łukowica,                           tel. 18 333 56 30, lub 503 521 714
3) Stanisława Pietrzak, Świdnik, koło Łukowicy,                 tel. 18 333 51 24
4) Grażyna i Kazimierz Biskupowie (Szlaga), Świdnik,        tel. 18 333 50 82, lub 511 874 681
5) Grażyna i Rafał Kasieczkowie (Pietrzak), Klęczany         tel. 18 443 39 85, lub ...
6) Alicja i Jan Ginterowie (Janikowie), Nowy Sącz              tel. 18 443 91 81, lub 512 658 250

Z tej okazji ks. Stanisław zaprasza na świąteczną Mszę ku czci św. Piotra, patrona jego kapłaństwa, w kościele w Łukowicy o godzinie 17
00 oraz na okolicznościowy obiad.
(adres, Tropie 6, telefon: 601 918 322, lub 18.449 41 81)

................................................................................

Koszt w przeliczeniu na osobę - 60 zł (dzieci do lat 6 - 30 zł)
Oczekujemy Was!
 

 

 

 

IV Dzień Pietrzaków 7.08.2010

Hasło Dnia
Wiele tysięcy praojców
               i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły
               i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
               - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę
               w synowskiej miłości!

 

   Już po mszy w łukowickim kościele i po posiłku

około 150 osób gromadzi się w balowej sali domu OSP w Roztoce  

 

Ród Pietrzaków nie zaginie. Nowe jego pokolenie ma już po sześć miesięcy.
Niech nam żyje!

Ci dla naszego rodu wychowali i już pożenili najwięcej dzieci. Godni stróże ojcowizny!

Komu te kwiaty?
W czyich rękach powinny się znaleźć?
Kto zgadnie?

Królowa balu
84-letnia Aniela Oleksy z Pietrzaków
(na niektóre sprawy przymykała oczy...)

Ci przybyli aż z dalekiej zagranicy.
Uświadamiają sobie swoje rodzinne korzenie

Przywieźli czwórkę swoich dzieci.
Niech i one poznają swój ród i swoje
korzenie,

Już się
wszystko
wyjaśniło!
Brawo,
Bravissimo!


 

W setną rocznice śmierci
Józefa Pietrzaka

Roztoka


Po mszy w Łukowicy za ś.p. Józefa i innych naszych przodków
- w tym budynku OSP w Roztoce
będziemy się bawić co najmniej do rana ,
a zespół "Pietrzaki" będzie nam radośnie przygrywać!

Z Roztoki pochodziła
Maria Król,
żona Andrzeja

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
W tym roku: 7 sierpnia 2010, sobota, IV Dzień Pietrzaków. Łukowica

W sobotę, 7 sierpnia 2010 IV Dzień Pietrzaków. Tylko na ten termin można zdobyć lokal.
Zgromadzimy się o 1530 przy starym kościółku w Łukowicy.
O godzinie 1600 będzie msza św. za żyjących członków naszego rodu i naszych zmarłych przodków
(zwłaszcza w setną rocznice śmierci Józefa Pietrzaka, mojego dziadka).
Potem modlitwa na cmentarzu.
Po części modlitewnej - rodzinna radocha co najmniej do późnej nocy w remizie OSP w Roztoce.
Przypomnę, że z sąsiedniej Roztoki wywodzi sie Maria Król, żona Andrzeja Pietrzaka


Z    A    P    R    A    S    Z    A    M    Y    !

 

Zgłoszenia przyjmują przedstawiciele poszczególnych gałęzi rodu - do końca lipca

Gałąź Jana: Jadwiga Pietrzak tel. 18.333.5630 i 503.521.714  oraz Krystyna Oleksy  tel.18.447.9511 i 501.965.692
Gałąź Władysława: Władysława Pietrzak, tel. 18.333.5103.
Gałąź Józefa:
Grażyna Kasieczko 18.443.3985 i  667.033.985, Wiesław Leśniara 18.443.0622 i 693.369.588,  ks. Stanisław, jak niżej.
Gałąź Stanisława: Stanisława Pietrzak, tel. 18.333.5124.
Gałęzie Tekli i Anny - ks. Stanisław Pietrzak, tel. zob. na dole tej strony.

Koszt: 50 zł. od osoby. Dzieci do lat 7 - 10 zł.
Przygrywać będą "Pietrzaki" !

III Dzień Pietrzaków

13 września 2009 w Łukowicy odbył się III Dzień Pietrzaków

W niedzielę, 13 września o godzinie 1000 w Łukowicy
w tegorocznym DNIU PIETRZAKÓW odbyła się Msza św. za cały żyjący Ród, oraz za śp. Andrzeja Pietrzaka, jego zmarłych potomków i przodków -  z okazji rocznicy jego śmierci.

Nie przewidywano w tym roku specjalnego spotkania ściśle rodzinnego
(choć takie było - na Przedewsiu i w Świdniku). Pietrzakowie bowiem wtedy byli współorganizatorami albo czynnymi uczestnikami w pobliskim Świdniku powiatowego Święta Owocobrania
Nadto odpust w sąsiedniej parafii, w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku.

 
II Dzień Pietrzaków

13 września 2008 w Łukowicy odbył się II Dzień Pietrzaków

Program
Msza św. za śp. Andrzeja i innych naszych przodków
oraz okolicznościowe spotkanie rodu
odbędzie się w Łukowicy w sobotę, 13 września 2008 r.

godz. 1330 - pobieranie identyfikatorów osobistych - przed szkołą,
godz. 14
00 - Msza w starym kościele św. Andrzeja,
po mszy - modlitwy przy grobie śp. Andrzeja Pietrzaka,
spotkanie rodzinne - w budynku Szkoły Podstawowej.
Koszt - 30 zł od osoby (dzieci przedszkolne - darmowo)

Zgłoszenia i wpłaty przyjmują przedstawiciele poszczególnych gałęzi rodu:

- z gałęzi Jana - Jadwiga i Jan Pietrzak, Łukowica, tel. 018.333.56 30; 503 521 714
- z gałęzi Józefa - Wiesław i Stanisława Leśniara, Świniarsko,  018.443 06 22; 693 969 588
                         - a z rodu Franciszka - Rafał Kasieczka, Klęczany, tel. 018.443 39 85
- z gałęzi Władysława - Władysława i Tomasz Pietrzak, Łukowica 287, tel. 018.333 51 03
- z gałęzi Tekli (Wnęk) - Rozalia Rychlec, Kicznia 29, tel. 018.44 46 689
- z gałęzi Stanisława - Stanisława Pietrzak, Świdnik 100, tel. 018.333 51 24
- z gałęzi Anny (Kupiec) - ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, tel. 018.449 41 81; 601 918 322

 

Krótkie sprawozdanie z uroczystości

Zgodnie z planem odbył się kolejny Dzień Pietrzaków z rodu Andrzeja i Marii. Uczestniczyło w nim 130 osób, bo tylko z nieliczną reprezentacją najliczniejszej gałęzi, Józefa, która 15 sierpnia masowo uczestniczyła w Dniu Józefa i Anny w Krasnem Potockiem, natomiast z pokaźną grupą z centrum Polski i z odległego Szczecina.
Ani zimna pogoda, ani konkurujące sobotnie wydarzenia i imprezy nie zdołały skutecznie  zakłócić uczestnictwa i radosnego nastroju tego Dnia
.
Mszę św. za śp. Andrzeja i innych naszych przodków celebrował w starym kościele św. Andrzeja ks. St. Pietrzak z ministrancką i lektorską obsługą młodych Pietrzaków. Przed Mszą zaśpiewaliśmy okolicznościowy "toast" Oto jest Dzień, który dał nam Pan! Homilia była poświęcona św. Andrzejowi Apostołowi, który był patronem naszego praojca, a zatem jakoś i naszego całego rodu.  On kiedyś jako pierwszy przekazał Piotrowi  odkrytą przez siebie prawdę o Chrystusie: "Widzieliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa". On także pomagał Grekom w kontaktach z Jezusem. I ta pomocna uczynność św. Andrzeja powinna być drogowskazem i dla nas, by w rodzinach wzajemnie pomagać sobie ku dobremu. W otoczeniu pomocnych i życzliwych serc łatwiej być dobrym i nie zagubić się.
Z powodu zimnego wiatru uczestnicy zrezygnowali ze wspólnego nawiedzenia cmentarza i grobów śp. Andrzeja i jego potomków.
Po bardzo smacznym posiłku odbyła się miła ceremonia wyróżniania kwiatami niektórych uczestników naszej uroczystości (zob. niżej). Wyróżnieni dzielili się z nami swoimi myślami i uczuciami.

A potem rozmowy przy  kawie, ciastkach i owocach oraz muzyka i tańce... aż do późnego wieczora i ... jeszcze dłużej.


Dokumentacja z naszej "sali weselnej".

Najpierw odznaczenie najmłodszej, bo dziesięciomiesięcznej uczestniczki Dnia, Julci Hurej:


Mamo, czego ci
duzi ludzie ode
mnie chcą!


O, z taką przytulanką w ręce będzie bezpiecznie


A jeszcze bezpieczniej, gdy
 i tata w pobliżu!

I jeszcze kwiaty dla kolejnych naj...


Dla przybyłego z najdalszego zakątka Polski

i dla całej rodziny Prościaków
- ze Szczecina!

Dla seniorki Józefy, przybyłej aż z Białobrzegów

Dla seniora naszej uroczystości, Józefa Pietrzaka

Nauczycielowi...
też ktoś musi podpowiadać!

i kolejne wzruszenia...


Jadwiga
Pietrzak
w zaszczytnej
roli
koronatorki.
Senior uroczystości, 76-letni Józef Pietrzak z Nowego  Sącza, zasłużył sobie na koronę
KRÓLA RODU.
Niech nam 100 lat żyje i miłościwie
panuje - aż do kolejnego Dnia Pietrzaków

........
........
........
........
........

Do toastów i tańców
gra orkiestra
bardzo młodych
Pietrzaków

W końcu
dzieci dały
dobry przykład młodzieży i starszym

Fotograficzne fragmenty sal ...

Wszystkim
organizatorom
tego spotkania niech Pan Bóg stokrotnie zapłaci!
 

I Dzień Pietrzaków

9 września 2007 r. odbył się właśnie I Dzień Pietrzaków. Brawo!

Krótkie sprawozdanie
.
      Mimo niesprzyjającej pogody i wbrew obawom, do Łukowicy przybyło więcej osób, niż było zgłoszonych, razem chyba ponad 300 osób!
Specjalnym akcentem tegorocznego Dnia Pietrzaków, który odbył się dokładnie w rocznicę śmierci naszego wspólnego praojca, Andrzeja Pietrzaka (+9 IX 1900), była msza za śp. Andrzeja i wszystkich zmarłych naszych przodków, w niedzielę 9 września o godzinie 14
00.
     
Przewodniczył jej ks. Stanisław Pietrzak, z gałęzi Jozefa Pietrzaka, a koncelebrował z nim ks. Marek, wikariusz z Łukowicy. Trzeci ornat, przygotowany dla o. redemptorysty Józefa Wnęka, z gałęzi Tekli Pietrzak Wnękowej, nie został wykorzystany...
      Msza św. odbyła się w starym kościele św. Andrzeja Apostoła, patrona naszego praojca Andrzeja Pietrzaka. Tu zresztą znajduje się chrzcielnica, przy której on, jego przodkowie i jego dzieci otrzymywały chrzest; tu się modlili; tu jest ołtarz, przy którym uczestniczyli we mszy św.; tu są konfesjonały, przy których otrzymywali odpuszczenie grzechów; tu odbywały się ich nabożeństwa pogrzebowe i stąd byli niesieni na miejscowy cmentarz.

      Temat kazania został podsunięty przez sam tekst niedzielnej ewangelii: Miłować rodzinę, ale miłością jakby uzgodnioną z najwyższą miłością Chrystusa i Jemu poddaną. Osiągnięcia i sukcesy w rodzie, których powinniśmy być świadomi, nie powinny służyć prymitywnej dumie plemiennej, jak w tej piosence krasnoludków:
   
"A kto skrzywdzi nam Pietrzaka, o rety, o rety!
     zaraz będzie wielka draka, niestety, niestety..."
  (a bywały kiedyś takie, niestety!)
lecz zachowaniu wdzięczności Bogu za dary i aby inni, widząc je, "chwalili Ojca, który jest w niebie", a chwaląc Boga za dobre czyny swoich ojców, zarazem je sami praktykowali.
Nasz udział we mszy ubogacały śpiewy zespołu muzycznego z Nowego Sącza, prowadzonego przez Ewelinę Szary, córkę Józefa Pietrzaka, z gałęzi Władysława. Dziękujemy jej!

      Planowane wyjście na cmentarz, na grób śp. Andrzeja i innych z rodziny, nie odbyło się, a to z powodu deszczu (tu musimy okazać wdzięczność tym, którzy dotąd ochraniali jego mogiłę, a Pawłowi Pietrzakowi z Zagorzyna za postawienie zgrabnego pomniczka kamiennego z postacią Frasobliwego Chrystusa).
      A potem, w budynku miejscowej szkoły, biesiada przy stołach i wśród radosnego gwaru. Specjalne wstążeczki na ubraniach swoimi oddzielnymi barwami sygnalizowały przynależność do poszczególnych gałęzi rodu. Winniśmy wdzięczność Pani Dyrektor szkoły za użyczenie pomieszczeń i umeblowania.
      Potem ważny program: poznawanie się wzajemne. Przedstawiciele poszczególnych gałęzi rodu, a więc Jana, Józefa, Władysława, Tekli i Stanisława (zabrakło przedstawiciela gałęzi Anny) prezentowali dzieje i osiągnięcia swoich najbliższych. Przerywnikami były śpiewy i muzyka zespołów rodowych, Eweliny z Nowego Sącza i zespołu tzw. Tomków, z ojcowizny Pietrzaków z Przedewsia.
      Ponieważ dla prezentacji rodowych w tak wielkim zgromadzeniu nie było wystarczającego nagłośnienia, a emocjonalne głośne rozmowy rodzinne jeszcze bardziej utrudniały słyszalność, postanawiamy fragmenty tych raportów umieścić na stronach tej witryny rodowej.
Z powyższych przyczyn nie mogły się też odbyć wybory naszego Senatu. Dlatego odbędą się one wkrótce i jakby jednoosobowo, po konsultacji z zainteresowanymi.

     
Musimy być bardzo wdzięczni współorganizatorom tego spotkania: Stanisławie i Agnieszce Pietrzakom ze Świdnika (gałąź Stanisława), Władysławie Pietrzak i Krystynie Gutowskiej z rodziną i (obie z gałęzi Władysława), Krystynie Oleksy (z gałęzi Jana), a chyba najbardziej Jadwidze Pietrzak (też z gałęzi Jana).
Pewnie spośród nich będziemy wybierać Senat, który zorganizuje nam następną uroczystość Dnia Pietrzaków, w roku 2008.

 

Zdjęcia z naszej "sali weselnej"


Rodzina Pawła i Elżbiety Pietrzak
z Zagorzyna

Maria i Władysław
Kuniccy
ze Stronia

Rodzina J. i E. Leśniaków; Krasne Potockie

Elżbieta i Jan Pietrzakowie, Adrian i Wiktor

Kinga i Marian Gródkowie
z córką Elżbietą

Kazimierz 
i Elżbieta Pietrzak,
Jakub i Zuzia

 

Rodziny Wnęków
- uczestnicy Dnia
Od prawej: Józef Wolak i żona Justyna, Maria Wnęk (żona Piotra), Rozalia i Michał Rychlecowie, Janina i Antoni Matusiewiczowie, Jadwiga i Józef Rychlecowie, Stanisława Rola z córka Karo9liną i synem Jakubem, Janina Kałuża.

 

Na następny Dzień Pietrzaka, w 2008 r., przyjmujemy propozycje

 Problemy są takie:
      1. Urządzać ten Dzień w sobotę, czy niedzielę? Rozpoczęcie w sobotę, np. o godzinie 1000 czy 1100, daje więcej czasu na spokojny i dłuższy pobyt we wspólnocie rodzinnej. Ale z drugiej strony wyłaniają się trudności: sobota to dzień ślubów i rozmaitych akcji, a więc wielu uczestników miewa wtedy przeszkody, a także trudniej o zespół muzyczny. Nasze np. "Tomki" też grywają na weselach.
      2. W jakim lokalu? Budynek szkolny okazał się wygodnym, bliskim i w miarę obszernym pomieszczeniem, ale na tak duże zgromadzenie zdecydowanie za małym; nie mogliśmy się łatwo ani wzajemnie widzieć, ani wystarczająco wyraźnie słyszeć. Więc może po prostu ograniczyć liczbę uczestników do np. stu pięćdziesięciu? Tylu uczestników mieściłoby się łatwo w hallu i w przylegającej sali, bez korytarza. A może wypożyczyć więcej pomieszczeń w szkole, np. na piętrze dla tańca?
      Owe problemy trzeba rozwiązać już obecnie, choćby ze względu na konieczność zamówienia sali i zespołu.

 

 

Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie teksty lub fotografie proszę mi przekazać
za pośrednictwem meilowego gołąbka.
Kliknij go!

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi !
 

 

          

Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak

Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny TROPIE

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  18.449.4181;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE  Nadto: Gierałtowie, Polacy