JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Wydarzenia
w Parafii Tropie
i Sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta
część 3
OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY 29 maj 17

[7] - od IX 2006
[6] - do IX 2006
[5] - do VI 2005

[4] - do VI 2004

[3] - do XII 2003

[2] - do VII 2003

[1] - do V 2003

Wszystkim świątecznym gościom tej witryny - życzę
niech w tych dość ponurych czasach terroryzmu politycznego,  niepokoju społecznego, zamętu ideologicznego i niepokojących zmian w przyrodzie otworzą się nasze serca Temu, "który jest pokojem", jak w ostatnią niedzielę przedświąteczną czytamy u proroka Micheasza.
Tego życzę moim Przyjaciołom, a także przygodnym Gościom tej witryny, szukającym duchowego uspokojenia w wirtualnym (internetowym) i realnym (naddunajeckim) zakątku naszej rzeczywistości.
Tropie, 21 grudnia 2003 r. Ks. Stanisław Pietrzak

Książka: "Święty Świerad i jego czasy" czeka jeszcze na Ciebie!
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, odbytej w Tropiu z okazji obchodów Tysiąclecia św. Świerada w Tropiu, głównie wygłoszone wtedy referaty naukowców z Polski i Słowacji, zostały ogłoszone w specjalnej książce: Święty Świerad i jego czasy", pod red. ks. Stanisława Pietrzaka. Do materiałów konferencyjnych zostały dodane ważne i niedostępne w Polsce źródła z XI-XII wieku, dotyczące śś. Świerada i Benedykta, w oryginalnym brzmieniu i przekładzie na j. polski; mogą więc być wielka pomocą przy pisaniu prac naukowych. Książkę jeszcze można nabyć u redaktora i współwydawcy, ks. Stanisława Pietrzaka. Zapraszamy!
Adres: Tropie 6, 33-316 Rożnów; tel. 018-44 03 076; 0601 918 322.
(Zapis 27 listopada)

16 XI. Niedziela Biblijna w kościele w Tropiu; czy taka tylko w Tropiu?
Na każdej kościelnej ławce przez cały rok spoczywa po jednym egzemplarzu Pisma św., najnowsze wydanie tzw. Biblii Tysiąclecia. Uczestnicy mszy i nabożeństw oraz przygodni pielgrzymi i turyści mogą w każdej chwili wziąć w rękę egzemplarz Biblii, pooglądać (jeśli nieznany), czytać lub modlić się psalmami. W miarę potrzeby ksiądz w czasie homilii zachęca do otwarcia Pisma i studiowania fragmentu razem z nim. Pokomunijne dziękczynienia dość często odbywają się przy pomocy dziękczynnych psalmów, w formie modlitwy naprzemiennej kapłana i wiernych.. Biblia bywa też używana w czasie różnych adoracji.
Dziś, w Niedzielę Biblijną, podczas wszystkich czytań i homilii wierni trzymali przed sobą otwarte Pismo św., śledzili czytania i rozważali Słowo Boże; z niego recytowali dziękczynienie po Komunii i z niego kapłan użył tekstu Mojżeszowego do błogosławieństwa końcowego.
Pielgrzymi po nabożeństwach pytali: Czy bywa gdzieś w Polsce podobnie?
Jeśli nie bywa, to będzie!
(Zapis 16 listopada)

Dziś w Polsce ważne tysiąclecie, o którym jakoś cicho...
Chodzi o tysiąclecie męczeńskiej śmierci Pięciu Polskich Braci Męczenników. Przygotowywali się, chyba w Międzyrzeczu wielkopolskim,  na misyjna wyprawę do słowiańskich Luciców nad Odrą. Zbójca, przypuszczając, że na taka wyprawę powinni mieć dużo pieniędzy, napadł na nich nocą z 11 na 12 listopada 1003 r., a nie znalazłszy spodziewanych  pieniędzy, pozabijał ich i dla zatarcia śladów - pustelnie ich podpalił. Są właściwie pierwszymi polskimi świętymi! Ale jakoś cicho o tym tysiącleciu?
Istnieją przypuszczenia, że dwaj z nich, Mateusz i Izaak, mogli być z ośrodka pustelniczego nad Dunajcem, a do grupy przyłączyli się, gdy dwaj Włosi od św. Romualda, Jan i Benedykt, jakąś okrężną drogą, a więc może szlakiem naddunajeckim, zdążali do Bolesława Chrobrego.
I jeszcze jedno ważne: że zginęli w podobnych okolicznościach, jak i nasz pustelnik, św. Benedykt, uczeń św. Świerada. Też został zamordowany, na Skałce koło Trenczyna na Słowacji, gdy rabusie nie znaleźli u niego pieniędzy; był biedny.
A dziś nie podobnie się napada, przynajmniej duchowo, na duchownych, bo powinni mieć dużo pieniędzy - więc co z nimi robią?...
(Zapis 11 listopada)

Sanktuarium w Tropiu - zasłużone dla Ziemi Sądeckiej
Właśnie nadszedł dokument, powiadamiający, że uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października księdzu kustoszowi naszego Sanktuarium i proboszczowi Parafii Tropie została nadana odznaka "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej".
To w związku z tym, co w Tropiu czyni się dla naukowego odkrycia i ukazania najdawniejszych korzeni  i dziejów chrześcijańskiej kultury w rejonie Dunajca, promocji kultu świętych pustelników Świerada i Benedykta na Ziemi  Sądeckiej, poza nią, a także poza granicami Kraju, prezentacji najważniejszego zabytku i jedynego obiektu romańskiej architektury na Sądecczyźnie, rozwoju ruchu pielgrzymkowego i turystyki religijnej oraz szerzenia edukacji, ukazującej walory naszej "małej ojczyzny" nad Dunajcem.
Wiadomo też, że i nasza witryna internetowa była brana pod uwagę. Gratulujmy sobie!
(Zapis 9 listopada)

26 X. Nasz kościół w Tropiu dziś solenizantem
Kiedy i ile razy był poświęcany kościół w Tropiu? Pierwszy raz podobno w 1073(!) roku. Święty Stanisław męczennik  miał go poświęcać. Tak zapisano we Włoszech w roku 1620. Miał wówczas o tym informować jakiś dawny napis na ścianie kościoła. Szczątki jakiegoś romańskiego napisu widnieją do dziś, ale nieodczytane; głowią się nad tym naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Śladem tego poświęcenia może być romański zacheuszek w pobliżu ołtarza, czyli krzyż malowany w miejscu, gdzie biskup namaszczał mury kościoła. Nazywa się zacheuszek, bo wtedy czyta się ewangelie o tym Zacheuszu celniku, do którego domu wszedł Jezus i uświęcił go, a zwłaszcza samego Zacheusza, doprowadzając do szczerego  nawrócenia. Czytaj o tym u Łk 19.
Drugi raz kościół był poświęcany po zniszczeniach dokonanych przez Tatarów w XIII wieku; o tym świadczy zacheuszek gotycki z XIII-XIV w.
Wreszcie trzeci raz był poświęcony w 1641 r., po zniszczeniach dokonanych przez arian, zwanych braćmi polskimi i po odbudowie kościoła.
Ale najbardziej uświęcony jest liturgią eucharystyczną i sakramentami w nim sprawowanymi oraz modlitwami ludu w ciągu stuleci. Ile radości, ile bólu tu przynosili i przedkładali Bogu wraz z hymnami dziękczynnymi czy pieśniami błagalnymi?
(Zapis 26 października)

Tego jeszcze, co będzie 22 maja 2004 r., w naszym Sanktuarium nie było!
Nasze Sanktuarium nawiedzają liczne grupy: pobożni pielgrzymi - na modlitwę i uproszenie Bożych łask; turyści - dla zwiedzenia zabytku i uroczej przyrody; wycieczkowicze - dla zrobienia kilku zdjęć i wiele hałasu...
Ale nie było jeszcze takiej grupy, której jedynym wspólnym mianownikiem jest... pisanie sobie anonimów! To aktywni uczestnicy internetowego forum dyskusyjnego pt. "Kościół na świecie". Zaprosiłem ich i będę jako jeden z nich. O czym będziemy rozmawiać, nie wiem. Wierzący z zagorzałymi ateistami, katolicy ze świadkami Jehowy, protestanci z prawosławnymi, idealiści ze zwykłymi konsumentami, poważni z prześmiewcami i nałogowymi bluźniercami...
Wszyscy ci razem, 22 maja 2004, usiądą przy jednym stole i - - - zastanowią się: Kiedy jesteśmy bardziej prawdziwi: gdy piszemy sobie anonimy, czy gdy patrzymy sobie w oczy? Czy musimy się aż tak różnić? Czy musi by aż tyle bluźnierstw przeciw Człowiekowi lub Prawdzie? Czy nie bardziej by nam przystało w przyjaznym dialogu wspólnie szukać prawdy?
(Zapis 19 października)

Na "Różańcu Polskich Świętych"
Już piąty rok parafianie Tropia i pielgrzymi modlą się w Tropiu, korzystając z Różańca Polskich  Świętych. Jest to kamienny różaniec, opasujący całe wzgórze kościelne (zobacz np. na naszej Stronie głównej). Ma 180 m. Wykonany w części kamiennej przez miejscowego kamieniarza Władysława Czyżyckiego. Elementy metalowe wykonała firma Polańskiego z Tarnowa oraz ZDZ w Czchowie. Okolicznością powstania był obchód tysiąclecia św. Świerada w Tropiu w roku 1998. Wtedy też różaniec został poświecony przez bpa Władysława Bobowskiego.
Oryginalnością pomysłu jak i jego zharmonizowaniem z naturalnym środowiskiem przykościelnym zainteresowała się Polska Telewizja Kraków. Krystyna Szturc wykonała miły dla oka i serca film pt. "Różaniec". W telewizji Kraków prezentowano go już kilkadziesiąt razy.
Parafianie i pielgrzymi lubią korzystać z tego różańca. Ks. Kustosz zaprasza ich także w tym miesiącu różańcowym.
(Zapis 2 października)

Właśnie zaczął padać deszcz,
bo na dziś w środę 24 września, na godzinę 1800 , ks. Kustosz zaprosił parafian i pielgrzymów na specjalne nabożeństwo przy pustelni św. Świerada w intencji uproszenia bardzo długo oczekiwanego deszczu.
Będziemy się więc modlić, żeby go było jak najwięcej, ile potrzebują studnie, wodociągi i wynędzniała już przyroda. Na drzwiach pustelni widnieje napis, pozostawiony przed laty przez kogoś pielgrzymującego z Warszawy, kto tu doznał szczególnej łaski: "Tu klęczałam, tu błagałam, tu zostałam wysłuchana".
(Zapis 24 września).
PS. To samo powtórzyło się dziś, 2 X, gdy udaliśmy się, przy prawie słonecznej pogodzie, na Różaniec Polskich Świętych, modlić się o deszcz. Z powodu padającego deszczu musieliśmy w połowie modlitwy schronić się do kościoła i tam kontynuować ją.
(Zapis 2 października)

"Tropem św. Świerada"  i "Cud w Tropiu" - to tytuły artykułów w aktualnych tygodnikach.
Ten pierwszy znajdziesz w ogólnopolskim tygodniku katolickim "Niedziela, w n-rze 38 z dnia 21 września. Jest to interesująca informacja o przebiegu uroczystości otwarcia wystawy fotografii Iwony Machowskiej w Krakowie, dokonanego przez ks. kard. Franciszka Macharskiego, z udziałem szanownych gości.
Ten drugi artykuł znajdziesz w tygodniku katolickiej młodzieży "Droga", w n-rze 29 z dnia 7 września. W ciekawy sposób A. Bialik opowiada o religijnych i historycznych walorach naszego Sanktuarium i Bożej opiece nad nim. Trzeba przeczytać.
(Zapis 18 września)

Ks. Kustosz zaprasza do nawiedzenia Sanktuarium i skorzystania z Domu Pielgrzyma

Już kilkaset grup pielgrzymów i turystów nawiedziło w tym roku sanktuarium śś. Pustelników.
Tyle więc razy grupy wierzących pielgrzymów lub przynajmniej miłośników historii, zabytków uczestniczyły w specjalnym trzykwadransowym programie modlitwy i zwiedzania kościoła, nie wliczając w to grup niezgłoszonych lub pojedynczych osób, które przybywały na parafialną mszę albo tylko nawiedzić pustelnię, źródło św. Świerada i inne obiekty sanktuarium, lub tylko rozkoszować się przyrodą i widokiem krajobrazu przykościelnego.
Niektóre osoby lub rodziny, korzystając z Domu Pielgrzyma, odbywały kilkudniowe rekolekcje prywatne pod duchowym przewodnictwem świętego pustelnika Świerada.
O możliwości i szczegółach zwiedzania i korzystania z Domu Pielgrzyma czytaj na tej stronie niżej, w punktach 5 i 6.  Więc ZAPRASZAMY i na przyszłość!
(Zapis 10 września)

Ks. kardynał J.E. Fr. Macharski otworzył wystawę "Tropie..."
Wielki honor uczynił J.E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski Tropiu i sanktuarium św. Świerada - osobiście dokonał dziś w Krakowie otwarcia wystawy fotografii Iwony Machowskiej pt. "Tropie nad Dunajcem - prastary erem św. Świerada". W przemówieniu do zebranych organizatorów i gości wspominał swój udział w uroczystości jubileuszy 900-lecia kanonizacji św. Świerada oraz podkreślał znaczenie patrzenia na to, co się dzieje w warstwie humusu naszego życia: na korzenie z których wyrośliśmy.
Przybyła też Konsul Generalny Republiki Słowackiej, p. Janka Burianova. W swoim słowie podkreślała znajomość św. Świerada na Słowacji, jako że także tam żył i tam zmarł, a kult jego na Słowacji jest żywy.
Spośród zacniejszych gości wspomnieć trzeba i przedstawiciela prezydenta Miasta Krakowa, Tadeusza Matusza i dyrektora Małopolskiego Oddziału Civitas Christiana, Stanisława Pażuchy, a nadto ks. prof. Andrzeja Pankowicza, dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie. Podziemne zabytkowe pomieszczenia tego Instytutu stwarzają znakomitą oprawę dla tematu Tropia i św. Świerada.
Wystawa będzie dostępna do zwiedzania do 19 września, przy ul. Kanonicznej 18 (blisko Wawelu).
Spodziewane są sprawozdania telewizji Kraków oraz prasowe.
(Zapis 23 sierpnia)

Od pustelni św. Świerada wezwanie do trzeźwości
Św. Świerad może być niezwykłym wzorem  dla tych, którzy chcą prowadzić trzeźwy styl życia, zachowywać abstynencję, a nawet uaktywnić się w apostolstwie trzeźwości. Umartwiając swoje ciało łańcuchem, odmawiając sobie nocnego snu, dziennego wypoczynku i wystarczającego wśród pracy pożywienia może nas pouczyć, do jak wielkich wyrzeczeń jest zdolny człowiek, jeśli tylko ma przed sobą właściwy ideał i cel życia. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II zarówno w swoim arcybiskupim  przemówieniu przy pustelni w Tropiu w 1966 r., jak i w liście napisanym z okazji obchodów 900-lecia kanonizacji św. Świerada, które odbyły się w 1983 r. w Tropiu.
W tym widzimy tytuł, dla którego w sierpniu zapraszamy  do kościoła i pustelni św. Świerada na specjalne nabożeństwo w każdą środę wszystkich zainteresowanych tematem trzeźwości parafian i pielgrzymów.
Wyrażamy pełne uznanie dla tych, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i regularnie uczestniczą w tym nabożeństwie.
(Zapis 21 sierpnia)

"Tropie nad Dunajcem" będzie także - nad Wisłą! (w Krakowie)
W Instytucie  Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Kanonicznej 18, będzie znów miła dla nas uroczystość - otwarcie wystawy fotografii Iwony Machowskiej pt. "Tropie nad Dunajcem - prastary erem św. Świerada". Otwarcia dokona w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 1600 prawdopodobnie sam J. E. kard. Franciszek Macharski. Wystawa będzie czynna do 19 września.
Tu trzeba wspomnieć, że pierwsza prezentacja tego zbioru fotografii, pod patronatem ks. Prymasa kard. Józefa Glempa, miała miejsce w Warszawie i wtedy na jej otwarciu pojawiły się ważne osobistości na czele z ks. kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Warszawie, wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej, ambasadorem Słowacji w Polsce, wice-ambasadorem Węgier w Polsce. Wystawa cieszyła się dobrą opinią zwiedzających i w mediach.
Jako gospodarz owego tropskiego "eremu" zapraszam Krakowian i innych gości.
(Zapis 18 sierpnia)

Ukazał się przewodnik pielgrzyma w Sanktuarium śś. Pustelników w Tropiu
Krakowskie Wydawnictwo Turystyczne wydało w lipcu bieżącego roku kolejny przewodnik pielgrzyma: "TROPIE. Sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta". Liczy 16 stron i jest bogato ilustrowane interesującymi zdjęciami obiektów tego Sanktuarium.
Jest do nabycia w Wydawnictwie (wysyłkowo) lub w Sanktuarium w Tropiu (na miejscu).
Bliższych informacji o zawartości Przewodnika  i jego cenie szukaj na stronie: www.twojeprzewodniki.pl
(Zapis 2 sierpnia)

"Jestem szczęśliwy, że mogłem wiele razy pielgrzymować do Tropia..."
Te słowa wypowiedział abp
 Henryk Nowacki, Nuncjusz Apostolski w Słowacji, na sumie odpustowej ku czci śś. Świerada i Benedykta na Skałce koło Trenczyna nad Wagiem na Słowacji. W uroczystości uczestniczyło wiele tysięcy ludzi z całej Słowacji, a także kilkudziesięciu pielgrzymów z Polski.
Suma miała rys polsko-słowacki. Bowiem oprócz  Nuncjusza Apostolskiego,  jako głównego celebransa, także dwóch koncelebrujących księży - Polaków stało przy ołtarzu. Nadto chór Immaculata z Nowego Sącza polskimi pieśniami ilustrował prawdę, że czczono tam polsko-słowackich świętych, łączących obydwa narody i będących u korzeni wiary w Polsce i na Słowacji.
Zasadniczą treścią kazania Nuncjusza Apostolskiego był obowiązek dążenia do świętości w dzisiejszych czasach i sytuacjach.
Na osobnej polsko-słowackiej Mszy o godz. 800 jej celebrans, ks. Stanisław Pietrzak, wykorzystując tekst niedzielnej Ewangelii, która mówiła jak to apostołowie udali się na osobne miejsce na pustkowiu na wypoczynek, ale z Jezusem, mówił, jak to i dzisiaj trzeba być stale z Jezusem; nie tylko w czasie wypoczynku, na urlopie i wczasach, ale także w pracy, działaniu społecznym i politycznym, także w chorobie i szpitalu...
(Zapis 21 lipca)

 

Powrót do początku tej strony


 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE