JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Wydarzenia
w Parafii Tropie
i Sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta
część 2

OSTATNIA AKTUALIZACJA
TEJ STRONY 29 maj 17

[7] - od IX 2006
[6] - do IX 2006
[5] - do VI 2005

[4] - do VI 2004

[3] - do XII 2003

[2] - do VII 2003

[1] - do V 2003

Put na Skalke, czyli Odpust na Skałce koło Trenczyna na Słowacji
Już po raz dwunasty, bo corocznie od 1992 r., udamy się z Tropia w pielgrzymce na Skałkę koło Trenczyna na Słowacji, na uroczystości odpustowe ku czci naszych świętych pustelników Świerada i Benedykta. Tam była ostatnia ich pustelnia. Tam w 1031 r. zmarł św. Świerad, a trzy lata później zbójcy zamordowali jego ucznia, św. Benedykta i ze skały wrzucili go do Wagu.
Sumę w niedzielę o 1030 będzie celebrował Nuncjusz Apostolski w Słowacji, ks. abp Henryk Nowacki. Natomiast rano o godz. 800 będzie polsko-słowacka msza, której będzie przewodniczył również Polak, proboszcz Tropia, ks. Stanisław Pietrzak. Pojedzie z nami także chór "Immaculata" z Nowego Sącza.
Przy okazji odwiedzimy Nitrę, pomodlimy się w tamtejszej bazylice u grobu (relikwii) śś. Pustelników, udamy się na Zobor, na którego zboczu stał klasztor, w którym oni żyli, spotkamy się i wspólnie pomodlimy z licznymi tamtejszymi przyjaciółmi - Słowakami.
W autokarze jeszcze mamy miejsca wolne! Jeszcze w piątek do południa możemy przyjąć zgłoszenie.
(Zapis 15 lipca)

Nasi święci - budowniczymi unii europejskiej
Bp tarnowski Wiktor Skworc, przemawiając 13 lipca w czasie odpustowej sumy w Tropiu, nawiązał do aktualnego tematu - Unii Europejskiej. Podkreślił, że święci pustelnicy znad Dunajca, żyjąc i działając także na terenie ówczesnej Słowacji i królestwa węgierskiego, stali się jakby pomostami, łączącymi nasze narody, pomostami budującej się wówczas jedności Europy. I takimi pozostają do dziś, o czym świadczy m.in. wspólne świętowanie liturgicznych uroczystości ku ich czci i inne kontakty miedzy Tropiem, a ośrodkami ich kultu na Słowacji i Węgrzech.
Warto wspomnieć, że podobne myśli już wielokrotnie w przeszłości podnosili inni mówcy-duszpasterze lub autorzy-naukowcy, zajmujący się życiem i kultem śś. Pustelników znad Dunajca: papież Jan Paweł II, kardynał-prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów Józef Tomko, historyk Henryk Kapiszewski itd.
Główną treścią przemówienia Biskupa Tarnowskiego było jednak wezwanie "Ora et labora" (Módl się i pracuj). Zarówno modlitwa, jak i praca stanowią nie tylko wezwanie i zadanie, ale i problem dnia dzisiejszego.
(Zapis 14 lipca)

Nuncjusz Apostolski w Słowacji modli się z nami w Tropiu
Nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Słowacji, abp Henryk Nowacki, napisał do ks. kustosza Sanktuarium w Tropiu z okazji obecnego odpustu (13 VII):
"Nie będę mógł w tym roku być obecnym na tej uroczystości, która jest mi bardzo bliska sercu i łączy się z wieloma wspomnieniami z czasów mojej pracy duszpasterskiej w diecezji tarnowskiej.
Bardzo proszę Księdza Kanonika o przekazanie wszystkim uczestnikom uroczystości i pielgrzymom wyrazy mojej duchowej łączności. Będę się w tym dniu modlił z obecnymi wiernymi w Tropiu i prosił Boga o łaskę wierności chrześcijańskiej tradycji i o moc świadczenia o Chrystusie - Synu Bożym, tak jak to czynili u początku naszych dziejów słowiańskich wielcy świadkowie wiary Święci Świerad i Benedykt.
Z wyrazami serdecznej więzi w Chrystusie. +Henryk Józef Nowacki, Nuncjusz Apostolski w Słowacji".
(Zapis 12.07.2003)

Zaproszenie na odpust w Sanktuarium śś. Pustelników w Tropiu i program uroczystości:
Piątek, 11 lipca: Dzień pojednania (konferencje, medytacje, sakrament pojednania)
Sobota, 12 lipca, godz. 18: Zgromadzenie w kościele, procesja do Pustelni, Msza przy Pustelni, procesyjny powrót ku kościołowi, młodzieżowe spotkanie z piosenką religijną, obrazek sceniczny: "Opowiadaj, Benedykcie"
Niedziela, 13 lipca, godz. 1030: Medytacja o św. Świeradzie: "Cichy i pokornego serca", Suma (celebruje bp diecezji Wiktor Skworc), złożenie daru wina mszalnego z Nitry, błogosławieństwo nowego miodu ku czci św. Świerada, błogosławieństwo dojrzewających kłosów zbóż, procesja eucharystyczna; śpiewać będzie chór Immaculata z Nowego Sącza.
Zapraszamy!
(Zapis: 10 lipca)

Miłe spotkanie u Marszałka Małopolski, w pałacu Larischa w Krakowie
Marszałek Małopolski Janusz Sepioł, Przewodniczący Sejmiku Piotr Boroń oraz Małopolski Instytut Kultury zaprosili nas, jako gospodarzy V Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, na spotkanie w dniu 1 lipca w pałacu Larischa w Krakowie.
Było ono okazją do podsumowania przebiegu i rezultatów tej akcji oraz do wysunięcia nowych propozycji realizacyjnych na następną tego rodzaju inicjatywę. Jest ona o tyle ważna, że może obudzić lub pogłębić związek mieszkańców ze swoją małą ojczyzną wobec niebezpieczeństwa zagubienia się i utraty tożsamości narodowej po wejściu do Unii Europejskiej.
Nasze Dni  ukazały, że mamy do czego się przyznać, czym chlubić i co pokazywać nawet najbardziej wybrednym Europejczykom.
Jako proboszcz Parafii w Tropiu wręczyłem na ręce p. Marszałka, podpisane także przez Parafialną Radę Duszpasterską, podziękowanie za wskazanie i wyeksponowanie naszego kościoła jako miejsca obchodu tych Dni oraz za wykonane i finansowane prace promujące ten obiekt (zob. niżej: Wielkie podziękowania).
Marszałek Janusz Sepioł wręczył nam symboliczne dyplomy "Za żywe zaangażowanie się w realizację V Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego".
(Zapis 2.07.2003).  PS. Kawa też była niezła!.

Procesja do Pustelni, Msza i wielki spektakl na brzegu Dunajca - na rozpoczęcie odpustu
W sobotę, 12 lipca o godzinie 1800, rozpocznie się tegoroczny odpust ku czci śś. Pustelników Świerada i Benedykta. Zgromadzimy się najpierw w kościele i w uroczystej procesji udamy się do Pustelni. Tam będziemy uczestniczyć w Eucharystii.
Po powrocie ku kościołowi będzie wakacyjne spotkanie młodzieży z piosenka religijną. Po nim, o godz. 2100 , będziemy uczestnikami wielkiego spektaklu  typu "światło-dźwięk", pt. "Na ratunek zbójnikom", w amfiteatrze nad brzegiem Dunajca.
Zapraszamy!

W internecie pojawiła się nowa, poświęcona Tropiu i św. Świeradowi witryna
Witryna ta została opracowana w Małopolskim Instytucie Kultury w związku z Dniami Dziedzictwa kulturowego Małopolski
Właściwymi jej wykonawcami były, pod kierunkiem krakowskich specjalistów-pedagogów, dzieci klasy VI Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem. Przedstawia ona bogactwo twórczości i pomysłowości dzieci. Wśród nich nie zabrakło witrażu, tekstów literackich i słuchowiska.
Tę witrynę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Tropiu najlepiej otwiera się z wyszukiwarki onetu, wpisując: TROPIE.

Błogosławieństwo nowego miodu i dojrzewających kłosów zbóż
Jak co roku, tak i w tym na uroczystej sumie odpustowej (13 lipca) pszczelarze otrzymają błogosławieństwo dla nowych zbiorów miodu, a rolnicy - dla dojrzewających kłosów zbóż. Błogosławieństwo nowego miodu odbywa się ku czci św. Świerada, którego jednym z pokarmów pustelniczych był miód leśny.
Rolnicy zaś widzą w nim swojego patrona choćby z tej racji, że pochodził on "z rodu wieśniaczego", jak napisał Maurus. 
Na odpust do Tropia zapraszamy więc pszczelarzy i rolników.

Stała wystawa fotografii Iwony Machowskiej czeka na Twoje odwiedziny
Wystawa "Tropie - prastary erem św. Świerada", kiedyś z sukcesem prezentowana w Warszawie, została kolejno otwarta w Domu Pielgrzyma w Tropiu. Wystarczy poprosić kustosza Sanktuarium na zakończenie programu zwiedzania kościoła albo niezależnie od niego. Z okazji zwiedzania można sobie zakupić któryś z eksponatów. Może być dobrą ozdobą Twojego mieszkania.

Wielkie podziękowania za Dni Dziedzictwa Kulturowego!
Parafianie, Parafialna Rada Duszpasterska i ks. Proboszcz - Kustosz Sanktuarium w Tropiu wyrażają wielką wdzięczność za miłą i pożyteczną imprezę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, których obiektem był nasz romański kościół śś. pustelników Świerada i Benedykta.
- Marszałkowi Województwa Małopolskiego Januszowi Sepiołowi oraz Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotrowi Boroniowi  za wskazanie naszego obiektu i patronowanie obchodom Dni Dziedzictwa;
- Województwu Małopolskiemu i Małopolskiemu Instytutowi Kultury - za wydatkowanie środków materialnych, wykonanie elementów informacyjnych i reklamowych oraz inspirowanie środowisk gminnych do aktywnego udziału w imprezie;
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rożnowie  za zorganizowanie wielkiego spektaklu typu "światło-dzwięk" o życiu naszych pustelników, pt. "Na ratunek zbójnikom", wykonanego w sobotnią noc na brzegu Dunajca pod kościołem;
- Księdzu Prałatowi Józefowi Pamule z Czchowa za przewodniczenie uroczystej Mszy w intencji twórców, opiekunów i sponsorów dziedzictwa kulturowego, inaugurującej obchód Dni;
- Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czchowie za taneczno-muzyczny występ "Małych Czchowian" z Czchowa;
- dziecięcemu zespołowi "Mali Mystkowianie" z Mystkowa k. Nowego Sącza, zwłaszcza ich opiekunowi Benedyktowi Porębie, za wykonany program estradowy;
- Pani Iwonie Machowskiej z Warszawy za zorganizowanie i osobisty udział w otwarciu wystawy fotograficznej: "Tropie - prastary erem św. Świerada";
- Pani Annie Lebda i grupie młodzieży z Witowic za wykonanie obrazka scenicznego na temat życia śś. pustelników : "Opowiadaj Benedykcie";
- Chórowi parafii NSPJ w Nowym Sączu, prowadzonemu przez parafianina z Tropia Stanisława Wolaka,  za śpiewy podczas mszy inauguracyjnej;
- wszystkim, którzy porządkowali otoczenie, przygotowywali scenerie dla imprez Dni Dziedzictwa Kulturowego i obsługiwali gości.
Była to pod każdym względem pożyteczna impreza, kulturalna i radosna. Dziękujemy!
(Zapis 2.06.2003)

Będzie kulturalnie i wesoło
W ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na programowej mszy w sobotę, 31 maja o godzinie 1800 w kościele zaśpiewa znany chór z Nowego Sącza, którego dyrygentem jest parafianin z Tropia, p. Stanisław Wolak.
Potem w godzinach 1900-2100, w trakcie oczekiwania na wielki spektakl "Na ratunek zbójnikom", uczestnikom będzie kulturalnie umilać chwile zespół dziecięcy Mali Czchowianie z Czchowa, Mali Mystkowianie z Mystkowa k. Nowego Sącza oraz góralska kapela im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy. Zapraszamy!
 (Zapis 30.05.2003)

Do widzenia w roku przyszłym!
Takimi słowami żegnało się wielu profesorów-prelegentów i słuchaczy po zakończeniu naukowej konferencji w Domu pielgrzyma w Tropiu, 27 maja br. Konferencja była bardzo "pracowita", bo obejmowała 12 wykładów, ale bardzo interesująca, zgodnie z programem zamieszczonym poniżej. Słuchacze, wśród nich głównie nauczyciele i młodzież szkolna, na pewno wiele skorzystali z niej. Takie i podobne spotkania naukowe staną się już chyba tradycją w Tropiu, w tropskim "Sveradianum". Taką nadzieję wyrażali także wspaniali wykładowcy. (Zapis 29.05.2003)

Polsko-słowackie ognisko/vatra w Tropiu
W miłej atmosferze przyjaźni i koleżeństwa spędzili poniedziałkowy wieczór nauczyciele i uczniowie z dwóch słowackich szkół im. świętych Svorada i Benedikta z Nitry i Trenczyna oraz polskich szkół im. świętych Świerada i Benedykta z Witowic i Wytrzyszczki w parafii Tropie. We wtorek odbędą się spotkania w szkołach (wspólne lekcja o językach i literaturze krajów, geografii historii) oraz wspólny udział w uczczeniu Ikony Oblicza Przemienionego Chrystusa. (Zapis 27.05.2003)

Reklama naszego dziedzictwa kulturowego
W niektórych punktach Krakowa, na wielu trasach wylotowych z Krakowa, a nawet  u wjazdu do Warszawy z funduszu Urzędu Marszałkowskiego umieszczono olbrzymie bilbordy, 6x4,50 m, przedstawiające sylwetkę romańskiego kościoła  w Tropiu jako szczególne dziedzictwo kulturowe Małopolski. Słuszne i radosne dla nas wydarzenie. (Zapis 23.05.2003)

Emisja filmu "Różaniec"
W związku z dniami Dziedzictwa Kulturowego w Tropiu, na wniosek Marszałka Małopolski Telewizja Polska Kraków (pr. 3) powtórzy emisję filmu "Różaniec": o ciekawych szczegółach powstania kamiennego różańca, opasującego wzgórze kościelne w Tropiu. Pani reżyser Krystyna Szturc cieszy się, że jej film wszedł do programu prezentacji dziedzictwa kulturowego, które znajduje się w Tropiu. Kiedyś startował on nawet, i to z wielkim powodzeniem, na międzynarodowym festiwalu filmów krótkometrażowych w Niepokalanowie. Różaniec, o którym mówi film, został wykonany z okazji obchodów tysiąclecia św. Świerada w Tropiu, w 1998 r.
Zachęcam do obejrzenia: w PIĄTEK  23 maja, godz. 1845
(Zapis 19.05.2003)

 

Powrót do początku tej strony
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE