"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"

(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Szlagowie /Ślagfowie - ród Wojciecha Szlagi /Ślagi z Łukowicy

Ostatnia niedziela września w Łukowicy

DZIEŃ SZLAGÓW / Ślagów

- corocznie -

Aktualizacja strony
 29 maj 17

Witaj, jesteś tu miłym

 gościem naszej witryny

 HOME-TROPIE


WYBIERZ RÓD:

WYBIERZ GAŁĄŹ RODU WOJCIECHA:

 
 
Jednoosobowy Senat Rodu Szlagów większością 100% głosów, bez głosu sprzeciwu, podjął nową uchwałę,
by
w ostatnią niedzielę września, z okazji rocznicy urodzin Marcina Szlagi (22 IX),
naszego wspólnego praojca, corocznie obchodzić
DZIEŃ SZLAGÓW
Decyzję tę zaaprobowało całe zgromadzenie pierwszego Dnia Szlagów, 25 listopada 2007 r. xSt
 

...............................................................................................................................................................................
 

STOP!
W tym roku 2016 nie planuję Mszy w Łukowicy za zmarłych naszych
praojców z rodu Ślagów
w ostatnią niedzielę września.
Uczynię to u siebie, w Tropiu.

Pozdrawiam wszystkich!
(ks. Stanisław Pietrzak)
 

...............................................................................................................................................................................

 

Uwaga, zobacz!

Galeria zdjęć z V Dnia Pietrzaków, Szlagów i Janików
Łukowica 29.06.2013Zaproszenie na

Wspólny Dzień Pietrzaków, Szlagów, Janików i Kurczabów

         Drodzy,
Przekazujemy Wam serdeczne zaproszenie na tegoroczne spotkanie wspólne czterech Rodów, połączonych osobą ks. Stanisława:

PIETRZAKÓW, wywodzących się z Łukowicy, potomków Macieja i Andrzeja Pietrzaka,
SZLAGÓW, wywodzących sie także z Łukowicy, potomków Wojciecha Szlagi/Ślagi,
JANIKÓW, wywodzących się z Łazów Biegonickich, potomków Mateusza Janika,
KURCZABÓW, wywodzących sie z Krasnego Potockiego, potomków Franciszka i Marii.

Spotkanie odbędzie się w Łukowicy w sobotę, 29 czerwca 2013 r. o 17
00, w lokalu remizy OSP.
Zakończenie - chyba rano!

Zgłoszenia telefoniczne lub listowne przyjmuje do końca maja Komitet:

1) Władysława i Tomasz Pietrzakowie, Łukowica 31,          tel. 18 333 51 03, lub 798 894 511
2) Jadwiga i Jan Pietrzakowie, Łukowica,                           tel. 18 333 56 30, lub 503 521 714
3) Stanisława Pietrzak, Świdnik, koło Łukowicy,                 tel. 18 333 51 24, lub ...
4) Grażyna i Kazimierz Biskupowie (Szlaga), Świdnik,   tel. 18 333 50 82, lub 511 874 681
5) Grażyna i Rafał Kasieczkowie (Pietrzakowie), Klęczany  tel. 18 443 39 85, lub ...
6) Alicja i Jan Ginterowie (Janikowie), Nowy Sącz              tel. 18 443 91 81, lub 512 658 250
7) Anna Ledniowska (Kurczabowie), Piwniczna                  tel. 18 446 43 98

Z tej okazji ks. Stanisław zaprasza na świąteczną Mszę ku czci św. Piotra, patrona jego kapłaństwa, w kościele w Łukowicy o godzinie 17
00 oraz na okolicznościowy obiad.
(adres, Tropie, telefon: 601 918 322, lub 18.449 41 81)

................................................................................

Koszt w przeliczeniu na osobę - 60 zł (dzieci do lat 6 - 30 zł)
Oczekujemy Was!
 

 

.

V Dzień Szlagów - 25 września 2011

I tym razem modliliśmy się za naszych zmarłych przodków na mszy o 1200 i na cmentarzu w Łukowicy,
przypatrzyliśmy się  obchodom regionalnego Dnia Owocobrania, a potem smakowity rodzinny obiad
w pobliżu, u Marii i Mieczysława Biskupów.
Do zobaczenia za rok!
 

IV Dzień Szlagów 2010 - 26 września

         Po mszy w kościele, celebrowanej za Wojciecha, Marcina i Klemensa oraz wszystkich ich zmarłych i żyjących potomków, spotkanie przy grobach naszych zmarłych. Tym razem przy grobach drugiego klanu rodu Ślagów, Klemensa Ślagi. Jednak trzeba pamiętać, że ród nasz nie zaczyna się od Wojciecha z XVIII wieku. Genetyka bowiem wykrywa całą linie jego ojców, od pierwszego mężczyzny, zwanego Adamem. Zapis ich mutacji znajduje się w naszym Y-DNA współczesnych ich potomków. Istnieje tez możliwość wykrycia szlaku migracji od pierwotnej ojczyzna ludzkości, jak wskazuje genetyka,  w Afryce, z około 200 000 lat temu.
         Podobnie wykrywa się przodków w linii matczynej od pierwszej kobiety zwanej Ewą. A jest ich około 8000.

Kilka tysięcy praojców
                  i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
                  i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
                  - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę
                  w synowskiej miłości!

(Szlagowie - Y-J2a4*, mtHV1 i mtH14a)

 


80-letni Piotr Slaga
z Limanowej w roli nowego króla Rodu

W otoczeniu
eks-królowych Antoniny i Julii


84-letnia Maria Szlaga - przyszła królowa!


Do lokalu Marka Króla w Łukowicy
przybyły 44 osoby


Posiliwszy się schaboszczakiem, czekamy na kawę

... i pilnie słuchamy o dziejach rodu od
Adama i Ewy

         Dokumenty metrykalne ujawniły nam szczegóły rodu od około 250 lat. Jednak testy genetyczne pozwoliły poznać w zarysie dzieje rodu od około 200 000 lat, bo na te czasy datuje ona życie matki całej ludzkości, czyli Ewy. W linii ojcowskiej (od Adama) Szlagowie należą do haplogrupy Y-DNA oznaczanej jako J2a4. W linii matczynej (od Ewy) dwie osoby przetestowane należą do mitochondrialnych haplogrup  mtHV1 i mtH14a.

         Po wyjściu przodków z Afryki około 70000 lat temu, po przejściu wielu mutacji SNP w Y-DNA, około 50000 lat temu i zapewne w rejonie Półwyspu Arabskiego wyłonił się ojciec klanu (haplogrupy) IJK. Po kolejnych mutacjach w jednej z linii jego potomków około 30000 lat temu wyłonił się ojciec klanu (haplogrupy) J (z tej samej haplogrupy, z przodka IJK, a później K, i po przejściu kilkudziesięciu mutacji w Y-DNA, wyłonił się najmłodszy klan (haplogrupa) ludzkości, oznaczany literą R, w której pojawił się klan rodu Pietrzaków, haplogrupa oznaczana R1a1a*).

         Klan J powstał około 30000 lat temu gdzieś na Bliskim Wschodzie, zapewne w Mezopotamii, tam gdzie powstała pierwsza najstarsza wielka cywilizacja ludzka, a więc zapewne z udziałem przodków naszego rodu, J i jego potomków J1 i J2. Podgrupa J2 powstała powstała z grupy J około 18500 lat temu, zapewne w rejonie tzw. Żyznego Półksiężyca, terenu od Mezopotamii ku Palestynie i Delcie Nilu znanego z najstarszych upraw rolnych i hodowli oswojonej zwierzyny domowej. Ludność ta na pewno jakoś uczestniczyła w powstaniu tych kultur.

         Niedługo później w potomstwie klanu J2 wyłonił się potomek J2a i jego dalszy potomek J2a4. Cechują go mutacje L26 i L27 i inne. To właśnie ten klan, do którego należy ród łukowickich Szlagów /Slagów. Co wiemy o jego przeszłości? Klan ten początkowo rozwijał się gdzieś na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w rejonie Syrii. Tam około 7000 lat przed Chr. powstały zaczątki ceramiki, zwanej ceramiką kardialną albo impresso, gdyż garnki były ozdabiane odciskami muszli skorupiaków morskich, którymi ludność się odżywiała. Wynalazek wypalanej ceramiki było wielkim darem dla ludzkości ze strony przodków naszego klanu.

         Ludzie ci długo nie umieli budować siedzib; ich mieszkaniami były nadal, aż do przełomu er, skalne pieczary i jaskinie. Opanowali natomiast,. jako pierwsi w tym rejonie świata, żeglugę morską. Dlatego gdy zostali wyparci ze wschodu, łatwo mogli rozprzestrzenić się po wyspach Morza Śródziemnego i południowych wybrzeżach Europy, od Grecji przez wybrzeża Italii do Hiszpanii. Żywili sie też produktami otwartych mórz. Ta umiejętność żeglugi to kolejny dar naszych przodków dla Europy. Prawdopodobnie tych ludzi grecki poeta z VII wieku przed Chr., Homer, w swoim poemacie Iliada i Odyseja, ówczesnych morskich wędrowców, zapewne haplogrupy J2, nazywa Cyklopami.

          Mamy więc czym się przechwalać, nie mniej niż Pietrzakowie z klanu R1a1a*, głównego wynalazcy upraw zbożowych, a zwłaszcza hodowli bydła rogatego w neolicie około 7000 lat przed Chr., oraz twórca języka praindoeuropejskiego i pochodzącego z niego - języka prasłowiańskiego.

         Powyższe informacje mogą zostać nieco zmienione, wraz z rozwojem wiedzy, która w dziedzinie genealogii genetycznej dopiero zaczyna się rozwijać.

         Z powyższych danych wynika, że przodkowie rodziny Szlagów /Ślagów przybyli do Łukowicy  z południowych krańców Europy. Potwierdzeniem jest i to, że dwie kobiety-żony z tego rodu maja podobne pochodzenie. Ich mitochondrialne mtDNA to HV1 i H14a. mtHV jest bardzo rzadka w Europie, ale starego pochodzenia (20100 lat) i ważna. Była ona rodzicielską dla haplogrupy mtH, która cechuje około 40 % ludności europejskiej. Jest więc jakby matką połowy Europy. Jej "córka" mtHV1 powstała 17000 lat temu. Na obecnym etapie badań najbliższa krewna łukowickiej mtHV1 żyje na Sycylii.

         Podobnie druga, H14a. Jej "matka" mtH14 powstała 14500 lat temu w rejonie Palestyny. Nasza H14a powstała nieco później, w Europie jest nieliczna. Najbliżsi krewni łukowickiej H14a także żyją dziś zwłaszcza na południu Europy: Italia, Portugalia, Azja Mniejsza.

         A więc jesteśmy południowoeuropejskiego pochodzenia, z rejonu śródziemnomorskiego.
         Kiedy nasi przodkowie tu przybyli? Może specjaliści od starożytnych migracji na to pytanie kiedyś odpowiedzą. Przypuszczam, że mogli przyłączyć się do migracji klanu R1a1a* z Azji Mniejszej na Bałkany i nad Dunaj około 6000 lat przed Chr. lub innych grup na początku neolitu (rolnictwo, hodowla, ceramika).
         Kolejne badania powiedzą nam więcej!
         Zob. też: Szlagowie i Polacy-Słowianie


 

III Dzień Szlagów 2009, 27 września
W niedzielę 27 września 2009 o godzinie 1200,
z okazji rocznicy śmierci Marcina Szlagi (Ślagi),
Odbyła się Msza św. za niego i jego potomków - żyjących i zmarłych,


Po mszy
w kościele

Modlitwa
na cmentarzu

W domu Biskupów

Już po
obiedzie


 


II Dzień Szlagów 2008 , 28 września 2008

Trzy punkty tegorocznego Dnia:
Najpierw Msza w kościele parafialnym o godzinie 12 za Marcina, Teklę i Katarzynę Szlagów/Ślagów oraz ich zmarłych potomków. Następnie modlitwy przy grobach ich dzieci: Walerii i Marcina Biskupów na miejscowym cmentarzu. Potem okolicznościowe spotkanie uczestników i wykonanie pamiątkowych zdjęć na tle kościoła  i ojcowizny Szlagów w Łukowicy; korona królowej Rodu przypadła Julii Gomółka z Pisarzowej, jako najstarszej z pokolenia Szlagów uczestniczce. W końcu - przyjazne rodzinne wizyty w domach Szlagów-Biskupów w Łukowicy i Świdniku.


Dokumentacja fotograficzna. Nasi tegoroczni "Naj..."


W tym kościele
w Łukowicy
msza za śp.
Marcina, Teklę
i Katarzynę 
Szlagów
i wszystkich
ich potomków

Patrzyliśmy
na wzgórze,
za którym,
"Za Działem",
znajduje się
ojcowizna
naszego
 rodu

Obdarzony niespodzianką najmłodszy
uczestnik
spotkania,
Dominik
 z dalekiej
Mochnaczki

Najstarsza
z krwi Szlagów,
 Julia Gomułka z Biskupów,
obdarzona
koroną
Królowej
Rodu

Ta zaś
przybyła
 z najdalszego zakątka
Szlagów -
z samego
Wałbrzycha.
Brawo!

 


Uczestnicy z dalekiej Mochnaczki

Jedna
część
zgromadzenia

Druga
część
zgromadzenia

A to już całe
zgromadzenie
i obydwie królowe


 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

I Dzień Szlagów 2007
25 listopada, w setną rocznicę śmierci Marcina Szlagi,
praojca naszego Rodu,
odbył się już pierwszy Dzień Szlagów. Brawo!


 

      Przybyło blisko pięćdziesiąt osób z rodu Marcina: z gałęzi Józefa Szlagi, Franciszki Janikowej i - najwięcej - Walerii Biskupowej, choć musimy wyznać, że szczerze opłakiwaliśmy nieobecność jakichkolwiek potomków Ignacego Biskupa oraz nielicznej gałęzi Jakuba Szlagi.
      Na mszy o godzinie 1200 w kościele łukowickim, a trzeba wiedzieć, że zbudowany jest na miejscu domu, w którym urodził się nasz praojciec Marcin, modliliśmy się za niego, za jego pierwsza żonę Teklę i drugą, Katarzynę oraz za zmarłych ich przodków i potomków. W ramach trwających misji parafialnych wysłuchaliśmy kazania misyjnego, poświęconego akurat tajemnicy umierania i wieczności.
      Potem na cmentarzu odwiedziliśmy groby zmarłych przodków z gałęzi Walerii Biskup i Józefa Szlagi. Przy nich (Bogu dzięki za pogodę!) urządziliśmy nabożeństwo wypominkowe. A było kogo wspominać, począwszy od roku 1765 - imiona, nazwiska i kolejne siedziby rodu.
      Kolejnym punktem - to radosne spotkanie przy stole. Miejscowa Szkoła Podstawowa użyczyła nam lokalu i kuchni. Serdecznie jej dziękujemy!
      Na początku - kwiaty dla obecnej seniorki rodu, Antoniny Biskup z Owieczki. Przygotowaliśmy także kwiaty dla trzech nieobecnych seniorek: dla Julii Raczek z Pisarzowej, Janiny Biskup z Owieczki i dla Stefanii Szlaga ze Starego Sącza. Ponieważ ich zabrakło, kwiatami wyróżniliśmy inne zasłużone osoby. Otrzymali je:  najstarszy uczestnik spotkania Mieczysław Jasica z Pisarzowej, najbardziej wielodzietna matka Teresa Ryś z Siekierczyny-Raszówki i uczestniczka, która odbyła najdalszą, bo z Krakowa, drogę na spotkanie,  Halina Rogozińska z Jasiców.
      Bardzo radosnym momentem był wybór królowej rodu. Nie mieliśmy wątpliwości, ze koronę trzeba nałożyć na głowę jedynej obecnej seniorki, Antoniny Biskup. Dobrze się nam zaprezentowała w złotej koronie. Kadencja królowej trwa rok,  do przyszłego Dnia Szlagów.
      Wybraliśmy też senat Rodu. Weszły do niego: z gałęzi Walerii - Grażyna Biskup ze Świdnika i Maria Biskup z Łukowicy; z gałęzi Józefa - Maryla Talarczyk z Czarnego Potoka, a z gałęzi Franciszki - ks. Stanisław Pietrzak. Kadencja trwa do przyszłego Dnia Szlagów. Obowiązkiem Senatu jest zorganizowanie przyszłego Dnia Szlagów.
      A ustaliliśmy właśnie, że w przyszłości takie święto Rodu będzie organizowane w pobliżu rocznicy urodzin praojca Marcina, w ostatnią niedzielę września, rozpoczęcie mszą o godzinie 1000 i najlepiej w starym kościele w Łukowicy, gdzie nasi praojcowie otrzymali chrzest, praktykowali wiarę i skąd zostali wyprowadzeni na cmentarz. O szczegółach zadecyduje nowy Senat.
      Nikt z uczestników nie ma wątpliwości, że takie spotkanie trzeba odbywać corocznie.  A nieobecni niech żałują!
      Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, a najbardziej Grażynie Biskup i Marii Biskup za inicjatywę i wykonaną pracę organizacyjną.

A więc do zobaczenia za rok, w ostatnią niedzielę września!

 

Aktualna Królowa Rodu Szlagów,
81 letnia
uczestniczka, Antonina Biskup
z Owieczki.
Niech 100 lat
żyje!

.


Po mszy modlitwy na cmentarzu


Przy grobach dzieci Marcina


... daj im wieczne spoczywanie!


Wzruszona Królowa Rodu


Niechaj żyje, niechaj żyje...


I jeszcze zdjęcia rodzinne

.
Zdjęcia te nadesłała Arletta Biskup ze Świdnika.
Część 1. Rodowe wypominki na cmentarzu i modlitwy za zmarłych.


Część 2. Przy rodzinnym stole w łukowickiej szkole.


Oj, ciężka korona,
choć królewska,
i ze złota zrobiona!


To trzeba utrwalić dla internetu
i dla potomnych


Przy posiłku rodzinne
rozmowy


Tym też mamy
 za co
dziękować!


Rodzeństwo Dudków z gałęzi Józefa


Łukowiccy Kowalczykowie
z rynku też nasi!

 

Część 3. Pożegnanie.


Było nas dużo.
Za rok będzie więcej!


Z kwiatami
nie tylko paniom ładnie!


 

 

 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)

Wszelkie teksty lub fotografie proszę mi przekazać za pośrednictwem meilowego gołąbka.
Kliknij go!

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi !
Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak
Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny TROPIE

  

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. Pietrzak.PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, Janik.JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.Gierałtowie