"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"
(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Janikowie - ród  Szymona z Łazów Biegonickich

Około 16 października, w rocznicę urodzin Szymona

DZIEŃ JANIKÓW 2008

- corocznie -

Ostatnia aktualizacja
tej strony
29 maj 17

HOME-TROPIE

WYBIERZ RÓD:

PIETRZAKOWIE

JANIKOWIE  /  JANIKOWIE B.

SZLAGOWIE

FIUTOWIE

WYBIERZ  GAŁĄŹ TEGO RODU lub TEMAT:

JANIKOWIE
ród Szymona z Łazów

Dzień Janików
2007 2008

1.Maria
Janik-Pierzchała

2.Kunegunda
Janik-Kulig

3.Wojciech
Janik

4.Zofia
Janik-Daniel

Aktualności rodu
i nowiny
Sukcesy rodzin

5.Jan
Janik

6.Stanisław Janik  genealogia.   6.InfoFoto

7.Katarzyna
Janik-Lelito

8.Szymon
Janik z Piątkowej

 

Uwaga, zobacz!
Galeria zdjęć z V Dnia Pietrzaków, Szlagów i Janików
Łukowica, 29.06.2013

 

Zaproszenie na
wspólny Dzień Pietrzaków, Szlagów, Janików i Kurczabów

         Drodzy,
Przekazujemy Wam serdeczne zaproszenie na tegoroczne wspólne spotkanie czterech Rodów, połączonych osobą ks. Stanisława:

PIETRZAKÓW, wywodzących się z Łukowicy, potomków Macieja i Andrzeja Pietrzaka,
SZLAGÓW, wywodzących sie także z Łukowicy, potomków Wojciecha Szlagi/Ślagi,
JANIKÓW, wywodzących się z Łazów Biegonickich, potomków Mateusza Janika,
KURCZABÓW, wywodzących sie z Krasnego Potockiego, potomków Franciszka i Marii.

Spotkanie odbędzie się w Łukowicy w sobotę, 29 czerwca 2013 r. o 17
00, w lokalu remizy OSP.
Zakończenie - chyba rano!

Zgłoszenia telefoniczne lub listowne przyjmuje do końca maja Komitet:

1) Władysława i Tomasz Pietrzakowie, Łukowica 31,          tel. 18 333 51 03, lub 798 894 511
2) Jadwiga i Jan Pietrzakowie, Łukowica,                           tel. 18 333 56 30, lub 503 521 714
3) Stanisława Pietrzak, Świdnik, koło Łukowicy,                 tel. 18 333 51 24, lub ...
4) Grażyna i Kazimierz Biskupowie (Szlaga), Świdnik,        tel. 18 333 50 82, lub 511 874 681
5) Grażyna i Rafał Kasieczkowie (Pietrzak), Klęczany         tel. 18 443 39 85, lub ...
6) Alicja i Jan Ginterowie (Janik), Nowy Sącz                tel. 18 443 91 81, lub 512 658 250
7) Anna Ledniowska (Kurczabowie), Piwniczna                  tel. 18 446 43 98

Z tej okazji ks. Stanisław zaprasza na świąteczną Mszę ku czci św. Piotra, patrona jego kapłaństwa, w kościele w Łukowicy o godzinie 17
00 oraz na okolicznościowy obiad.
(adres, Tropie, telefon: 601 918 322, lub 18.449 41 81)
................................................................................


Koszt w przeliczeniu na osobę - 60 zł (dzieci do lat 6 - 30 zł)
Oczekujemy Was!
 

 

 

"Oto dzień, który dał nam Pan!"

II Dzień Janików 2008 - 19 października:
Dokumentacja fotograficzna Dnia Janików 2008
.
Poniższe zdjęcia przysłała Teresa Sołdra-Gwiżdż (Opole). Dziękujemy!

Nauka śpiewu:
Oto dzień, który dał nam Pan"

Ala
Janik/Ginter
w trakcie czuwania
Rodzinna
rozmowa
z ks. Januszem
Moment po koronacji
Barbary Sołdra
Szczęśliwa Królowa Rodu Janików

 

Najbliższe grono
 z Królową Rodu
Janików
Teraz
rodzinna
rozmowa.
Córka Teresa chyba też szczęśliwa! Zięć też chciał sobie pogadać z Królową! To wymiana wizytówek.
A ktoś to widzi...!

 

cdn.
I tym razem oczy i uszy Królowej
czujne...
cdn.


Poniższe zdjęcia przysłał Andrzej Janik (Miedźna). Dziękujemy!

Barbarze Sołdra
jako królowej - korona i kwiaty
 Stefania Gutowska
z dalekiego Strzelina
Ze słowackiego Preszowa - Zuza
 i Darek Ginterowie
"Jestem aż
z Drawska
Pomorskiego!"
- więc należy się wyróżnienie
 i kwiaty!

 

Majochowie
z wnuczkami
(6 osób z domu)
Wywiad
z rodziną Andrzeja Janika
Z gałęzi Katarzyny Szczygłowie, Lelitowie,Bodzioni Z rodu Stanisława
tylko St. Pietrzak
i A. Popardowski
Z gałęzi
Jana,
przy stole.

 

Kuzyni Andrzej
 i Jan
z rodzinami
Majochowie,
Urbańcowie
i Janikowie
Z gałęzi
Jana,
ci sami.
Adam
Janik
i Majochowie
Z gałęzi
JanaJanika
i Katarzyny Lelito


Poniższe zdjęcia przysłano od Bodzionych z Warszawy-Rembertowa. Dziękujemy!

Wyróżniona seniorka gałęzi Marii, Genowefa Genowefa Mółka
 i jej syn ks.Janusz
jezuita
Stół rodzin Królów
z gałęzi Marii Pierzchała
Dożył pociechy,
że te ksiązki trafią pod strzechy!
Potomkowie
Marii w swoim gronie
 
Wyróżnienie seniorki Lelitów, Marii Szczygieł Z wnuczkami tak samo miło, jak z kwiatami. Rozmowa rodzinna
seniorki gałęzi Katarzyny
Potomkowie Katarzyny,
Lelitowie
Potomkowie Katarzyny, Lelitowie-Bodzioni

 

Koronacja królowej rodu, Barbary Sołdra Potomkowie Jana, Janikowie Nawojowscy Potomkowie Jana
a dalej -
 Marii
Potomkowie Zofii: Danielowie, Sołdrowie itd. Ci sami
z gałęzi
Zofii

 

Przy ołtarzu i chrzcielnicy naszych praojców ...Czy ci nie żal
odchodzić od stron ojczystych?

 

Podsumowanie Dnia Janików 2008

W Biegonicach (Nowy Sącz), w rodzinnej parafii naszego rodu Janików, odbył się drugi Dzień Janików. Tytułową pieśnią tego obchodu był gromki śpiew słów z psalmu 118:

"Oto jest dzień, który dał nam Pan!"

Uczestniczyło blisko 120 osób. Z radością i entuzjazmem witaliśmy kolejno: najmłodszą, bo siedmiomiesięczną uczestniczkę tego Dnia, Igę, od Anny i Marcina Urodów (z gałęzi Marii). Następnie powitaliśmy kwiatami najstarszych uczestników z poszczególnych gałęzi naszego rodu, np. z gałęzi Marii - Genowefę Mółka, z gałęzi Kunegundy - Helenę Kurzeja, z gałęzi Wojciecha - Czesławę Hebda, z gałęzi Jana - Stefanię Gutowską, z Gałęzi Stanisława - Adama Popardowskiego, z Gałęzi Katarzyny - Marię Szczygieł; natomiast z gałęzi Szymona nie było uczestników.
Spośród tych najstarszych zdecydowanie najstarszą okazała się 83-letnia Barbara Sołdrowa (z gałęzi Zofii); udekorowaliśmy ją nie tylko kwiatami, ale i złotą koroną Królowej Rodu Janików. Niech nam długo, co najmniej do stu lat, żyje i miłościwie panuje!

Powitaliśmy też i drugiego księdza rodowego na tym spotkaniu, ks. Janusza Mółkę z gałęzi Marii, jezuitę z Krakowa, wspominając przy okazji dwóch dalszych, choć nieobecnych, księży ze zgromadzenia salwatorianów, Andrzeja i Krzysztofa Drogosiów, z gałęzi Zofii, pracujących za granicą na Słowacji i we Włoszech.
Kolejno witaliśmy kwiatami przybyłych z najdalszych zakątków kraju (a to Godoniowie z Drawska Pomorskiego i  liczna grupa z rodziny Gutowskich z Dolnego Śląska) oraz z zagranicy (Zuza i Dariusz Ginterowie ze Słowacji). Następnie dom, z których przybyło najwięcej osób na nasze spotkanie (Borkowie z Kamionki, Mółkowie z Zielonej).
Kwiaty też dostały się najbardziej aktywnej w organizacji tego Dnia - Ali Ginterowej. Niech i ona sto lat żyje!
Każdy z tych wyróżnionych miał możność przemówić do mikrofonu i podzielić się z nami swoimi wrażeniami, przeżyciami i sukcesami  życiowymi.

Po posiłku, o godzinie 1300 wyruszyliśmy w stronę kościoła parafialnego, gdzie mieliśmy mszę św. Po drodze nawiedziliśmy cmentarz, by zapalić znicz i pomodlić się nad ziemskimi  szczątkami naszych zmarłych przodków, których imiona znamy aż od 1655 roku! Odbyły się jakby rodowe wypominki zmarłych.
W Kościele św. Wawrzyńca w Biegonicach przywitał nas obecny proboszcz, ks. prałat Józef Atłas, który przedstawił nam historię parafii, założonej juz w 1269 r. z fundacji św. Kingi; historię kolejnych kościołów św. Wawrzyńca, a zwłaszcza wskazał na te zabytkowe elementy wyposażenia, które towarzyszyły religijnemu życiu naszych przodków. Np. łaskami słynący obraz Matki Bożej tzw. biegonickiej, przy którym nasi przodkowie się modlili, pochodzący z czasu wnet po 1500 roku; chrzcielnica z roku 1660 przy której juz nasz praojciec Mateusz był ochrzczony, czy dzwon z 1664 r., którego głosu nasi przodkowie słuchali...
Mszę św. za naszych zmarłych przodków i żyjących z rodu Janików koncelebrowali dwaj nasi kapłani - ks. dr Janusz Mółka, jezuita (z gałęzi Marii). ks. Stanisław Pietrzak (z gałęzi Stanisława), który w tę niedzielę misyjną głosił kazanie o potrzebie misji chrześcijańskich m.in. w naszych rodzinach.
Po mszy św. i powrocie do remizy odebraliśmy wiadomość, że właśnie przyszedł na świat nowy Janiczek, Nikola Krupa, z gałęzi Marii. Odśpiewaliśmy "sto lat", a Mamie dziecka posłaliśmy kwiaty. W radosnym nastroju wracaliśmy do domów, pytając o kolejne takie spotkanie z okazji Dnia Janików. Kiedy będzie następne i kto je zorganizuje - nikt na razie nie wie. Wiadomo jednak, że co roku, w ustalonym na tej stronie internetowej Dniu Janików, możemy przynajmniej duchowo i na odległość zjednoczyć się zwłaszcza wokół mszalnego ołtarza za naszych zmarłych przodków i uczestniczyć w jedności z żyjącymi z naszego Rodu.
cdn.

 


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- Informacje i  Zaproszenie na Dzień Janika 2008


Kościół
św. Wawrzyńca
w Biegonicach,
w miejscu poprzedniego,
w którym nasi praojcowie otrzymywali chrzest,
modlili się, zawierali małżeństwa
i gdzie byli
żegnani
 i odprowadzani
na cmentarz.
Msza św. za zmarłych naszych przodków

o godzinie 1300

Zapraszamy na Dzień Janika 2008
- w rocznice urodzin praojca naszego rodu,
Szymona Janika z Łazów Biegonickich,
w niedzielę, 19 października 2008 r.
Odbędzie się on w Nowym Sączu-Biegonicach,
rodzinnej parafii naszych Janików.

Proponowany program, poprawiony 6 kwietnia:
         Powitanie - godz. 10
00 w remizie OSP Biegonice.
         Kawa i poczęstunek.
         Prezentacja rodzin i rodów: "Czym chata bogata?"

         Zwiedzanie kościoła i niedzielna msza za zmarłych
         przodków naszego rodu i żyjące rodziny
         - o 13
00 w kościele.
         Posiłek - ok. godz. 14
00 w remizie.

         Program rodzinny (przy muzyce) i kawie do godz. 1600.
         lub dłużej;  wybór nowej Królowej Rodu i Senatu
Uwaga!
Termin przyjmowania zgłoszeń do 12 października!
Uwaga. Poszukujemy w naszym rodzie artystów i twórców w rozmaitych kategoriach kultury!

Zgłoszenia imienne (telefonicznie lub listownie) proszę kierować
do dnia
12 X na ręce wymienionych niżej członków Komitetu organizacyjnego.
Potwierdzeniem zgłoszenia będzie wpłata
10 zł
od osoby-  na okolicznościowe wydatki (przedszkolaki uczestniczą bezpłatnie).


Remiza OSP
 w Biegonicach

DOJAZD
Jadąc od
Nowego Sącza ulicą Węgierską, miniesz stację paliw  (po prawej)
i tu,  naprzeciw przystanku komunikacji miejskiej, zobaczysz
po lewej,
za kilkoma świerkami,
  budynek OSP; skręcisz tam
w boczną uliczkę

 i zaparkujesz.
 

WITAMY!

Organizacją Dnia Janików 2008 zajmie się następujący Komitet:

Przewodnicząca (honorowa) - HELENA JANIK z Nawojowej
CZŁONKOWIE:
Z gałęzi Marii Janik Pierzchałowej -Kogutowej - Anna z Królów Bujasowa, 33-300 Nowy Sącz, ul. Gohaterów Orła Białego;
   tel. 018-442 93 34;
- Teresa z Pierzchałów Kmiecikowa, 33-300 Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 32, 
   tel. 018-443 72 56;
- Jadwiga z Borków Szymczykowa; 33-300 Nowy Sącz, ul. Graniczna, 
   tel. 018 547 40 85;
Z gałęzi
Kunegundy JanikKuligowej
- Helena z Żelazków Kurzejowa, 33-300 Nowy Sącz-Falkowa, ul. Obłazy 61;
   tel. 018-441 91 88;
Z gałęzi  Wojciecha Janika - Alicja z Janików Ginterowa z Zawady, 33-300 Nowy Sącz, ul. Mireckiego 20,
   tel. 018-44 39 181;
- Grzegorz Janik, 33-300 Nowy Sącz, Hubala 8/15; tel. 018-510 11 39
Z gałęzi
Zofii Janik Danielowej
- Stanisław Daniel z Piątkowej (Nowy Sącz), 33-300 Nowy Sącz, ul. Gwiaździsta 10,
   tel. 018-441 55 63;
Z gałęzi Jana Janika - Krzysztof Borek z Kamionki Wielkiej,  33-334 Kamionka Wielka,  tel. 606 911 385;
Z gałęzi Stanisława Janika - Stanisław Pietrzak, ks. (syn Marii Janik),  Tropie 6, 33-316 Rożnów,  
   tel. 601 918 322;
- Krzysztof Trojan, ul Kamienna 39; tel. 018-443 92 60
Z gałęzi
Katarzyny Janik Lelitowej
- Franciszek Bodziony z Dąbrówki,  33-300 Nowy Sącz, ul. Dąbrówki 72;
   tel. 018-442 93 15;
Z gałęzi Szymona Janika  - Jan Janik z Paszyna, 33-327 Paszyn 284; tel. 018-440 27 69;
 - Wojciech Ruchała z Piątkowej, 33-300 Nowy Sącz, Piątkowa-Krasów, 
   tel. 018-441 94 27;
- Józef Łęczycki Piątkowa-Krasów;

Do nich przekazujemy zgłoszenia udziału w Dniu Janików.
 

Przejdź do: Dzień Janików 2007
 

Strona jest stale w trakcie opracowania.
Proszę o przekazywanie informacji i zdjęć.
 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie teksty lub fotografie proszę mi przekazać za pośrednictwem meilowego gołąbka.
Kliknij go!

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi !

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak, pietrzakstan@poczta.onet.pl;  601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE