Witaj, jesteś tu

miłym gościem witryny

GIERAŁTOWIE
gniazdo tuchowskie

Genealogia Gierałtów z parafii Tuchów

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja
tej strony
 26 lut 20

WYBIERZ RÓD:

Aktualności
rodów Gierałtów

Gierałtowie
herbowi, lusławiccy

Gierałtowie
tropscy

1. Małgorzata
Gierałt-Sowa

2. Józef
Gierałt

3. Jan i Grzegorz  Gierałtowie

4. Andrzej, Kasper 
i Błażej

Gierałtowie
tuchowscy

Gierałtowie
warszawscy i inni

Wszystkie genealogie:  PIETRZAKOWIE * JANIKOWIE * FIUTOWIE * SZLAGOWIE * GIERAŁTOWIE * POLACY, SŁOWIANIE...

 

Gierałtowie - gniazdo tuchowskie


Tablica1. Pierwsze pokolenia Gierałtów tuchowskich, XVIII wiek

UWAGA!
W księgach metrykalnych Parafii TUCHÓW zapisy nazwiska GIERAŁT były dokonywane na podstawie przekazu ustnego, przeważnie bez ich uzgadniania z innymi zapisami tych samych osób, rodziny lub rodu. Stąd, obok poprawnego Gierałt, spotykamy takie jego urozmaicone odmiany pisarskie:  Gerałt, Gerał, Gerołt, Gierołt, Gierołd, Gierold,  Gierat, Gierałtt, Gierald, Gierułt, Gierotowicz, Gieraud, Gieraułt, Gerard (?) i Gierałcki (jako forma przejściowa do wówczas utrwalonego i już dominującego, np. w Siedliskach Tuchowskich, nazwiska Gieracki).  Parafialnym gniazdem Gierałtów w XVII i XVIII w. była Dąbrówka Tuchowska 7 (później 107)  W innych wioskach pojawiały się tylko pojedyncze rodziny.

Pierwsi Gierałtowie (bez ustalonej genealogii;
zachowana pisownia ksiąg metrykalnych)

Ok. połowa XVIII w.

Ok. XVIII /XIX w.

Pierwsza połowa  XIX w.

Z Księgi Zmarłych Parafii Tuchów (od 1752)
1. Bernard Gerard, ur.1652, zm.1752 (żył 100 lat)
2. Katarzyna Gierartka, ur.1667 (żona Bernarda?), zm.1757
3. Wojciech Gerard, ur.1707, zm.1752
4. Anna Gierałówna z Dąbrówki, ur.1737, zm.1756.

Z Księgi Zaślubionych Parafii Tuchów (od 1724)

1. Tomasz Gierałcki i Dorota, śl. 20.10.1725
2. Jan Gieratowicz i Zofia, śl. 30.10.1729
3. Stanisław Gieraułt / Gieraud, z Dąbrówki,
    świadek na ślubach w Tuchowie 1725 i 1738
4. Wojciech Gierałt, świadek na ślubie 1737
5. Maciej Gierałt ur. 1718, zm. 10.1.1803 (żył 84 lata),
    ż. Magdalena, ur. 1718, zm. 6.7.1800 (żyła 82 lata);
    zamieszkanie: Dąbrówka Tuchowska 7
    - to praojcowie chyba wszystkich współczesnych
    Gierałtów tuchowskich.

Wojciech
GIERAŁT
-kmieć -
1748 - 28.1.1830
syn Macieja i Magdaleny
ur. Dąbrówka Tuchowska 7

1.żona: Maria Jantoń;
zam. Dąbrówka Tuchowska 7.


Dąbrówka Tuchowska 107
obecny dom na miejscu
dawnego nr 7 (107),
na wielowiekowej ojcowiźnie tuchowskich Gierałtów.
Widok z drogi Tarnów-Krynica

Maciej Gierałt 1775 (1785?)
Maria Gut (Klimek) 1793
śl. 30.1.1808
Dąbrówka Tuchowska  7
Józef Gierałt 1819
ż.1. Maria Łątka
ż.2.Aleksandra Ludwika Górska
zob. niżej, tabl. 2, pokolenie 5
Anna Gierałt 1821
m. Stanisław Szczepański
zob. niżej, tabl. 2, pokolenie 5
Agnieszka Gierałt 1825
m. Jakub/Franciszek Gieracki
zob. niżej, tabl. 2, pokolenie 5
Andrzej Gierałt 1788
1.ż. Elżbieta Iwaniec 1796,
śl. 7.11.1814
Dąbrówka Tuchowska 72.ż.Maria Białecka 1801, wd.,
śl.30.10.1854; bezdzietni.
Dąbrówka Tuch. 46
Maciej Gierałt 1822
1.ż. Maria Tokarska
2.ż. Wiktoria Mikos
zob. niżej. tabl. 2, pokolenie 5
Józef Gierałt 1832
ż. Katarzyna Łukasik
zob. niżej, tabl. 2, pokolenie 5
Tomasz Gierałt
21.11.1841-29.2.1904
ż. Wiktoria Bałut
zob. niżej, tabl. 2, pokolenie 5
Jan Gierałt 1830-22.8.1845
Agnieszka 24.9.1796 ...
Franciszek 1797-1798 + 1798, żył 10 miesięcy
Agata Gierałt 2.2.1801
m. Józef Cichowski 1792
śl. 17.2.1822
...
Krzysztof Gierałt 16.5.1803-1838,  śl. 20.11.1826
ż Kunegunda Skalon/Pałka
...

Wojciech GIERAŁT /"GIERACKI"/
jak wyżej,
2.ż: Maria Sowa 1749-2.4.1849
(100 lat); śl. 4.11.1782
Dąbrówka Tuchowska  7

Franciszka (?) Gierałt
11.2.1805-23.10.1873
m. Józef Trzeciak;
Tuchów 96
Jan Trzeciak
ż. Maria Patyk
śl .31.8.1864
Magdalena 12.4.1807
m. Szymon Cichowski 1807
śl. 12.9.1833
...
Katarzyna i Barbara (bliźn.) 1808 żyły trzy dni.

Maciej GIERAŁT
syn Macieja i Magdaleny
ż. Maria,
śl. 26.10.1778;
Dąbrówka Tuch. 7

Maria Gierałt 1786
Sebastian Trzeciak 1777,
śl. 26.10.1801;
Dąbrówka Tuchowska 7 ( 6 )
Jan Trzeciak 11.6.1805
ż. ... ich córka:
Anna Trzeciak 14.4.1841
Agnieszka Trzeciak 2.12.1807
Maria Trzeciak 1810+
Kunegunda Trzeciak 11.2.1812
Anna Trzeciak 1814
m. Michał Więcek 1813

Michał GIERAŁT
/"GIERACKI"/  1764,
ż. Maria Więckowa 1774;
śl. 14.11.1804;
Dąbrówka Tuchowska 7

   

Wacław GIERAŁT,
ż. Franciszka Chudyka;  Dąbrówka Tuchowska 7

Maria 1.8.1795  

Józef GIERAŁT
ż. Agnieszka Słowik;
Dąbrówka Tuchowska 35, 2, 25

Katarzyna Gierałt 24.9.1799
m. Tomasz Witek z Meszny;
Dąbrówka 8
Katarzyna Witek
m. Kazimierz Cichowski
śl.1842
Agata Gierałt 11.3.1802  
Regina Gierałt 28.10.1804  

Magdalena GIERAŁT
c. Macieja i Magdaleny
m. Szymon Cichowski
śl. 24.6.1778;
Dąbrówka Tuchowska 24

Jan Cichowski 17.5.1798
ż. Maria Piątek
Elżbieta Cichowska 15.4.1841

?

Maciej Gierałt 1785-3.11.1823
ż. Maria 1799-25.10.1823; D.T. 7
 

 

Tablica 2. Pokolenia późniejsze, XIX-XXI wiek
Materiał do tej genealogii dostarczyli:
Jolanta Gierałt (Bistuszowa), Andrzej Gierałt (Mielec), Andrzej Gierałt (Nowy Sącz), Robert Gierałt (Dębica)  i - księgi metrykalne.

 5.  pokolenie
 1. połowa XIX  w.

 6.  pokolenie
 ok.  połowy XIX  w.

7.  pokolenie
2. połowa XIX w.

8.  pokolenie
XIX/XX w.

9.  pokolenie
XX w.

10. pokolenie
XX w.

11. pokolenie
XX/XXI w.
             

Józef
GIERAŁT

10.2.1819;
syn Macieja i Marii;
Dąbrówka Tuchowska 7,
-kmieć-

1.żona: Maria Łątka
1823 - 18.1.1852
 Tuchów - Garbek ,
z kmieci,
śl. 30.9.1839;
Dąbrówka Tuchowska 7

TROPIE 1.08.2009

Renata i Ryszard Siwakowie, s. Kamil


Renata Noga
c. Janina, s. Piotr


Anna i Aleksander Łątkowie


Rodzina Siwaków
u swojego Patrona


Od rodu
Gierałtów-Siwaków
Jodłówka Tuch. 107

 ks. Wiesław
Krzyżanowski
+2002

Wojciech Gierałt
1843-1930,
ż. Maria Łątka
1854-1942,
(córka Wojciecha
i Kunegundy Więcek),
śl. 17.10.1870;
Dąbrówka Tuch. 27 i 67

Jan 23.2.1876-1914
Michał 1881-1882
Ludwika 1883-1883
Franciszek 1885-1885

       

Józef Gierałt
30.9.1873-1952
ż. Mieczysława Szpakowska  ?-1956

Zofia Gierałt 1904-1979

     

Aleksander Gierałt
1909-2002
ż. Mariore Bason
1920-1987;  Anglia

Barbara Gieralt 1948
m. Needham

   

Janina Gieralt 1951
m. Diamante

   

Antonina Gierałt
25.10.1878-1942

panna, bezpotomna

     

Michał Gierałt
3.9.1886 - 3.5.1975
ż. Katarzyna Wantuch
1898-1967
Dąbrówka Tuchowska 7

Stanisława Gierałt 1921
m. Henryk Szczerba;
Tuchów

Zbigniew Szczerba 1949
ż. Maria Jackowicz;
Tuchów

Agnieszka Szczerba 1972

 

Michał Szczerba 1974
ż. Elżbieta Szczepańska

 

Marek Szczerba 1981

 

Aleksandra Szczerba 1989

 

Mieczysław Szczerba 1952
ż. Urszula

Maciej Szczerba 1979

 

Anna Szczerba 1983

 

Maria Gierałt 1923
m. Gerwazy Świderski

Mieczysław Świderski 1945
ż. Lucyna Fabian

Katarzyna Świderska 1974
m. Robert Karp

Magdalena Karp 2001

Przemysław Świderski 1975

 

Włodzimierz Świderski 1949
ż. Irena Gruszka

Marcin Świderski 1977

 

Tomasz Świderski 1981

 

Zdzisław Gierałt 1926
ż. Elżbieta Siwak;
Dębica

Wiesław Gierałt 1962
ż. Bożena Bartoszek;
Siedliska Tuchowskie

Krzysztof Gierałt 1988

 

Agnieszka Gierałt 1989

 

Marta Gierałt 1991

 

Paulina Gierałt 2000

 

Beata Gierałt 1963
m. Robert Skiba; 
Dębica

Tomasz Skiba 1985

 

Sylwia Skiba 1990

 

Robert Gierałt 1971;
Dębica

   

Andrzej Gierałt 1927
ż. Maria Rogozińska;
Mielec

Zofia Gierałt +1958

   

Jerzy Gierałt 1963
ż. Dorota Korab;
Rzeszów

   

Aleksander Gierałt 1928
ż. Józefa Dziadek;
Tuchów

Barbara Gierałt 1959
m. Krzysztof Kuraś

Jarosław Kuraś 1983

 

Bogdan Kuraś 1984

 

Marta Gierałt 1962; USA

panna

 

Dorota Gierałt 1964
m. Stanisław Czapla

Sylwia Czapla 1988

 

Iwona Czapla 1989

 

Anna Czapla 1990

 

Rafał Czapla 1995

 

Franciszek Gierałt 1930-7

     

Zofia Gierałt 1933
m. Stanisław Siwak 1929
Dąbrówka Tuchowska
107; dawniej 7


Zofia z Gierałtów
i Stanisław,  Siwakowie

Anna Siwak 1959
m. Aleksander Łątka

Katarzyna Łątka 1981

 

Renata Siwak 1962
m. Adam Noga

Joanna Noga 1989

 

Mateusz Noga 1990

 

Maciej Noga 1991

 

Piotr Noga 2000

 

Ryszard Siwak 1964
ż. Renata Kudyba

Michał Siwak 1991

 

Kamil Siwak 1994

 

Krzysztof Siwak 1968
ż. Maria Onak

Łukasz Siwak 1999

 

Magdalena Siwak

 

Jan Gierałt 1936
ż. Irena Hudyka;
Dąbrówka Tuchowska
 

Marek Gierałt 1962
ż. Dorota Mastalerz;
Dąbrówka Tuchowska

Marcin Gierałt 1987

 

Agnieszka Gierałt 1989

 

Alicja Gierałt 1990

 

Michał Gierałt 1992

 

Bogdan Gierałt 1965
ż. Katarzyna Łącka;
Dąbrówka Tuchowska

Jakub Gierałt 1991

 

Bartłomiej Gierałt 2000

 

Maja Gierałt 1970

   

Franciszek Gierałt
29.3.1890-1980
ż. Maria Godowska
1906-1993;  Katowice

Tadeusz Gierałt 1928
kawaler

     

Stanisław Gierałt
13.3.1893-30.9.1976
ż. Karolina Bawiec
1902-1980
śl. Jodłowa 17.10.1923

Joanna Gierałt 1924
m. Tadeusz Pieniążek 1922-2002;  Wrocław

Wojciech Pieniążek
ż. Maria Świątek

Tomasz Pieniążek

 

Małgorzata Pieniążek

 

Jadwiga Pieniążek
m. Władysław Holzman

Michał Holzman

 

Katarzyna Holzman

 

Barbara Pieniążek
m. Edgar Monka

Dawid Monka

 

Damian Monka

 

Dominika Monka

 

Daniel Monka

 

Roman Gierałt 1927-2001
ż. Zofia Moździerz
1931-2005

Stanisław Gierałt 1950
ż. Maria

Łukasz Gierałt 1980
ż. Monika Łątka

Nelly Gieralt
Abby Gieralt

Seweryn Gierałt 1981

ż. Agnieszka Włodarczyk

 

Jan Gierałt 1959
ż. Elżbieta Kubicz

Mariusz Gierałt 1979
ż. Bożena Burek; USA

Katarzyna Gieralt

Maria Gierałt
m. Stanisław Gieracki;
Ilkowice

Jarosław Gierałt
ż. Jowita Boryczka

 

Beata Gierałt
m.Sławomir Trześniowski

Mikołaj Trześniowki
Julian Trześniowski

Józef Gierałt 1929
ż. Krystyna

Halina Gierałt 1959
m. Alfred Kuraś; USA

   

Ewa Gierałt 1963
m. Mirosław Bielan;
Dąbrówka Tuchowska

Dawid Bielan 1987

 

Kinga Bielan 1994

 

Wojciech Gierałt 1969
ż. Dorota Chrapusta;
Dąbrówka Tuchowska

Eryk Gierałt 2000

 

Izabela Gierałt 2001

 

Patryk Gierałt 2005

 

Małgorzata Gierałt 1972;
Włochy

   

Teresa Gierałt 1931
m. Adam Zemełko;
Kamieniec Wrocławski

Anna Zemełko
m. Roman Broda

Marta Broda

 

Hanna Broda

 

Agata Broda

 

Urszula Zemełko

   

Marek Zemełko
ż. Anna Sadowska

Jakub Zemełko

 

Dorota Gierałt 1933
m. Franciszek Borgula 27.2.1930 - 15.1.1978;
Dąbrówka Tuchowska

Włodzimierz Borgula 1971-1989

   

Stanisław Borgula
ż. Regina Sajdak
Chicago (USA)

Zofia Borgula 2007

 

Eliza Borgula 2011

 

Danuta Borgula
m. Krzysztof Hadas

Artur Hadas

 

Adrian Hadas

 

Marlena Hadas

 

Barbara Borgula
m. Marek Jaśkiewicz

Agnieszka Jaśkiewicz

 

Daniel Jaśkiewicz

 

Leszek Borgula
ż. Bernadeta Obal

Beata Borgula

 

Wojciech Gierałt 1938
ż. Olga Piątkowska;
Ciężkowice

Robert Gierałt 1965
ż. Maria Kudyba

b.dz.

 

Arkadiusz Gierałt 1966
ż. Ewa Jankowska 1964;
Lubin

Artur Gierałt 1991

 

Krystyna Gierałt 1943
m. Kazimierz Sowa;
Dąbrówka Tuchowska

Andrzej Sowa

   

Adam Sowa

   

Piotr Sowa

   

Maria Gierałt 1848
Andrzej Hudyka
9.11.1837, śl. 7.11.1866;
Dąbrówka Tuch. 20

Anna Hudyka 31.12.1867
m. Józef Buczek 6.1.1870
śl. 21.11.1894; Burzyn

Władysław 1895,
Józefa1896, Wiktoria1898, Zofia 1899;  wszyscy
zmarli w dzieciństwie.

     

Anna Gierałt 1849
m. Wojciech Marek 1849
śl. 1.7.1871

         

Józef Gierałt
ż. Anna Patyk;
Dąbrówka Tuchowska

2m. Antoni Sajdak

 

Władysław Gierałt,
ż.
Ropczyce

Bogusław Gierałt, Kraków

 

 

 

Józef Gierałt

 

 

 

Józefa Gierałt, + panna

 

 

 

 

Józef Gierałt 1904/5+

 

 

 

 

Stanisław Gierałt
1907-1988;
ż. Maria Matuszyk;
Dąbrówka Tuchowska

Teresa Gierałt 1950,
m. Wacław Kapusta

Daniel Kapusta, USA

 

 

Renata Kapusta,
m. Dominik Ruszel

Mela Ruszel

 

Tadeusz Gierałt 1953
ż. Paulina Sikorska;
Kowary.

Wojciech Gierałt

 

 

Adam Gierałt

 

 

Adam Gierałt 1955, kaw.

 

 

 

Małgorzata Gierałt 1959
m. Jan Czernisz

Lidia Czernisz

 

 

Jarosław Czernisz

 

 

Magdalena Czernisz

 

 

Janina Sajdak 1909,
m. Krzyżanowski

ks. Wiesław
      Krzyżanowski

 

 

 

Bogdan Krzyżanowski

 

 

 

Jan Sajdak, b. dz.

 

 

 

 

Józef
GIERAŁT

jak wyżej

2.żona:
Aleksandra Ludwika Górska 1833, kmieć;
śl. 27.9.1852ks. Zdzisław Gierałt

Jolanta Gierałt

 

 

Antoni Gierałt
17.5.1855 - 6.3.1919
ż. Anna Kocjan
29.12.1857-24.5.1923
śl. 26.2.1878;
Zamieszkanie rodziny:
Burzyn

Karol Jan Gierałt 31.1.1879

       

Józef Gierałt
5.5.1882-5.4.1947,
ż. Wiktoria Wójcik 31.12.1894 - 10.1985
śl.22.6.1913 Chicago USA

Victoria Gierałt, Chicago,
22.10.1915-28.9.1916

     
Anna Gierałt
14.11.1918 - 10.2.2003
USA
     

Jan Gierałt 13.2.1884
ż. Maria Jaworska 1888
śl. 30.4.1906 Detroit USA

       

Stanisław Gierałt
4.5.1886 - 5.1.1978;
1.ż. ...
2.ż. Victoria
22.8.1898-17.5.1977;
Danbury USA

 

Stanisław Gierałt 11.4.1911-12.9.1982
ż. Mary Dunleavy 1921;
Danbury, USA

Mary Gieralt 1945
m. Edward Woods 1945
śl. 1969; New York, USA

   

Stephanie Gieralt 29.8.1947 Danbury;
m. John Mullaly 1946;
San Francisco

   

Stanley Gieralt 1961
ż. Anna M.Timan 1963
śl. 1983;   Danbury

Jacqueline Gieralt 1987

 

Emily Gieralt 1991

 

Michael Gieralt
ż. Kimberley Bruce
śl.1988; CT, USA

Stephanie Gierałt  

Thaddeus Gieralt
7.5.1920-28.3.2010,
ż. Genevieve
27.7.1920-21.2.1991
CT/FL USA

Patricia Gieralt 1940
m. Peter Frulla 1929
śl.1.10.1960; CT, USA

   

Edwin Gieralt 1926
ż. Joan Balazy
27.9.1929-29.8.1982;
CT/FL USA

 

Doreen Gieralt
14.1.1948-11.3.2007
m. Robert Harty
1948-1993; śl. 19.9.1970
Danbury, USA

Cory John Harty 1971
ż. Diane Skuba
śl. 2000

 

Christian Harty 1972-2005

 

Kelly Harty
ż. Amanda

 

Jacqueline Gieralt
4.1.1949-9.2.1992; Danbury, USA

panna

 
Jody Gieralt 1963
m. Conroy;  CT/NY USA
Timothy Conroy  
Emily Conroy  
MattConroy  

Franciszek Gierałt
19.7.1889 - 14.11.1964
ż. Waleria Witalis
25.9.1894 - 27.12.1963;
Burzyn


Waleria i Franciszek
Gierałtowie

Michał Gierałt 1918-1979
ż. Maria Twardziak
1907-1986, śl.3.12.1948;
Bistuszowa

Stanisław Gierałt 1950
ż. Helena Mederak
śl. 1978;
Bistuszowa

Elżbieta Gierałt 1978
Stefan Puchner

Valerie Puchner

Jolanta Gierałt 1982

 

Dariusz Gierałt 1984

 

Bogusław Gierałt 1952
Małgorzata Biegun
śl.1977;
woj. opolskie

Agnieszka Gierałt 1977
Daniel Czarnecki

 Kamil Czarnecki 2001
 Julia Czarnecka

Mariola Gierałt 1979
Roman Przewoźnik

Natalia Przewoźnik

Ewa Gierałt 1982

 

Marek Gierałt  1986

 

Grzegorz Gierałt 1986

 

Tadeusz Gierałt
1921-2004
ż. Józefa;
Kraków

Marek Gierałt
ż. Krystyna;
Świecie

Marzena Gierałt
m. Seat Mekic

 

Marta Gierałt

 

Barbara Gierałt 1952
m. Wacław Sotowicz; Australia

Sebastian Sotowicz;
Australia

 

Michał Gierałt

   

Magdalena Gierałt
m. Andrzej Pokorski;
Australia

Jessica

 

Susanna

 

Bożena Gierałt
m. Nalepa; Kraków

Tomasz Nalepa 1976 Wiktoria Nalepa 2010

ks. Zdzisław Gierałt
ur. Burzyn 15.10.1925

prob. w Paleśnicy
zm. 13.5.1990

   

Maria Gierałt 1927-1985
m. Franciszek Buras 1933;
Burzyn i Mysłowice

Aleksandra Buras, 1954

Mysłowice; panna

 

Barbara Buras
... ; Tarnów

Krystian

 

Mariola Buras 1970
...

Mysłowice

 

Joanna Gierałt 1930 -1966
Władysław Różycki

śl. 23.1.1965; Warszawa,
bezpotomni

   

Kazimiera Gierałt
1920-2008;
Antoni Maślanka
1914-1999;
Kraków

Bogdan Maślanka

Monika Guguła

Aleksandra

Kamil

Maciej Maślanka

 Marta

Jerzy Maślanka 1952
ż. Zuzanna Smul;
Kraków

Małgorzata Maślanka 1985  

Krystyna Maślanka

   

Zofia Gierałt 14.9.1938
m. Henryk Lazarowicz
1.12.1938; Tarnów

Grażyna Lazarowicz
m. Paweł Ratowski;
Tarnów

Agnieszka Ratowska 1984

 

Michał Ratowski 1989

 

Mariusz Lazarowicz 1965
ż. Grażyna Dzierwa;
Zbylitowska Góra

Gabriela Lazarowicz 1995

 

Natalia Lazarowicz 1997

 
Celestyna/Celina Gierałt 16.6.1853
Józef Trzeciak; USA
Antonina Gierałt 5.3.1891
m. Antoni Sendorowski
śl. Pleszów 1910
       
Antoni Gierałt 17.5.1855          
Antonina Gierałt
7.12.1857
         
Henryka Gierałt 13.1.1860          
Józef Gierałt 31.1.1867          
Józefa Gierałt 12.6.1872
m. Ludwik Kłusek 15.8.65
śl. 6.2.1890
         
Józefa 1862-1862+
Stanisław 1865-1874+
Franciszek 1870-1871+
         

Anna
GIERAŁT
16.3.1821
córka Macieja i Marii (zob.tabl.1),
m. Stanisław Szczepańs,
śl. 1843; Dąbrówka T.  7

Maria 1845-1845
Andrzej  1848-1848
Katarzyna 1852-1852
Zmarły po urodzeniu.

         

Jan Szczepański 17.9.1857
ż. Teofila Moździeż 1.8.65
śl. 1883

         

Agnieszka
GIERAŁT
1825
c. Macieja i Marii (zob.tabl.1)

mąż: Franciszek
GIERACKI 1820
s. Jakuba i Kunegundy
śl. 16.11.1841;
Dąbrówka Tuchowska 7

           

Maciej
GIERAŁT 1822
(dróżnik)
syn Andrzeja i Elżbiety,
1ż. Maria Tokarska 1826
śl.21.5.1849;
Dąbrówka Tuchowska 7


2.ż. Wiktoria Mikos
Dąbrówka 48
 

Józef Gierałt 30.10.1850
1.ż.Maria. Bielańska, wd
śl. 26.8.1878
2.ż. Józefa Gacek; śl. 1909
         
Jan Gierałt 26.10.1852          
Michał Gierałt 21.10.1856
Dąbrówka Tuchowska 7
ż. Antonina Podraza
5.3.1867 Lubaszowa;
śl. 4.9.1883;
zam.: Lubaszowa 11
Anna  31.10.1894 panna+
Aleksander 1884-1885+
Anna 1884-1885+
Stefania 1992+
       

Józefa Gierałt 1901;
Lubaszowa;
....................... ................
m. ... Sajdak

Jan Gierałt 24.6.1925-2009
ż. Elżbieta Jurek 20.6.1930
śl. 22.10.1950;
Lubaszowa

Wacław Gierałt 1955
ż. Grażyna Maciaszek
1957; śl.1979

Artur Gierałt 1980
ż. Katarzyna Wilczek 1986

 Łukasz Gierłałt 2013

Dariusz Gierałt 1982
ż. Ewa Motyka 1985
śl. 14.6.2008

Angelika Gierałt 2001

Bożena Gierałt 1958+
m. Andrzej Starzyk
śl.1984

Aneta Starzyk
m. Marcin Łątka

Dawid Łątka

Adam Starzyk

 

Lucyna Gierałt
m. Kazimierz Łątka+

Beata Łątka

 

Jarosław Łątka
ż. Dorota

Paulina Łątka

Bartłomiej Łątka

Adam Gierałt
3.12.1928-17.8.1967,
ż. Genowefa Niemiec
9.4.1927; śl. 17.8.1967;
Lubaszowa

Bogdan Gierałt 1952
ż. Wanda Ukleja
śl. 1981 Olesno

Łukasz Gierałt 1982
ż. Marcelina

 Martyna Gierałt 1998

Sylwia Gierałt
m. Młynarczyk

 Nicole Młynarczyk

Dominika Gierałt

 

Andrzej Gierałt 1956
ż. Maria Rogozińska,
śl. Buchcice 1993

Patrycja Gierałt

 

Klaudia Gierałt

 

Marian Gierałt, kaw.

   

Alojzy Gierałt 1904-1984
ż. Justyna 1915-1992

Emilian Gierałt
ż. Apolonia; Łowczówek

     

Aleksander Gierałt
1904-1945?
ż. Stefania Furgał;
Wałbrzych

Edward Gierałt
ż. Irena Kołaczkowska;
Wałbrzych

Jolanta Gierałt
m. Sakhi,;
Kalifornia, USA

Amon Sakhi

 

Hesson Sakhi

 

Victoria Sakhi

 

Sylvia Sakhi

 

Sabriina Sakhi

 

Mariusz Gierałt
ż. Anna Kowalczyk;
Wałbrzych

Maksymilian Gierałt

 

Cyprian Gierałt

 

Arkadiusz Gierałt
ż. Ewa Domasz;
Wałbrzych

Wiktoria Gierałt

 
Ryszard Gierałt 1945
ż. Wanda 1951
Dakota, Texas USA

Dariusz Gierałt 1970
1.ż. Barbara Osamba
2.ż. Araceli Guercca;
Texas, USA

   

Ewelina Gierałt 1977
m. Filippo Peragine;
Texas

   

Dawid Gierałt 1982
ż. Sally

   
Teresa Gierałt

b.dz.

   
Stanisław Gierałt
22.12.1906-11.9.44 (obóz)
ż. Anna Łątka 1907
śl. 20.5.1933
Maria Gierałt 11.3.1934
Feliks Samel 1.3.1930
śl. 1960 Wejherowo

Władysław Samel

   

Aneta Samel

   

Elwira Samel; Hamburg

   
Irena Gierałt 1935
m. Tadeusz Dudek

Elżbieta Dudek
m. Wieslaw Baran

 Aneta Baran  
 Olga Baran  
 Julia Baran  

Beata Dudek
m. Mariusz Wąs; Tuchów

 Mateusz Wąs  
 Andrzej Wąs  
 Janina Wąs  

Grażyna Dudek;
Henryk Muniak; Burzyn

 Elwira Muniak  
Andrzej Gierałt 1937
ż. Irena Baran 1935

Stanisław Gierałt 1962
ż. Iwona Rutka; Kanada

Aleksandra Gierałt

 

Andrzej Gierałt

 

Tadeusz Gierałt 1965

kaw.

 
Władysław Gierałt 1939
ż. Aurelia Mikos
śl. 12963; Tarnów

Zbigniew Gierałt 1965

Igor Gierałt

 

Grażyna Gierałt 1966
m. Jacek Gajda;
Kanada

Mafriusz Gajda

 

Dariusz Gajda

 

Agnieszka Gierałt
m. Paweł Worytko;
Kraków

Daria Worytko

 

Justyna Worytko

 

Natalia Worytko

 
Zofia Gierałt 1942
m. Franciszek Chwistek;
Tarnów

Ewa Chwistek
m. Krzysztof Ostręga

Paula Ostręga

 

Krystian Ostręga

 

Cyprian Ostręga

 

Lucyna Chwistek

Sylwia Kowalska

 

Mariusz Kowalski

 

Anna Kowalska

 

Marek Chwistek
ż. Iwona Jękot;
Tuchów

Andrzej Chwistek

 

Karol Chwistek

 
Stanisława Gierałt 1944
m. Tadeusz Wojtanowski
śl. 1960

Robert Wojtanowski
ż. Agnieszka

Joanna Wojtanowska

 

Michał Wojtanowski

 

Ewa Wojtanowska

 

Barbara Wojtanowska
m. ...; Krosno

Nadia

 

Piotr Wojtanowski
ż. ...

   
   

Paweł Wojtanowski

   
   
   
   
Władysław Gierałt 1909
ż.ż. Waleria+  i Zofia.
Zofia Jagusiak
(przybrana)
     
Apolonia Gierałt Marian      
Waleria Gierałt
1.m. Cich
2.m.Grochola
Józef Cich; Lubaszowa      
Helena Grochola
m. Ogiela

Maria Ogiela;
Lubaszowa

   
Franciszek 3.9.58-1873
Wiktoria 20.8.1864 +
-        
Jakub Gierałt 19.5.1861          
Katarzyna Gierałt 12.6.62          
Wojciech Gierałt 21.10.1866
ż. Jadwiga Reneson
śl.26.1.1913 Jasło
         
Wiktoria Gierałt 20.2.1870 + ?USA 1916        
Maria Gierałt z Wiktorii
30.10.1894 -18.10.1929
śl. 3.2.1913
         
Stefania Gierałt z Wiktorii
3.10.1896-17.1.1984
m. Franciszxek Rąpała
śl. Tuchów 1925
         

Józef
GIEARAŁT
 1832/1835?
syn Andrzeja i Elżbiety,
ż.Katarzyna Łukasik 1814
śl. 12.6.1864;
 Dąbrówka Tuchow. 32

           

Tomasz
GIERAŁT

21.11.1841 - 29.2.1904
syn Andrzeja i Elżbiety,
ż. Wiktoria Bałut 1850
śl. 4.5.1875;
Dąbrówka T. 40

Jan 1875-1875
Wiktoria 1879-1880
Józef 1882-1882
Katarzyna 1884-1890
         
Maria Gierałt
18.11.1876-24.4.1938
         
           


WYBIERZ RÓD:

Aktualności
rodów Gierałtów

Gierałtowie
herbowi, lusławiccy

Gierałtowie
tropscy

1. Małgorzata
Gierałt-Sowa

2. Józef
Gierałt

3. Jan i Grzegorz  Gierałtowie

4. Andrzej, Kasper 
i Błażej

Gierałtowie
tuchowscy

Gierałtowie
warszawscy i inni

Wszystkie genealogie:  PIETRZAKOWIE * JANIKOWIE * FIUTOWIE * SZLAGOWIE * GIERAŁTOWIE * POLACY, SŁOWIANIE...

 

Zobacz stronę i forum Rodu Gierałtów na portalu Nasza KlasaStrona jest w trakcie opracowania.
Proszę o uzupełnienia (także miejscowości zamieszkania rodziny) i poprawę błędów.

 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi proszę mi przekazać za pośrednictwem tego meilowego gołąbka:

Dziękuję, lecę i już dziś przekażę Adresatowi
 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak, pietrzakstan@poczta.onet.pl;  601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE