Witaj, jesteś tu

miłym gościem witryny

GIERAŁTOWIE / Pierzchałowie
gniazdo lusławickie

Genealogia Gierałtów z dawnej parafii Zakliczyn n.D.

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja strony
 29 maj 17

 

WYBIERZ RÓD:

Wszystkie genealogie:  PIETRZAKOWIE * JANIKOWIE * KURCZABOWIE * SZLAGOWIE * GIERAŁTOWIE * POLACY, SŁOWIANIE...


Gierałtowie / Pierzchałowie
- gniazdo szlachty herbowej  z Lusławic (gm. Zakliczyn n.D.)

W dawnych Lusławicach i innych wioskach parafii Zakliczyn nad Dunajcem, np. Wróblowice,
Kończyska, Faściszowa, Bieśnik i Słona,  najwcześniej spotykamy szlachtę herbu Gierałt
(a właściwie zawołania Gierałt, a herbu Ośmioróg, zob. wstęp).
Przyjmowali oni różne osobiste przydomki, a później dziedziczne nazwiska, np. Gierałt,
Pierzchała, Gniewek. Nazwiska te pojawiały się także w rodzinach chłopskich i upowszechniły się daleko,
zwłaszcza na przestrzeni Tarnów-Nowy Sącz. Wczesnym przekształceniem nazwiska Gierałt było
 upowszechnione tylko w rejonie Zakliczyna, Siedlisk, Tuchowa i Tarnowa nazwisko "Gieracki",
od przymiotnika "Gierałcki"; pierwotnie mogło oznaczać syna, sługę lub dworzanina Gierałta.
 

PIERWSI GIERAŁTOWIE, zwani LUSŁAWICCY, z Lusławic koło Zakliczyna i z sąsiednich miejscowości

HERB

Wiek XII 
Wg tradycji rodowej Gierałtów (Paprocki 1584):

Wiek XIII

 Wg tzw. zapiski tropskiej
w ks. metrykalnej z 1616 r.:

Wiek XIV

 Wg dypl. Wład. Łokietka
z 1329 r. i innych późn.:

 Wiek XIV
Wg dypl. Wład. Łokietka
z 1329 r. i innych późn.:

Wiek XIV/XV

Trzej bracia:
 

Lucław
- może około roku 1149 r. -
założyciel Lusławic, gm. Zakliczyn.
 

Wojsław
brat Lucława - założyciel Wojsławic, dziś w gm. Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)
i zapewne pierwszy opat norbertanów w Hebdowie/Starym Brzesku 1149-1179.
 

Przecsław
brat Lucława - założyciel Przecławic (niezidentyfikowane)

*Dobrosław,
zw. Ośmioróg z Tropsztyna,
dokument czchowski 1231.

* Gniewomir
"z domu Ośmiorogów"
- z Lusławic i Kończysk;
oraz Tropsztyna i Tropia; Dokument czchowski 1240.

* Pakosław/Paszko/Paweł,
dziedzic Gołczyna czyli Opatkowic (Zakliczyna), Zdoni oraz Ujazdu;
żona: Tomsława,
ofiarodawczyni  Gołczyna
dla benedyktynów w Tyńcu;
Dokument czchowski 1284.

O związkach lusławickich
Gierałtów z Tropiem
i kultem św. Świerada, pustelnika z Tropia

zob. na stronie
Najdawniejsze dzieje,

zob. też na wstępnej stronie genealogii Gierałtów

EUSTACHY
z Lusławic
,
zm. przed 1329.
 

Synowie Eustachego:

1. PIOTR,

w 1329 właściciel Lusławic,
zapewne bezpotomny.


2. GNIEWOMIR
żonaty, wcześnie zmarły.

Jego synowie:
1.Lucław
2.Bogusza
 

1. LUCŁAW
syn Gniewomira,
wnk Eustachego
ojciec Gniewomira;

z bratem Boguszą
i stryjem Piotrem współwłaściciel Lusławic;

GNIEWOMIR

          jego synowie:
1. JAN Gniewomirowic
 Jaśko "z Lusławic"; zm. 1405, dokum.1382-1411,
To ojciec 6 synów i 4 córek:
zob. genealogia niżej
2.*Mścisław opat tyniecki
      w latach 1386-1410+ ,
      stryj Andrzeja-Andriczki
       i braci.
3.*Wojciech, zw. Wojszyk,

      h. Ośmioróg, zaw. Gierałt
      Lusławic i Faściszowej,
      ż. Dorota.
      Dokum.1389-1398+

2. BOGUSZA
syn Gniewomira,
wnuk Eustachego,
ojciec Gniewosza;

w 1329 roku
z bratem Lucławem
i stryjem Piotrem współwłaściciel Lusławic. 

*GNIEWOSZ
(GNIEWOMIR)

z Lusławic,  Kończysk
i Faściszowej;
dokument 1399-1409+.
              Jego synowie
to Gierałtowie Faściszowscy:
1. Jakusz
2. Wojciech
zob. genealogia niżej

1. Najwięcej udokumentowanych danych do genealogii Gierałtów herbowych dostarcza
    Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu
   
dla których głównym źródłem są Starodawne prawa polskiego pomniki, a zwłaszcza Akta ziemskie czchowskie,
    przechowywane w Archiwum na Wawelu..
2. Gwiazdka * oznacza nieznane pochodzenie ojcowskie,  a zatem i niepewna jest lokalizacja na tablicy genealogicznej.

XIV/XV w.

XIV/XV w.

XV w.

XV w.

XV-XVI w.

XVI w. XVI w.

        JAN Gniewomirowic

"Jaśko z Lusławic";
zm. 1405;
dokum.1382-1411,
Ojciec 6 synów
i 4 córek
  

 

1. Piotrasz/Piotr
"z Lusławic" i Kończysk
w dokum. 1388-1411

         

2. MICHAŁ
z Lusławic, ks.

dokum. 1400-1419

 proboszcz Tropia
 i Bodzanowa, zm.ok. 1420

       

3. ANDRZEJ
z Lusławic,
zwany: Andriczka (I), albo Gorczyczka,
albo Pierzchała;
h. Ośmioróg,
zaw. Gieralt.
Od 1422 r. burgrabia biecki;
dz. Lusławic,  Kończysk, Faściszowej, Bieśnika
i Słonej;

żony: Anna i Małgorzata.

Dokumenty z 1388-1432.

Jan zw. Pierzchała, Pierzchalic lub Lucławski
z Wróblowic, Kończysk
i Lusławic, dz. Słonej,
burgrabia melsztyński,
komornik sąd. bieckiego.
ż. Anna.
Dokum.1421-1449, +1450.

 

Jan Pierzchała (II), Pierzchalic, h. Gierałt;
dziedz. Lusławic,
z Wróblowic.
ż. Barbara.
Dokum. 1450-1499.
 

Benedykt Wróblowski
z Wróbl., Lusł., Słonej
i Kończysk; h. Gierałt,
ż. Małgorzata,
w dokum. 1486-1491;

   

Kasper

   

Mikołaj z Wróblowic

   

Anna, Dok. 1447:
m. Stanisław z Janowic

     

Boguchna

     

Katarzyna

     

Agnieszka

     

Mikołaj Pierzchała, ks,
dziedzic Słonej;
1455 stud. Uniw. Krak.
1457 prob. w St. Brzesku

       

Andrzej Pierzchała
z Lusławic
, Wróblowic, Słonej i Kończysk;
ż. Katarzyna;
w dokum. 1465-1481

Stanisław Pierzchała Słoński, Wróblowski
z Lusł., Słonej i Wróbl.,
h. Gierałt; dwie żony.
Dokum. przed 1483+
 

1.Mikołaj Wróblowski, ks. z Wróbl. i Lusławic,
kanonik krak. i lwow.
archidiakon krak.;
zm. przed 1509
Dokum.1491-1509

   

Leonard z Wróblowic
w dokum. 1493

   

Stanisław Wróblowski
z Wróblowic i Kończysk, h. Gierałt, podstarosta sądecki
ż. Anna,
Dokum. 1493-1531.

   

Jan Pierzchała
z Wróblowic,
w dokum. 1493

   

Boguchna

       

Katarzyna

       

Jachna (Słona, dok.1413)

       

Lucław z Bieśnika,
sołtys,
ż. Dorota z Janowic,
w dokum. 1446-1463

W dok.1463-1501, bracia:

Jan Lucław, dz. Bieśnika,

     

Bernard, dz. Bieśnika

     

Stanisław z Bieśnika

     

Jerzy, dz. Bieśnika

     

Zofia, *m. Bernard Witkowski +1495

     

Zuzanna, m.: j.w. ?

     

Anna, m.: j.w. ?

     

Dorota,
m. Łukasz z Bieśnika

     

4. ANDRZEJ,
zwany Żyła, Lusławski albo Andriczka (II);
h. Gierałt;

dziedzic Słonej
i Bieśnika;
komornik czchowski;
żż. Świętochna i Elżbieta.
w dokum.1388-1426.

Anna, dz. Lusławic
dokum. 1444-1448; mąż:
Mikołaj Marcinkowski
,
h. GRYF, z Marcinkowic
("wziąłem od Andrzeja
za Annę 70 grzywien
i jej część Lusławic"!);
Dokum. 1444-1465.

Po śmierci (1465)bezdzietnego Mikołaju  jego dobra w Lusław.
i Słonej przejmuje Mikołaj Czader Marcinkowski
h. Gryf,
i jego żona Małgorzata

Marcin, syn Mikołaja Marcinkowskiego, dziedzic Marcinkowic, części Lusławic i Słonej,
dok. 1487-1510

   

Małgorzata, c. Mikołaja

   

5. GRZEGORZ
z Lusławic
,
Bieśnika i Faściszowej.
Dokum. 1399-1415

Jasiek dziedzic Lusławic
i Kończysk
Dokum. 1405-1413.

Lucław

     

Dorota, dziedziczka Lusł.
m. Wojciech Taszycki
z Taszyc, a teraz "z Lusł."
h. STRZEMIĘ
Dokum. 1416-1467.

Mikołaj Taszycki z L.
kom. sąd. czchowski
ż. Katarzyna Uchacz
w dokum. 1462-1491

 Ich spadkobiorcy:  Mikołaj Taszycki  sędzia krakowki (+1545)
i jego brat Jan ustępują bpowi krakowskiemu prawo patronatu kościoła parafialnego
w Starym Brzesku

za Wisłą, od niepamiętnych czasów spełniane przez Gierałtów z racji ich historycznych związków
z tym regionem.

   

Stanisław Taszycki z L.
cc. Katarzyna, Barbara,
Małgorzata; dok.1453-67

Małgorzata, m. Mikołaj;
Helena, m. Warcisław;
Agnieszka, m. Mikołaj.

Jachna, dziedziczka Lusł.
m. Piotr Strzesz, sołtys
w Rzepienniku Suchym;
Dokum. 1415-1427.

       

Halszka/Elżbieta z Lusł.
ż. Jana z Łysokań, sołtysa z Sokala.
w dokum. 1416-1427

       

6. STANISŁAW,
zwany  Czop,
albo Trzop
z Lusławic
;
w dokum. 1398-1404+
ż. Elżbieta/Halszka

Mikołaj Czop, Trzop
z Lusławic, F. i Jasiennej;
ż. Anna
(siostra E. Rożena z K.).
Dokum. 1426-1471.

       

Jan Trzop z Lusławic, Nawojowej i Jasiennej,
ż. Anna,
Dokum. 1435-1448

       

*Stanisław Trzop z Lusł.
ż. Agnieszka; przyjął pr.
miej. w Czchowie 1471.
Dok. 1448-1472.

       

Małgorzata
m. Jan mieszcz. Tuchowa

       

Cztery córki Jana,
nieznanych imion

Zapewne jedną z nich była Czochna (Zochna?)

żona Chebdy na zamku Tropsztyn / Tropie,

z mężem - fundatorka klasztorku św. Justa

   

*GNIEWOSZ
(GNIEWOMIR)

z Lusławic,  Kończysk
i Faściszowej
Dokumenty
z 1399-1409+.


UWAGA.
W Faściszowej
z zawołania herbowego  Gierałt wytwarza się nazwisko Gierałt.
 

1. JAKUSZ / JAKUB GIERAŁT,
h. Ośmioróg,
syn Gniewomira
z Faściszowej,
ż. Stachna.
Dokum. 1399-1425

Łukasz Gierałt
z Faściszowej
Dok. 1433-1444

Stanisław Gierałt
z Faściszowej
ż. Barbara z Żelazówki,
ż. Anna z Druszkowa,
w dokum.1470-1504

Łukasz Faściszowski
h. Ośmioróg,
Dok. 1502-1509

   

Krystyn, ks.
prob. w Ryglicach
Dokum.1444-1448

       

2. WOJCIECH
GIERAŁT,

h. Ośmioróg,
syn Gniewomira
z Faściszowej
Dokum. 1399-

Wojciech Gierałt
zw. Bartala,
ż. Elżbieta, Dorota?
Dokum. 1433-1454

Aleksy zw. Gierałt
z Faściszowej, Jarold (Dł.)
"syn Gierałta";  ż. Zofia
(c. E.Rożena z Kąśnej)
później klaryska St.Sącz.
w dokum. 1467-1506.

Stanisław (ks.?)
student Akad. Krak.
Dokum. 1495.

   

*Adam Gierałt z Faśc.

   

*Zygmunt Gierałt z Faść.

   

Anna córka "Gierałta",
w dokum 1467-1470

     

Anastazja c. " Gierałta",
m. Andrzej z Janowic,
w dokum. 1463-1470

     
           
             

Teraz oczekujemy dalszego ciągu tej genealogii aż do dzisiejszych Gierałtowiców, pochodzących w linii prostej
od powyższych, np. pod nazwiskiem Gierałt, Pierzchała, Wróblowski, Czop, Trzop itp.
Prosimy o nadsyłanie informacji genealogicznych, w miarę udokumentowanych.


2. Gierałtowie w Polsce

Gniazdem małopolskich Gierałtów, zwłaszcza herbowych, są zapewne Lusławice
w gminie Zakliczyn nad Dunajcem, w powiecie tarnowskim. Dziś w tym rejonie, na przestrzeni od Tarnowa do nowego Sącza, zapewne ich śladem są liczne nazwiska mieszkańców,  jak na to wskazuje poniższa tabelka współczesnych nazwisk w Polsce, zob. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych - na stronie: herby

Nazwisko

Ogólna liczba

Obecne rozmieszczenie nazwiska GIERAŁT w Polsce - województwa przed rokiem 1998

Gierałt

231

Wa:24, Bs:1, BB:1, By:2, JG:9, Ka:14, Kr:34, Lg:2, Ło:6, Łd:7, NS:9, Op:1, Pr:5, Rz:4, Sk:1, Tar:93, Wb:6, Wr:12

Bardziej aktualne dane zob. na stronie: moi krewni .
Poza tropskim najbardziej plennym gniazdem Gierałtów  jest Dąbrówka Tuchowska w parafii i gminie Tuchów.
Aktualnie wszystkich Polaków o nazwisku Gierałt ma być w Polsce około 316.

.
3. Herbowi Ośmiorogowie-Gierałtowie w Tropiu

W XIV-XV wieku Gierałtowie jako herbowa, związana z Lusławicami szlachta  byli obecni także w Tropiu. Np. ks. Michał Gierałt, herbu Ośmioróg, z Lusławic, był proboszczem w Tropiu w latach 1400-1419. Prawdopodobnie jego siostrą była Czochna, pani na Tropsztynie, żona Chebdy hb. Starykoń, z którym występuje w 1400 r. jako fundatorka klasztoru na Górze św. Justa ku czci pustelnika o tym imieniu, ucznia św. Świerada. Także Gniewomir, "dziedzic Świętego Świerada" czyli Tropia, który w 1307 r. otrzymał od Władysława Łokietka wieś Dzierżaniny za wyświadczoną mu pomocw czasie jego przeprawy doliną Dunajca z Węgier do Polski, był z rodu Gierałtów, później hb. Ośmioróg.

Herb "Ośmioróg" rodu Gierałtów  z Lusławic i Tropsztyna
u kolan św. Świerada na obrazie nad ołtarzem kościoła w Tropiu.
Napis u góry: S. Svieradus. 
Inicjały nad herbem: A (Andrzej), S (Świerad).
Napis pod herbem: Rok Pański 1626.

O gnieździe rodzinnym małopolskich Gierałtów, herbu Ośmioróg, czytaj w Słowniku historyczno-geograficznym dawnego województwa krakowskiego, hasło: "Lusławice".Jeśli nie masz do niego dostępu, zobacz skany odnośnych stron tego Słownika, sporządzone przez Jolantę Gierałt

 http://s360.photobucket.com/albums/oo44/jgie  (opublikowała Jolanta Gierałt z Bistuszowej - Gierałtowie tuchowscy)

O związkach Tropia z rodem Gierałtów z Lusławic zob. na str. "Najdawniejsze dzieje", w witrynie parafii TROPIE.

.

Herb "Ośmioróg" małopolskiej szlachty, zawołania "Gierałt", 
(herb ten bez późniejszej sztucznej ornamentacji).

      Takim herbem pieczętował się m.in. ks. Michał Gierałt z Lusławic pow. tarnowski, proboszcz Tropia w latach 1400-1419. Taki sam znak umieścili Gierałtowie u kolan św. Świerada na wielkim obrazie nad ołtarzem kościoła w Tropiu (zob. wyżej).

Herbowi Gierałtowie z Lusławic uważali bowiem św. Świerada za pochodzącego z ich rodu.  
 
      Ten rycerski/szlachecki herb powstał ze znaku własnościowego, rolniczego (nierycerskiego), i przedstawiał cztery pęknięte strąki dzikiego groszku, ciecierki, z czterema ziarnami grochu.

      Później ze słowa "ciecierka" zrobiono... cietrzewia, a jego rysunek uczyniono klejnotem (zwieńczeniem) korony herbu; w ziarnie grochu dopatrzono się... jabłka, a z pękniętych strąków zrobiono... krzyż z przeciętymi ramionami i wymyślono ładne opowiadanie o licznych fundacjach kościołów i religijnych zasługach tego rodu dla papiestwa, w rezultacie czego - sam papież miał nadać Ośmiorogom-Gierałtom ten herb.


4. Etymologia zawołania herbu i nazwiska osób

Zawołanie i nazwisko Gierałt pochodzi od niemieckiego imienia Gerald, a to od rzeczownika ger 'oszczep' i czasownika wald/walt- 'władać'; czyli "władający oszczepem". Siedmiu świętych Kościoła nosiło imię Gerald. Herbowe zawołanie Gierałt nawiązywało zapewne do imienia jakiegoś wybitnego przedstawiciela rodu o tym imieniu  albo do świętego patrona tego rodu lub jakiegoś kościoła. Już w XV w. to herbowe zawołanie Gierałt, wspólne dla całego wielorodzinnego rodu, stawało się zarazem nazwiskiem indywidualnych osób, zwłaszcza na terenie Faściszowej koło Zakliczyna. Także częstym wówczas nazwiskiem, czy raczej przydomkiem w tym lusławickim i zakliczyńskim rodzie, było Andriczka, Pierzchała lub Gniewek (w owym czasie nie były one jednak dziedziczne; takimi stawały się później).
Zachodzi pytanie, dlaczego w następnych wiekach także nieszlacheckie (włościańskie) rodziny w tym regionie dość licznie przyjmowały nazwisko Gierałt ?
Śladem jakiegoś przejścia od Gierałtów herbowych do włościańskich są dwie osoby Gierałtów w Roztoce-Brzezinach, występujących w księgach metrykalnych Tropia i Rożnowa z przydomkiem "miles" - strażnik lasów pańskich. W zapisach są oni jakoś specjalnie wyróżniani tekstowo i towarzystwem szlacheckich chrzestnych lub świadków ślubu.WYBIERZ RÓD:

Wszystkie genealogie:  PIETRZAKOWIE * JANIKOWIE * FIUTOWIE * SZLAGOWIE * GIERAŁTOWIE * POLACY, SŁOWIANIE...

 

Zobacz stronę i forum Rodu Gierałtów na portalu Nasza Klasa


Strona jest w trakcie opracowania.
Proszę o materiał, uzupełnienia i poprawki.

 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi proszę mi przekazać za pośrednictwem tego meilowego gołąbka:

Dziękuję, lecę i już dziś przekażę Adresatowi
 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak, pietrzakstan@poczta.onet.pl;  601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE