.

JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Ogłoszenia Parafii Tropie
niedzielne i okazjonalne
 

część 1

OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY:
29 maj 17

Na tej
i następnych stronach
1. od 2 maja 2004
2. od 1 sierpnia 2004
3. od 2 stycznia 2005
4. od 26 czerwca 2005

5. od 1 stycznia 2006

6. od 10 września 2006

7. od 1 kwietnia 2007

8. od 1 październ. 2007


Niedziela 17 zwykła (25 lipca 04)

Dziś ostatnia niedziela lipca, który w naszej parafii jest miesiącem świętych patronów, Świerada i Benedykta. Przeżyliśmy rekolekcje i parafialne uroczystości odpustowe, uczestniczyliśmy w pielgrzymce na uroczystości słowackie.
Uczestnicy tej pielgrzymki na pewno na długo będą pamiętać serdeczność naszych słowackich  przyjaciół: prezydenta miasta Vrable i jego zastępcy, którzy nas witali w gmachu urzędu miasta i zaprosili do siebie na wspólny obiad i kolację; zespół śpiewaczy "Briezka", który umilał uroczystości w urzędzie i ubogacał wspólną modlitwę w tamtejszym kościele, jak przedtem u nas; oraz tamtejsze stowarzyszenie emerytów, które dbało o nasze posiłki i noclegi.
Pamiętać też będziemy wspólną mszę u relikwii naszych świętych w katedrze nitrzańskiej i na Skałce nad Wagiem oraz koncelebrę z arcybiskupem Janem Sokolem z Bratysławy.
Teraz uświadamiamy sobie, że to urok naszego sanktuarium w Tropiu, naszej liturgii i nasza gościnność dla pielgrzymów i Słowaków spowodowały wzajemność, której nawet nie śmieliśmy się spodziewać.
Jest to chyba najbardziej prawdziwa i niezakłamana unia europejska, budowana przez naszych wspólnych świętych patronów i rodaków, Świerada i Benedykta.

Dziś po wieczornej mszy o 1700, z okazji wspomnienia św. Krzysztofa będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Intencje tego błogosławieństwa poddał nam ks. biskup w swoim dzisiejszym liście pasterskim: aby kierowcy prowadzili pojazdy rozumnie, odpowiedzialnie i bezwzględnie trzeźwo, aby ich i pieszych użytkowników drogi nie dotknęła agresywność innych.

Jutro w liturgii wspomina się śś. Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
Kto może, niech weźmie udział w odpuście w Czchowie.

Bywa tak, że niekiedy wskazuje się na cmentarz jako na miejsce sprawiedliwości i pokoju. Ale niewiele jest w tym prawdy. Bowiem często bywa to także miejsce kradzieży, znieważania zmarłych i okazywania pychy rodzinnej. Zauważa się walkę o lepsze miejsca dla swoich krewnych, zawłaszczanie alejek i przejść, poszerzania i podwyższania grobowców, aby okazalej niż sąsiadów wyglądał itd.
W tej dziedzinie ostatnio  pojawiły się nowe smutne fakty na naszym cmentarzu...
Bywa także samowola na cmentarzu, gdy ktoś potajemnie, bez zapisu w kancelarii parafialnej i bez wiedzy grabarza wykonuje prace betoniarskie; ostatnio nawet ktoś z Witowic Górnych potajemnie zbudował grobowiec (...)
Czy takie zachowania przyczynią się do zbawienia naszych zmarłych? Czy tacy drapieżnicy mogą się potem na cmentarzu modlić o wieczne odpoczywanie i pokój dla zmarłych?
Podsuwam ten temat do przemyślenia.

Na budynku plebanii mamy już instalację odgromnikową. Dziękujemy ekipie Piotra Piechnika za ofiarowanie dwóch dni darmowej roboty. Czujemy się teraz bardziej bezpieczni: mieszkańcy i przekaźnik internetowy, zainstalowany na naszym dachu dla okolicznych domów.
Mieszkańcy będą teraz mogli się podłączać do czchowskiej sieci internetowej.

U wejścia na plac kościelny są napisy, informujące o obowiązku posiadania odpowiedniego stroju.
Odnoszą się one nie tylko do turystów, ale także do parafian, a zwłaszcza do parafianek, które jakoś częściej mają skłonność przechwalania się odsłoniętym ciałem. Nawet nie wiedzą, że co ładne na plaży lub w domu mody letniej, to w tym miejscu może być nieestetyczne lub wprost brzydkie.

Do końca lipca istnieje możliwość zgłoszenia się na pieszą tarnowską pielgrzymką na Jasną Górę. Zapisy przyjmują ośrodki w Nowym Sączu, Limanowej i Brzesku lub większe parafie w sąsiedztwie.

 

Niedziela 16 zwykła (18 lipca 04)

Dziś, w niedzielę, na  Skałce nad Wagiem (Słowacja) kończą się tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci naszych świętych pustelników Świerada i Benedykta. Pielgrzymka naszej parafii, prowadzona przez ks. proboszcza, złożona z dziewczęcego zespołu liturgicznego "Eremitki", grupy muzycznej młodzieżowej oraz indywidualnych pielgrzymów z parafii i okolicznych miejscowości, spotka się z przedstawicielami miasta Vrable koło Nitry, folklorystycznym zespołem Briezka oraz proboszczem tamtejszej parafii - w ramach rewizyty po ich pobycie w Tropiu w ubiegłą niedzielę odpustową.
Ważnym punktem pielgrzymki będzie sobotnia  msza św. przy grobie naszych świętych w katedrze nitrzańskiej, zwiedzenie pustelni na Zoborze i spotkanie z przedstawicielami szkoły podstawowej im. św. Świerada i Benedykta.
W niedzielę zaś będzie uczestniczyć w polsko-słowackiej mszy na Skałce nad Wagiem (koło Trenczyna) i uroczystej sumie odpustowej; zwiedzi pustelnie i miejsce męczeństwa św. Benedykta na Starej Skałce oraz spotka się z przyjaciółmi w Nemszowej koło Trenczyna.
Tak więc Tropie, Nitra, Skałka to "tri vyznamne zakutia nabożenskeho bratstva Poliakov a Slovakov" - jak pisze się w słowackich publikacjach.

 

Sobota-Niedziela 10-11 lipca 04

Sobota, godz. 1700 - rozpoczęcie odpustu. Program zob. niżej,
                  w poprzednim ogłoszeniu.

Niedziela, godz. 630 - Msza parafialna. Kazanie wygłosi o. Karol,
                  norbertanin z Vrable (Słowacja)
godz. 8
30 - Msza dla parafian i pielgrzymów. Kazanie o. Karol (Słowacja).
                  Śpiewa zespół folklorystyczny z Vrable    (Słowacja)
godz. 10
30 - Uroczystość centralna, suma.
                  Nabożeństwo wprowadzające,
                  Msza polsko-słowacka pod przewodnictwem ks. dra kanonika
                  Stanisława Salaterskiego, proboszcza tarnowskiej katedry.
                  Błogosławieństwo nowego miodu ku czci św. Świerada.
                  Błogosławieństwo dojrzewających kłosów zbóż.
                  Procesja eucharystyczna wokół wzgórza kościelnego,
                  szlakiem Różańca polskich świętych.

Odpust jest obchodzony pod hasłem: Religijna unia polsko-słowacko-węgierska,
budowana przez Świętych.

                     

Niedziela 14 zwykła (4 lipca 04)

PRZEDODPUSTOWE REKOLEKCJE PARAFIALNE 7-10 lipca 

Środa, 7 lipca

1900:  Nowenna do św. Świerada
Msza i nauka rekolekcyjna dla wszystkich
Nauka rekolekcyjna dla Młodzieży

Czwartek, 8 lipca

800:    Msza i nauka rekolekcyjna dla wszystkich

900:    Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkolnych

1000: Odwiedziny chorych w domach

1900:  Msza i nauka rekolekcyjna dla wszystkich
   Nauka rekolekcyjna dla Kobiet

Piątek, 9 lipca

800 :    Msza i nauka rekolekcyjna dla wszystkich

900 -1200 Sakrament pojednania (spowiedź)

1000 :  Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkolnych

1600:   Spowiedź chorych i staruszków. Msza i Komunia

1700 - 1900 Spowiedź parafian, ciąg dalszy

1900:   Msza i nauka rekolekcyjna dla Mężczyzn

Sobota, 10 lipca

800  :   Msza i zakończenie rekolekcji dla wszystkich

1700 :  Nabożeństwo przy kościele:
Powitanie pielgrzymów  z kraju i Słowacji;
wspólne uczczenie Królowej tropskiego Kościoła
Procesja do Pustelni św. Świerada

           Zakończenie rekolekcji dla młodzieży
          
O t w a r c i e  O d p u s t u
           Msza dla parafian i pielgrzymów przy Pustelni
           Radosny wieczorek religijnej "unii polsko-słowackiej" (pod żaglem)

 

Niedziela 13 zwykła (27 czerwca)

We wtorek, 29 czerwca, uczcimy naszych wielkich Apostołów, świętych Piotra i Pawła. W Piotrze czcimy tego, którego Jezus po wszystkie czasy ustanowił skałą, opoką, na której zbudował swój Kościół. W Pawle zaś tego, który swoją aktywnością  pchnął pierwotny Kościół na misyjne szlaki do pogan, a w pismach dał bogate i wszechstronne naświetlenie nauk Chrystusa, którym Kościół żyje do dziś.
Świętowanie nie jest w tym dniu obowiązkowe, ale wierzący nie zaniedbają uczcić tych dwóch filarów Chrystusowej wiary. Msze będą o 8
30, 1600 (w Roztoce) i o 1900. W sąsiedniej Łososinie Dolnej będzie odpust.

Z okazji święta apostołów Piotra i Pawła złożymy, jak co roku, dar na tacę na wydatki związane z działalnością Stolicy Apostolskiej, tzw. świętopietrze. Jest to  także na utrzymanie Ojca św. Pierwszy taki dar z naszej parafii został  Stolicy Apostolskiej przekazany już w 1326 roku. Dokumenty są do dziś przechowywane w Rzymie, w Aktach Kamery Apostolskiej. Takich zapisów świętopietrza z Tropia  z dawnych wieków mamy tam wiele.
Tym razem także nie odmawiajmy tego choćby skromnego daru.

W środę zgromadzimy się na adoracje Najświętszego Sakramentu o 1800; będzie okazja przystąpienia do sakramentu pojednania przed pierwszym piątkiem miesiąca. Potem Msza z Nowenną ku czci św. Świerada.

Pierwszopiątkowe nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie w kościele wTropiu o 1900,  natomiast w Roztoce będzie rano o 700. W przyszłą niedziele przypada diecezjalny dzień modlitw o świętość kapłanów.

W czerwcu mijają 153 lata, jak na plebanii zginął jeden kapłan, 76-letni staruszek, o. Wiktor Pizuński, rażony piorunem, gdy siedział przy stole po południu o 1500. Był z zakonu bernardynów z Tarnowa i pomagał w pracy ówczesnemu proboszczowi (nawet wypadałoby od czasu do czasu ofiarować za niego mszę; uczynimy to w przyszłą niedzielę na sumie).
W ostatnich czasach  wyładowania pioruna na kościele kilkakrotnie doprowadziły do zniszczenia niektórych urządzeń domowych, elektrycznych czy elektronicznych, np. pompy wodnej, dwóch aparatów telefonicznych, monitora komputerowego. W tych dniach zagrożenie jeszcze wzrosło w związku z usytuowaniem na dachu plebanii anteny internetowej dla okolicznych mieszkańców. Dlatego zaszła pilna potrzeba zainstalowania piorunochronu i odgromień dla istniejących urządzeń. Wydatek będzie dość duży, ale parafianie chyba rozumieją, że to wykonane być musi. Prosimy więc o jakieś datki na ten cel i z góry dziękujemy!
 

Niedziela 12 zwykła (20 czerwca 04)

W tym tygodniu, w czwartek 24 czerwca, uczcimy św. Jana Chrzciciela, tego, którego Jezus nazwał największym spośród narodzonych z kobiet. Msza św. ku jego czci będzie w czwartek o godzinie 1800.

Natomiast w niedzielę, 27 czerwca, będzie wspomnienie św. Władysława, narodzonego w Polsce króla Węgier w XI wieku. On to zasłużył się także i dla naszej parafii, bo za jego staraniem doszło do wyniesienia na ołtarze świętych naszych pustelników Świerada i Benedykta.

Ale najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dzieci i młodzieży szkolnej. Na uroczyste nabożeństwo w piątek o godzinie 1800 zapraszamy dzieci i młodzież z naszych szkół. Niech podziękują Bogu za ten miniony ważny etap wychowania i poznawania Boga. Niech też proszą o szczęśliwy przebieg wakacji i dalszej nauki.
Dotyczy to zwłaszcza dzieci z klas VI, które opuszczają nasze szkoły i udają się w obce dla siebie środowiska w Czchowie, Rożnowie i Łososinie.

Planując wakacje dla dzieci i młodzieży, niech rodziny wezmą też pod uwagę wielkie dni naszej parafii: rekolekcje i odpust, który odbędzie się 11 lipca. Niech wszyscy mają możność udziału w tych wydarzeniach.

Młodzież żeńska, która w tym i poprzednich latach angażowała się w śpiew parafialny w scholi, niech skontaktuje się w tych dniach z p. organistą i z powrotem przyłączy się do grupy. To dobrze, że taka grupa dotąd istniała i działała. Trzeba ją zaktywizować. Potrzebna jest parafii w niedzielnej liturgii i na uroczystościach.
W ogóle dobrze by było, aby w naszym środowisku poza tym pojawiło się więcej działalności kulturalnej: śpiew ludowy, jakaś ludowa wytwórczość, rzeźba czy malarstwo, muzykowanie itd. Nie redukujmy naszych zainteresowań do szukania pracy i lepszych zarobków; szukajmy także czegoś dla ducha!

W ten  wtorek dzieci pierwszokomunijne z klas II udają się w pielgrzymce do Tuchowa, a w poniedziałek przyszłego tygodnia młodzież w tym roku bierzmowana odbędzie pielgrzymkę dziękczynną do Częstochowy, Wadowic i Łagiewnik. Niech przy okazji nie zapomni o modlitwie za parafię i za tych, którzy ich do tych sakramentów przygotowali.

 

Niedziela 11 zwykła (13 czerwca 04)

Trwa oktawa Bożego Ciała. Dlatego codziennie odbywają się nabożeństwa eucharystyczne z mszą i procesją, o godzinie 1800. Zakończenie oktawy będzie w czwartek; zapraszamy na nie wszystkie małe dzieci z parafii, otrzymają one okolicznościowe błogosławieństwo. Odbędzie się też wtedy błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów; jest to kolejny wyraz troski Kościoła, by dobra przyrody służyły naszemu zdrowiu fizycznemu i duchowemu.

Bolesny przypadek zdarzył się wczoraj w Szczawnicy. W trakcie wystawienia, ale pod nieobecność ludzi, zły człowiek skradł z ołtarza monstrancję z Przenajświętszą Hostią . Nasza reakcja może być przede wszystkim modlitewna: w duchu zadośćuczynienia Panu Jezusowi będziemy codziennie do wieczornego nabożeństwa eucharystycznego podczas oktawy dodawać przebłagalne suplikacje "Święty Boże". Umocnienie też naszej miłości do Jezusa przez gorliwy udział w nabożeństwach eucharystycznych będzie też właściwą odpowiedzią.

W piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W miarę możliwości i własnej pobożności weźmiemy udział w nabożeństwie o godzinie 1800.

W najbliższą niedzielę będziemy mieli możność uczczenia w Starym Sączu rocznicy kanonizacji św. Kingi. Mszy o godzinie 1100 przewodniczyć będzie ks. kard. Arcybiskup Jaworski z Lwowa. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza na okolicznościowy festyn rodzinny na błoniach pod klasztorem.

 

Niedziela Trójcy Świętej (6 czerwca 04)

Jesteśmy w przededniu wielkiego święta Bożego Ciała, w czwartek. Jest to jakby dopełnienie Wielkiego Czwartku - publiczne uczczenie Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w uroczystej procesji na zewnątrz kościoła. U nas msze odbędą się o godzinie 630, suma z procesją główną o 1000 i msza popołudniowa z procesją wokół kościoła o 1700.
Parafian prosimy o przygotowanie stacyjnych ołtarzy polowych, oczyszczenie i udekorowanie trasy oraz przygotowanie chorągwi, feretronów i strojów procesyjnych.
Dzieci sypiące kwiaty niech przyjdą na ćwiczenie w  środę po mszy o 18
00.

W tych dniach wydawnictwo Pallotynów z Warszawy wręczyło Ojcu św. dar z okazji 25-lecia jego pontyfikatu: drugi tom wydania "Miejsca Święte w Polsce". To luksusowe wydanie podaje informacje o stu polskich sanktuariach, a wśród nich cztery strony poświęcono także sanktuarium św. Świerada w Tropiu.
Otrzymawszy je, Ojciec św. będzie z pewnością wspominał i swój pobyt tu w Tropiu w 1966 r., zwłaszcza że jego słowa są tytułem tego artykułu o Tropiu.
Otrzymaliśmy 5 egzemplarzy do sprzedaży parafianom na eleganckie prezenty. Kosztuje 99 zł.
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (30 maja 04)

Dziś wielkie Święto Zesłania Ducha Świętego na Kościół, a zarazem pamiątka objawienia Kościoła. W dniu Zesłania Ducha Świętego założony przez Jezusa Kościół objawił się publicznie jako ten, który naucza, udziela chrztu, mocą Ducha Świętego czyni ludzi uczniami Chrystusa. Jest w Ewangelii nazwany  Parakletem, czyli Rzecznikiem sprawy Jezusa w nas. Tę świadomość trzeba zachować w sobie przez cały rok.

Dzień Zesłania Ducha Świętego nazywa świętem Zielonych Świątek, gdyż w dzień Pięćdziesiątnicy obchodzono w Izraelu przejęty od pogańskich Kananejczyków rolnicze święto zbiorów zbóż. W Biblii nadano mu charakter religijnego dziękczynienia  Bogu Jahwe za plony i chleb. Później ten dzień wzbogacono przypadającym wtedy dorocznym wspomnieniem ogłoszenia dekalogu i zawarcia przymierza Boga z ludem na Synaju. Ten właśnie dzień wybrał Chrystus na Zesłanie Ducha Świętego, a związki ludowe na swoje ludowe święto.

Jutro jakby uzupełnienie tego święta Zesłania Ducha świętego i Objawienia Kościoła.. Uczcimy Maryję, Matkę Kościoła, tę, która trwała w Kościele w momencie jego rodzenia się i objawienia. Trwała na modlitwie z nim, w cierpieniu i działaniu.
Jest to dzień pracy i świętowanie nieobowiązkowe. Msze będą o 6
30, 830, 1400 i 1800; ta ostatnia będzie poprzedzona ostatnim nabożeństwem majowym o 1730.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca czerwca, miesiąca Serca Jezusowego, specjalnej czci Bożej miłości. W piątek zgromadzimy się na nabożeństwo o godzinie 1800, by uczcić Serce Pana Jezusa i przyjąć Komunie wynagradzającą. Kapłani z dekanatu proszą, aby ci, którzy udają się na pierwszopiątkowe nabożeństwo na Kozieńcu, wyspowiadali się w swoich kościołach, bo na Kozieńcu nieraz brak jest kapłanów, którzy maja pracę u siebie w parafii. W parafiach czekają wtedy  na penitentów. U nas jest to zwłaszcza w środę.
W środę o 17
00 będzie u nas adoracja, spowiedź i katecheza kandydatów do bierzmowania z klas I i II gimnazjalnych. Potem nowenna i Msza.

Bardzo nam zależy na takich prawdziwych i niekłamanych formach pobożności we Mszy. Gdy więc przychodzimy na Mszę, szukajmy raczej takich ławek, gdzie klęczenie jest rzeczywiście klęczeniem, pełną czci adoracją Boga. Temu sprzyjają raczej ławki na przodzie w naszym kościele, przy których klęczy się po prostu w sensie dosłownym, na pokrytej dywanem posadzce. Natomiast nie przeciążajmy tych ławek pod chórem, gdzie klęczenie przed Bogiem jest równocześnie... siedzeniem. Zostawiajmy je przede wszystkim inwalidom iludziom starszym. 
Takie podejście do ławek na przodzie ma znaczenie zwłaszcza w dni powszednie,  zwłaszcza wtedy, gdy kapłan ma trudności głosowe.

 

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego (23 maja 04)

Dzisiejsze święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest właściwie świętem wywyższenia Chrystusa. Czcimy objawienie prawdy o Jego chwale u Ojca, że jest Panem wszechświata, że jest głowa Kościoła. To nas skłania do tego, by w urządzaniu życie religijnego oglądać się zawsze na Chrystusa. Podobnie w urządzaniu życia świeckiego - jego zdanie nie może być pomijane.

Przygotowujemy się do święta Zesłania Ducha Świętego, które będzie w przyszłą niedzielę. Kończy ono okres wielkanocny; może więc jest to dla niejednego z nas ostatni termin, by poddać się Jezusowi i przystąpić do wielkanocnego sakramentu pojednania?

Codziennie, do uroczystości Zielonych Świąt odbywa się w naszym kościele nowenna do Ducha Świętego w ramach wieczornego nabożeństwa majowego o godzinie 1800. Jeśli nie możemy przybyć do kościoła, to przynajmniej w prywatnych modlitwach wspomnijmy osobę Ducha Świętego. Przecież jest on tym, który jako Parakletos Jezusa, 'Rzecznik Jezusa' prowadzi Jego sprawę w naszych sercach i w Kościele, w którym trwamy.

We wtorek  i w środę o godzinie 1830 kapłani naszej parafii będą w Tarnowie celebrować mszę transmitowaną do wiernych przez Radio Dobra Nowina  zwane RDN Małopolska. Nadto we wtorek o 2000 będą wraz z grupką parafian przewodniczyć  radiowej modlitwie różańcowej. Skorzystajmy wtedy z radioodbiornika i połączmy się z całą modlącą się diecezją.

 

Szósta Niedziela Wielkanocy (16 maja 04)

Dziś w Lipnicy Murowanej, a więc w naszym pobliżu, odbywają się wielkie ogólnodiecezjalne, z udziałem polskiego episkopatu, uroczystości dziękczynienia  w rocznicę kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej. To wielka radość, że z naszej ziemi między Pieninami i Wisłą mamy już pięciu wyniesionych na ołtarze świętych: śś. Świerad i Benedykt, Stanisław Męczennik, Kinga i Urszula. Poza tym czcimy też kilku błogosławionych z naszej ziemi.
Św. Urszula zostawiła nam kilka ważnych wskazań dla życia religijnego, zwłaszcza co powinno być w centrum naszej pobożności chrześcijańskiej. Np. w swoim testamencie napisała: "Przenajświętszy Sakrament to słońce życia naszego, to nasz skarb, nasze szczęście, nasze wszystko na ziemi (...) Kochajcie Jezusa w tabernakulum! Tam niech serce Wasze czuwa, choć ciało przy pracy, przy zajęciu. Tam Jezus, a Jezusa trzeba nam kochać tak gorąco, tak serdecznie! Jeśli nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać - kochać coraz więcej. Niech Komunia św. będzie jakby osią, centrum, dookoła którego całe życia Wasze ma się obracać".

Po dzisiejszej I Komunii św. dzieci będą obchodzić tzw. biały tydzień. Codziennie będą uczestniczyć w dziękczynnym nabożeństwie eucharystycznym o godzinie 1800. Prosimy je wysłać do kościoła i w miarę możliwości towarzyszyć im w drodze.

Od tego roku święto Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzić będziemy nie w czwartek, a w Siódmą Niedzielę Wielkanocy, czyli w najbliższą.

Natomiast tzw. Dni Krzyżowe, czyli nabożeństwa błagalne o dobre urodzaje i szczęśliwe zbiory, będą u nas w środę, czwartek i piątek. W środę udamy się procesyjnie do pustelni i tam, w miarę pogody, będzie msza. W czwartek - do groty Matki Bożej, a w piątek udamy się na drogę różańcową wokół wzgórza kościelnego i w miarę pogody -  msza św. będzie pod żaglem.

W piątek rozpoczniemy Nowennę do Ducha Świętego. Do udziału zachęcamy zwłaszcza bierzmowanych w tym roku i kandydatów do bierzmowaniu w roku następnym.

 

Piąta Niedziela Wielkanocy (9 maja 04)

W dzisiejszej Liturgii Słowa przyglądamy się Apostołom i ich uczniom, przez których Bóg działał wielkie dzieła zbawienia, dokonywał nawróceń. To ważne świadectwo, że Kościół od początku był świadomy roli  pośrednika między Bogiem a światem w przekazywaniu mu Bożych darów zbawienia. Jest to właśnie jego udział w jedynym zbawczym pośrednictwie Chrystusa. Taka jest rola Kościoła w świecie.

W najbliższą niedzielę będzie u nas Pierwsza Komunia św. Jest to piękne święto naszych dzieci, ale przede wszystkich święto Chrystusa. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy wyeksponowali dzieci tak, żeby  przeszedł na drugi plan Jezus, którego te dzieci po raz pierwszy eucharystycznie przyjmują.
Dzieci zgromadzą się przed kościołem o godzinie 8
00. Potem procesyjnie będą wprowadzone do kościoła i po raz pierwszy będą w pełni uczestniczyć we mszy św.
Modlimy się za te dzieci, aby się Jezusowi lepiej udały, niż my, dorośli chrześcijanie.
Z powodu szczupłości miejsca w kościele prosimy, aby ci, którzy nie mają specjalnego związku z tymi dziećmi, przyszli wtedy na inne msze, by nie powiększać natłoku.

Trwa jeszcze okres wielkanocny. Dlatego jeszcze mała uwaga z tym związana. Często śpiewamy pieśń wielkanocną: "Otrzyjcie już łzy", ale widocznie bezmyślnie, bo przekręcamy słowa i gubi się sens. Mianowicie powinno być: "Otrzyjcie już łzy płaczący", a nie: "łzy płaczące", bo przecież nie łzy płaczą, tylko ludzie są płaczący. A dalej: "żale z serca wyzujcie", a nie "żalem serca wyzujcie". To tak, jak mówimy: "nogę  z buta wyzuć", a nie "nogą buta wyzujcie". Więc pamiętajmy, żeby "żale z serca wyzuwać".

 

Czwarta Niedziela  Wielkanocy (2 maja 04)

Dzisiaj niedziela Dobrego Pasterza, a zarazem dzień modlitw o powołania kapłańskie. Świat, choć o tym niekiedy nie wie, potrzebuje pasterzy i to dobrych pasterzy. Modlimy się więc o wiarę młodzieży i o jej posłuszeństwo łasce Bożej. Obejmijmy religijną troską wszystkich poświęconych służbie Bożej.
O to będziemy się w tym tygodniu modlić podczas majowych wieczornych nabożeństw. Gromadźmy się na nie licznie codziennie, ale raczej w kościele, bo tu nabożeństwo daje możliwość wysłuchania Słowa Bożego i przyjęcia Eucharystii, a tego brakuje na nabożeństwach przy kapliczkach. Dziś nabożeństwo maryjne będzie o 16
30, a w dni powszednie o 1800.

Dzisiaj też składamy na tacę dar na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Decyzję o tej budowie podjęto już po Sejmie Czteroletnim przed dwustu laty, jako wotum wdzięczności narodu polskiego, ale dopiero teraz jest ona realizowana. Ksiądz Prymas bardzo liczy na naszą ofiarność. W przyszłym roku ma być poświęcenie tej świątyni, o czym sobie marzy sam Ojciec św., jeśli mu zdrowie pozwoli.

Jutro narodowe i państwowe święto Królowej Polski. W naszym kościele na obrazie w prezbiterium Maryja jest przedstawiana w koronie Wazów, królów Polski w XVII w. To nas zobowiązuje do specjalnego obchodu tego święta. I u nas w tym roku to świętowanie Królowej Polski będzie miało specjalny charakter. Będzie to gminne nabożeństwo w intencji ojczyzny. W jego zorganizowaniu pomoże nam Gminny Ośrodek Kultury, a udział w nim  wezmą przedstawiciele Urzędu i Samorządu oraz orkiestra z Rożnowa. Na pewno nie zabraknie parafian, zatroskanych o dobro Ojczyzny i czczących Królową Polski. Zgromadzimy się na placu mszalnym pod żaglem o godzinie 1000. Najpierw będzie nabożeństwo modlitewne za Ojczyznę. Potem msza, a po niej program patriotyczny.
Poza tym będą jutro jeszcze dwie msze: w Roztoce o 14
00 i wieczorna po nabożeństwie majowym o 1800.

Jutro też będzie w kościele spotkanie katechetyczne rodziców i dzieci pierwszokomunijnych o 1630. Rodziców, którzy by mieli przeszkodę, mogą zastąpić chrzestni. Taki jest ich honor i obowiązek. Przy okazji przypominamy, że gdy chodzi o pierwszą Komunię św., to w naszym kościele musimy zachować ducha kościelnego i unikać wszystkiego, co by zamieniało to święto w teatrzyk z kukiełkami w roli głównej; miły może dla niektórych rodziców, ale nie dla Jezusa. Nie dajmy sobie narzucić amerykańskiego stylu świętowania, stworzonego przez biznes!
Przy okazji informujemy, że grupa rodziców tych dzieci z Witowic postanowiła postarać się o dar pierwszokomunijny, mianowicie dała do odnowienia i pozłocenia naczynia ołtarzowe do mszy: kielich mszalny, puszkę na komunikanty i dwie tacki komunijne. Niektóre z nich, np. kielich i tacka posiadają niezwykłą wartość zabytkową, bo mają prawie 400 lat! Będzie to więc wspaniały dar i liczę, że wszyscy rodzice dzieci pierwszokomunijnych ze szkół z Wytrzyszczki, Tropia i Roztoki do niego się jakoś dołączą.

W środę, jak zwykle przed I piątkiem miesiąca, będzie specjalna okazja do spowiedzi, już o 1700. Będzie też zwyczajowa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. W nabożeństwie weźmie szczególny udział młodzież gimnazjalna z klasy I i II, czyli kandydaci do bierzmowania w przyszłym i następnym roku. A może dołączy się do nich i młodzież co dopiero bierzmowana z klas III. Niech podejmie współpracę z łaską bierzmowania.

W piątek o godzinie 1800 weźmiemy udział w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa i przyjmiemy Komunie św. wynagradzającą. W Roztoce msza o 645.

W sobotę przypada uroczystość św. Stanisława, męczennika, patrona naszej diecezji i Polski. Uroczysty odpust diecezjalny jest w Szczepanowie, na który nas wszystkich zapraszają.
Przypominamy, że u nas św. Stanisław jest patronem średniowiecznej kaplicy pod murem naszego kościoła.
Naszego patrona uczcimy u nas na rannej i wieczornej mszy.

 

Powrót do początku tej strony
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie