JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

 

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
 w Roztoce-Brzezinach
.

Historia Szkoły

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY - 29 maj 17

WEJDŹ, PROSZĘ,
ODWIEDŹ
NASZĄ SZKOŁĘ:


AKTUALNOŚCI SZKOŁY
HISTORIA SZKOŁY
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
FILIA W TROPIU

 


H  i  s  t  o  r  i  a     S  z  k  o  ł  y

Z dziejów Szkoły

NA TEJ STRONIE

1.Prahistoria
szkoły
2.Początek
szkoły
3.Przebudowa
i rozbudowa
4.Komputeryzacja
w szkole
5.Ukończenie
rozbudowy
6.Nadanie
imienia

 

1. Prahistoria Szkoły

        W dawnych wiekach nauczanie młodzieży z Roztoki i Brzezin odbywało się  początkowo tylko w Tropiu, a później - częściowo także w Rożnowie.
      Szkoła w Tropiu, pierwotnie parafialna, istniała już przed 1596 rokiem. Obsługiwała chcące i mogące się uczyć dzieci z całej parafii, czyli 18 ówczesnych niewielkich wiosek; zwłaszcza z miejscowości od wschodu : Witkówka, Wiesiółka, Łazy, Radajowice, Rożnów, Gierowa, Roztoka, Brzeziny i Dzierżaniny; i od zachodu: Łęki, Ciechosławice, Witowice, Wytrzyszczka i Będzieszyna.
       Przez jakiś czas miała pomieszczenie w przykościelnych salkach, dobudowanych do północnego muru nawy, nad trzynastowieczną zakrystią i późniejszą kaplicą, poświęconą obecnie Miłosierdziu Bożemu. Funkcje nauczyciela pełnił w tej szkole przeważnie organista, a kierownika - ks. proboszcz.
      Po ustanowieniu szkolnictwa publicznego, na początku XX wieku szkoła powszechna mieściła się na samej granicy Tropia i Wiatrowic, w sąsiedztwie obecnej posesji J. J. Bogdałów, przed kładką na Dunajcu.
 

2. Początek Szkoły w Roztoce-Brzezinach

Budynek szkoły w Roztoce do roku 1968 (kliknij, aby powiększyć!).

          Pierwotny budynek szkoły położony był nieco niżej obecnego. Służył nauczaniu przez kilkadziesiąt lat. Wcześniej młodzież uczyła się w szkołach parafialnych w Tropiu i w Rożnowie.
         Nowy budynek, już murowany, został zbudowany w roku 1968. Nie miał żadnych urządzeń sanitarnych. Sanitariaty, tzw. suche, skład opału i magazyn znajdowały się w budynku pomocniczym na zapleczu szkoły. Z powodu małej ilości sal szkoła przez około 20 lat korzystała z drewnianego budynku tzw. baranówki, odległej od szkoły ok. 500 m.; służył on na zajęcia techniczne i nauczanie początkowe. Obecnie w  nim znajduje się wiejska świetlica.
 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły

         Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego, trwająca blisko 12 lat, zapoczątkowana była w formie prac społecznych pod kierownictwem dyrektora Marka Nowakowskiego, kontynuowana przez firmy budowlane za dyrektora szkoły Bogusława Wolaka i doprowadzona do finału pod kierownictwem dyr. mgr Barbary Woźniak. Pierwotne plany rozbudowy ulegały zmianom m.in. z powodu zmiany systemu oświaty w roku 1999 i powstaniu tylko sześcioklasowych szkół podstawowych.

7 lutego 2000 r.
Podczas uroczystości oddania dwóch nowych segmentów do użytku szkolnego była najpierw modlitwa o błogosławieństwo Boże
i o prawidłowe korzystnie z dobra, jakim jest szkolnictwo.
Obrzędu błogosławieństwa dokonał ks. Stanisław Pietrzak,
proboszcz parafii.
Były oficjalne przemówienia. Właśnie przemawia dyrektor szkoły,
mgr Barbara Woźniak
Przecięcie wstęgi  to istotny moment całego obrzędu otwarcia
nowego obiektu
Okolicznościowa akademia młodzieży szkolonej
 
I kwiaty dla działaczy społecznych...
 
Najwięcej radości mają same dzieci. Przecież to tylko dla nich!
 

      W nowych segmentach budynku szkoły zlokalizowano oddziały klas I – III, oddział przedszkolny, szatnię, bibliotekę, sekretariat, kotłownię, sanitariaty oraz salę komputerową.

      Niestety nasza radość nie trwała długo. W 2001 roku najpierw kradzież a później powódź zniszczyła w dużym stopniu to, na co czekaliśmy tyle lat. Dzięki pomocy i ofiarności ludzi dobrego serca udało nam się wyremontować zniszczone pomieszczenia oraz urządzić nową salę komputerową, do której zakupiliśmy sprzęt dzięki akcji radia „Eska” z Poznania oraz władz oświatowych z tegoż miasta.
 

4. Wymarzona komputeryzacja
           I znów zapanowała radość w naszych sercach, bo oto 11 III 2002 mogliśmy oddać do użytku piękną salę komputerową. W tej uroczystości uczestniczyli nasi główni sponsorzy z Poznania, władze organu prowadzącego, przedstawiciele kuratorium oświaty, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Błogosławieństwa sali dokonał ks. Adam Basista – nasz katecheta.

Najpierw modlitwa o błogosławieństwo Boże, by wspaniałe urządzenia komputerowe służyły dobru uczniów.
Próba uruchomienie pierwszego komputera. Zadziałało!
H u r a a a ! ! !

        

5. Ukończenie przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły

         Kolejnym naszym wyzwaniem było przeprowadzenie generalnego remontu pozostałego segmentu „A”. Dzięki życzliwości Wójta Gminy, Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem oraz pomocy Sołtysa wsi Roztoka Brzeziny w lipcu 2004 roku rozpoczęto modernizację ostatniej części starego budynku. Dzięki temu, że prace te były dobrze zorganizowane, nowy segment był gotowy w październiku. Również prace wykończeniowe przebiegały sprawnie.
       I kolejny raz szczęście uśmiechnęło się do nas 25 listopada 2004 roku, odbyło się uroczyste otwarcie tej części budynku. W tej części obiektu oddano dwie sale lekcyjne , zastępczą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski i WC.
Uroczystość przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz oświatowych, gminnych, rodzice i młodzież.

Modlitwę o błogosławieństwo Boże w pracy Szkoły odmawia
ks. proboszcz parafii Tropie – Stanisław Pietrzak.
Przecięcie wstęgi u wejścia do nowego segmentu szkoły
Przemawia p. Stefan Wolak, wójt gminy Gródek nad Dunajcem
Na tę okazję zawitała do szkoły "pani jesień"
Spektakl „Jesienny koncert” młodzież dedykowała tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wreszcie nasza szkoła była w całości nowa.

 

6. Nadanie Szkole imienia Janusza Korczaka

 

Stan Szkoły na dzień nadania imienia.
      Budynek szkolny jest nowoczesny, do dyspozycji uczniów jest 5 sal lekcyjnych, biblioteka, pracownia komputerowa, sala do wychowania fizycznego oraz dużo zagospodarowanego terenu zielonego. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski. Uczniowie mają możliwość korzystania              z wielu zajęć pozalekcyjnych - funkcjonują : Klub Miłośników Kultury i Języka Polskiego, Klub Cyklistów, Kółka: Plastyczne, Teatralne, Muzyczne, Taneczne, Ekologiczne, Informatyczne, SKS oraz nauka gry na instrumentach muzycznych. Od pięciu lat działa Zespół Wokalno-Taneczny „Kaczuchy”

      Szkoła od kilku lat jest organizatorem Gminnych: „Literackich Potyczek”, „Konkursu Ortograficznego”, współorganizaatorem Rajdu Rowerowego Szlakami Zawiszy Czarnego ( rok 2006 - 1 lokata). Organizujemy też liczne wycieczki ( piesze, rowerowe, autokarowe) , biwaki, wcześniej były letnie obozy harcerskie.

       Uczniowie naszej szkoły uczestniczą    w wielu zawodach sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym (m.in. biegi przełajowe, piłka nożna, tenis stołowy, biegi na orientację, siatkówka — 2005 mistrz gminy dz.), konkursów przedmiotowych ( plastycznych, ekologicznych, informatycznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, religijnych, recytatorskich) osiągając znaczące wyniki;   szczególne osiągnięcia to dwie finalistki i jedna laureatka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.
 

Sprawozdanie z uroczystości Nadania imienia Szkole, 1 VI 2006

"Bez Boga ani do proga!"
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno nad nim rzemieślnik pracuje,
Na nic się przyda wstawać o północy, jeśli nie będziesz miał Pańskiej pomocy!"
Dlatego właśnie ze sztandarami - idziemy najpierw  do kościoła, na modlitwę!
J. E. ks. biskup dr Władysław Bobowski, ks. proboszcz Stanisław Pietrzak,
ks. wikariusz i katecheta Adam Basista koncelebrują Eucharystię w intencji Szkoły.  "Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" - przypomina ks. biskup młodym uczestnikom Mszy ze Szkoły w Roztoce.
Modlitwa Kościoła, by Pan błogosławił całej szkole, której symbolem jest ów sztandar z patronem Szkoły Januszem Korczakiem.
Niech będzie symbolem szkoły w jej służbie prawdzie i dobru dziecka; służbie ważnej i wytrwałej.
Na dziedzińcu Szkoły w Roztoce-Brzezinach. Ksiądz Biskup, Pani Dyrektor mgr Barbara Woźniak, oficjalni goście, dzieci i rodzice odśpiewują hymny narodowy i szkolny słuchają uzasadnienia Rady Szkoły dla obranego patronatu i imienia Szkoły.
Po zapoznaniu się z symboliką sztandaru Szkoły rodzice przekazują go uczniom.
Szkoła zaprasza do wnętrza na przegląd budynku i sal lekcyjnych, na przeżycie wzruszających programów dziecięcych i w końcu - na posiłek.

"Dziwny ten świat!" Uczniowie w widowiskowej pantonimie i na tle programu muzycznego ilustrują przykrą prawdę owych słów piosenki Czesława Niemena.
Janusz Korczak i jego wychowankowie byli jednymi z milionów ofiar tej dziwności świata.

Kolejna wzruszająca scenka tej pantonimy - zwycięstwo miłości nad nienawiścią i prostackim egoizmem.
Tego właśnie ma uczyć się dziatwa szkolna w Roztoce-Brzezinach pod ideowym patronatem Janusza Korczaka.

Powrót do początku tej strony
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE