HOME

 Witaj, jesteś tu miłym


 gościem naszej witryny

 (konkurs Złoty Gość witryny)

Ostatnia aktualizacja tej strony

 17 gru 17 

Red. xStP  tel.601 918 322   
 
F-B        G-G      SUTW

Witamy serdecznie
w Parafii TROPIE

. 
w Sanktuarium śś. Pustelników
Świerada i Benedykta

.

Dziś - piątek, 5 sty 2018

Parafia Tropie, 
diecezja tarnowska,
gmina Gródek n.Dunajcem
.

 ADRES i KONTAKTY 
Parafia Rzymskokatolicka
w Tropiu, Tropie 6; 
33-316 Rożnów; tel. 18 440 30 76
Proboszcz: ks. Andrzej Piórek
E-mail: piorek63@wp.pl

Wikariusz: ks. Krzysztof Kiszka
            tel. 18 449 41 80

Menu

Wejdź, proszę, 
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe parafii
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Notatki i refleksje
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin-zakladna skola
Skalite-zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szkoła
4.Inne zakątki 
    braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok 
baratsagszogletek

Genealogie 
prywatne, parafialne
i ogólnoludzkie
(także genetyczne)

* Pietrzakowie
* Janikowie
* Szlagowie
* Fiutowie
* Gierałtowie

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca 
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju 
rodu A00 w  Kamerunie

 Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 * Facebook-Pietrzak

GRATULUJEMY CI !
Od 1.05.2003 
jesteś już
 
 
miłym gościem 
tej witryny
 

 Laureaci złotej liczby gości naszej witrynyy 

Autor
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

TAK ŁADNIE -TYLKO U NAS, ZAGLĄDNIJ ►  

 

 

Uwaga. Strona w REMONCIE!
Brak ogłoszeń

 


 

N A S Z E   A K T U A L N O Ś C I


Wydarzenia nowe 
w  Sanktuarium i Pa
rafii Tropie (wybór) 

 5 stycznia 2013,    Niedziela Zwykła  

* Dziś i w następnych dniach pogoda w Tropiu
* Bieżący tydzień w Parafii: ogłoszenia niedzielne * intencje mszalne  * 
info o dotacjach
* W ubiegłym roku w Parafii: ochrzczeni * zaślubieni * pogrzebani * statystyka za 2016 r.
* W rywalizacji ochrzczonych z pogrzebanymi 10.VIII. prowadzą ochrzczeni  19:10. BRAWO!
   (Europa w kryzysie demograficznym; uśmierca ją aborcja i antykoncepcja; ratują imigranci!)
* Z życia Kościoła i Wiary: e-kai * opoka * diecezja * wiara * radio * fronda *  inne strony

* Tropie 2017  Poświęcenie orzechów  Popielec-i-orzechy
* Bierzmowanie 2016 [foto]
*
 Ks. prob. Józef Wałek 1934-1946 kapelan AK i WiN "Żołnierz Niezłomny-Wyklęty "
* TV Trwam: Tropie-Sanktuarium - film16 min. *  Zamek Tropsztyn - film 4 min. 
*
 2015 r. Odkrycie historycznej inskrypcji  - "metrykalnego" zapisu kościoła w Tropiu.
*
http://www.mojamalopolska.pl/koscioly-cmentarze/tropie-kosciol-sanktuarium-swierada-i-benedykta/

 

Przy Pustelni św. Świerada w Tropiu ks. bp. Władysław Bobowski celebrował odpustową 
Mszę św. i sześćdziesięciolecie swojego Kapłaństwa  
zob: Odpust-w-Tropiu i Jubileusz

Dalszy ciąg naszego odpustu odbył się na Słowacji:  Zobor, Nitra, Skalka n.Wagiem
A o tym pisze TGN:  
http://tarnow.gosc.pl/doc/4059187.Tropie-u-sw-Swierada

* * *  
Nasze dzieje

Początek chrystianizacji na Sądecczyźnie i w rejonie Dunajca, Skąd i kiedy?
   Tropie i goście tej witryny jako pierwsi dowiadują się o tym, że...

Z Irlandii, Brytanii i Bretonii przez niemiecką Bawarię i wielko-morawską (słowacką) Nitrę nasze chrześcijaństwo przybywało 
w rejon Dunajca, na Sądecczyznę: do Tropia, Góry św. Justa-Jodoka w Tęgoborzy, doliny rzeki Białej  Iwkowskiej, ku Podegrodziutakże.  
już około 855 r.!  Czy to możliwe? Czytaj!

1.
 Rocznica chrztu 966-2016. Ale Tropie było wcześniej...  
2.
 Początki chrześcijaństwa na Sądecczyźnie - Skąd i kiedy?
3. Badz-drzewem-nie-drewnem;  Tarnowski Gość Niedzielny

Piastowie-Polska

"A skąd wzięli się Polacy?  Pytanie, na które od wieków 
próbują odpowiedzieć tabuny badaczy,wciąż fascynuje"
(
HistMag)
 "Rasiści z Zachodu czy Wschodu oraz rodzimi nie mogą już nam ubliżać, 
iż Polacy nad Wisłą to przybłędy z nikąd, a Polska jest krajem z jakiegoś przypadku, przeznaczonym może do likwidacji, jak to wielokrotnie decydowano wobec nas w Europie!"

Mamy tu wszak ciągłość pobytu nad Wisłą już niemal od czasów Lodowcowych, co ilustruje 
nam to genetyczna-komputerowa mapa przodków dzisiejszych Polaków i Słowian, a w ogóle 
w Europie - jesteśmy od jej początku, a więc od  blisko 40.000 lat temu.

 

Migracja naszych praojców
z ojczyzny Y-Adama do Europy i Polski

 Bardzo ważne odkrycie! * Z lat przeszło 275.000 Y-Adam zidentyfikowany*Dzieje odkrycia    
Aktualne prace genealogii genetycznej w Kamerunie; wyniki poszukiwań  kolejnych gałęzi
rodu Y-Adama przez naukowców:  
http://www.dna-fingerprint.com/static/A00Cameroon.pdf 


Razem z innymi  narodami świata - z jednego ojca Adama i matki Ewy jesteśmy!  Wspaniałe!

 1.
Migracja au-DNA człowieka z jaskini Goyet nad Mozą

i Y-R1a człowieka znad Angary i Bajkału

do Słowian i Polaków nad Wisłą
 

 2. 
W autosomalnym DNA śledzimy korzenie Polaków w Europie od około 38.000 lat !
 czyli od początku zasiedlenia Europy przez człowieka współczesnego (w jaskini Goyet)


Foto: 1) Jaskinia w Goyet. 2) mapa współczesnych ludzi, którzy dziedziczą najwięcej "bazowego
 Europy" au-DNA człowieka Goyet i polodowcowego północnoeuropejskiego komponentu. 
3) Dzisiejsi Bałtowie i Polacy w swoim DNA dziedziczą najwięcej w Europie północnego i zachodniego (WHG) komponentu od ludzi epoki lodowca i polodowcowego mezolitu
 

3. 
Biologiczne (genetyczne) korzenie Polaków i  Polski nad Wisłą sięgają blisko 10.000 lat
 przed Chr., wraz z końcem zimnego klimatycznego okresu 'młodszego Dryasu' i osadnictwa pierwszej polodowcowej ludności w kulturze świderskiej. Oto mapy:


Polacy i Bałtowie dziedziczą auDNA: 1) kultury świderskiej (10.000 przed Chr.),
 2) człowieka z Wasylewki R1a  (8500 przed Chr.)
 3) i mezolitu (VII tysiąclecie przed Chr.)
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/wasyl3_dzis_small.png

 4.  
Już około 8500 r. przed Chr. wśród ludności wschodnioeuropejskiej w Wasylewce-na-Dnieprze
żyje człowiek, należący do ojcowskiego rodu R1a, dającego początek Praindoeuropejczykom.
Dla późniejszego, z roku około 6500 r. przed Chr., jego krewniaka, tzw. człowieka z Jeleniej Wyspy (J. Onega), najbliżsi genetycznie okazali się Polacy i rdzenni Bałtowie (Litwa i Łotwa).


Człowiek  R1a,
Jezioro Onega,
 6500 przed Chr.
 rekonstrukcja


W pobliżu 
Jeziora Onega  wśród Sickarów
80% mężczyzn
to ród R1a !
w Polsce - 57%


Człowiek R1a
z Wasylewki,

8500 przed Chr.
rekonstrukcja

W Polsce i w krajach słowiańskich ich potomków jest blisko 60 procent ludności.
 Zaś w pobliżu jeziora Onega nad brzegami Zalewu Rybińskiego nad Górną Wołgą w wśród
Sickarów widzimy największe zagęszczenie rodu R1a, bo nawet około 80% ludności! 
 

 5. 
W horyzoncie kultury ceramiki sznurowej  od około 3200 lat przed Chr. obecność rodu 
 R1a-M417 i Z645, to jest Praindoeuropejczyków oraz przyszłych Bałtosłowian, Słowian 
i Polaków, została wielokrotnie potwierdzona przez paleogenomików

 
Zob. drzewo rodu R1a eupedia.com
 

 6.

Autosomalne DNA dzisiejszych Polaków i Słowian 
pochodzi od ludzi wczesnego i późnego brązu, czyli od około 4000 lat - na naszych ziemiach.  
W epoce brązu ziemia polska była kolebką dla Bałtosłowian, a jej pogranicza 
- dla Italo-Celtów i Germanów.

 

 7. 
W kręgu  kultury trzcinieckiej  w społeczności języka bałtosłowiańskiego w genetycznym
 rodzie R1a-Z280  korzenie Polaków i Polski nad Wisłą i sięgają 2000 lat przed Chrystusem.
Testowanie Y-DNA i auDNA człowieka z Gustorzyna na Kujawach (grób z 1900 r. przed Chr.)
pokazało, że część dzisiejszych Polaków może widzieć w 
PL_N17 
 swojego niemal praojca.


 

 8. 
Polacy i Słowianie nad Odrą i Wisłą z genetycznej grupy R1a i innych są potomkami ludzi kultury łużyckiej w Polsce (horyzont kultur pól popielnicowych w Europie), rozwijanej w latach1300-400 przed Chr. zapewne wspólnie z Ilirami-Wenetami (?) znad Dunaju 
Zob. A) Cassidy 2015 http://www.pnas.org/content/113/2/368.full  Kolor najbardziej  czerwony -dzisiejsi Polacy jako najbliżsi "Człowieka z Ludas"  z 1100 r. przed Chr. z kompleksu kultury łużyckiej.

Zob. B) Polegli w bitwie Weltzin nad Tollense, Sell 2017 i genetyczna mapa od L.Mlukas 2017 .
A)       B) 
Dzisiejsi Polacy (kolor czerwony) dziedziczą najwięcej DNA człowieka kultury łużyckiej
 

 9. 
Badania autosomów DNA szczątków grobowych 
zapewne jakoś potwierdzą, że przodkowie Polaków żyli nad Wisłą  na przełomie er, czyli   w latach narodzenia i życia Chrystusa.

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/au_pol_eur_meast.gif
(autosomalne DNA współczesnych Polaków w Europie) 
 

* * *

Nasz obowiązek i nasze misyjne dzieło to pamięć o ludziach, żyjących dziś tam, skąd wyszliśmy,
w południowo-zachodnim Kamerunie, plemieniu Bangwa
  
Wspieranie rozwoju rodu A00 w Kamerunie

    Trzeba także w końcu przyjąć do swojej świadomości zgodny z nauką i biblijną wiarą, tzw.kreacjonizm ewolucjonistyczny !

* * *

Tak miało być w Tropiu 
od bieżącego, 2017 roku !
 

Ale faktycznie takich czynów 
dopuszczano się tylko 
w Rosji !

Ten rosyjski kościół na zdjęciu to jeden z kilkudziesięciu na dnie wielkiego na 60x70 km i głębokiego na blisko 100 m zalewu w Jarosławlu nad Wołgą w północnej Rosji. Dzieło Stalina. Taki sam los miał spotkać kościół w Tropiu na podstawie decyzji I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Po ukończeniu zapory Czchów II woda Dunajca miała się podnieść o 70 m, a więc ponad krzyż kościoła w Tropiu. Uratowała go interwencja św. Świerada, pani architekt H. Moczulskiej, ks. proboszcza i zbawienny kryzys gospodarczy, za który do dziś błogosławię ówczesną komunę - za to jedyne jej dobro dla narodu polskiego: za wielki wówczas kryzys gospodarczy przez nią spowodowany (zaś ta stalinowska inwestycja w Rosji pochłonęła jedno 130-tysięczne miasto Mołog, 800 wiosek, sześć klasztorów i 50 kościołów. Pożytek gospodarczy z tego zalewu do dziś mizerny, a ekologiczny i klimatyczny - katastrofalny).

* * * 

Zasłużeni i Honorowi Obywatele Gminy Gródek nad Dunajcem i dla Ziemi Sądeckiej

Wśród siedmiu odznaczonych 30.11.2016 -  trzech mieszkańców lub rodaków z Tropia: 
ks. bp Władysław Bobowski, ks. Stanisław Pietrzak i p. Stanisław Wolak 
(na zdjęciu także mistrz Polski i świata, kolarz-olimpijczyk Jan Magiera) 
http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/4045-grodek-n-dunajcem-duchowni-i-swieccy-docenieeni
http://rdn.pl/?p=100190


 Zob. też:  Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej - 2003 r.     
Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej - Wybitni Sądeczanie 2003-2016

* "Odkrywamy tajemnice kościoła w Tropiu" - TVN 13.09.2016
                                                                                       
 

 

* * *

.

N a s z   s t a ł y    k o n k u r s   n a 
Złotego Gościa naszej witryny

  Kolejny już raz!

Pozdrawiamy szczęściarza  WIESIA MAŚLANKĘ!
zwycięzcę w konkursie na zdobywcę Złotej liczby Miłego Gościa naszej witryny
      a kolejna Złota Liczba  1111111 czeka właśnie na Ciebie!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


 Chrzty, śluby, jubileusze i pogrzeby w ostatnim półroczu

1. Ochrzczeni, stali się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła i chrześcijanami

 I półrocze 2017

II półrocze 2017

- 22.01.2017 Hubert Dziedzic z Wytrzyszczki
- 18.02.2017 Wiktoria Maciaś z Witowic Dolnych
- 26.02.2017 Jeremiasz Dziedzic z Wytrzyszczki
- 17.04.2017 Tomasz Szot z Witowic Dolnych
- 17.04.2017 Bartosz Kądziołka z Wytrzyszczki
- 17.04.2017 Łucja Bryniak z Witowic Dolnych
- 17.04.2017 Kacper Woźniak z Witowic Dolnych
- 22.04.2017 Aleksander Pulit z Witowic Dolnych
- 23.04.2017 Sara Cetnarowska z Witowic Dolnych
- 06.05.2017 Kordian Żelazek z Ryżek
- 20.05.2017 Bartosz Nowak z Roztoki-Brzezin
- 03.06.2017 Maszel Pająk z Witowic Dolnych
- 10.06.2017 Liliana Kita z Wytrzyszczki
- 10.06.2017 Bruno Gasiński z Wytrzyszczki
- 17.06.2017 Antoni Salamon z Witowic Dolnych
 

- 02.07.2017 Maciej Kafel, Piaski Drużków
- 22.07.2017 Filip Gródek, Roztoka-Brzeziny
- 23.07.2017 Julia Kostilek, Witowice Górne
- 10.08.2017 Zofia Bugajska, Witowice Dolne
-
- 

 

2. Zaślubili się w Panu i założyli nowe, katolickie rodziny  2017 r.
- 06.01.2017 Angelika Sromek, Wronowice - i Dawid Woźniak, Witowice Dolne
- 05.05.2017 Karolina Nikiel, Bielsko-Biała - i Marcin Wróbel, Bielsko-Biała
- 06.05.2017 Katarzyna Sadło, Ryżki - i Marin Żelazek, Ryżki
- 27.05.2017 Monika Bugajska, Witowice Dolne - i Jacek Szczepanik, Mystków

- 27.05.2017 Sabina Jarusik, Kraków - i Marcin Pycha, Kraków

- 03.06.2017 Anna Michalczyk, Będzieszyna - i Roman Gawełda, Iwkowa

- 17.06.2017 Patrycja Mastalerz, Roztoka-Brzeziny - i Kamil Łazowski, Piaski Drużków

- 22.06.2017 Matilde Rossi, Quarto Sant'Elena - i Łukasz Skorupski, Quarto Sant'Elena

- 24.06.2017 Paulina Kołacz, Roztoka-Brzeziny - i Andrzej Winiarski, Roztoka-Brzeziny
- 24.06.2017 Magdalena Zawiślak, Nowa Wola - i Łukasz Twarogowski, Nowa Wola
.........................................

- 01.07.2017 Urszula Krzyżak, Wytrzyszczka - i Bartłomiej Put, Poręba Sputkowska

- 08.07.2017 Ming Xiong, Bad Gellengen - i Artur Dziedzic, Bad Bellengen

- 08.07.2017 Anna Saczka, Tropie - i Mariusz Patak, Rożnów

- 20.07.2017 Paulina Jastrzębska, Wytrzyszczka - i Marcin Cięciwa, Wytrzyszczka

- 22.07.2017 Justyna Guzik, Warszawa - i Krzysztof Franaszak, Warszawa

- 29.07.2017 Edyta Policht, Wytrzyszczka - i Marin Nowak, Okocim

- 03.08.2017 Magdalena Doruch, Brzeziny - i Bartosz Fiołka, Ostrzeszów
- 05.08.2017 Agata Mamiak, Den Haag - i Marcin Sobiech, Den Haag
-

-

-
3. Zmarli, zostali pogrzebani i oczekują zmartwychwstania w Panu

 I półrocze 2016

II półrocze 2016

- 11.02.2017 Stanisław Ptak, Tropie, ur. 1932
- 11.02.2017 Matylda Pulit, Witowice Górne, ur. 1936
- 18.02.2017 Jan Moron, Piaski Drużków, ur. 1923
- 19.03.2017 Marian Pociecha, Witowice Górne, ur. 1927
- 22.03.2017 Julian Jankowski, Roztoka-Brzeziny, ur. 1944
- 29.03.2017 Kazimierz Mendel, Tropie, ur. 1946
- 14.04.2017 Franciszek Karwala, Witowice Górne, 1928
- 24.04.2017 Jan Gawełda, Tropie, ur. 1931
- 14.06.2017 Tadeusz Michalczyk, Piaski Drużków, 1957
-

- 27.07.2017 Eugeniusz Krzyżak, Wytrzyszczka, ur. 1932
- 
- 
-

* * *

Parafialna statystyka za rok  2016  i - dla porównania - rok  2015  

 

Tropie

Roztoka

Witowice
 Dolne

Witowice
 Górne

Wytrzysz
czka

Będzie-
szyna

Piaski

Inni

Razem 
2014 r.

 W latach
2015,2014,2013

Chrzty

6

 8

5

3

9

2

8

4

6

11

4

1

1

 344332, 47, 39

Śluby

1 153

1

3

3

1

4

21

0

0

 572215, 21, 10

Pogrzeby

 8

 4

4

1

4

4

1

1

7

3

5

1

1

 223219, 23, 29

I Komunia św. dzieci

3230. 17, 29
Bierzmowanie młodzieży3234, 37, 40

Komunia parafian w ciągu roku

około 
60tys.
około 
55 tys.

* * *

 Nowy wikariusz 
w parafii Tropie, 
ks. mgr Krzysztof KISZKA
(od VIII 2014 r.)

WITAMY!

Natomiast
Księdzu Tomaszowi Święsowi, 
dziękując za pracę w Tropiu, 
 życzymy błogosławieństwa Bożego na nowej placówce w parafii Ryglice.

* * *

Nasza obywatelska odpowiedzialność za sprawy ludzi i świata - bronimy rodziny, życia, dekalogu,
    wartości chrześcijańskich: CitizenGO - dołącz swój głos! 
*  Ciągle aktualny  Apel przedwyborczy i powyborczy  * Oskarżam In vitro!
                                                                  * * *

Rosja niezupełnie stracona. Patrzmy, jak jest urządzone Zródło Wołgi (Исток_Волги), narodowej
   rzeki Rosji i najdłuższej rzeki Europy. Obok źródła Wołgi - na wzgórku czynna kaplica mszalna
   i kościół klasztorny św. Olgi. (to także region słynnego wśród Polaków "katyńskiego" Ostaszkowa). 
* A oto wzruszający dzisiejszy apel studentów kilkunastu moskiewskich uczelni do obywateli Ukrainy:  
   "Wstyd nam za nasze państwo, przebaczcie nam..., przebaczcie nam... "
  
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ntayP6U385o

Orban: Polska jedyną nadzieją dla Europy!
Polska-Europa

* * *

 

 

 

   Ranking na portalu

   "Nasze miasto"

 <<< kliknij, aby powiększyć


 


 Nawiedzenie Miłosierdzia Bożego w parafii TropieZob. więcej >>>


 ► 
13 lipca - śś. Świerada i Benedykta, pustelników. Czy znasz ich?

 Ważna informacja dla pielgrzymów, turystów i gości parafii
Wyremontowano drogę do Tropia od krajowej nr 75 w Witowicach Dolnych, przez Rożnów. Nowa nawierzchnia i pobocza, odremontowane mosty. Zniknie przeciążenie promu. Warto sprawdzić! (12.08.2011).


    Kolędnicy misyjni w roku 2010 w parafii Tropie.
   Podziwiamy ich zapał misyjny i gratulujemy!

 

 27.11.2010 zmarła +Helena Pawlik z Czyżyckich, mająca równo 104 lata!
 Coś dla ciekawych wiedzy o swoich/naszych korzeniach:
     Skąd pochodzi ludność rejonu Dunajca, Popradu i Białej?

 

Wielki honor dla Tropia i naszego św. Świerada!
W słowackiej Nitrze podczas Światowego Festiwalu Młodzieży Słowackiej w bloku naukowym historyczno-archeologicznym jedną godzinę przeznaczono na temat żywota św. Świerada w Polsce i dokumentów historycznych kontaktów Nitra-Tropie.

Zdj. wyżej: występy zespołów na estradzie pod Hradem (katedrą)
Zdj. niżej - fragment programu Festiwalu 1-5 lipca 2010
.
Była też i polsko-slowacka Msza w katedrze z udziałem przedstawicieli władz Słowacji i samorządu miasta Nitra.


Nie zapominamy o patriotach-bohaterach, męczennikach Katynia, 
   co dopiero wykrytych w dokumentach parafialnych i "katyńskich":
   Por. Jan LEBDA (Witowice)  i  St.post. Władysław IWAŃSKI (Wytrzyszczka)

 

Obecnie (22 VI) powiatowa droga z Rożnowa do Tropia zaczyna być już
   częściowo przejezdna, a mur kościelny - naprawiony.
 

Bierzmowanie w Tropiu, Poniedziałek Wielkanocny 2010 r.
Ks. bp. Władysław Bobowski w otoczeniu bierzmowanej
młodzieży parafii Tropie. Gratulujemy wszystkim! 
 

6 lutego 2010 r. kończy swoją biskupią "etatową" służbę w tarnowskiej diecezji ks. biskup Władysław Bobowski. 
Dziękujemy mu zwłaszcza za zasługi dla Tropia - jego rodzinnej miejscowości i parafii!
Niech Bóg mu obficie zapłaci za wszelkie dobro, przez niego Parafii i mieszkańcom sprawione!

Styczniowe mrozy na Jeziorze Czchowskim w Tropiu i łabędzie...

Na osobnej stronie obok ogłoszeń parafialnych ogłasza się także intencje mszalne naszego kościoła!
 

Kolędnicy misyjni w Tropiu, grudzień 2009.
Oto jedna z kilku ekip:
Ania Olszewska, Grześ Myrlak, Natalia Foryś, 
Kinga Olszewska, Kacper i Dominik Foryś
.

Sylwestrowe dziękczynienia w parafii Tropie za dary Boże w roku 2009:
1) Łaski sakramentu chrztu dostąpiło 40 dzieci
2) Do I Komunii św. przystąpiło 37 dzieci
3) Duch Święty umocnił wiarę 35 młodych
4) Przyjęto w kościele około 60.000 Komunii św.
5) Sakramentem małżeństwa związało się 20 par młodych
6) Przed Panem Wieczności stanęło 24 zmarłych
7) W maju odbyła się wizytacja biskupia
8) W październiku odbyła się renowacja misji parafialnej
9) Na na trzech ścianach tropskiego kościoła wymieniono tynki
10) Do kaplicy w Roztoce sprawiono stałe ławki
11) Kaplica na cmentarzu otrzymała nowe pokrycie gontowe
.
►  W Tropiu i na zamku Tropsztyn Zjazd Rodu Gierałtów, 4-5 lipca 2009

Gierałtowie po mszy niedzielnej 
w Tropiu, przy
 kościele  
św. Świerada, przy swoim, 
"rodowym" kościele Gierałtów

Uroczysta suma
w kościele zakończyła świętowanie
Na tle kościoła oraz zamku Tropsztyn (w Wytrzyszcze).

Potem jeszcze wizyta w pustelni
św. Świerada i pożegnanie...

EUREKA, juz wiem, skąd jesteśmy! Skąd Słowianie, Polacy, Niemcy, inne narody...,
   a więc coś ciekawego dla tych, którzy chcą poznać  swoje korzenie! 
Przyjęto nowa grupkę dzieci do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zob. zdję
ć
Tropskie jasełka - w niedzielę 4 stycznia. Zobacz zdjęcia!
W Tropiu listopadowe  modlitwy za zmarłych 
19-26 odbyły się Misje Parafialne. Zobacz w Ogłoszeniach.
Została opracowana genealogia związanego z Tropiem rodu Gierałtów.
16 VII, w tygodniu odpustowym, kolejna pielgrzymka Słowaków z Trenczyna
    i okolicy  do sanktuarium naszych wspólnych świętych pustelników i patronów:
    Świerada (Svorada) i Benedykta (Benadika). Taka to ich i nasza tradycja!

►Na naszej stronie "Topografia parafii" możesz oglądać Tatry z Tropia!
►Uroczystość Królowej Polski w Tropiu Parafia Tropie i Gmina Gródek 
    nad    Dunajcem czczą Patronkę Narodu Polskiego w rocznicę Konstytucji 3 Maja.
    Zob. na stronie Wydarzenia.
22 lipca 2007 r. - Tropie w sanktuariach naszych Świętych Pustelników 
   na Słowacji: Skalka nad Váhom, Kubáňovo-Szete i Nitra

15 lipca - w Tropiu podwójny jubileusz naszego Rodaka, ks. biskupa Władysława Bobowskiego
"Skała kościoła. Tropie" - w Gościu Niedzielnym z 25 marca!
W instyt. JP PAN - rozprawa doktorska o nazwiskach i imionach w parafii Tropie
Święty Świerad w źródłach i tradycji - czytaj w Almanachu Sądeckim
Kiedy inni "świętują" walentynki, w Tropiu 14 lutego czcimy wielkich Apostołów
   Słowian i patronów Europy, Świętych Cyryla i Metodego.

W telewizji znów o Tropiu i Świętym Świeradzie, eremicie z Tropia
Święci Świerad i Benedykt w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
18 XI w Nowym Sączu konferencja - także o naszym, tropskim Świętym!
Odbyła się kolejna, III konferencja naukowa w tropskim Sveradianum
P. Elżbieta Dzikowska wykonała u nas zdjęcia do: Groch i kapusta
Abp Karol Wojtyła przy pustelni - czterdziestolecie(!). Reportaż fotograficzny
Nasza książka "Święty Świerad"-na spisie lektur podstawowych na uczelniach!
Zobacz aktualny stan pogody i sytuację na jezdni w Tropiu,  pod zamkiem Tropsztyn
Świeccy szafarze Eucharystii rozpoczynają służbę w naszej parafii
Dzwony w Tropiu dla chrztów także!
Małgorzaty Kossakowskiej interesująca Galeria zdjęć z Tropia i innych miejsc
Wykonano figurę św. Benedykta pustelnika, naszego rodaka! Zob.opis i zdjęcie!
"Dziękujemy Bogu za odkrycie na nowo naszego wspólnego, polsko-węgierskiego
   świętego... - zanotowali  pielgrzymi Polonii węgierskiej z Budapesztu
W parafii Tropie zadziwiający fenomen - "wylęgarnia" organistów dla Polski!
Nasz przyjaciel, czciciel św. Świerada, ks. prof. Viliam Judák - biskupem Nitry!


Notatki i refleksje aktualne.
EUREKA! Już wiem, skąd pochodzą Polacy, Słowianie, inne ludy!
Katarzy, jehowianie, lefebryści..., czyli jak rodzą się sekty?
Bóg nas potrzebuje. Chce naszego i świętych wstawiennictwa za świat.

"Współpracownik prawdy" - Benedykt XVI
"Sławnych Polaków choroby"; temat na Wielki Post i nie tylko!
Katolicy, warto czytać deklarację Kongregacji Doktryny Wiary, Dominus Iesus,
   czyli Panem jest Jezus - dzieło kardynała J. Ratzingera!
Dlaczego nie Mahomet, Koran i Islam, lecz Chrystus, Ewangelia i Kościół?
 

Informacje stałe
Duszpasterze, msze i nabożeństwa, kancelaria, statystyka parafialna,
   zwiedzanie kościoła, obsługa pielgrzymów, dom pielgrzyma...

Dekret o sanktuarium diecezjalnym w Tropiu - zob. na str. Kalendarium, XXI wiek

* * *

WARTOŚCI NASZEGO SANKTUARIUM

Dlaczego warto zaglądnąć do Tropia?
 

Tropie sanktuarium świętości
"W Tropiu - jesteśmy u korzeni..Tu nie wystarczy tylko przybyć; 
tu trzeba
 
przypielgrzymować i na tym miejscu uklęknąć!"

 Tak wzywał już w 1966 r.,abp Karol Wojtyła
przy pustelni w Tropiu podczas uroczystości 
Milenium Chrztu Polski

Święty Świerad z Tropia
"Z radością oddajemy hołd  Świętemu Andrzejowi -Świeradowi, publicznie ukazując go wiernym  jako męża wielce zasłużonego  
dla Kościoła i społeczeństwa...
Święty Świerad poprzez swoje życie, modlitwę, ascezę, podjętą dla braci pracę, stał się jednym z korzeni, z których wyrosła siła tysiącletniej religii chrześcijańskiej w Polsce...
Żyje on nadal w umysłach  i sercach Słowaków, Polaków i Węgrów. Oni zresztą najbardziej doświadczyli dobrodziejstw jego świętości"

 Tak do biskupów Tarnowa (Polska), 
Nitry (Słowacja)
i P
écsu (Węgry) 
30 kwietnia 1983 r. pisał o św. Świeradzie
Jan Paweł II 
zapowiadając jubileusz
 900-lecia jego kanonizacji,
uroczyście obchodzony w Tropiu, w lipcu 1983 r.

Święty Świerad - na dziś!
"Kroczcie nada bruzdą wyoraną przez  Świętego Świerada!"

 Jan Paweł II do biskupa Nitry 
w 1980 r., z okazji 1100-lecia tej diecezji

Co więc tu znajdziesz, gdy odbędziesz do Tropia 
wirtualną lub realną 
pielgrzymkę?

  • liczne ślady zamierzchłej przeszłości, zwłaszcza religijnej, sięgającej może nawet połowy IX wieku;

  • świadectwa świętego życia, jakie zostawił tu i w okolicy święty pustelnik Świerad i towarzysze jego życia pustelniczego, zwłaszcza św. Benedykt, męczennik oraz legendarni świątobliwi Just-Jodok i Urban - pustelnicy;

  • bogate tradycje religijne i kulturowe, towarzyszące kultowi świętych pustelników;

  • romański kościół w Tropiu, jeden z najstarszych w tej części Polski, swym początkiem sięgający XI wieku;

  • liczne zabytki sztuki romańskiej, gotyckiej, renesansu, baroku, rokoko i późniejszych;

  • niepowtarzalną przyrodę w otoczeniu kościoła i całego sanktuarium, ułatwiająca modlitwę i regeneracje ducha;

  • stale żywe kontakty braterstwa ze starymi ośrodkami kultu naszych pustelników na Słowacji, miejscami, gdzie również żyli i zmarli svätý Andrej-Svorad (Andrzej-Świerad) i jego uczeń Beňadik (Benedikt, Benedykt). Są nimi zwłaszcza Nitra i Zobor, Skalka nad Váhom i Trenčín;

  • niezwykle cenne obiekty liturgicznego kultu i pobożności ludu:
    relikwie Krzyża Chrystusowego i relikwie świętych, jak św. Świerad i Benedykt z Tropia, św. Kinga ze Starego Sącza, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Vianney, proboszcz z Ars.

Dlatego właśnie "Do Tropia trzeba przypielgrzymować i na tym miejscu uklęknąć!"

W Tropiu, w dniu otwarcia tej witryny, 1 marca 2003 r.,
ks. Stanisław Pietrzak
(ówczesny proboszcz Parafii i kustosz Sanktuarium)

Na str. Aktualne informacje zob. obecni duszpasterze i kontakt z nimi


* * *

Patrzymy z lotu ptaka:

 

   Na pierwszym planie 
- romański  kościół śś. Świerada i Benedykta w Tropiu (z dachem  sprzed wichury), położony na kilkunastometrowej skale nad głęboką wodą Dunajca i Jeziora Czchowskiego.
   Na prawo,
 
między kościołem a skałą św. Benedykta - dolina z amfiteatralnie urządzonym miejscem zgromadzeń i ołtarzem pod żaglem na brzegu Dunajca.
   Skalne wzgórze
otoczone jest kamiennym Różańcem polskich świętych. Na dole, w ciągu różańca, niebiesko oznaczone Źródło "wody żywej", bo wypływającej spod skały kościelnej, niejako spod ołtarza mszalnego; czerpanie tej wody - z kranu przy dzwonnicy, wyżej kościoła.
   Na lewo od kościoła
 
- kaplica średniowieczna, przycmentarna; a nieco wyżej - droga prowadząca od kościoła w lewo, do Pustelni św. Świerada. Znajduje się ona na wprost kościoła, za lasem. Na dalekim horyzoncie - wzgórza miasta Czchów.
   Bezpośrednio za kościołem
- budynek plebanii; wyżej - dom pielgrzyma; obok nich - droga powrotna od Pustelni i Źródła św. Świerada oraz Kalwarii polskich świętych, ku kościołowi.

 

Umiejscowienie Tropia i drogowy dostęp do niego zob. na mapie 
Bliższe informacje o dostępie drogowym zob. na stronie Topografia
Także mapa satelitarna. W centrum - Tropie nad J. Czchowskim:
WikiMapa Nowy Sacz, 18km from center

pogoda

   Aktualna i prognozowana pogoda dla Tropia i regionu

   1) w Tropiu, http://pogodynka.pl/polska/tropie_grodek-nad-dunajcem
   
2) na Sądecczyźnie http://pogoda.onet.pl/0,823,38,miasto.html
   
3) w powiecie tarnowskim  http://pogoda.onet.pl/0,1214,38,miasto.html

  4) na drogach województwa
        kamera pogodowa na drodze 75 w Witowicach, pod zamkiem Tropsztyn:   
                                                                                 kamera.php-pkamnum=493&ver=0
        kamery pogodowe na drogach Małopolski:
                                                                                 kamery_zb.php-rejid=5

 

 Ciągle aktualny - Apel przedwyborczy i powyborczy

  "Władza być musi.  Jeśli jej nie wybierzesz Ty, wybierze się sama".   W każdym jednak przypadku będzie decydowała o Tobie, Twoich bliskich i środowisku w sprawach materialnych, a niekiedy  także w sprawach duchowych, moralnych  i religijnych.  Dlatego masz moralny obowiązek nie tyle iść do wyborów, co wybierać dobrze!     Wyborca bowiem, nawet niegłosujący, jest współodpowiedzialny przed Bogiem i historią -  za decyzje i czyny tych, których obdarza władzą"  (Atimeres, Forum Wiara)-

   Przed przystąpieniem więc do urny sprawdź kandydata:
> czy jest za ochroną każdego życia ludzkiego, a przeciw jego zabijaniu, np. przez aborcję, antykoncepcję wczesnoporonną, manipulację z zarodkami (in vitro), eutanazję itd.?
> czy poczuwa się do obowiązku promowania wartości moralnych człowieka i społeczeństwa, zwłaszcza zdrowej rodziny, a zarazem sprzeciwiania się nachalnej promocji antyrodzinnych zboczeń (w tym także homoseksualizmu)  w kulturze i prawie polskim oraz międzynarodowym?
> czy ma zrozumienie dla promowania duchowych wartości człowieka, w tym także kultury religijnej i nauki chrześcijańskiej, a sprzeciwiania się ich ograniczaniu?
> czy wykazuje troskę o własną postawę moralną w swoich zachowaniach na forum publicznym?

Jeżeli w którymś istotnym punkcie nie jesteś pewnym co do swego kandydata, 
nie wolno Ci go promować pod odpowiedzialnością  przed Bogiem i historią !

> Już dziś pomyśl więc o promowaniu takiego kandydata, który daje największą nadzieję i najmniej obaw, że  uczciwie, bo przecież  na Twoją odpowiedzialność przed Bogiem i historią,będzie sprawował służbę dla ojczyzny  i społeczeństwa! 
> Natomiast po wyborach rozliczaj go ze sprawowanej, przecież z Twojego mandatu i w Twoim  imieniu, władzy.  Jest to stały obowiązek wyborcy jako obywatela Państwa, a zarazem chrześcijanina - członka Kościoła.

> Jaśniej: 
   Tworzenie niemoralnych praw, jak to stało się praktyką w ostatnich latach rządów PO (Polskiego Obłędu), upoważnionych  do tego niby  przez wyborców (!), to skuteczna demoralizacja i  gwóźdź wbity w moralny kręgosłup społeczeństwa! 
   Kto za to odpowie przed Bogiem i historią?
   Wyborcy!

* * *

Co sądzić o narzuconej przez polityków lewicy i PO 
praktyce in vitro?

         Z encykliki św. Jana Pawła papieża Evagelium Vitae, r.14:
14.Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane „embriony nadliczbowe” są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli „materiału biologicznego”, którym można swobodnie dysponować. 
 

Kościół powszechny  o in vitro:http://episkopat.pl/informacje_kep/6794.1,Kosciol_Powszechny_o_in_vitro.html
Kościół w Europie o in vitro:http://episkopat.pl/informacje_kep/6793.1,Kosciol_w_Europie_o_in_vitro.html

Kościół w Polsce o in vitro: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x91563/polski-episkopat-o-in-vitro/?print=1  
Pap. Franciszek i biskupi
 http://episkopat.pl/informacje_kep/6795.1,Papiez_Franciszek_biskupi_
Polski_i_Europy_razem_o_in_vitro.html

..................................
         Dlatego
jeśliby in vitro po mnogich doświadczeniach na zwierzętach było udoskonalone tak, by nie produkowało bubli, jeśliby oznaczało ono tylko wspomaganie zapłodnienia jednej komórki (choć wykonane poza organizmem) bez dołączania innych zbrodniczych praktyk i jeśliby proszący o in vitro nie musieli podpisywać jawnej czy zakamuflowanej zgody na aborcję na wypadek, gdyby ciąża nie rozwijała się pomyślnie, to przeciwko takiemu uporządkowanemu in vitro, oprócz obaw o przestępcze nadużycia, zasadniczo nie widzę zastrzeżeń moralnych. 
         Niestety
obecnej praktyce in vitro, będącej jakby nadal na etapie doświadczalnym, towarzyszą bardzo liczne uszkodzenia zarodków (do 90 procent, i płodu,  jawne kłamstwo, że chodzi o leczenie niepłodności, a nadto poważne przyzwolenia prawa na zbrodnicze praktyki wobec zarodka ludzkiego, nienaukowo zresztą i obraźliwie definiowanego jako "grupa komórek",  a także wymaganie uprzedniej zgody matki na aborcję w razie niepomyślnego rozwoju ciąży.
         Patrz tekst ustawy z 25 o6.2015: 
         http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.147.0001087, ustawa-o-leczeniu-nieplodności.html
.
         Jakie zbrodnicze praktyki dopuszczane są wobec ludzkiego zarodka?
         
1. praktykowanie produkcji nadmiernej ilości zarodków, co pociąga za sobą
: 
a) konieczność ich konserwowania przez zamrażanie, a w razie braku biorczyń - ich niszczenia (np. w tzw. bankach komórek rozrodczych i zarodków przechowuje się już co najmniej kilkadziesiąt tysięcy zarodków, zdolnych do prawidłowego rozwoju, których ostatnim etapem życia będzie... zniszczenie, nawet przez wylewanie do zlewu, jak to się jawnie działo/dzieje już w niektórych krajach, np. w Anglii). 
b) przekazywanie ich po upływie umownych lat lub w razie śmierci dawców tak zwanemudawstwu zarodków, a stąd kobietom dowolnym, także żyjącym w stanie samotnym lub związkach homoseksualnych,
c) praktyczne rozmazywanie granic pokrewieństwa: ojcostwa, macierzyństwa, synostwa i rodzicielstwa, będących dotychczas podstawą zdrowego życia w małych społecznościach rodzinnych.
d) używanie ich w doświadczeniach, także na zwierzętach; żyją już myszy, którym wszczepiono komórki mózgowe zarodków
i abortowanych dzieci,
e) wykorzystywanie zbędnych zarodków i abortowanych płodów do produkcji odmładzających kosmetyków (już praktykowane),
f) nadawanie zarodkom wartości rynkowej i handel nimi, jak i częściami lub całością abortowanych dzieci, co już praktykują ośrodki Planned Parenthood.
         2. praktykowanie przy in vitro rasistowskiej selekcji i eugeniki.
Myślenie eugeniczne i rasistowskie, które owocowało tak straszliwymi zbrodniami w Ameryce, w afrykańskich krajach kolonialnych i w Europie w czasie ostatniej wojny, staje się teraz normalną i akceptowaną, a nawet nakazaną przez polskie prawo o in vitro z 25 czerwca 2015 r. praktyką w rzekomo już postrasistowskich nowoczesnych krajach!  
         
3. Bardzo łagodne przepisy karne w polskiej ustawie o in vitro (np. art. 86-89) wskazują, że
nie będzie większego problemu w tworzeniu zarodków przez kogoś według własnego programu, w celach handlowych i  innych niż prokreacja, modyfikowaniu cech dziedzicznych, wykonywaniu hybryd albo podróbek genomu wybranych sobie postaci, wywozu zarodków poza granice Polski i UE (np. do Chin), niszczeniu zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju itd.


Dlatego dzień podpisania przez prez. Komorowskiego polskiej ustawy o in vitro, 
pod zresztą bardzo fałszywym tytułem "leczenie niepłodności",

25 czerwca 2015 r, niech będzie corocznie obchodzony jako dzień PO 
czyli Pospolitego Obłędu (prawnego i moralnego) w naszej Ojczyźnie
a obecne prawo - powinno być poprawione lub zlikwidowane!
Więc trzeba
 bić w wielkie dzwony, by ich głos dotarł do uszu odpowiedzialnych polityków!

         Przy tym wszystkim należy mieć na uwadze, że ten nadęty krzyk o in vitro spowodowany jest gwałtownym wzrostem niepłodności kobiet, rzadziej mężczyzn, w ostatnich latach w świecie. Ten zaś wzrost jest ściśle uwarunkowany nasileniem aborcji i antykoncepcji w świecie oraz nadmiarem rozmaitych używek, także wśród mężczyzn. Załatwianie problemu niepłodności metodą in vitro, bez leczenia całego stylu życia, to droga grzechu, prowadząca donikąd!

To wszystko trzeba uwzględnić, gdy znów znajdziemy się przy urnach wyborczych!

 

* * *

Interesująca Galeria zdjęć z Tropia 
(zdjęcia Małgorzaty Kossakowskiej z sanktuarium i uroczystości kościelnych w Tropiu)


 
Opoka - witryna naszego usługodawcy; skorzystaj!

 

Google (wersja pl) - najlepsza światowa wyszukiwarka stron i plików www

1. Speedtest - do witryn: Rozrywka, Amazon, Ebay, Wp i Onet
2. DSL Mereni rychlosti - do: Praga czeska
3. Netmeter - do: Szczecin lub inne strony  i miasta świata.


Autor stron witryny TROPIE - ks. Stanisław Pietrzak -
pietrzakstan@poczta.onet.pl

prosi o przekazywanie wszelkich uwag i propozycji za pośrednictwem mailowego gołąbka 
do Tropia

Pocztowy gołąbek dziękuje i zapewne już dziś przekaże wiadomość Adresatowi

 

Początek chrześcijaństwa na Sądecczyźnie
 


Naszą wizytówką
- romański 
kościół
św. Świerada
i jego położenie


Chlubą Sanktuarium
- Święty Świerad,
pustelnik

Święty Świerad
również 
wychowawcą
świętych;
 jak Świętego
Benedykta, 
tak i nas,
parafian
i pielgrzymów!
*
Boże, 
wielki w swej świętości,
coś swe 
ludziom podobieństwo dał, 
bądź uczczony
 w Świętych Społeczności
i w tym,
 który 
"Świerad" 
imię miał!

Święty Świeradzie, 
bądź pochwalony, 
za Twojej wiary apostolski trud,
za Twoje prace potem zroszone
i za świętości cud!

Twoimi śladami pomóż nam kroczyć, 
bruzdą, którą wyorałeś sam,
naucz nas wznosić swe oczy,
gdzie jest
 nasz Bóg, 
gdzie 
nasz Pan! 

( ... )

Jak ożywił 
kogoś Bóg w
 Twojej pustelni, 

jak ocalił, 
gdy ktoś 
wzywał Cię, 

tak dziś 
prosimy, 
Ci wierni:
Módl się za nami, 
ach módl się!

*
Święty
Świeradzie,
prowadź
tam,
gdzie wieczna
radość,
gdzie jest 
Pan!

*
Za przyczyną Świerada, 
dobry Boże, nasz Panie,
przyjmij modły Kościoła, 
usłysz ludu wołanie!

*